EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Eva Popovič

Vedoucí knihovny Náprstkova muzea

Náprstkovo muzeum, Betlémské náměstí 1, 110 00 Praha 1, tel. +420-224-497-531,

e-mail: eva_popovic@nm.cz

Vědecké zaměření: dějiny knihoven, informační vzdělávání

Vzdělání:

1982-1986 FF Univerzity Palackého Olomouc                                         

Teorie kultury – Mgr.

2002 FF Univerzita Karlova, Inf. studia a knihovnictví

Rigorózní zkouška – PhDr.

Pedagogická činnost: Vyšší informační škola informačních služeb, Praha

 

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

 • Řešitelkou a spoluřešitelkou projektů MŠMT:
 • Informační zdroje pro výzkum a vývoj LI
 • FRVŠ 1997: Zabezpečovací systém knihovny, Zpřístupnění
 • Souborného katalogu knihovny TinWeb,UNIMARC- CASLIN
 • FRVŠ 2001 Počítačová studovna ÚK FPF SU
 • FRVŠ 2001 Virtuální knihovna Slezské univerzity
 • FRVŠ 2002 Digitalizace vzácných historických knih
 • Spolupráce na realizaci projektu Evropské komise (Pulman – Public Libraries Mobilising Advanced Networks), redakce hlavního výstupu projektu –  Pulman Guideline
 • Spoluřešitelka projektu 1N04087 MŠMT Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu
 • Spolupráce při přípravě projektů strukturálních fondů EU
 • Spolupráce na projektu Calimera
 • Spolupráce na projektu TEL-ME-MOR, The European Library
 • Expert v pracovní skupině projektu EU ENTITLE Libraries, Lifelong Learning
 • V rámci projektu 1N věda výzkum, spolupráce s University of Washington, Seattle
 • Spoluuřešitelka projektů MŠMT 1N

Ostatní aktivity:

Členka European Association of Sinological Librarians (EASL).

Bibliografie:
(vybraná)

PULMAN. Public libraries mobilising advanced network. [překlad; jazyková úprava Marvanová]. Doporučení pro činnost veřejných knihoven, archivů a muzeí v podmínkách informační společnosti. Praha, Národní knihovna ČR 2004. 381 s. ISBN 80-7050-447-1.

MARVANOVÁ, E. Výzkum, vývoj a podávání projektů. In Infos  2005 : zborník z 33. medzinárodného informatického sympózia, ktoré sa konalo v dňoch 25.- 28. apríla v Starej Lesnej. Ed. Judita KOPÁČIKOVÁ. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2005, s. 93-97. ISBN 80-85165-91-0.

CALIMERA : doporučení projektu Calimera (Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Ressource Access) : doporučení koordinační akce Calimera pro činnost místních kulturních institucí, knihoven, muzeí a archivů : aplikace v oblasti kultury, místní kulturní instituce zpřístupňující elektronické zdroje [a angl. orig….přel. Antonín Jeřábek…et a.; jazyková a odborná úprava jako celku Eva Marvanová]. Praha : Národní knihovna ČR, 2005. ISBN 80-7050-473-0.

LIBRARIES and Librarianship in the Czech Republic. [editor Eva Marvanová]. Prague : The National Library of the Czech Republic, 2005. ISBN 80-7050-477-3.

MARVANOVÁ, Eva. Pobaltské knihovnictví. Bulletin SKIP : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. 2005, roč. 14, č. zvláštní číslo, s. 2-31.ISSN 1210-0927.

MARVANOVÁ, Eva. Evropská knihovna a projekt TEL-ME-MOR. In Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005. Praha : Národní technické muzeum, 2006. s. 9-12. Dostupný z WWW: <http://skip.nkp.cz/akcArch05.htm>. ISBN 80-7037-149-8.

 MARVANOVÁ, Eva. Evropská knihovna - projekt TEL-ME-MOR. In INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha : Albertina icome Praha, 2006. Evropská knihovna - projekt TEL-ME-MOR. s. 1-4. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/inforum2006/sbornik.php>. ISSN 1801-2213.

.MARVANOVÁ, Eva. Programy informační gramotnosti v zahraničí. In KUBÍČEK, Jaromír. Knihovny současnosti 2006 : Sborník ze 14. konference, konané ve dnech 12. - 14. září 2006 v Seči u Chrudimi. 1. vyd. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2006. Internet pomáhá knihovnám. s. 147-158. ISBN 80-86249-41-7.

MARVANOVÁ, Eva. Filtrování internetu v zahraničí. In KUBÍČEK, Jaromír. Knihovny současnosti 2006 : Sborník ze 14. konference, konané ve dnech 12. - 14. září 2006 v Seči u Chrudimi. 1. vyd. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2006. Internet pomáhá knihovnám. s. 159-168. ISBN 80-86249-41-7.

MARVANOVÁ, Eva. Anglický portál o českém knihovnictví. In KUBÍČEK, Jaromír. Knihovny současnosti 2006 : Sborník ze 14. konference, konané ve dnech 12. - 14. září 2006 v Seči u Chrudimi. 1. vyd. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2006. Internet pomáhá knihovnám. s.231-232. ISBN 80-86249-41-7.

MARVANOVÁ, Eva, RESSLER, Miroslav. Informační gramotnost a veřejné knihovny v zahraničí. In RESSLER, Miroslav, HOUŠKOVÁ, Zlata. Podpora informační gramotnosti ve veřejných knihovnách : Cesta k budoucnosti. 1. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 2006. Informační gramotnost a veřejné knihovny v zahraničí. s. 41-53. ISBN 80-7050-500-1.

MARVANOVÁ, Eva. CSA Library School Programme RefWorks v ČR. In INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích, 2007. s. 1-2. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/pdf/2007/marvanova-eva.pdf>.

MARVANOVÁ, Eva. Nová generace sítě webových stránek Web 2.0, Library 2.0 a jejich využití ve službách knihoven . In CASLIN 2007, Stupava 3.-7.6. 2007. s. 1-16. Dostupný z WWW: < http://internal.ulib.sk/indico/prispevky/marvanova.pdf> http://internal.ulib.sk/indico/prezentacie/marvanova.pps 

MARVANOVÁ, Eva. Knihovny současnosti 2007. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2007. ISBN 978-80-86249-44-5. Knihovna 2.0: model služeb, s. 168-180. 

SEDLÁČKOVÁ, Beáta, MARVANOVÁ, Eva. Dokumentová komunikace : Studijní texty. Praha : Národní knihovna, 2007. 151 s. ISBN 978-80-7050-535-9.

MARVANOVÁ, Eva. Knihovna 2.0: model služeb. Knižnica [online]. 2008, roč. 9, č. 2 [cit. 2008-03-26], s. 3-9. Dostupný z WWW: <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2008/februar/03.pdf>. ISSN 1336-0965.

MARVANOVÁ, Eva. Web 2.0, Knihovna 2.0, Knihovníci 2.0, Web 3.0 a jak dál? ITlib. Informačné technologie a knižnice. 2008, roč. 12, č. 1, s. 10-19. ISSN 1335-793X.

MARVANOVÁ, Eva. Bibliotecas digitales en la República Checa. In IV Encuentro del Foro de NAPLE : Recursos Digitales en las Bibliotecas Públicas. Madrid : Ministerio de Cultura, 2008. s. 45-49.

MARVANOVÁ, Eva. Chorvatské knihovnictví. Bulletin SKIP. 2008, roč. 17, č. zvláštní číslo/08, s. 2-19.ISSN 1210-0927.

Marvanová, Eva; Brídl, Ota. Libraries and Librarianship in the Czech Republic. 2nd updated edition. Prague : National Library of the Czech Republic, 2009. 79 s. ISBN 978-80-7050-572-4.

MARVANOVÁ, Eva. Knihovna 2.0 teoreticky a prakticky. In Knihovny současnosti 2009 : Sborník ze 17. konference, konané ve dnech 23.-25. června 2009 v Seči u Chrudimi. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2009. Knihovna 2.0. s. 55-68. ISBN 978-80-86249-54-4.

MARVANOVÁ, Eva Projekty informačního vzdělávání v zahraničí. In Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách. Brno : Moravská zemská knihovna, 2010 [cit. 2010-04-21]. Dostupné z WWW: http://www.mzk.cz/aktivity/akt10_09.php

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel