EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Jana Vojtěšková, CSc.

Vědecká a výzkumná pracovnice,

vedoucí redaktorka časopisu Musicalia


České muzeum hudby, Karmelitská 2, 118 00, Praha 1, tel. +420-257-257-727
e-mail: jana_vojteskova@nm.cz

Vědecké zaměření:
muzikoložka – hudba českého baroka, život a dílo Josefa Suka

Vzdělání:
Filozofická fakulta UK – obor hudební věda, vědecká aspirantura v Ústavu pro hudební vědu AV ČR

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:
Stáž na univerzitě v Lipsku (1 rok),
opakované zahraniční pobyty na Institut für Musikwissenschaft při univerzitě v Tübingenu (BDR)

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

 • Dílo barokního skladatele Jana Dismase Zelenky
 • Kritická edice korespondence Josefa Suka


Granty:

 • 1999
  Kritická edice korespondence Josefa Suka – MK ČR DA 99P01OOUK003
 • 2001
  Dokončení Kritické edice korespondence Josefa Suka – DA 01P01OUK012
 • 2007–2008
  Album Jana Ludevíta Procházky – interní grant Národního muzea


Pedagogická činnost:
FF UK (katedra hudební vědy), FHS UK, Collegium Marianum a VOŠIS

Muzejní práce (výstavy):

 • People for Europe (heslo o Josefu Sukovi) www.peopleforeurope.cz,
 • České muzeum hudby. Multimediální CD-ROM. Námět a realizace Jana Vojtěšková, Národní muzeum – České muzeum hudby 2006.
 • Zaniklé chrámy / živá hudba (kurátorka výstavy 2008)
 • Fenomén Martinů (kurátorka výstavy 2009)

Ostatní aktivity:

 • Členka Vědecké rady Národního muzea
 • Členka Ediční rady Národního muzea
 • Bibliografie (výběr):
 • Vojtěšková, Jana. Sbírka  Richarda Morawetze. Muzikologické fórum 1, 2012, č. 1, s. 47-54.
 • Vojtěšková, Jana. Umělecké kontakty Jana Ludevíta Procházky. Musicalia.  2011, roč. 3, č. 1–2, , s. 85–101. Jan Ludevít Procházka and His Contacts in the World of Arts. Tamtéž s. 102–120.
 • Vojtěšková, Jana. Korespondence Franze Liszta k pražskému provedení Legendy o sv. Alžbětě v roce 1866. Opus musicum.  2011, roč. 43, č. 6, s. 6-19.
 • Vojtěšková, Jana. Zdeněk Fibich, Jan Ludevít Procházka, and Early Performance of Fibich´s Works. In: Acta Universitas Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Philosophica – Aestetica. Musicologica Olomucensia. Zdeněk Fibich as a Central European Composer at the End of the Nineteenth Century. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2011, sv. 36, č. 12, s.141–150. 
 • Vojtěšková, Jana. Památky z rodiny Josefa Suka (Memorabilia from the Family of Josef Suk). Musicalia. 2010, roč. 2, č. 1–2, s. 99–109. 
 • Maýrová, Kateřina; Součková, Taťána; Vojtěšková, Jana. Fenomén Martinů. The Martinů Phenomenon. Le phenomene Martinů. Vyd. 1. Praha : Národní muzeum, 2009. 47 s. ISBN 978-80-7036-262-4.
 • Vojtěšková, Jana (ed.). Kdo je kdo v české muzikologii. 3. aktualizované vyd. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2006. ISBN 80-86820-03-3.
 • Vojtěšková, Jana. Josef Suk – Dopisy o životě hudebním i lidském. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2005. ISBN 80-86385-31-0,  564 s.
 • Vojtěšková, Jana. Briefe von Josef Suk an den Dirigenten Oskar Nedbal nach Wien. Loos, Helmut, Möller, Eberhard. In: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig, Heft 10, Leipzig : Gudrun Schröder Verlag, 2005. 127-132 s. ISBN 3-926196-45-9.
 • Vojtěšková, Jana. J. D. Zelenka - Sub olea pacis et palma virtutis. Ledvinka, Václav et al. Praha-Vídeň: Dvě evropské metropole v běhu staletí. Praha: Archiv hlavního města, 2004, s. 294-295. ISBN 80-86852-04-0.
 • Vojtěšková, Jana. Kritická edice korespondence Josefa Suka – zásady ediční techniky.  In: Kritické edice hudebních památek III. Korespondence jako muzikologický problém. Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc 1999, s. 85–91.
 • Vojtěšková, Jana. Dílo J. D. Zelenky v českých archívech. Praha, 1993. Disertační práce. Univerzita Karlova. 1-330 s, rkp. 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel