EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Kateřina Maýrová

Kurátorka tiskové dokumentace hudebně-historického oddělení
České muzeum hudby, Karmelitská 2, 118 00, Praha 1, tel. +420-257-257-726
e-mail: katerina_mayrova@nm.cz

Vědecké zaměření:

Život a dílo Bohuslava Martinů; duchovní vícehlas v Čechách od 2. poloviny 16. do 1. třetiny 17. století v prostředí literátských bratrstev.


Vzdělání:

FF UK, obor hudební věda a národopis, PhDr. (1984)

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:

 • Ústav teorie a dějin umění ČSAV (Od 9. 2. 1981 do 8. 2. 1982)
 • Paříž (evidence dostupné korespondence  B. Martinů a nakladatelských smluv ke skladbám Bohuslava Martinů) (Od 1. 9. do 30. 9. 1992)


Granty:
2000 – 2004

Tematický hudební katalog bývalého literátského bratrstva v Rokycanech od 2. poloviny16. do 1. třetiny 17. století MK ČR, DA 01 P01OUK010

Muzejní práce (výstavy):

 • Maýrová, Kateřina: Hudební divadlo Bohuslava Martinů (1989)
 • Maýrová, Kateřina: Podještědí v hudbě v průběhu dvou staletí (1990–1991)
 • Maýrová, Kateřina et al.: Bohuslav Martinů und sein Labyrinth der Welt (1999)
 • Maýrová, Kateřina, Součková, Taťána, Vojtěšková, Jana: Fenomén Martinů (2009–2010)
 • Maýrová, Kateřina: Giovanni Gabrieli (post 1554 – 1612) a benátská hudba v Rokycanech (2012), ve spolupráci s Okresním muzeem Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Ostatní aktivity:
Členka ediční rady pro BMGA

 • Odborná umělecká spolupráce s komorními smíšenými soubory „AMICI MUSICAE ANTIQUAE“ Praha a „CANTICORUM IUBILO“ Praha v 70. až 90. letech 20. století.
 • Odborná umělecká spolupráce s komorním ženským sborem „CHARMONE“ Praha – od r. 1994 do roku 2010 – spoluautorka dramaturgie a sleevenote k 1. profilové CD nahrávce souboru s díly A. Dvořáka, B. Martinů a O. Máchy.

Bibliografie:  

 • Maýrová, Kateřina. Bohuslav MARTINŮ. Inventář fondu korespondence z pražských institucí a privátních zdrojů. Národní muzeum - Muzeum české hudby – Český hudební fond: Praha 1989, X + 250 s.
 • Maýrová, Kateřina. Tematický hudební katalog hudebních pramenů bývalého literátského bratrstva v Rokycanech od 2. poloviny XVI. století do l. třetiny XVII. století, set 2 disket a 6 CD ROMů, Národní muzeum – České muzeum hudby, Praha 2005.
 • Maýrová, Kateřina. I Cori Spezzati nelle Terre Ceche tra il XVI e il XVII secolo, le Fonti e i Modelli Ispirativi Italiani: Il Repertorio dei Cori Spezzati Conservato in Bohemia. In: Italia e Boemia nella Cornice del Rinascimento Europeo, Leo S. Olschki Editore, Firenze 1999, pp. 237 – 260.
 • Maýrová, Kateřina. Korespondence Bohuslava Martinů s Českou akademií věd a umění. In: Hudební věda, roč. 37, č. 1-2 – separátní číslo, Academia Praha 2000, 64 s. – bez ISBN.
 • Maýrová, Kateřina. Koncertní programy k dějinám českých hudebních a pěveckých spolků v 19. a 20. století ve sbírkách Muzea české hudby v Praze. In sborník: Úloha spolkov, spoločností a združení v hudobných dejinách Európy, ed. Edita Bugalová, Trnava 2001, s. 100 –147, ISBN 80-85556-10-3.
 • Maýrová, Kateřina. German Composers in the Rokycany Music Collection from the second half of the 16th century to the first third of the 17th century. In: volume from the International Congress „Musik-Sammlungen – Speicher interkultureller Prozesse“. Fischer, Erik (Hrsg.) – Kürsten, Annelie, Brasack, Sarah, Ludorff, Verena (Redaktion), Teilband A, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2007, zvl. s. 133 – 154.
 • Maýrová, Kateřina, Součková, Taťána, Vojtěšková, Jana. Fenomén Martinů/The Martinů Phenomenon/ Le Phénomène Martinů. Beveridge, David, Langer Daniela. Praha, Národní muzeum – České muzeum hudby, 2009, 47 s. ISBN 9768-80-7036-262-4. – Katalog výstavy.
 • Maýrová, Kateřina: The Music Collections of the Czech Museum of Music Related to the Music History of the First Half of the 20th Century. In: Martinů-Studien (Herausgegeben von Aleš Březina), Band 2: Aspekte der Musik, Kunst und Religion zur Zeit der Tschechischen Moderne/Aspects of Music, Arts and Religion during the Period of Czech Modernism, Aleš Březina § Eva Velická (Hrsg./eds.), 306 S./pp., zvl. s. 273 – 294, Peter Lang Verlag, Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt am Main-New York-Oxford-Wien 2009. ISBN: 978-3-03910-856-5.  
 • Maýrová, Kateřina: Hudební repertoár tzv. Rokycanské hudební sbírky a jeho srovnání s Bardějovskou a Levočskou sbírkou hudebnin. Shody a rozdíly v migraci duchovní hudby období renesance a raného baroku v Čechách a na tzv. historickém území Uherska ve 2. polovině XVI. a první třetině XVII. století. In: Musicologica Istropolitana X. – XI., vydala v roce 2013 Katedra hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2011 – 2012, 503 s., zvl. s. 275 – 317. ISBN 978-80-8127-084-0.
 • Maýrová, Kateřina: Hudba v Masarykově rodině ve světle nových pramenů. Příspěvek k 91. výročí úmrtí Charlotty Garrigue Masarykové (1850 – 1923). Opus musicum, ročník 46/2014, č. 4, s. 6 – 39. ISSN 0862-8505.
 • Maýrová, Kateřina: The motets of Andrea and Giovanni Gabrieli in Rokycany Music Collection, their Influence on Bohemian polychoral Repertoire and Comparison with the Bardejov and Levoča Collections. In: Sborník z mezinárodního semináře v italských Benátkách – Convegno internazionale di Studi, pořádaný Fondazione Ugo e Olga Levi ve dnech 15-16 novembre 2013, na téma: La Ricezione della musica di Andrea e Giovanni Gabrieli in Europa (v tisku).

Edice:

 • Maýrová, Kateřina (ed.). Bohuslav Martinů. Tři šansony pro Červenou sedmu pro zpěvní hlas a klavír na slova J. Drémana, F. Gellnera a. J. Herolda. nakladatelství Tempo, Praha 1993, 23 s., bez ISBN.


 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel