EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Lubomír Sršeň

PhDr. Lubomír Sršeň

Kurátor oddělení starších českých dějin

Národní muzeum, Historické muzeum, Oddělení starších českých dějin, Václavské nám. 68, 115 79, Praha 1, tel. +420-224-355
e-mail: lubomir.srsen@nm.cz

Vědecké zaměření:
Historik umění, zaměřený na výtvarné umění v Čechách 16.-19. století, především na problematiku portrétní tvorby.

Vzdělání:
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obory dějiny umění a dějepis.

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):
Pracuje na dlouholetém výzkumném projektu Malované portréty ve sbírkách Národního muzea.

Pedagogická činnost:
Pouze sporadická, na Fakultě sociálních věd UK

Muzejní práce (výstavy):
a) Stálé expozice Národního muzea:
 • (spoluautorství s Dagmar Starou, prom. hist.): „Společnost v Čechách devatenáctého století“ na zámku ve Vrchotových Janovicích (vernisáž r. 1986, existuje dosud)
 • (spoluautorství s PhDr. et Ing. Jiřím Fajtem): „České kamenosochařství 11. až 19. století“ v Lapidáriu Národního muzea na Výstavišti v Praze (vernisáž 1993, existuje dosud).
b) Výstavy Národního muzea:
 • „Bernard Bolzano“ (1981, hlavní budova NM)
 • „Lapidárium včera, dnes a zítra.“ (3. 9. – 2. 10. 1988, vstupní sál Lapidária Národního muzea, Park kultury a oddechu J. Fučíka)
 • „Oddělení starších českých dějin“ (1989, podchod metra stanice Muzeum)
 • „Sto let budovy Národního muzea“ (1991, hlavní budova NM)
 • „Klementinské Matematické muzeum. Nejstarší veřejné muzeum v českých zemích“ (1998, Karolinum, Praha)
 • „Mexické dobrodružství Maxmiliána Habsburského“ (1999, Lobkovický palác na Pražském hradě)
 • „Miniaturní a drobné portréty ze sbírek Národního muzea“ (2004-2005, Lobkovický palác na Pražském hradě)
 • „Co se skrývá pod pozlátkem? Muzejní palác volá po rekonstrukci!“ (2006-2007, hlavní budova NM)

Ostatní aktivity:
Členství v různých vědeckých radách, poradních orgánech, nákupních komisích atd.

Bibliografie:   (výběrová)
 1. Lubomír Sršeň: Větší zemský soud v Čechách ve vyobrazeních 16. století. Časopis Národního muzea – Historické muzeum, roč. 144, čís. 3-4, 1975, s. 143-175.
 2. Lubomír Sršeň: Oldřich J. Blažíček: Ferdinand Brokof. Praha, Odeon 1976. 324 stran, 9 barevných a 223 černobílých snímků; ruské, něm., angl. a franc. resumé [recenze]. Časopis Národního muzea – Historické muzeum, roč. 146, čís. 3-4, 1977, s. 233-235.
 3. Lubomír Sršeň: Sympozium „Barokní sochařství střední a východní Evropy“ v Polsku. Umění, roč. 27, čís. 1, 1979, s. 84-85.
 4. Lubomír Sršeň: Sochařská výzdoba bývalého Braunova domu v Praze. Časopis Národního muzea – řada historická, roč. 148, čís. 1-4, 1979, s. 68-78.
 5. L. Sršeň: Katalog architektonických zlomků z Ostrovského kláštera, uložených v Lapidáriu Národního muzea v Praze. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – historie, roč. 34, čís. 1-2, 1980, s. 33-101.
 6. Lubomír Sršeň: Výstava skic, modelů a kreseb z dílny I. F. Platzera v Národní galerii v Praze. Umění, roč. 29, čís. 4, 1981, s. 371-374.
 7. Lubomír Sršeň: Mezinárodní sympozium „Barokní a rokokové sochařství střední a východní Evropy“ v Polsku. Umění, roč. 30, čís. 2, 1982, s. 185-186.
 8. Lubomír Sršeň: [2 katalogová hesla in:] Antické tradice v českém umění. Vydala NG v Praze v edici Katalogy 23 pro výstavu v Královském letohrádku (srpen – říjen 1982), Praha 1982, s. 66-67, čís. kat. 17 (Vincenzo Abbati /1803-1866/, Baron František Koller, 1821-26) a čís. kat. 18 (Pokoj zámku v Obříství, kolem 1826).
 9. Lubomír Sršeň: Nové přírůstky k machkovské kolekci. Časopis Národního muzea – řada historická, roč. 150, čís. 3-4, 1981, s. 190.
 10. Lubomír Sršeň: Karel Purkyně zbaven autorství portrétu F. Palackého. Časopis Národního muzea – řada historická, roč. 151, čís. 1-2, 1982, s. 166.
 11. Lubomír Sršeň:Výstava restaurovaných předmětů v Národním muzeu. Muzejní a vlastivědná práce, roč. 21, čís. 1, 1983, s. 35-37.
 12. Lubomír Sršeň: Seibertzův portrét básníka Eberta. Časopis Národního muzea – řada historická, roč. 151, čís. 3-4, 1982, s. 183.
 13. Lubomír Sršeň: Jan Šmíd – Pavel Čanda: Národní muzeum v Praze [recenze]. Časopis Národního muzea v Praze – řada historická, roč. 153, čís. 1, 1984, s. 38.
 14. Lubomír Sršeň: Antonio Corradini und die Rokokoplastik in Prag. Zur Frage des Johannes-von-Nepomuk-Grabmals im Veitsdom in Prag. In: Konstanty Kalinowski (ed.): Studien zur europäischen Barock- und Rokokoskulptur. Poznań 1985, s. 105-119.
 15. Luboš Sršeň: [4 katalogová hesla in:] Miniatura a drobný portrét z českých a moravských sbírek [katalog výstavy ve Středočeské galerii v Praze v prosinci 1985 až březnu 1986]. Praha (Středočeská galerie) 1985, s. 32 (čís. kat. 69 – Füger, Heinrich Friedrich: Kněžna J. Liechtensteinová), 53 (čís. kat. 232 – Schödl, Heinrich /Jindřich/: Terezie Měchurová, provd. Palacká /1807-1860/, v roce svatby, čís. kat. 233 – Schödl, Heinrich /Jindřich/: František Palacký /1798-1876/ v roce svatby) a 64 (čís. kat. 299 – Sacco, Francesco: Neznámá dáma z Neapole).
 16. Lubomír Sršeň: Bildnisse Bolzanos. Stuttgart-Bad Cannstatt 1986, 282 str. [v edici: Eduard Winter – Jan Berg – Friedrich Kambartel – Jaromír Loužil – Bob van Rootselaar (eds.): Bernard Bolzano-Gesamtausgabe, Reihe IV, Band 1, Erster Teil].
 17. Lubomír Sršeň: Třetí mezinárodní sympozium o barokním sochařství, konané v Polsku. Umění, roč. 34, čís. 4, 1986, s. 379-380.
 18. Lubomír Sršeň: Bolzanos Porträt von dem jüdischen Maler Aaron (Adolf) Pulzer. Judaica Bohemiae, roč. 22, čís. 2, Praha (Státní židovské muzeum) 1986, s. 105-112, 120-121, obr. 6.
 19. Lubomír Sršeň: Poznámky k dílům sochařské rodiny Platzerů ve sbírkách Národního muzea v Praze. Časopis Národního muzea v Praze – řada historická, roč. 155, čís. 1-2, 1986 [vyšlo 1988] s. 59-70.
 20. Lubomír Sršeň: Fotografie v Praze 1839-1914 – výstava v Muzeu hlavního města Prahy. Časopis Národního muzea v Praze – řada historická, roč. 155, čís. 1-2, 1986 [vyšlo 1988], s. 103-104.
 21. Lubomír Sršeň: Výstava Pražské synagógy v obrazech, rytinách a starých fotografiích. Časopis Národního muzea v Praze – řada historická, roč. 155, čís. 1-2, 1986 [vyšlo 1988], s. 104-105.
 22. PhDr. Lubomír Sršeň: [59 katalogových hesel in:] Josef Kočí – Vlastimil Vondruška a kolektiv: Památky národní minulosti. Katalog historické expozice Národního muzea v Praze v Lobkovickém paláci. Praha (Národní muzeum v Praze) 1989, s. 45-46 (čís. kat. 117 - Tympanon), 55-56 (čís. kat. 132 – Podstavec s dvojicí lvů), 73 (čís. kat. 215 – Sv. Anna Samatřetí), 84 (čís. kat. 240 – Štít se svatováclavskou orlicí, čís. kat. 241 – Štít s českým lvem), 88 (čís. kat. 260 – Zlomek dlaždice z Husova vězení), 90-91 (čís. kat. 271 – Wendel Roskopf: Hlava Jana Žižky ze znaku na radnici v Táboře), 100 (čís. kat. 344 – Oltářní retabulum [ze Slavětína]), 108-113 (čís. kat. 362 – Klaudyánova mapa Čech - kopie, čís. kat. 363 – Sv. Barbora, čís. kat. 364 – Epitaf Jiříka Řepického ze Sudoměře, čís. kat. 365 – Mistr chudenického oltáře (Šimon Láb?): Epitaf Půty Švihovského z Rýzmberka, čís. kat. 369 – Kopie podle Mistra litoměřického oltáře: Albrecht z Kolovrat), 117 (čís. kat. 405/a – Trůnící Kristus, čís. kat. 405/b – Trůnící Bůh Otec), 122-123 (čís. kat. 413 – Neznámý kopista: Zasedání většího zemského soudu v Praze r. 1593), 127-128 (čís. kat. 433 – Domovní portálek s pernštejnským znakem), 136-140 (čís. kat. 472 – Adam, čís. kat. 473 – Eva, čís. kat. 474 – Epitaf neznámé rodiny, čís. kat. 475 – Dílna Mistra slavětínského oltáře: Sv. Karel Veliký, čís. kat. 476 – Kristus v předpeklí, čís. kat. 477 – Zmrtvýchvstání Krista, čís. kat. 478 – Kladení do hrobu), 157 (čís. kat. 548 – Neznámý (pražský?) malíř: Bedřich Falcký), 176-178 (čís. kat. 636 – Ferdinand Maxmilián Brokof: modelletto k soše sv. Vojtěcha pro Karlův most + Barokní bozzetta a modelletta, čís. kat. 637 – Matyáš Bernard Braun: Evangelista Matouš (bozzetto), čís. kat. 638 – Ferdinand Maxmilián Brokof: bozzetto k soše Evangelisty Jana na oltáři u Sv. Jiljí v Praze, čís. kat. 639 – Neznámý rakouský řezbář: Sv. Jan Nepomucký mezi dvěma andílky (modelletto), čís. kat. 640 – Neznámý český řezbář: Sv. Markéta (bozzetto), 190-192 (čís. kat. 719 – Neznámý kopista: kopie “lobkovického” autoportrétu Petra Brandla, čís. kat. 721 – Jan Kupecký (?): Neznámý muž s baretem, čís. kat. 722 – Model hlav. oltáře Narození Krista pro kostel sv. Mikuláše v Lounech, čís. kat. 723 – Model oltáře sv. Jana Křtitele pro kostel sv. Mikuláše v Lounech, čís. kat. 724 – Model oltáře Nanebevzetí P. Marie pro kostel sv. Mikuláše v Lounech), 207-208 (čís. kat. 778 – Neznámý autor: Zátiší s květinami, zahradní vázou a papouškem, čís. kat.779 – Neznámý malíř: Pád z oslíka, čís. kat. 780 – Dílna Norberta Grunda: Zimní holandská krajina (I.), čís. kat. 781 - Dílna Norberta Grunda: Zimní holandská krajina (II.), čís. kat.782 – Víčko s vyobrazením kavalíra s růžemi), 219 (čís. kat. 824 – Eduard Kolenatý: Ferdinand I. (V.), 222-237 (čís. kat. 852 – František Tkadlík: Portrét Josefa Dobrovského, čís. kat. 857 – Neznámý kopista (podle Jana Quirina Jahna): Portrét Františka Martina Pelcla, čís. kat. 859 – Neznámý malíř: Glasius Dobner, čís. kat. 879 – Josef Hellich (?) podle Antonína Machka: Josef Jungmann, čís. kat. 890 – Jaroslav Čermák: Jan Evangelista Purkyně, čís. kat. 896 – František Horčička: Portrét Václava Hanky, čís. kat. 907 – Antonín Machek: Jan Nepomuk Štěpánek, čís. kat. 915 – Antonín Machek: František Škroup, čís. kat. 917 – Jan Zachariáš Quast: Karel Hynek Mácha (?), čís. kat. 921 – Podobenka Karla Havlíčka Borovského, čís. kat. 930 – Agathon Klemt: Portrét Františka Palackého, čís. kat. 931 – Jindřich Schödl: František Palacký, čís. kat. 932 – Jindřich Schödl: Terezie Měchurová, čís. kat. 933 – L. Angerer: František Palacký a František Ladislav Rieger), 242 (čís. kat. 971 – Josef Zumsande: Neznámý mladý muž, čís. kat. 972 – Neurčený malíř (Necusky?): Neznámá dívka, čís. kat. 973 – J. Valter: Tři děti s obrázkem sestřičky) a 249-250 (čís. kat. 994 – Neznámý malíř-diletant: Hájení Staroměstské mostecké věže v červnu 1848).
 23. Lubomír Sršeň: [1 katalogové heslo in:] Velká francouzská revoluce a české země. Výběrový katalog výstavy v Lobkovickém paláci Národního muzea v Praze. Praha (Národní muzeum) 1989, s. 35-36 (čís. kat. VI/18 – Martin Guillaume Biennais: Kazeta s psacími potřebami).
 24. Lubomír Sršeň: Oddělení historicko-archeologické. Časopis Národního muzea v Praze – řada historická, roč. 156, čís. 3-4, 1987 [vyšlo 1989], s. 93-96.
 25. Lubomír Sršeň: Oddělení historicko-archeologické. Časopis Národního muzea v Praze – řada historická, roč. 157, čís. 3-4, 1988 [vyšlo 1990], s. 170-174.
 26. Lubomír Sršeň: Nejstarší podobizny Františka Martina Pelcla. Časopis Národního muzea v Praze – řada historická, roč. 158, čís. 1-2, 1989 [vyšlo 1990], s. 61-79.
 27. Lubomír Sršeň: Oddělení starších českých dějin (původně historicko-archeologické). Časopis Národního muzea v Praze – řada historická, roč. 158, čís. 3-4, 1988 [vyšlo 1991], s. 204-208.
 28. Lubomír Sršeň: Budova Národního muzea v Praze. Architektura, umělecká výzdoba a původní uměleckořemeslné vybavení. 1891-1991. Praha (Národní muzeum v Praze) 1991, 144 str. a volná příloha s německým překladem textu: Das Gebäude des Nationalmuseums in Prag. Architektur, künstlerisches Schmuckwerk und ursprüngliche kunstgewerbliche Ausstattung. 1891-1991, 20 str.
 29. Lubomír Srsen [recte: Sršeň]: José María Velasco ve sbírkách Národního muzea v Praze. Lobkovický palac, Jírská 3 [recte: palác, Jiřská 3], Praha-Hrad, červenec-srpen, 1991 [katalog výstavy]. Praha (Embajada de México en la Republica Federativa Checa y Eslovaca, Museo Nacional de Praga) 1991, nestr. [12 str.].
 30. Lubomír Srsen [recte: Sršeň]: José María Velasco en las collectiones del Museo Nacional de Praga. Palacio Lobkowitz, Castillo de Praga, julio-agosto, 1991 [katalog výstavy]. Praga (Embajada de México en la Republica Federativa Checa y Eslovaca, Museo Nacional de Praga) 1991, nestr. [12 str.].
 31. Lubomír Sršeň: Příležitostné dekorace pražských barokních slavností. In: Barokní umění a jeho význam v české kultuře. Sborník sympozia, které pořádala Národní galerie v Praze k připomenutí osobnosti a díla Oldřicha J. Blažíčka ve dnech 11. a 12. prosince 1986. Praha (Národní galerie) 1991, s. 154-160, obr. 133-139.
 32. Lubomír Sršeň [LS]: [9 katalogových hesel in:] Die Elbe – ein Lebenslauf / Život řeky Labe. Berlin (Deutsches Historisches Museum und Nikolaische Verlagsbuchhandlung Beuermann GmbH) 1992 [katalog výstavy], s. 136 (čís. kat. 1/1 – Allegorische Darstellung der Elbe, čís. kat. 1/2 – Landkarte von Böhmen (Klaudian-Karte), 168-169 (čís. kat. 3/12 – Bohuslav Balbín /1621-1688/, čís. kat. 3/14 – Bischof Johann Leopold von Hay /1735-1794/), 186 (čís. kat.3/68 – Georg von Podiebrad /geb. 1420, reg. 1458-1471/), 190 (čís. kat. 3/81 – Ansicht von Schloss Obřistwi, čís. kat. 3/82 – Baron Franz Koller /1767-1826/), 193 (čís. kat. 3/91 - Büste der heiligen Ludmila aus der Kirche in Trnowa) a 207 (čís. kat. 4/30 – Karel Hynek Mácha /1810-1836/).
 33. Lubomír Sršeň: Oddělení starších českých dějin. Časopis Národního muzea v Praze – řada historická, roč. 159, čís. 1-4, 1990 [vyšlo 1992], s. 116-118.
 34. PhDr. Lubomír Sršeň (a PhDr. Zdeněk Hojda, PhDr. Marie Mžyková, Prof. Jan Havránek): „Nová Anežka“. Dějiny a současnost, 1992, čís. 5, s. 52-53.
 35. Lubomír Sršeň: Havlíček a kytara. Havlíčkobrodsko. Vlastivědný sborník. Zvláštní vydání u příležitosti znovuotevření Havlíčkova domu v Havlíčkově Brodě. Havlíčkův Brod (Okresní vlastivědné muzeum) 1992, s. 38-55.
 36. Lubomír Sršeň: Národní muzeum na křižovatce. Zlatý řez, roč. 1, čís. 1, listopad 1992, s. 14-17.
 37. Lubomír Sršeň: Opomíjené sbírky svatých obrázků. Historické listy, 1992, čís. 2, s. 3 a obrázky s komentáři na s. 3-12, 15, 16, 19-21, 23-25 a 33.
 38. Lubomír Sršeň: Ke koncepci Lapidária Národního muzea. Bulletin Státního ústavu památkové péče. Praha (SÚPP) 1992 [vyšlo 1993], s. 194-196.
 39. Lubomír Sršeň: Die Skulptur barocker Gelegenheitsfeste. Drei Torsi von Holzschnitzereien aus den Sammlungen des Nationalmuseums in Prag. In: Konstanty Kalinowski (ed.): Studien zur Werkstattpraxis der Barockskulptur im 17. und 18. Jahrhundert. Poznań (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Seria Historie Sztuki Nr 18) 1992 [vyšlo 1993], s. 187-200.
 40. Lubomír Sršeň: Portrét Bohuslava Balbína v Národním muzeu v Praze. In: Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách. Sborník z konference Památníku národního písemnictví. Praha (Památník národního písemnictví) 1992 [vyšlo 1993], s. 146-157, obr. 14-22, s německým resumé na s. 288-289 (Das Porträt Bohuslav Balbín im Nationalmuseum in Prag).
 41. Lubomír Sršeň: Slavnostní dekorace pražské katedrály sv. Víta r. 1729. In: Svatý Jan Nepomucký 1393-1993. Výstava Bavorského Národního muzea v Mnichově ve spolupráci s klášterem premonstrátů na Strahově v Praze a s Národním muzeem v Praze. Praha 1993, s. 39-45 a katalogová hesla na s. 89 (čís. kat. 38-40 – Tři pohledy na slavnostní výzdobu před chrámem sv. Víta při blahořečení sv. Jana Nepomuckého v r. 1721), 91 (čís. kat. 69-77 – Devět obrazů z dekorace baziliky S. Giovanni in Laterano u příležitosti svatořečení Jana Nepomuckého 1729, čís. kat. 78-82 – Pět mědirytin podle obrazů z lateránské baziliky pořízených u příležitosti svatořečení Jana Nepomuckého 1729, čís. kat. 86-89 – Čtyři pohledy na slavnostní lešení před chrámem sv. Víta během svatořečení Jana Nepomuckého 1729, čís. kat. 91-93 – Tři busty figurín slavnostní dekorace před chrámem sv. Víta v Praze při svatořečení Jana Nepomuckého 1729: Sv. Josef, sv. Vít, sv. Václav).
 42. Lubomír Sršeň: Der Festschmuck des Prager Veitsdom im Jahre 1729. In: Reinhold Baumstark – Johanna von Herzogenberg – Peter Volk (eds.): Johannes von Nepomuk 1393 * 1993. München 1993, s. 63-69 a katalogová hesla na s. 124-127 (čís. kat. 38-40 – Drei Ansichten des Festgerüstes vor dem Prager Veitsdom zur Seligsprechung Johannes von Nepomuks 1721), 150-156 (čís. kat. 69-77 – Neun Gemälde von der Dekoration der Lateransbasilika anläßlich der Heiligsprechung Johannes von Nepomuks 1729, čís. kat. 78-82 – Fünf Kupferstiche nach Gemälden von der Dekoration der Lateransbasilika anläßlich der Heiligsprechung Johannes von Nepomuks 1729) a s. 161-167 (čís. kat. 86-89 – Vier Ansichten des Festgerüstes vor dem Prager Veitsdom zur Heiligsprechung Johannes von Nepomuks 1729, čís. kat. 91-93 – Drei Büsten von Figurinen des Festgerüstes vor dem Prager Veitsdom zur Heiligsprechung Johannes von Nepomuks 1729).
 43. Lubomír Sršeň: Oddělení starších českých dějin. Časopis Národního muzea v Praze – řada historická, roč. 160, čís. 1-4, 1991 [vyšlo 1993], s. 113-116.
 44. Jiří Fajt a Lubomír Sršeň: Lapidárium Národního muzea Praha. Průvodce stálou expozicí českého kamenosochařství 11. až 19. století v pavilónu Lapidária na Výstavišti v Praze. Praha (Národní muzeum) 1993, 112 str.
 45. Jiří Fajt und Lubomír Sršeň: Das Lapidarium des Nationalmuseums Prag. Führer durch die ständige Exposition der böhmischen Bildwerke aus Stein aus dem 11.-19. Jahrhundert im Pavillon des Lapidariums auf dem Ausstellungsgelände in Prag. Prag (Nationalmuseum) 1993, 112 str.
 46. Jiří Fajt and Lubomír Sršeň: Lapidarium of the National Museum Prague. Guide to the permanent exhibition of Czech sculpture in stone of the 11th to 19th centuries in the pavilion of the Lapidarium in the Exhibition Grounds in Prague. Prague (National Museum) 1993, 112 str.
 47. Lubomír Sršeň: Oddělení starších českých dějin. Časopis Národního muzea – řada historická, roč. 161, čís. 3-4, 1992 [vyšlo 1993], s. 119-121.
 48. Jiří Fajt - Lubomír Sršeň: Nová expozice Lapidária Národního muzea v Praze. Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 31 / 101, čís. 4, 1993 [vyšlo 1994], s. 193-200 a obrázky na obálce.
 49. Lubomír Sršeň: Oddělení starších českých dějin. Časopis Národního muzea – řada historická, roč. 162, čís. 1-2, 1993 [vyšlo 1994], s. 53-55.
 50. Lubomír Sršeň: [8 katalogových hesel in:] Jan Royt: Svatý Václav v umění 17. a 18. století [katalog výstavy v klášteře sv. Jiří na Pražském hradě 29. září – 13. listopadu 1994]. Praha (Národní galerie v Praze, Česká křesťanská akademie v Praze, Ústav pro dějiny umění FF UK v Praze) 1994, s. 39 (čís. kat. 3 – Pamětní deska připomínající zázračné osvobození vězňů z malostranské šatlavy při přenášení těla sv. Václava dne 4. března 932), 40-42 (čís. kat. 16 – Anonym: Bysta sv. Václava [z kostela sv. Ducha v Trnové u Zbraslavi], čís. kat. 17 – Anonym: Bysta sv. Ludmily [z kostela sv. Ducha v Trnové u Zbraslavi], čís. kat. 21 – Jan Bedřich Kohl-Severa /1681-1736/: Poprsí sv. Václava, čís. kat. 23 – Anonym: Sv. Václav mezi dvěma anděly [reliéf ze slonoviny, původně v zámecké kapli sv. Anny ve Smečně], čís. kat. 24 – Anonym: Zavraždění sv. Václava ve Staré Boleslavi [řezba z lipového dřeva, původně ve sbírkách biskupa A. Podlahy] , čís. kat. 35 – Číše [s polofigurou sv. Václava] a čís. kat. 36 – Číše [s polofigurou sv. Ludmily].
 51. Lubomír Sršeň: Podobizny manželů Pelclových v Národním muzeu v Praze. In: František Martin Pelcl. Sborník příspěvků z odborného semináře, II. Rychnov nad Kněžnou 1995, s. 42-47.
 52. Lubomír Sršeň: José María Velasco obdivovaný a ceněný. Starožitnosti a užité umění, 1995, čís. 3, březen 1995, s. 6-7.
 53. Lubomír Sršeň: O způsobech instalování a resaurování kamenosochařských památek v Lapidáriu Národního muzea v Praze (I. část). Zprávy památkové péče, roč. 55, čís. 4, 1995, s. 121-130.
 54. Lubomír Sršeň: O způsobech instalování a restaurování kamenosochařských památek v Lapidáriu Národního muzea v Praze (II. část). Zprávy památkové péče, roč. 55, čís. 5, 1995, s. 153-162.
 55. Lubomír Sršeň: Oddělení starších českých dějin. Časopis Národního muzea – řada historická, roč. 163, čís. 3-4, 1994 [vyšlo 1995], s. 112-115.
 56. L. S.: Porträt des Grafen Franz Joseph von Sternberg-Manderscheid. In: Hiltrud Kier – Frank Günter Zehnder (eds.): Lust und Verlust. Kölner Sammler zwischen Trikolore und Preußenadler. Köln (Museen der Stadt Köln und Wienand Verlag Köln) 1995, s. 508 (čís. kat. 4) a obr. čís. II.
 57. LSr (Lubomír Sršeň): [5 slovníkových hesel in:] Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha (Academia) 1995, s. 438-439 (Lapidárium Národního muzea), 637 (portrét drobný a miniaturní /v Čechách/), 663 (Pulzer), 738 (Schödl) a 961 (Zumsande).
 58. Lubomír Sršeň: Velké umění malých portrétů. (Nad pražskou výstavou Národní galerie). Starožitnosti a užité umění, 1996, čís. 7-8, červenec – srpen 1996, s. 10-11.
 59. LS: [14 katalogových hesel in:] A Thousand Years of Czech Culture. Riches from the National Museum in Prague, Old Salem 1996, s. 122 (čís. kat. 70 – Epitaph), 126-131 (čís. kat. 83 – Portrait of Bohuslav Balbín, čís. kat. 87 – Painting of Saint Wenceslas, čís. kat. 88 – Panel Painting of the Virgin and Child with Saints, čís. kat. 89 – Statue of a jesuit Saint, čís. kat. 90 – Cherub, čís. kat. 91 – Cherub, čís. kat. 92 – Statue of Saint John of Nepomuk, čís. kat. 93 – Bust of Saint Wenceslas, čís. kat. 94 – Statue of a Bishop, čís. kat. 96 – Crucifix, čís. kat. 98 – Ex voto Painting, čís. kat. 99 – Painting of Saints on Parchment) a 153 (čís. kat. 187 – Drawing of Přemysl being called to the Throne).
 60. Lubomír Sršeň: Nástavec renesančního epitafu z Radonic nad Ohří. Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 34 / 104, čís. 1, 1996, s. 6-11.
 61. Lubomír Sršeň: Objev sbírek nejstaršího muzea v Čechách. Starožitnosti a užité umění, 1996, čís. 12, prosinec 1996, s. 4-7.
 62. Lubomír Sršeň: La création du Lapidarium de Prague: une expérience muséographique. In: Sculptures hors contexte. Actes du colloque international organisé au Musée du Louvre par le Service culturel le 29 avril 1994. Sous la direction scientifique de Jean-René Gaborit, conservateur général chargé du département des Sculptures. Paris (Musée du Louvre) 1996, s. 121-139.
 63. Lubomír Sršeň: Zpráva o probíhající rekonstrukci Památníku Františka Palackého v Praze. Zpravodaj Historického klubu, roč. 8, čís. 1, 1997, s. 45-48.
 64. Lubomír Sršeň: Franz Zimmer, první starožitník v Čechách. Starožitnosti a užité umění, 1997, čís. 7-8, červenec - srpen 1997, s. 14-17.
 65. Lubomír Sršeň: Národní muzeum zpřístupnilo Expozici historických lékáren. Res Musei Pragensis (Měsíčník Muzea hlavního města Prahy), roč. 7, čís. 11, 1997, s. 1-4.
 66. Lubomír Sršeň: Jan Rejchart ze Štampachu, vyslanec Rudolfa II. Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 35 / 105, 1997, čís. 2, s. 92-96.
 67. Lubomír Sršeň: Jezuitské univerzitní teze z Mexika a z Manily ve sbírkách Národního muzea v Praze. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny České republiky, 1996, čís. 13 [vyšlo 1997], s. 72-77.
 68. Lsr (Lubomír Sršeň): [14 katalogových hesel in:] Eliška Fučíková - James M. Bradburne - Beket Bukovinská - Jaroslava Hausenblasová - Lubomír Konečný - Ivan Muchka - Michal Šroněk (eds.): Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Katalog vystavených exponátů. Praha (Správa Pražského hradu) 1997, s. 231 (čís. kat. III/75 – Zasedání většího zemského soudu v Praze za účasti Rudolfa II. v roce 1593), 349 (čís. kat. V/27 – Postavy bubeníka, důstojníka a mušketýra z třicetileté války), 366-367 (čís. kat. V/132 – Bartolomeus Spranger – okruh, Bacchův průvod; čís. kat. V/133 – Nahé odívati, čís. kat. V/134 – Panna Maria s Ježíškem a malým svatým Janem Křtitelem, čís. kat. V/135 – Kristus před ukřižováním, čís. kat. V/136 – Podobizna neznámého měšťana, čís. kat. V/137 – Podobizna neznámé měšťky, čís. kat. V/138 – Podobizna Matyáše Devotyho, registrátora Místodržitelství na Pražském hradě, čís. kat. V/139 – Podobizna neznámého kněze), 437 (čís. kat. V/428 – Akt pololežící ženy), 459-460 (čís. kat. V/526 – Zbičovaný Kristus stojící u sloupu, čís. kat. V/532 – Svatý obrázek se svatým Františkem Paulánským a s německou modlitbou) a 465 (čís. kat. V/553 – Vzkříšení Páně).
 69. L. Sr. (Lubomír Sršeň): [14 katalogových hesel in:] Eliška Fučíková - James M. Bradburne - Beket Bukovinská - Jaroslava Hausenblasová - Lubomír Konečný - Ivan Muchka - Michal Šroněk (eds.): Rudolf II and Prague. The Court and the City. London (Thames and Hudson) 1997, s. 557 (čís. kat. III.75 – Unknown Copyist: The Session of the Great Land Court in Prague in the Presence of Rudolf II in 1593), 654 (čís. kat. V.27 – Figures of a Drummer, an Officer, and a Musketeer from the Thirty Years´War), 671-672 (čís. kat. V.132 – Circle of Bartholomeus Spranger /Antwerp 1546 – Prague 1611/: The Procession of Bacchus, čís. kat. V.133 – I Was Naked And You Clothed Me, čís. kat. V.134 – The Virgin Mary with the Infant Jesus and the Child John the Baptist, čís. kat. V.135 – Christ before the Crucifixion, čís. kat. V.136 – Portrait of an Anonymous Burgher, čís. kat. V.137 – Portrait of an Anonymous Burgher Woman and Female Relatives, čís. kat. V.138 – Portrait of Matyáš Devoty, Head of the Registry Office of the Vice-Regency on Prague Castle, čís. kat. V.139 – Portrait of an Anonymous Priest), 730 (čís. kat. V.428 – Nude Reclining Woman), 750-751 (čís. kat. V.526 – The Scourged Christ Standing by a Column, čís. kat. V.532 – Devotional image with Saint Francis of Paula and a German prayer) a 755 (čís. kat. V.553 – The Resurrection of Our Lord).
 70. Lubomír Sršeň: Obchod s uměleckými předměty v Čechách v 1. polovině 19. století (K zakladatelské úloze Franze Zimmera). Sborník Národního muzea v Praze, řada A - historie, roč. 51, 1997, čís. 1-4 [vydáno 1998], s. 1-49.
 71. Lubomír Sršeň: Vztah Maxe Švabinského k Sidonii Nádherné a k jejím bratrům ve světle písemných a ikonografických pramenů. Sborník Národního muzea, řada C – literární historie, roč. 41, 1996, čís. 1-4 [vydáno v říjnu 1998], s. 1-120.
 72. Lubomír Sršeň: Poznámky k interpretaci Arcimboldových portrétních skic Rudolfa II. Muzejní a vlastivědná práce / Časopis společnosti přátel starožitností, roč. 36/106, čís. 3, 1998, s. 145-151 a obr. na 1. straně obálky.
 73. Lubomír Sršeň: Sklenář, Karel: Český archeologický sběratel Josef Pachl [recenze]. Muzejní a vlastivědná práce / Časopis společnosti přátel starožitností, roč. 36/106, čís. 3, 1998, s. 185-186.
 74. Lubomír Sršeň: Pražský salon u Palackých a Riegrových. In: Salony v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 18. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 12.-14. března 1998. Praha (Koniasch Latin Press) 1999, s. 93-107.
 75. Lubomír Sršeň: Architektura, výzdoba a původní vybavení hlavní budovy Národního muzea v Praze. Praha (Národní muzeum) 1999, 82 stran.
 76. Lubomír Sršeň: Oddělení starších českých dějin. In: Eduard Šimek (red.): Historické muzeum. Praha (Národní muzeum) 1999, s. 27-42.
 77. Lubomír Sršeň: Muzeum – náš osud. Pohled zevnitř. Umění a řemesla, roč. 41, čís. 2, 1999, s. 74-78.
 78. Lubomír Sršeň - Dana Stehlíková: Mexické dobrodružství Maxmiliána Habsburského. Průvodce výstavou uspořádanou ve dnech 8. července až 31. října 1999 v Lobkovickém paláci na Pražském hradě, Jiřská 3, Praha 1. Praha (Národní muzeum) 1999. 111 stran [volně vložena 4 resumé: anglické, německé, španělské a francouzské].
 79. Lubomír Sršeň: Je proveditelná rekonstrukce mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze? Zprávy památkové péče, roč. 59, čís. 7, 1999, s. 233-240.
 80. Lubomír Sršeň a kolektiv: Katalog předmětů pocházejících z „Matematického muzea“, identifikovaných ve sbírkách Národního muzea. In: Josef Petráň (ed.): Památky Univerzity Karlovy. Praha (Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum) 1999, s. 297-308.
 81. Lubomír Sršeň: Addenda k ikonografii Bernarda Bolzana. In: Josef Polišenský (ed.): Češi a svět. Sborník k pětasedmdesátinám Ivana Pfaffa. Praha (Euroslavica) 2000, s. 111-123.
 82. Lubomír Sršeň: Výstava Vlaho Bukovace v Národním muzeu. Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 38/108, čís. 3, 2000, s. 175-177.
 83. Lubomír Sršeň: Architektur, Schmuckwerk und die ursprüngliche Ausstattung des Hauptgebäudes des Nationalmuseums in Prag. Prag (Nationalmuseum) 2000, 94 stran [německá mutace publikace uvedené zde pod čís. 75].
 84. Lubomír Sršeň: Architecture, Artistic Decoration and Original Arts-and-Crafts Fixtures of the Main Building of the National Museum in Prague. Prague (National Museum) 2000, 94 stran. [anglická mutace publikace uvedené zde pod čís. 75].
 85. Lubomír Sršeň: Bratři Kaehligovi z Prahy ve službách císaře Maxmiliána v Mexiku. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie, roč. 55, 2001, čís. 1- 2, s. 1-40.
 86. Lubomír Sršeň: Jan Petr Molitor jako portrétista. Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 39/109, čís. 2, 2001, s. 119-121.
 87. Lubomír Sršeň: Abteilung der älteren böhmischen Geschichte. In: Eduard Šimek (Fachredakteur): Historisches Museum. Prag 2001, s. 29-46 [německá mutace textu uvedeného zde pod čís. 76].
 88. Lubomír Sršeň: The Department of Czech History. In: Eduard Šimek (Chief Editor): The Museum of History. Prague 2001, s. 29-46. [anglická mutace textu uvedeného zde pod čís. 76].
 89. LS (Lubomír Sršeň): [49 katalogových hesel zpracovaných samostatně a 3 hesla zpracovaná ve spolupráci s Tomášem Hladíkem, Pavlem Preissem a Danou Stehlíkovou, na celkem 59 sbírkových předmětů z NM, in:] Vít Vlnas (ed.): Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Praha (Národní galerie) 2001, s. 30 (čís. kat. I/1.27 - Madona s Ježíškem), 34 (čís. kat. I/1.42 - Votivní obrázek s P. Marií svatohorskou), 77-78 (čís. kat. I/2.28 A-C - Obrazy z dekorace u příležitosti oslav svatořečení Jana Nepomuckého v Římě a v Praze), 78 (čís. kat. I/2.29 A-C - Tři busty z dekorace při pražské kanonizaci Jana Nepomuckého roku 1729), 90 (čís. kat. I/2.67 - Plánek slavnostní tabule při hostině pořádané 28. srpna 1754 v Klecanech pro Marii Terezii), 220 (čís. kat. I/6.27 - Bohuslav Balbín), 224 (čís. kat. I/6.41 - Jan Florián Hammerschmidt), 232-233 (čís. kat. I/6.67 - Klementinum, čís. kat. I/6.68 - Alegorie přirozeného a zjeveného poznání), 243-246 a 248, čís. kat. I/6.122 až I/6.149 a I/6.153 (Výběr exponátů bývalého Matematického muzea v pražském Klementinu: Automatická želva; Diptichové sluneční hodiny; Lastura loděnky z poháru typu nautilus, zdobená motivy čínských draků; Lastura loděnky z poháru typu nautilus, zdobená postavami tritóna a nereovny; Posýpátko z lastury; Kalamář z lastury; Ulita křídlatce velkého s reliéfem Neptuna a jeho doprovodu; Pohár z kokosového ořechu s cínovou montáží a víkem; Pohár s víkem a kalíšky; Pohár; Pohár s víkem; Ježíš Kristus jako Dobrý pastýř, na skalisku s Maří Magdalénou; Assumpta; Dóza s víčkem; Vycházková hůl; Medailon s poprsím kurfiřta Maxmiliána II. Emanuela Bavorského; Číše; Bibelot – skleněná kulička na nožce, s miniaturním krucifixem uvnitř; Trojiční prstenec s pouzdrem; Lžíce a zavírací nůž na dřevěném řetěze; Bičování Krista; Růženec; Číška; Číška; Soudek ze dvou číšek; Miniatura visacího zámku; Miniatura visacího zámku; ve schránce; Miniaturní psací souprava v podobě stolečku; Memento mori (Hříšník a peklo) – proměnný lamelový obrázek), 288-285 (čís. kat. II/1.23 - Zasedání většího zemského soudu v Praze v říjnu 1723), 323-324 (čís. kat. II/2.84 - Sv. Matouš Evangelista – bozzetto, čís. kat. II/2.85 - Sv. Jan Evangelista), 363-364 (čís. kat. II/3.43 A-B - Alegorie sluchu; Podobizna Petra Brandla s gestem počítání na prstech), 384 (čís. kat. II/3.128 - Dva malované listy z alba náboženského bratrstva založeného 15. 8. 1694 při pražské Loretě), 384-385 (čís. kat. II/3.130 - Sv. Jiří na koni v boji s drakem), 390 (čís. kat. II/3.147 - Truchlící žena s kartuší), 398 (čís. kat. II/3.172 - Herkules v zápasu se lvem), 417 (čís. kat. II/4.30 A-C - Modely oltářů pro kostel sv. Mikuláše v Lounech), 424 (čís. kat. II/4.49 - Skříňka s reliéfem sv. Gertrudy Veliké), 428 (čís. kat. II/4.60 - Madona pražských zlatníků) a 505 (čís. kat. II/6.1 - Fridrich Falcký); hesla zpracovaná se spolupracovníky: [s Tomášem Hladíkem:] s. 423 (čís. kat. II/4.45 - Sv. Vojtěch), [s Pavlem Preissem:] s. 436 (čís. kat. II/4.94 A-B - Obrazy z oltáře hudebníků v kostele sv. Jakuba na Starém Městě pražském), [s Danou Stehlíkovou:] s. 208-210 (čís. kat. I/6.2 - Skříňka se staroboleslavským palladiem a třinácti miniaturami s legendou sv. Prokopa).
 90. Lubomír Sršeň: Tajemství neznámého portrétu Antonie Bohuslavy Rajské. In: Mezinárodní vědecká konference Růže stolistá – F. L. Čelakovský – 1799-1999 – Sborník příspěvků. Strakonice (Muzeum středního Pootaví) 1999 [vyšlo v říjnu 2001], s. 142-155.
 91. Lubomír Sršeň: České malířství 19. století v plzeňských Masných krámech. Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 39/109, čís. 3, 2001, s. 178-179 a obrázky na 2.-4. straně obálky.
 92. Lubomír Sršeň: „Puchmajer zde dobře podařen“ (K básníkovým portrétům). In: Jaroslav Vyčichlo - Viktor Viktora (eds.): Jeden jazyk naše heslo buď I. Antonín Jaroslav Puchmajer. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 180. výročí úmrtí národního buditele, kněze, jazykovědce a básníka Antonína Jaroslava Puchmajera. Radnice/Plzeň (Spolek divadelních ochotníků v Radnicích – Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje) 2001, s. 59-76.
 93. Lubomír Sršeň: Nesmrtelná hvězda Božena Němcová ve Hvězdě. Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 40/110, čís. 1, 2002, s. 43-47 a obrázek na 1. straně obálky.
 94. Lubomír Sršeň: Dílo Jana Kupeckého na Pražském hradě. Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 40/110, čís. 2, 2002, s. 113-116.
 95. Lubomír Sršeň: Sklenář, Karel: Obraz vlasti. Příběh Národního muzea. Nakladatelství Paseka, Praha/Litomyšl 2001, 424 s. a 32 s. obr. příloh [recenze]. Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 40/110, čís. 2, 2002, s. 125-127.
 96. LS (Lubomír Sršeň): [3 katalogová hesla zpracovaná samostatně a 2 hesla zpracovaná ve spolupráci s Tomášem Hladíkem a Danou Stehlíkovou, in:] Vít Vlnas (ed.): Lumiere et ténebres. Art et civilisation du baroque en Boheme. Palais des Beaux-Arts, Lille, 12 octobre 2002 – 5 janvier 2003. Paris (Éditions de la Réunion des musées nationaux) 2002, s. 56-57 (čís. kat. 14 [s Danou Stehlíkovou:] – Vitrine renfermant le palladium de Stará Boleslav et treize miniatures relatives a la légende de saint Procope), 154 (čís. kat. 107 [s Tomášem Hladíkem:] – Saint Adalbert), 157 (čís. kat. 110 – Saint Jean l´Évangéliste), 162 (čís. kat. 115a – Saint Matthieu l´Évangéliste) a 171 (čís. kat. 123 – Allégorie de la connaissance naturelle et de la connaissance révélée).
 97. Lubomír Sršeň: Adolf Pulzer, rodák z Polné, židovský malíř portrétů v Praze 19. století. / Adolf Pulzer, originally from Polná, a Jewish painter of portraits in Prague in the 19th century. Polná (Nakladatelství Linda) 2002, 48 stran.
 98. Lu. Sr. (Lubomír Sršeň): [1 katalogové heslo in:] Praga magica 1600. L’ art a Prague au temps de Rodolphe II. Dijon, musée national Magnin 13 septembre – 15 décembre 2002. Dijon 2002, s. 46-47 (čís. kat. 10 – Deux études de la tete de Rodolphe II portant les couronnes du Royaume tcheque et du Saint Empire romain germanique).
 99. Lubomír Sršeň: K autorství náhrobního pomníku Boženy Němcové. Literární archiv - sborník Památníku národního písemnictví, čís. 34 (Praha 2002), s. 199-216.
 100. Lubomír Sršeň: Portrét Boženy Němcové jako sedmnáctileté dívky. Literární archiv - sborník Památníku národního písemnictví, čís. 34 (Praha 2002), s. 339-376 a barev. reprodukce na s. 5.
 101. Lubomír Sršeň: [2 katalogová hesla in:] Peter Wolf – Michael Henker – Evamaria Brockhoff – Barbara Steinherr – Stephan Lippold (eds.): Der Winterkönig Friedrich V. Der letzte Kurfürst aus der Oberen Pfalz. Katalog zur Byerischen Landesausstellung 2003, Stadtmuseum Amberg, 9. Mai bis 2. November 2003. Augsburg (Haus der Bayerischen Geschichte) 2003, s. 290, čís. kat. 6.19 (Sitzung des Großen Landesgerichts in Prag in Anwesenheit Kaiser Rudolfs II. im Jahr 1593 [H2-22.555]), s. 299, čís. kat. 6.71 (Friedrich von der Pfalz als der König von Böhmen [H2-3.969]).
 102. Lubomír Sršeň: Brožíkova skica podobizny Františka Ladislava Riegra. Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 41/111, čís. 2, 2003, s. 100-105 a obr. na 4. straně obálky.
 103. Lubomír Sršeň: Specifika biedermeierského portrétu v Čechách. In: Helena Lorenzová – Taťána Petrasová (ed.): Biedermeier v českých zemích. Sborník příspěvků z 23. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 6.-8. března 2003. Praha 2004, s. 160-175, obr. VII.-XV.
 104. Lubomír Sršeň: Čeští vlastenci na portrétech Jozefa Božetěcha Klemense (Nově objevená díla). Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie, roč. 58, 2004, čís. 2- 4, s. 1-80.
 105. Vratislav Ryšavý – Lubomír Sršeň: Deskové obrazy pozdně gotického oltáře z Mýta. Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 42/112, čís. 1, 2004, s. 43-46 a obr. na 2. a 4. straně obálky.
 106. Lubomír Sršeň: Neznámá miniatura od Antonína Langweila. Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 42/112, 2004, čís. 2, s. 104-106.
 107. PhDr. Lubomír Sršeň: Akad. malířka a restaurátorka Olga Trmalová. S. l., s. d. [Praha 2004], 12 str.
 108. Lubomír Sršeň: Historie portrétu Josefa Dobrovského od Františka Tkadlíka. Časopis Národního muzea – řada historická, roč. 173, 2004, čís. 3-4, s. 113-156.
 109. Lubomír Sršeň: Oslavné portréty profesora Vincence Julia Krombholze. In: Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi. Praha (Historický ústav Akademie věd České republiky) 2004, s. 495-529.
 110. Lubomír Sršeň: Podobizny Bedřicha Smetany prezentované Smetanovým muzeem. Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 42/112, 2004, čís. 4, s. 235-239.
 111. Lubomír Sršeň – Olga Trmalová: Malované miniaturní portréty. Sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea. Praha (Národní muzeum) 2005, 320 str.
 112. Lubomír Sršeň: Osobnost Josefa Dobrovského prezentovaná portréty. In: Vladimír Vavřínek – Hana Gladková – Karolina Skwarska (eds.): Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.-13. června 2003. Praha (Slovanský ústav AV ČR) 2004 [vyšlo v dubnu 2005], s. 103-140.
 113. Lubomír Sršeň: Barokní jezuitské muzeum jako prostředek k poznávání světa. In: Jan Royt – Petra Nevímová (ed.): Album amicorum. Sborník k poctě prof. Mojmíra Horyny. Praha 2005, s. 94-100.
 114. Lubomír Sršeň: Pocta Magdaleně Dobromile Rettigové. Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 43/113, 2005, čís.2, s. 113-114.
 115. L[ubomír] Sršeň - M[iloslav] Trnka: Jihočeskou stopou za romantickými portréty první poloviny 19. století. Rodopisná revue, čís. 3, podzim 2005 (České Budějovice 1. 9. 2005), s. 8.
 116. Lubomír Sršeň: Osobnost Josefa Dobrovského prezentovaná portréty. J. Dobrovský v „Sebrání básní a zpěvů“ vltavotýnského rodáka A. J. Puchmajera. Rodopisná revue, čís. 3, podzim 2005 (České Budějovice 1. 9. 2005), s. 11.
 117. LS, KCh [Lubomír Sršeň – Kaliopi Chamonikola]: Lucas Cranach st., dílna: Sv. Barbora, Světice, 1520-1530. In: Kaliopi Chamonikola (red.): Lucas Cranach a české země. Pod znamením okřídleného hada. Praha 2005, s. 94-95 (čís. kat. 19).
 118. Lubomír Sršeň: Kořán, Ivo: Lochmanové. Pět generací písecké malířské rodiny a tradice českého malířství od baroka k obrození. Prácheňské muzeum v Písku, Písek 2005, 109 s., 57 barevných a 54 černobílých reprodukcí [recenze]. Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 43/113, čís. 3, 2005, s. 185-187.
 119. Hana Slavíčková – Lubomír Sršeň: Renesanční portrétní galerie rytířů z Bünau na hradě v Děčíně. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie, roč. 59, 2005, čís. 3- 4, s. 1-72.
 120. Lubomír Sršeň: Odkryté tajemství děčínského hradu. Fresková výzdoba středověkého jádra zámku v Děčíně. Dějiny a současnost (kulturně historická revue), roč. 28, 2006, čís. 5, s. 12.
 121. Lubomír Sršeň: [9 katalogových hesel in:] Kolektiv autorů pod vedením Aleny Richterové a Ivany Čornejové: Jezuité a Klementinum. Praha (Národní knihovna ČR a Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova) 2006, s. 116 (čís. kat. 175 – Soudek ze dvou číšek), 116-117 (čís. kat. 176 – Automatická želva, sestrojená Janem Kleinem /1684-1762/), 117 (čís. kat. 177 – Figurka divého muže), 117 (čís. kat. 178 – Soška modlící se Panny Marie, stojící na srpku měsíce /Assumpta/), 117 (čís. kat. 179 – Soška Krista dobrotivého pastýře, na reliéfně zdobeném podstavci), 117 (čís. kat. 180 – Miniaturní psací souprava v podobě stolečku, zhotovená Františkem Josefem hrabětem Kinským /1739-1805/), s. 117-118 (čís. kat. 181 – Lžíce a zavírací nůž na řetěze), 118 (čís. kat. 182 – Proměnný lamelový obrázek Memento mori /Hříšník a peklo/, malovaný neznámým tvůrcem z okruhu Jana Jiřího Heinsche /1647-1712/), 118 (čís. kat. 183 – Diptychové sluneční hodiny, zhotovené Tomášem Ducherem /zemř. 1645/), 191-195 [znovu hesla čís. 178-180 a 182, s barevnými obrázky].
 122. Lubomír Sršeň: [9 katalogových hesel in:] A collective of authors led by Alena Richterová and Ivana Čornejová: The Jesuits and the Clementinum. Prague (National Library of the Czech Republic and Czech Province of the Society of Jesus) 2006, s. 123 (čís. kat. 175 – Small barell of two beakers), 123 (čís. kat. 176 – Automatic turtle constructed by Johann Klein /1684-1762/), 123 (čís. kat. 177 – Figure of a wild man), 124 (čís. kat. 178 – A statuette of the praying Virgin Mary standing on a crescent of the Moon /Assumpta/), 124 (čís. kat. 179 – A statuette of Christ the Good Shepherd on a pedestal with relief decoration), 124 (čís. kat. 180 – A miniature writing set in the form of a small table, made by Count Francis Joseph of Kinsky), s. 124 (čís. kat. 181 – Spoon and clasp knife on chain), 125 (čís. kat. 182 – Changeable lamella picture Memento mori (The Sinner and Hell), painted by sn unknown author from the circle of Johann Georg Heinsch /1647-1712/), 125 (čís. kat. 183 – Diptych sundial made by Thomas Ducher /died 1645/), 201-205 [znovu hesla čís. 178-180 a 182, s barevnými obrázky].
 123. LSr (Lubomír Sršeň): [2 slovníková hesla in:] Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky. Praha (Academia) 2006, s. 530-532 (Národní muzeum) a 813-814 (Vančura, Václav).
 124. Hana Slavíčková – Lubomír Sršeň: Nově objevené barokní kopie fresek bývalého Rytířského sálu na hradě v Děčíně. In: František Šuman (ed.): Rytíři z Bünau v Čechách a v Sasku. Děčín (Iniciativa pro děčínský zámek) 2006, s. 57-63.
 125. LS (Lubomír Sršeň): [1 katalogové heslo in:] Pavol Černý a kol.: Du bon du coeur. Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách. Olomouc 2006, s. 166-167 (čís. kat. 42 – Madona s Ježíškem).
 126. Lubomír Sršeň: Portrétista František Ondrúšek. Katalog vydaný u příležitosti výstavy konané v zámku v Bystřici pod Hostýnem ve dnech 2.-24. září 2006. Bystřice pod Hostýnem 2006.
 127. Yvetta Dörflová – Lubomír Sršeň: Autentické podobizny Boženy Němcové. In: Milan Horký – Roman Horký (ed.): Božena Němcová. Život – dílo – doba. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 7.-8. září 2005 v Muzeu Boženy Němcové. Česká Skalice (Muzeum Boženy Němcové) 2006, s. 35-65, obr. přílohy čís. 1-15.

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel