EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Petr Mašek

Vedoucí oddělení zámeckých knihoven

Knihovna Národního muzea, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. +420-224-497-167
e-mail: petr.masek@nm.cz


Vědecké zaměření:
Historické knižní fondy, dějiny středoevropské šlechty

Vzdělání:
FF UK

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):
Prvotisky zámeckých knihoven (NM)
Knihovna Ferdinanda Tyrolského (UDU ČAV)

Pedagogická činnost:
VOŠIS

Muzejní práce (výstavy):
(viz bibliografie)

Bibliografie:
Europäische Bücherschätze aus Adelsbibliotheken in Böhmen. Libri castellani. Böblinger Museumsschriften 6. Böblingen 1992, 50 s.

Zámecká knihovna Kostelní Bříza. Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků, 8/91, 1992, s. 140 - 143.

Zámecká knihovna Křimice. Sborník archivních prací. Roč. 42, 1992, c. 1., s. 185 - 204.

Die benediktinische Klosterbibliothek Ochsenhausen. Bücher der ehemaligen Bibliothek der Benediktiner-Reichsabtei Ochsenhahusen 1601 - 1698. Bücher der ehemaligen Bibliothek der Benediktiner - Reichsabtei Ochsenhahusen 1700 - 1789. In: Libri sapientiae, libri vitae. Schätze der Bibliothek der Benediktiner Reichsabtei Ochsenhausen. Ochsenhausen 1993, s. 48 - 56, 162 - 181, 182 - 221.

Tři zámecké knihovny z jihozápadních Čech. (Horní Staňkov, Nemilkov, Nalžovy). ...Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků, 9/92, s. 151 - 164.

Knihovna rodu Windischgraetzů. Sborník archivních prací. Roč. 43, 1993, č. 2., s. 553 - 567.

Konvolut vzácných tisků z letovické knihovny. Studia Comeniana et historica, XXIII, 1993, s. 138 - 139.

K historickým knihovním fondům. In: Navrácené poklady. (Ed.: Marie Mžyková). Restitutio in integrum. Katalog výstavy. Praha 1993, s. 157 - 163.

Die Fürstenberg-Bibliothek auf Burg Křivoklát. In: Die Fürstenberger. 800 Jahre Herrschaft und Kultur in Mitteleuropa. Schloss Weitra, 1994, s. 313 - 322. Popisy exponátů s. 427 - 432.

Knižní sbírky na zámku Kynžvart. Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie XII. Plzeň, 1994, 112 s.

Les bibliothéques des chateaux en Boheme, en Silésie, reflets de la culture européenne. In: Bulletin du bibliophile. No 2, Paris 1994, s. 409 - 414.

Zámecká knihovna Tovačov. Muzejní a vlastivědná práce. Roč. 32., /Časopis Společnosti přátel starožitností. Roč. 102/ 1994, č. 4., s. 241 - 243.

Zámecká knihovna Rozsochatec. In: Knihy a dějiny. Roč. 1., číslo 1, 1994, s. 39 - 42.

Zámecká knihovna Bečov. In: Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků, 10/2, 1993, s. 475-492.

Zámecká knihovna Křivoklát. Burgbibliothek Křivoklát. XIX. kongres mezinárodní asociace bibliofilů. Praha 1995, 25 s.

Knihovna zámku Červený Hrádek u Jirkova. In: Knihy a dějiny. Roč. 2., číslo 1, 1995, s. 31 - 38.
Křivoklátská knihovna rodu Fürstenbergů. Sborník Národního muzea, řada C, 1993, ročník XXXVIII, č. 1. - 2., s. 39-62.

Die Provenienzzusammensetzung der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen. In: Schriften der Baar, 1995, 38, s. 67-72.

Metternichovská knihovna v Plasech. In: 850 let plaského kláštera (1145 - 1995). Mariánská Týnice 1995, s. 156.

Zámecká knihovna Dalovice. In: Knihy a dějiny, 2/2, 1995, s. 15-18.

(Pouzar, V. + Mašek, P.:) Almanach českých šlechtických rodů. Praha, Martin 1996, 1999, 2001, 2003, 2005.

"Die Fürsten zu Hohenlohe in Böhmen. Handschriften und Frühdrucke 1516 - 1916". Kloster Schöntal, 1996. I. Georg Friedrich von Hohenlohe-Weikersheim, Heerführer im Aufstand der böhmischen Stände. s. 12-15. II. Joseph Christian Franz von Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein, Bischf von Breslau. s. 16-19. III. Philipp Ernst Maria Fürst von Hohelohe-Schillingsfürst, Gründer des Heilbads in Poděbrady s. 20-23. IV. Die Bibliothek des Schlosses Červený Hrádek u Jirkova (Rothenhaus) s. 24-29. V. Handschriften, Früdrucke und Bücher der Schlo bibliothek Rothenhaus /mit Dr. H.-D. Mück/ s. 30-56.

(Holman, Pavel + Petr Mašek:) Zámecká knihovna hrabat ze Sternbergu ze zámku Březina. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 11, 1994, s. 180-187.

Zámecká knihovna Kamenice nad Lipou. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 12, 1995, s. 103-107.

Zámecká knihovna Velké Meziříčí. In: Bibliotheca Strahoviensis. roč. 2, 1996, s. 170-171.
Zámecká knihovna Solca. In: Knihy a dějiny. Roč. 3, č. 2, 1996, s. 26-32.

Knižní sbírky hrabat Zedwitzů. In: Příspěvky ke Knihopisu, 11, Praha 1996. (Kopaniny). s. 82-88. ISBN 90-7050-253-3
(Wiendlová, Z. + Mašek, P.:) Soupis knih z knihovny Ferdinanda Hoffmana z Grünpichlu ve fondu zámecké knihovny Mikulov. Sborník Národního muzea, řada C, sv. XXXIX-L, 1994-1995, s. 78-110.

(Wiendlová, Z. + Mašek, P.:) Prvotisky ze zámecké knihovny Mikulov. Sborník Národního muzea, řada C, sv. XXXIX-L, 1994-1995, s. 111- 123.

Zámecká knihovna Brandýs nad Labem. In: Knihy a dějiny. Roč. 4, č. 1, 1997, s. 57-62.

Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Band II. Tschechische Republik. Schlo bibliotheken unter der Verwaltung des Nationalmuseums in Prag. Hildesheim, Zürich, New York, Olms-Weidmann 1997, 294 s.

Zámecká knihovna Nemyšl. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 13, 1996, s. 83-88.

Knižní sbírky hrabat Lažanských z Bukové. In: Městské památkové zóny Manětín a Rabštejn. Sborník příspěvků ze semináře konaného v Manětíně 15.-17. května 1996, s. 46-49.

Biblioteka Dworska z Solcy. T. 11: 1996, Ciesyn 1996, s. 36-43.

Zámecká knihovna na Červeném Hrádku u Sedlčan. In: Knihy a dějiny, Roč. 4, č. 2, 1997, s. 60-63.

Zierotinská knihovna na Velkých Losinách a Bludově. Cour d honneur. č. 1. roč. I. s. 41-43.

Titulatura aristokracie, Titulatura šlechty. Cour d honneur. č. 1. roč. I. s. 105-107.

(Antonín, L. + Mašek, P.:) Novum lumen chymicum - alchymie, magie a tajné společnosti na severní Moravě a ve Slezsku. Český Těšín, 1998, s. 40 s.

Zámecká knihovna Zruč nad Sázavou. Zprávy památkové péče, 5, 1998, roč. LVII, s. 149-150. ISSN 1210-5538.

Knižní sbírky knížat Rohanů. Cour d honneur. č. 2. roč. I. s. 36-37.

Zámecká knihovna Čkyně. Muzejní a vlastivědná práce. Roč. 36., /Časopis Společnosti přátel starožitností. roč. 106/, č. 2, 1998, s. 103-104.

Modrá krev. Praha, Mladá fronta, 1999, 330 s.

Zámecká knihovna Oltyně. Muzejní a vlastivědná práce. Roč. 36., /Časopis Společnosti přátel starožitností. roč. 106/, č. 4, 1998, s. 232-233.

Zámecká knihovna Letohrad. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 14, 1997, s. 118-121.

Zámecká knihovna Mitrovice. Zprávy památkové péče, 4, 1999, roč. 59, s. 145-146. ISSN 1210-5538.

Zámecká knihovna Bechyně. Cour d honneur. 1999, č. 3. s. 52-53.

Zámecká knihovna Soutice. Zprávy památkové péče, 6, 1999, roč. 59, s. 1206. ISSN 1210-5538.

Zámecká knihovna Bečov. In: Sborník 600 let Bečova. Bečov 1999, s. 10-14. ISS nemá.

Zámecká knihovna Hrubá Skála. Zprávy památkové péče, 7, 2000, roč. 60, s. 208-029. ISSN 1210-5538.

Zámecké knihovny Nádherných z Borutína. Muzejní a vlastivědná práce. Roč. 38., /Časopis Společnosti přátel starožitností. roč. 108/, č. 1, 2000, s. 36-38.

Zámecká knihovna Lažany Enisovy. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 15, 1998, s 357-360. ISBN 80-70-352-1.
Zámecká knihovna v Chlumci u Chabařovic. Příspěvky k ústecké vlastivědě. č. 2. 2001, s. 27-34. ISSN 1213-1873

S mapou i puškou. Katalog výstavy ve Žďáře nad Sázavou červen-říjen 2001. Praha, 2001.

Rodina Coudenhove-Kalergi na zámku Poběžovice. Střední Evropa, 107, 2001, s. 117-119.

Zámecké knihovny v zemích Koruny české. In: Opera romantica 1. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. České Budějovice 2000. s. 43-52. ISBN 80-7040-473-6.

Zámecká knihovna Velké Březno. Příspěvky k ústecké vlastivědě. č. 3. 2001, s. 13-18. ISSN 1213-1873

Zámecká knihovna Hlušice. Muzejní a vlastivědná práce. Roč. 40., /Časopis Společnosti přátel starožitností. roč. 110/, č. 1, 2002, s. 28-29.

Tři zámecké knihovny ze Třebíčska. (Dukovany, Budišov, Sádek) In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 16, 1999-2000, s. 209-215. ISBN 80-70-352-1.

Podvod nebo žert ? In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 16, 1999-2000, s 262-266. ISBN 80-70-352-1.

Zámecká knihovna Chotělice. Muzejní a vlastivědná práce. Roč. 41., /Časopis Společnosti přátel starožitností. roč. 111./ č. 1/2003, s. 37-38. ISSN 0027-5255.
Zámecká knihovna Bítov. Zprávy památkové péče. 63, 2003/1, s. 21.

Odvrácená tvář genealogie. Antisemitské almanachy z Výmaru. Dějiny a současnost. 4/2003, XXV. s. 39-41.ISSN 0418-5129

Zámecká knihovna Kolešovice. Zprávy památkové péče. 63, 2003/2, s. 128.

Zámecká knihovna Slabce. Zprávy památkové péče. 63, 2003/3, s. 177.

Zámecké knihovny západních Čech. Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka Rokycany. 15/2003, s. 43-54. ISSN 0862-5387

The Fürstenberg Library at Křivoklát. International Association of Bibliophily. XIXth Congress, Prague 1995. Transactions. Madrid 2003, s. 67-73.

Zámecká knihovna Klášterec nad Ohří. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 17, 2001-2002, s. 133-146. ISBN 80-7050-429-3.

Knihovny hrabat Czerninů z Chudenic. In: Opera romantica 4. České Budějovice 2003, s. 239-255. ISBN 80-7040-661-5.

Zámecké, hradní a palácové knihovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. K výstavě 50 let oddělení zámeckých knihoven Knihovny Národního muzea. Muzeum knihy Žďár nad Sázavou. Praha, 2004. 80-7036-161-1

O toskánské knihovně In: Ludvík Salvátor, vědec a cestovatel. Brandýs nad Labem 2005, s. 58-60.

Cestopisy ve fondech zámeckých knihoven ČR. In: Itineraria Posoniensia. Bratislava 2005, s. 367-372.

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel