EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Richard Šípek, Ph.D.

Výzkumný a vývojový pracovník

Knihovna Národního muzea, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. +420-224-497-353
e-mail: richard_sipek@nm.cz

Vědecké zaměření:
dějiny knihoven, zpracování historických fondů, knižní provenience, knižní kultura, dějiny čtení

Vzdělání:
1997–2003 – Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK – ukončeno státními závěrečnými zkouškami
2005–2013 – doktorandské studium tamtéž – ukončeno obhajobou disertační práce "Die Jauerer Schlossbibliothek Otto des Jüngeren von Nostitz"

Granty:

 • VaV 2005 – DC06P02OUK001 – Retrokonverze lístkového katalogu jazykově nebohemikálních starých tisků Knihovny Národního muzea v rámci grantového programu pro Vědu a Výzkum Ministerstva kultury ČR (2006–2007) – hlavní řešitel.
 • VISK 5 MK ČR 2007 – Retrokonverze lístkového katalogu jazykově nebohemikálních starých tisků Knihovny Národního muzea v rámci grantového programu VISK 5 MK ČR (2007) – hlavní řešitel.
 • GA UK 2007 – Javorská zámecká knihovna Otty ml. z Nostic v rámci grantového programu GA UK (2007–2008) – hlavní řešitel.
 • Participace na projektu mgr. Ivo Purše (ÚDU AV ČR) Výzkum knihovny Ferdinanda Tyrolského (2006–2008)
 • ECP–2008–DILI–518001 – Participace na projektu Biodiversity Heritage Library – Europe – grantový program Evropské komise (2009–2012)
 • Javorská zámecká knihovna Otty ml. z Nostic – interní projekt V a V Národního muzea (2009-2010 – pokračování 2011-2012) – hlavní řešitel.
 • NAKI MK ČR – DF12P01OVV023 - PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí (2012-2015) – další řešitel.

Pedagogická činnost:
Akademický pracovník na Ústavu informačních studií a knihovnictví (knihovědné zaměření) přednášky:

 • Kabinety kuriozit a kunstkomory – neknižní sbírky v knihovnách
 • Dějiny knihoven od baroka do moderní doby (17.–20. stol.)
 • Latinská a německá knihovědná terminologie
 • The Baroque Aristocratic and Bourgeois Libraries výběrová přednáška pro zahraniční studenty programu ERASMUS
 • Einführung in die Bibliotheksgeschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit. (třídenní seminář) pro Ruhr Universität Bochum DE 13.–15. 3. 2008
 • Buchdrucksanfänge und alte Drucke. Jednodenní seminář pro Humboldt Universität Berlin DE 28. 4. 2009
 • Buch– und Bibliothekengeschichte. Čtyřdenní seminář pro Humboldt Universität Berlin DE 6.–7. 11. 2009 a 15.–16. 1. 2010

Muzejní práce (výstavy):
2003 – příprava prezentace „Nostická knihovna“ u příležitosti znovuotevření Nostického paláce.
2006 – přednáška na Noc vědců
2007 – příprava výstavy „Pocta Bibli kralické“
2010 – příprava expozice v Památníku Jiřího Melantricha z Aventina v Rožďalovicích

Ostatní aktivity:
Akademický pracovník na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK Členem ve skupinách:

 • Komise projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego“

Členství v redakčních radách časopisů:

Knihy a dějiny. Knihovna Akademie věd ČR

Roczniki Biblioteczne. Uniwersytet Wrocławski 

 

Bibliografie:

2003

 • Knihovna hornofalckého lobkowiczkého správce Christopha Philippa Zickela. In: Opera Romanica 4. Sborník příspěvků z konference „Čtenář a jeho knihovna“, Jindřichův Hradec 23.-26. 10. 2002. České Budějovice, 2003, s. 281-293.
 • Vrchní správce Christoph Philipp Zickel : příspěvek k dějinám správy lobkowiczkého panství Neustadt-Störnstein. In: Porta Bohemica : sborník historických prací č. 2, 2003. Litoměřice, 2003, s. 79-93.

2004

 • Oberamtmann Christoph Philipp Zickel. Ein Beitrag zur Verwaltungsgeschichte der Lobkowitz'schen Herrschaft Neustadt-Störnstein (1656-1675). In: Die Oberpfalz - Land der Pfalzgrafen in der Mitte Europas : Festschrift zum 35. Bayerischen Nordgautag in Vohenstrauß. Regensburg, 2004, s. 71-78.

2005

 • Pražská majorátní knihovna hrabat z Nostic a Rienecka. In Zprávy památkové péče 65/2005/1. Praha : Národní památkový ústav, 2005, s. 28-33.
 • Několik slov k někdejší javorské zámecké knihovně Otty mladšího z Nostic. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR, 18 (2004-2005). Praha, 2005, s. 164-192.

2006

 • Pozůstalostní inventář Otty mladšího z Nostic. In: Opera romanica 9 (2006), Vita morsque et librorum historia. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. České Budějovice, 2006, s. 361-376.

2007

 • Die Bibliothek des Grafen Otto d. Jg. von Nostitz (1608-1665), Landeshauptmanns zu Schweidnitz und Jauer. In: Slask i Czechy. Wspolne drogi sztuki. Wroclaw, 2007, s. 218-225.

2008

 • Retrokonverze lístkového katalogu starých tisků Knihovny Národního muzea. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska: 16. ročník odborné konference. 1. vyd. Olomouc ; Brno : VKOL, SDRUK, 2008. s. 65-70. ISBN 978-80-7053-2.
 • Conference Report: ‘Evidence of Reading, Reading the Evidence’, 21st-23rd July, 2008. In: The Newsletter of the Reading Experience Database [online]. 2008, is. Autumn 2008 [cit. 2009-01-22], s. 4-5. Dostupný z WWW: www.open.ac.uk/Arts/RED/redletter/REDLetter-Autumn-2008.pdf.

2009

2010

 • Rekatholisierung und Lesernotizen in den Büchern von Otto d. J. von Nostitz (1608-1665). In: BAHLCKE, Joachim, MROZOWICZ, Wojciech [Hrsg.]. Adel in Schlesien. Band 2, Repertorium: Forschungsperspektiven – Quellenkunde – Bibliographie. München: Oldenbourg Verlag, 2010, s. 301-311.
 • Rekatholisierung und Lesernotizen in den Büchern von Otto d. J. von Nostitz (1608-1665). In: BEPLER, Jill, MEISE, Helga [Hrsg.]. Sammeln, Lesen, Übersetzen als höfische Praxis der Frühen Neuzeit: Die böhmische Bibliothek der Fürsten Eggenberg im Kontext der Fürsten- und Fürstinnenbibliotheken der Zeit (Wolfenbütteler Forschungen Band 126). Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2010, s. 167-182.

2011

 • Wege der Bucherwerbung in der Barockzeit: Die Jauerer Schlossbibliothek Otto des Jüngeren von Nostitz (1608-1665). In: Practicing new editions: transformation and transfer of the early modern book, 1450-1800, Bibliothemata, 26, Verlag Traugott Bautz, Nordhausen 2011, s. 119-142

2012

 • Knihovny raně novověkých lékařů ve fondu Nostické knihovny v Praze. In: Sborník Národního muzea, řada C - Literární historie (Laudatio dr. Helze Turkové. Sborník k životnímu jubileu) sv. 57, 2012, č. 1-2, s. 23-39, 185. 

2013

 • Projekt PROVENIO, databáze PROVENIO a zpracování proveniencí v Knihovně Národního muzea = The PROVENIO Project, the PROVENIO Database and the Provenance Treatment in the National Museum Library. In: Sborník Národního muzea, řada C - Literární historie (Zpracování "vlastnických stop" v knihách – PROVENIO – Metodika výzkumu knižních proveniencí), sv. 58, 2013, č. 3-4, s. 3-14, 95.

2014

 • Cithara sanctorum v knihovně Jaromíra Loužila, dědictví evangelické rodiny Molnárů. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie, 2014, 59 (3-4), s. 131-137. ISSN 0036-5351.
 • Die Jauerer Schlossbibliothek Ottos des Jüngeren von Nostitz. Frankfurt am Main: PL Academic Research, 2014. 2 sv. (243; 410 s.)

 

Odkazy (URL)
Odkaz na zveřejněný naskenovaný katalog cizojazyčných starých tisků – výsledek 1. fáze projektu Retrokonverze lístkového katalogu jazykově nebohemikálních starých tisků Knihovny Národního muzea

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel