EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc

narozena 24. července 1944


Vzdělání:
MUDr. (1970) – Fakulta všeobecného lékařství UK
CSc. (1976) – Fyziologický ústav, ČSAV, Praha
Dr.Sc. (1990) – Masarykova Univerzita, Brno
Docent (1994) – Karlova Univerzita, Praha
Profesor (2000) – Karlova Univerzita, Praha

Zaměstnání a zahrani ční stáže:
1970 – 75 – Vědecká výchova, Fyziologický ústav ČSAV
1976 – 83 – Vědecký pracovník, Fyziologický ústav ČSAV
1977 – Visiting R esearch Fellow, Department of Physiology, University of Goteborg, Sweden
1983 – 90 – Vedoucí Laboratoře neurohumorálních regulací, Ústav fyziologických regulací ČS AV
1984 – Visiting Professor, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany
1985 – 86 – Visiting Senior Research Fellow, University of Western Australia, Perth, A ustralia
1991 – Vedoucí Oddělení neurověd, Ústav experimentální mediciny, AV ČR
1996 – Vedoucí Ústavu neurověd 2. LF UK, Praha
2000 – Vedoucí Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad UK v Praze
2001 – Ředitelka Ústavu experimentální medicíny AVČR

Ocenění:
1976 a 1978 – Odměny Československé akade mie věd
1982 – Cena Československé akademie věd
1984 – Cena Československé fyziologické společnosti
1992 – Cena České lékařské společnosti J.E. Purkyně
1993 – Cena České společnosti pro neurovědy
1994 – Cena České lékařské společnosti J.E. Purkyně
1997 – Cena Akademie věd České republiky
1997 – Cena nad ace Janssen – Cilag za nejlepší práci v neurologii
1999 – Zvolená členka Academia Europaea
2003 – Purkyňova Medaile AVČR
2004 – Lady pro soutěž českých 100 nejlepších
2004 – Zvolená členka České lékařské akademie
2005 – Haškovcova c ena Nadace Jansen – Cilag
2009 – Medaile J. Trapla za zásluhy ve vědecké práci
2009 – Medaile za záslu hy Ústavu experimentální medicíny AVČR
2009 – Čestné členství neurovědní společnosti JEP
2009 – Čestné členst ví Purkyňovy společnosti JEP
2009 – Cena Purkyňovy společnosti JEP za nejlepší publikaci v r. 2008


Publikace:
Celkem 720 publikací, z toho 172 publikací in extenso v impaktovaných časopisech, 35 kapitol v knihách, autorka 1 monografie, a editorka 4 knih. Citační ohlas podle SCI – publikace byly citovány více než 5189 krát. Spoluautorka 4 patentů. Její H – index je 40.


Organizace konferencí a symposií:
Organizátorka a spoluorganizátorka 14 mezináro dních symposií a kongresů. Organizátorka 3 mezinárodních výukových workshopů pro mladé vědecké pracovníky. Je často v programových výborech mezinárodních kongresů.

Nejd ůležitější volené a jmenované funkce:

2003 – Členka Podoborové komise Grantové agentury České republiky
2003 – 07 Členka Oborové rady Grantové agentury Mini sterstva zdravotnictví
2009 – Členka Oborové rady Grantové agentury ČR
1994 – Redakční rada časopisu ”The Neuroscientist” (Williams and Wilkins, USA)
1999 – Redakční rada časopisu Journal of Neuroscience Research (Wiley – Liss, USA)
2002 – 08 Redakční rada časopisu Physiological Reviews
2003 – Redakční rada časopisu Neuro n – Glia Biology
2003 – Redakční rada časopisu Neuroscience Letters
2003 – Redakční rada časopisu International Journal of Developmental Neuroscience
2001 – 07 Členka Exekutivního výboru FEPS (Federation of European Physiological Societies)
2002 – Členka Exekutivního výboru IBRO (International Brain Research Organization)
2003 – Členka Exekutivního výboru Academia Europea pro biomedicínské obory
2005 – Členka Exekutivního výbory Evropské společnosti pro neuroch emii
2005 – Předsedkyně České společnosti pro Neurovědy
2003 – Členka Vědecké rady IKEM
2005 – 07 Členka Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví
2008 – Členka poradního sboru SÚKL
2002 – Předsedkyně poroty soutěže Česká hlava
2003 – Předsedkyně Klubu Česká hlava
2004 – Předsedkyně Nadace Buněčná terapie
2003 – Členka Gremia AVČR pro řízení komisí pro obhajoby DSc
2003 – Předsedkyně komise pro obhajoby DSc v oboru Biomedicína

Školení vědeckých pracovníků:
Vedení kandidátských a doktorandských prací: 15 úspěšně obhájených kandidátských prací, v současné době vedení 8 doktorandskýc prací. Vedení diplomových prací: 3 úspěšně obhájené diplomové práce. Pravidelné přednášky v postgraduálních kurzech v biomedicíně v oboru neurověd. Je koordinátorkou Dokto rského grantu v oblasti Neurověd GAČR.

Zpět na Rada Národního muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel