EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

RNDr. Vladimír Švihla, CSc.

Kurátor entomologického oddělení


Národní muzeum, Přírodovědecké muzeum, Entomologické oddělení, Kunratický zámek, 148 00 Praha 4, tel. +420-244-911-374
e-mail: vladimir_svihla@nm.cz

Vědecké zaměření

Taxonomie a zoogeografie brouků

(Coleoptera: Cantharidae, Oedemeridae)

Vzdělání

1971-1976: Přírodovědecká fakulta UK, obor systematická zoologie – entomologie.

1976: obhajoba diplomové práce: Sezónní a denní cykly řádu Coleoptera, sledované pomocí  smýkání, rotační a sací pasti.

1977: obhajoba rigorosní práce: Revize československých druhů tribu Malthinini (Coleoptera, Cantharidae.

1984: obhajoba kandidátské disertační práce: Revize rodové systematiky čeledi Oedemeridae (Coleoptera) z oblasti Starého světa.

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty

- studijní pobyty v zahraničních muzeích (Basilej, Paříž)

- terénní zkušenosti: Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko, Řecko, Makedonie, Turecko, Arménie, Azerbajdžán, Gruzie, Turkmenistan, Vietnam

 

Výzkumné projekty (včetně zahraničních)

- taxonomie a zoogeografie čeledi Oedemeridae z oblasti Starého Světa

- taxonomie a zoogeografie čeledi Cantharidae Palaearktické a Orientální oblasti

 

Účast na konferencích:

Entomofaunistické symposium Střední Evropy, 1977, Hradec Králové, Československo

 

Bibliografie

Odborné práce

 

1. Švihla V. 1977: New Rhagonycha species from the Caucasus and Lebanon. Acta Entomologica Bohemoslovaca 74: 178-183.

2. Škapec L., Švihla V., Pintera A., Skuhravý V., Lapáček V. 1977: Srovnání vlivu insekticidů Actellic EC-50 a Pirimor na entomofaunu vojtěšky. Agrochémia 17: 345-348. (In Czech).

3. Švihla V. 1978: Two new Oedemera species from Europe (Coleoptera, Oedemeridae). Acta Entomologica Bohemoslovaca 78: 35-41.

4. Švihla V. 1978: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Cantharidae, Oedemeridae. Acta Entomologica Bohemoslovaca 75: 201.

5. Švihla V. 1980: Ergebnisse der Bhutan-Expedition des Naturhistorischen Museums in Basel. Col.: Oedemeridae. Entomologica Basiliensia 5: 45-58.

6. Švihla V. 1980: Insects of Saudi Arabia. Coleoptera: Fam. Oedemeridae. Pp. 127-132. In: Büttiker W. & Krupp F.(eds.): Fauna of Saudi Arabia 2. Jeddah, Meteorology and Environmental Protection Administration, 602 pp.

7. Švihla V. 1980: New species of Malthinini (Coleoptera, Cantharidae) from the Palaearctic region. Acta Entomologica Bohemoslovaca 77: 242-251.

8. Švihla V. 1980: New species of Malachiinae (Coleoptera, Melyridae) from Soviet Central Asia. Acta Entomologica Bohemoslovaca 77: 394-399.

9. Švihla V., 1980: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Cantharidae. Acta Entomologica Bohemoslovaca 77: 431.

10. Švihla V. 1981: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Cantharidae, Melyridae, Oedemeridae. Acta Entomologica Bohemoslovaca 79: 13.

11. Švihla V. 1982: Druhy rodu Oedemera Ol. (Coleoptera, Oedemeridae), žijící na území Československa. Zprávy Československé Společnosti Entomologické při ČSAV 18: 17-21. (in Czech, Engl. abstract).

12. Švihla V. 1982: New species of the family Oedemeridae (Coleoptera) from the Palaearctic region. Entomologica Basiliensia 7: 381-386.

13. Švihla V. 1983: Contribution to the knowledge of the palaearctic Oedemeridae (Coleoptera). Entomologica Basiliensia 8: 334-341.

14. Švihla V. 1983: New species of the family Cantharidae (Coleoptera) from the west Palaearct. Annotationes Zoologicae et Botanicae 156: 1-10.

15. Švihla V. 1983: Results of the Czechoslovak-iranian entomological expeditions in Iran 1970, 1973 and 1977. Coleoptera – Oedemeridae. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 41: 107-132.

16. Švihla V. 1984: Insects of Saudi Arabia. Coleoptera: Fam. Oedemeridae (Part 2). Pp. 260-266. In: Büttiker W. & Krupp F. (eds.): Fauna of Saudi Arabia 6. Jeddah, Meteorology and Environmental Protection Administration, 556 pp.

17. Švihla V. 1984: Cephaloncus kubani sp.n. from Soviet Central Asia (Coleoptera, Melyridae). Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae 17: 251-252.

18. Švihla V. 1986: Revision of the generic classification of the Old World Oedemeridae (Coleoptera). Acta Musei Nationalis Pragae 41B (1985): 141-238.

19. Švihla V. 1986: Revision of Ischnomera species from Central Asia and western Himalayas (Coleoptera, Oedemeridae). Acta Entomologica Bohemoslovaca 83: 213-220

20. Švihla V. 1987: Oncomera Stephens, 1829 (Insecta, Coleoptera) proposed designation of Dryops femorata Fabricius, 1792 as type species. Bulletin of the Zoological Nomenclature 44: 11-12.

21. Švihla V. 1987: Contribution to the knowledge of the Old World Oedemeridae (Coleoptera). Annotationes Zoologicae et Botanicae 181: 1-27.

22. Švihla V. 1987: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Oedemeridae. Acta Entomologica Bohemoslovaca 84: 315.

23. Švihla V. 1987: Results of the Czechoslovak-iranian entomological expeditions to Iran 1973 and 1977. Coleoptera, Melyridae, Malachiinae. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 42: 277-286.

24. Švihla V. 1988: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Cantharidae. Acta Entomologica Bohemoslovaca 85: 73.

25. Švihla V. 1988: Revision of Ischnomera species from the western Palaearctic (Coleoptera, Oedemeridae). Acta Entomologica Bohemoslovaca 85: 205-222.

26. Švihla V. 1988: Review of the family Oedemeridae (Coleoptera) from Macaronesia. Acta Entomologica Bohemoslovaca 85: 373-379.

27. Švihla V. 1989: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Melyridae, Meloidae, Oedemeridae. Acta Entomologica Bohemoslovaca 86: 311.

28. Švihla V. 1990: Notes on Cantharidae (Coleoptera) from the western Palaearctic region, with description of new species. Acta Entomologica Bohemoslovaca 87: 195-203.

29. Švihla V. 1990: Revision of Ebaeus flavicornis species-group in Central Europe (Coleoptera, Malachiidae). Acta Entomologica Bohemoslovaca 87: 355-359.

30. Švihla V. 1990: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Cantharidae. Acta Entomologica Bohemoslovaca 87: 480.

31. Švihla V. 1990: Oedemeridae (Insecta: Coleoptera) of Saudi Arabia (Part 3). Pp. 36-39. In: Büttiker W. & Krupp F. (eds.): Fauna of Saudi Arabia 11. Jeddah, Meteorology and Environmental Protection Administration, 580 pp.

32. Vázquez X. A., Švihla V. 1990: Presencia de Nacerdes (Xanthochroa) barbara (Peyerimhoff, 1918) en el continente europeo (Coleoptera, Oedemeridae). Boletin de la Asociacion Espanola de Entomologia 14: 271.

33. Švihla V. 1991: Contribution to the knowledge of the Old World Oedemeridae (Coleoptera). Annotationes Zoologicae et Botanicae 202: 1-14.

34. Švihla W. 1991: Faunistic records from Czechoslovakia. Heteroptera: Lygaeidae. Acta Entomologica Bohemoslovaca 88: 432.

35. Švihla V. 1991: New synonymy in the genus Ebaeus Er. (Coleoptera, Malachiidae). Acta Entomologica Bohemoslovaca 88: 431.

36. Švihla V. 1992: Revision of Ischnomera species from the eastern Palaearctic (Coleoptera, Oedemeridae). Acta Entomologica Bohemoslovaca 89: 35-46.

37. Švihla V., Merkl O. 1992: Some Oedemeridae (Coleoptera) from North Korea. Folia Entomologica Hungarica 52: 97-104.

38. Švihla V. 1992: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Cantharidae. Acta Entomologica Bohemoslovaca 89: 300.

39. Švihla V. 1992: Revision of the subfam. Cantharinae without Podabrus (Coleoptera, Cantharidae) from Soviet Central Asia, Afghanistan and Chinese Turkestan. Entomologica Basiliensia 15: 279-332.

40. Švihla V. 1993: New data of distribution of Palaearctic Cantharidae (Coleoptera). Zprávy Československé Společnosti Entomologické při ČSAV 27: 72-75.

41. Švihla V. 1993: Contribution to the knowledge of the Palaearctic Oedemeridae (Coleoptera). Folia Heyrovskyana 1: 52-55.

42. Švihla V. 1993: Revision of the Oedemera subgenus Oncomera (Coleoptera: Oedemeridae). European Journal of Entomology 90: 189-208.

43. Švihla V. 1993: Heteroceridae, Lampyridae, Drilidae, Cantharidae, Malachiidae, Lymexylonidae, Oedemeridae, Meloidae. In: Jelínek J. (ed.): Check-list of Czechoslovak Insects. IV (Coleoptera). Folia Heyrovskyana Supplementum 1: 1-172 pp.

44. Švihla V. 1993: Contribution to the knowledge of the genus Rhagonycha Eschsch. (Coleoptera, Cantharidae) from Eastern Mediterranean. Entomologica Basiliensia 16: 255-277.

45. Švihla V. 1994: Revision of the subgenus Dryopomera s. str. (Coleoptera: Oedemeridae). European Journal of Entomology 91: 237-254.

46. Švihla V. 1994: New taxa of Palaearctic Cantharidae (Coleoptera). Folia Heyrovskyana 2: 116-123.

47. Švihla V. 1995: Contribution to the knowledge of the family Oedemeridae (Coleoptera) of arid regions of the Palaearctic. Folia Heyrovskyana 3: 9-23.

48. Švihla V., Mlíkovský J. 1995: Coleoptera (Insecta) of the Zabakal´skij National Park: 1. Material collected by Czech Baikal expedition in 1993. Siberian Naturalist 1: 7-14.

49. Švihla V. 1995: Review of the beetle families Cantharidae, Malachiidae and Oedemeridae (Insecta, Coleoptera) from Buryatia and adjacent regions. Siberian Naturalist 1: 15-24.

50. Švihla V. 1995: Contribution to the knowledge of the genus Rhagonycha Eschscholtz (Coleoptera, Cantharidae) II. Entomologica Basiliensia 18: 71-90.

51. Švihla V. 1996: Revision of the subgenus Mimoncomera of the genus Dryopomera (Coleoptera: Oedemeridae). European Journal of Entomology 93: 77-88.

52. Švihla V. 1996: Contribution to the knowledge of the Old World Oedemeridae (Coleoptera). Časopis Národního Muzea, Řada Přírodovědná 51: 83-88.

53. Švihla V. 1996: Faunistic records from the Czech Republic – 36. Coleoptera: Cantharidae, Malachiidae. Klapalekiana 32: 56.

54. Švihla V. 1996: Coleoptera: Cantharoidea, pp. 457-460, Cleroidea 3, pp. 479-481, Lymexyloidea, pp. 483-484, Tenebrionoidea 4, pp. 535-538. In: Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds.): Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, III. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia 94: 415-630.

55. Švihla V. 1997: Malthinus moravicus sp.n. (Coleoptera: Cantharidae) – surprising discovery of new species in Central Europe. Klapalekiana 33: 101-102.

56. Švihla V. 1997: Contribution to the knowledge of the Palaearctic and Oriental Oedemeridae (Coleoptera). Folia Heyrovskyana 5: 83-96.

57. Švihla V. 1997: Contribution to the knowledge of the subfamily Malthininae (Coleoptera, Cantharidae) from the western Palaearctic. Časopis Národního Muzea, Řada Přírodovědná 166: 123-126.

58. Švihla V. 1997: Revision of the Genus Ascleropsis Seidlitz and related Genera (Coleoptera, Oedemeridae). Entomologica Basiliensia 20: 417-466.

59. Švihla V. 1998: Revision of Nacerdes subgenera Xanthochroa and Asiochroa subgen. n. (Coleoptera: Oedemeridae) from western and southern China and adjacent regions. Folia Heyrovskyana 6: 49-71.

60. Švihla V. 1998: Faunistic records from the Czech Republic – 78. Coleoptera: Cantharidae. Klapalekiana 34: 136.

61. Švihla V. 1998: Revision of the genera Ascleranoncodes, Pseudonerdanus and Falsonerdanus (Coleoptera: Oedemeridae). Folia Heyrovskyana 6: 147-166.

62. Švihla V. 1998: Contribution to the knowledge of the subfamily Malthininae (Coleoptera: Cantharidae) of Turkey. Klapalekiana 34: 227-232.

63. Švihla V: 1998: Notes on some species of the genus Ischnomera (Coleoptera: Oedemeridae) from Turkey. Klapalekiana 34: 239-241.

64. Švihla V: 1998: New species of the family Malachiidae (Coleoptera) for the fauna of Turkey. Klapalekiana 34: 233-237.

65. Švihla V. 1999: Contribution to the knowledge of the genus Cantharis L. and related genera from Turkey and adjacent regions (Coleoptera, Cantharidae). Entomologica Basiliensia 21: 135-170.

66. Švihla V. 1999: Revision of the Old World Diplectrus with notes on the other genera (Coleoptera: Oedemeridae). Folia Heyrovskyana 7: 73-86.

67. Švihla V. 1999: On the taxonomy and nomenclature of the Palaearctic Oedemeridae (Coleoptera). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 379-385.

68. Švihla V. 1999: Revision of the subgenera Stenaxis and Oedemera s. str. of the genus Oedemera (Coleoptera: Oedemeridae). Folia Heyrovskyana, Supplementum 4: 1-117.

69. Švihla V. 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 118. Coleoptera: Cantharidae. Klapalekiana 36: 321.

70. Švihla V. 2001: New taxa of the Old World Ditylini (Coleoptera: Oedemeridae). Folia Heyrovskyana 9: 89-98.

71. Švihla V. 2001: Contribution to the knowledge of the genus Dryopomera (Coleoptera: Oedemeridae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 127-134.

72. Švihla V. 2001: Revision of the Nacerdes subgenus Xanthochroa (Coleoptera: Oedemeridae) from Malaysia and Indonesia with notes on species from other regions. Folia Heyrovskyana 9: 217-234.

73. Švihla V. 2001: Faunistic records from the Czech Republic – 136. Coleoptera: Cantharidae, Malachiidae. Klapalekiana 37: 134.

74. Švihla V. 2002: New species of the genus Indasclera Švihla, 1980 (Insecta: Coleoptera: Oedemeridae). Reichenbachia 34: 333-339.

75. Švihla V. 2002: A contribution to the knowledge of the genus Rhagonycha Eschscholtz, 1830 (Coleoptera, Cantharidae) III. Entomologica Basiliensia 24: 305-319.

76. Švihla V. 2002: A contribution to the knowledge of the subfamily Malthininae (Coleoptera: Cantharidae) from the western Palaearctic. Folia Heyrovskyana 10: 119-154.

77. Švihla V. 2002: Faunistic records from the Czech Republic – 157. Coleoptera: Cantharidae, Cerambycidae. Klapalekiana 38: 266.

78. Švihla V. 2003: New Taxa of the Genus Oedemera (Coleoptera, Oedemeridae) from China. Satonius, Special Bulletin of the Japanese Society of Coleoopterology 6: 339-344.

79. Špryňar P., Švihla V. 2003: Faunistic records from the Czech Republic – 165. Coleoptera: Cantharidae. Klapalekiana 39: 130.

80. Švihla V. 2004: Contribution to the knowledge of the family Cantharidae (Coleoptera) from the western Palaearctic. Časopis Národního Muzea, Řada Přírodovědná 173: 77-88.

81. Švihla V. 2004: Faunistic records from the Czech Republic – 176. Coleoptera: Malachiidae. Klapalekiana 40: 155.

82. Švihla V. 2004: Contribution to the knowledge of the Old World Oedemeridae (Coleoptera). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 61-78.

83. Švihla V. 2004: New taxa of the subfamily Cantharinae (Coleoptera, Cantharidae) from southeastern Asia with notes on other species. Entomologica Basiliensia 26: 155-238.

84. Švihla V. 2005: Faunistic records from the Czech Republic – 183. Coleoptera: Cantharidae. Klapalekiana 41: 84.

85. Švihla V. 2005: Three new species of the family Cantharidae (Coleoptera) from the Mediterranean. Časopis Národního Muzea, Řada Přírodovědná 174: 67-70.

86. Švihla V. 2005: On the taxonomy and nomenclature of Stenostoma rostratum (Coleoptera: Oedemeridae). Časopis Národního Muzea, Řada Přírodovědná 174: 71-73.

87. Švihla V. 2005: New species and synonymies in Oedemeridae (Coleoptera) from the Palaearctic and Oriental regions. Folia Heyrovskyana, Serie A 13: 71-80.

88. Švihla V. 2005: New taxa of the subfamily Cantharinae (Coleoptera: Cantharidae) from south-eastern Asia with notes on other species II. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 45: 77-110.

89. Kolibáč J., Majer K. & Švihla V. 2005: Cleroidea. Brouci nadčeledi Cleroidea Česka, Slovenska a sousedních oblastí. Beetles of the superfamily Cleroidea in the Czech and Slovak Republics and neighbouring areas. Clarion Production, Praha, 186 pp.

90. Švihla V. 2005: Cantharoidea, pp. 477-478, Malachiidae, p. 483, Oedemeridae, pp. 514-515. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody ČR, Praha, 760 pp.

91. Švihla V. 2006: On the taxonomy of the Palaearctic and Oriental Oedemeridae (Coleoptera). Časopis Národního Muzea, Řada Přírodovědná 175: 1-12.

92. Švihla V. 2006: Resurrection of Cantharis (Cyrtomoptila) fibulata (Coleoptera: Cantharidae). Studies and Reports of District Museum Prague-East, Taxonomical Series 2: 123-127.

93. Vázquez X. A. & Švihla V. 2006: Three new Afrotropical Oedemeridae (Coleoptera: Tebebrionoidea). Studies and Reports of District Museum Prague-East, Taxonomical Series 2: 129-136.

94. Švihla V. 2006: Revision of Chitona species (Coleoptera: Oedemeridae) from eastern Mediterranean. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 46: 107-121.

95. Švihla V. 2006: New species of the genus Sparedrus (Coleoptera: Oedemeridae) from Bulgaria. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 46: 123-125.

96. Švihla V. & Mifsud D. 2006: Annotated review of the Cantharidae and Malachiidae (Coleoptera) of the Maltese Islands. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 46: 89-105.

97. Švihla V. & Háva J. 2006: Faunistic records from the Czech Republic – 207. Coleoptera: Malachiidae. Klapalekiana 42: 215.

98. Švihla V. 2006: A revision of the genus Sparedrus (Coleoptera: Oedemeridae) from central part of the Palaearctic Region and from western part of the Oriental Region. Folia Heyrovskyana, Series A 14: 1-35.

99. Švihla V. 2006: New species of the family Cantharidae (Insecta: Coleoptera) from Nepal. Pp. 457-461. In: Hartmann M. & Weipert J. (eds.): Biodiversität und Naturausstattung im Himalaya II. Biodiversity and Natural Heritage of the Himalaya II. Verein der Freunde und Förderer des Naturkundesmuseum Erfurt e. V., Erfurt, 534 pp. + xii colour plates.

100. Švihla V. 2006: A contribution to knowledge of the genus Rhagonycha Eschscholz, 1830 (Coleoptera, Cantharidae). Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 28: 83-95.

101. Švihla V. 2007: On the taxonomy of the dityline genera Diasclera Reitter, Dityloidea Fairmaire and Germain and Nerdanus Fairmaire (Coleoptera: Oedemeridae). Zootaxa 1619: 45-51.

102. Švihla V. 2007: Preliminary revision of the genus Sparedrus (Coleoptera: Oedemeridae) from eastern and southeastern Asia. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 47: 153-168.

103. Kopecký T., Švihla V. 2007: Rozšíření Oedemera (s. str.) subrobusta (Coleoptera: Oedemeridae) na Slovensku. Entomofauna Carpathica 19: 93-94.

104. Švihla V. 2008: Order Coleoptera, family Oedemeridae. Pp. 264-269. In: van Harten A. (ed.): Arthropod fauna of the United Arab Emirates, Volume 1. Multiply Marketing Consultancy Services, Abu Dhabi, 754 pp.

105. Švihla V. 2008: Oedemeridae. Pp. 45, 353-369. In: Löbl I. & Smetana A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 5. Tenebrionoidea. Apollo Books, Stenstrup, 670 pp.

106. Švihla V. 2008: Rhagonycha fugax fugax Mannerheim, 1843 (Coleoptera: Cantharidae) – confirmed occurence in the Czech Republic, first record from Moravia, and notes on published distributional data. Rhagonycha fugax fugax Mannerheim, 1843 (Coleoptera: Cantharidae) – potvrzení výskytu v České Republice, první nález z Moravy a poznámky k publikovaným údajům o jeho rozšíření. Klapalekian 44: 53-56.

107. Švihla V. 2008: Three new species of the Old World Oedemeridae. Zootaxa 1912: 59-65.

108. Švihla V. 2008: Faunistic records from the Czech Republic – 226. Coleoptera: Malachiidae. Klapalekiana 44: 296.

109. Švihla V. 2008: Redefinition of the subgenera of the genus Themus Motschulsky, 1858, with description of five new species. Vernate 27: 183-190.

110. Švihla V. 2009: New species of the subfamily Malthininae (Coleoptera: Cantharidae) from the western Palaearctic Region. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 49(1): 191-216.

111. Švihla V., Hájek J. 2009: Taxonomic changes in Eastern Mediterranean Malachius (Coleoptera: Malachiidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 49(1): 217-224.

112. Švihla V. 2009: Three new Indasclera species from Laos including new data on distribution and list of species (Coleoptera: Oedemeridae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 49(2): 795-804.

113. Švihla V. 2009: A new genus of the tribe Asclerini (Coleoptera: Oedemeridae) from southeastern China. Annales Zoologici (Warszawa) 59(4): 545-548.

114. Švihla V. 2009: New species of the family Oedemeridae (Coleoptera) from south-eastern Asia. Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 31: 89-99.

115. Švihla V., Dvořák L. 2009: Faunistic records from the Czech Republic – 281. Coleoptera: Cantharidae. Klapalekiana 45: 208.

116. Švihla V. 2010: Descriptions of three new species of Cantharini (Coleoptera: Cantharidae) from the western and central Palaearctic Region with taxonomic notes on other species. Vernate 29: 189-193.

117. Švihla V. 2011: Supplementary notes on the family Oedemeridae (Coleoptera) as published in the Catalogue of Palaearctic Coleoptera with the new data of distribution. Klapalekiana 47: 83-88.

118. Švihla V. 2011: New taxa of the subfamily Cantharinae (Coleoptera: Cantharidae) from south-eastern Asia, with notes on other species III. Zootaxa 2895: 1-34.

 

Populárně vědecké články

 

1. Švihla V. 1976: Naši broučci čeledi stehenáčovitých (Oedemeridae). Živa 24(4): 143, 1 col. pl.

2. Švihla V. 1984: O broucích čeledi Lycidae. Živa 32(2): 66-67, 1 col. pl.

 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel