EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Daniel Bursák

Národní muzeum - Historické muzeum, Oddělení pravěku a antického starověku,
Václavské nám. 68, 115 79, Praha 1

Tel.: +420 224 497 146
e-mail: daniel_bursak@nm.cz

Specializace
doba železná a doba římská, hospodářské a sociální struktury v archeologii, informační technologie v archeologii a muzeologii

Projekty
2008 – 2010 spolupráce na projektu Mgr. Kristýny Urbanové „Oděv a textilní produkce v českých zemích v době římské a v době stěhování národů“
projekt GAUK 3071/2008
2013 – 2014 interní grant NM „Tuchlovice, okr. Kladno. Archeologický výzkum lokality s organickými nálezy“ (hlavní řešitel).
2013 – 2014 výzkumný záměr MK ČR (NAKI) „Archeologie na dosah. Možnosti edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví“ (spoluřešitel).

Bibliografie
Bursák, D. 2008: Nové doklady osídlení na území Prahy ve starší době římské. Rukopis bakalářské diplomové práce uložený na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK Praha.
Bursák, D. 2008: Záchranný archeologický výzkum při stavbě plynovodu na k. ú. Ořech, okr. Praha – západ. Příspěvek k poznání osídlení z časné doby laténské a starší doby římské, Archaeologica Pragensia 19, 161 – 200.
Bursák, D. 2009: Pozoruhodný nález ze starší doby římské z Prahy-Dolních Počernic. In: Karwowski, M. – Droberjar, E.: Archeologia Barbarzyńców 2008. Collectio Archaeologica Ressoviensis, Tomus XIII. Rzeszów, 453 – 460.
Bursák, D. 2010: Tuchlovicko v době laténské a době římské. Archeologický výzkum z let 1967 a 1968 (A. Knor, J. Zeman). Rukopis magisterské diplomové práce uložený na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK Praha.
D. Malyková - D. Bursák - M. Pecinovská (v tisku): Nové sídlištní nálezy z doby římské v Praze - Kbelích. In: E. Droberjar (ed.) Archeologie barbarů 2010: Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem. Studia archaeologica Suebica I. Lublin
Bursák, D. 2011: Tuchlovice: dávná minulost uchovaná v mokřadech potoka, Posel z Budče 28.
Bursák, D. 2012: 5. století př. n. l. v Čechách z pohledu archeologie. In: J. Valentová – M. Tisucká (eds.): Ve stínu Olympu. Praha: Národní muzeum, 2012, s. 6-19. ISBN 978-80-7036-372-0.


 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel