EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Taťána Součková


Kurátorka scénografie Českého muzea hudby

České muzeum hudby, Karmelitská 2, 118 00, Praha 1, tel. +420-257-257-727, 222-220-082
e-mail:
tatana_souckova@nm.cz

 

Odborné zaměření:
Ikonografie hudebního divadla zejména 19. a 20. století, smetanovská scénografie, historie Stavovského, Prozatímního a Národního divadla v Praze, výstavní činnost

 

Vzdělání:
Ped F UK, obory český jazyk a literatura – občanská nauka (1972–1977), Mgr.

Muzejní práce (výstavy):

  • Zdeněk Štěpánek, 100. let od narození, Stavovské divadlo, spoluautorka. Praha, 1996
  • Goethův Faust na scéně Stavovského a Národního divadla, Stavovské divadlo, spoluautorka. Praha, 1997 
  • Mnoho povyku pro nic na scénách Národního divadla, Stavovské divadlo,  spoluautorka. Praha, 1999 
  • Bohuslav Martinů na scénách Národního divadla, Národní divadlo, spoluautorka, Praha, 2000
  • Temná úskalí Čertovy stěny, Národní divadlo, spoluautorka, Praha, 2001
  • Kühnův dětský sbor – Kouzelný svět dětí v opeře, Národní divadlo, spoluautorka, Praha, 2001
  • Liška Bystrouška zblízka, Národní divadlo, spoluautorka, Praha, 2002
  • Václav Talich (1883 – 1961) a Národní divadlo, Národní divadlo, spoluautorka, Praha, 2003
  • Výpravy do snů, scénografie 19. století, Salon Kolowrat, spoluautorka, Praha, 2003
  • Divadelní kostýmy (současní čeští výtvarníci), Komerční banka, autorka, Praha, 2003  
  • Výlety páně Broučkovy, Národní divadlo, spoluautorka, Praha, 2003  
  • Člověk a umělec Hanuš Thein, Národní divadlo, spoluautorka, Praha, 2004  
  • Prodaná nevěsta v proměnách času, Salon Kolowrat, spoluautorka, Praha 2004  
  • Historie Prodané nevěsty a divadla v Šárce, Divoká Šárka, autorka, Praha, 2005
  • Z archivních pramenů studentského DISku, DAMU, spoluautorka, Praha, 2006  
  • Mezi stromy – historie Divadla v Šárce 1913 –1922, autorka, Praha, 2007
  • Výstava Fenomén Martinů, DVD, verze pro PC – PDF, pro Ministerstvo
  •  Zahraničních věcí vytvořilo České muzeum hudby listopad 2008, spoluautorka, 2008
  • Putovní verze výstavy Fenomén Martinů, leden 2009, Brusel, spoluautorka, 2009  
  • Fenomén Martinů, Národní muzeum - České muzeum hudby, spoluautorka, 2009
  • Beatlémánie, Národní muzeum - České muzeum hudby, spoluautorka, Praha – České muzeum hudby, 2010
  • Antonín Dvořák, Národní muzeum - České muzeum hudby, spoluautorka, Praha, 2011

 

Ostatní aktivity:

- Spolupráce s ČT a ČRo – dokumenty:

  • Příběh vstupenky k stání, Divadlo v Šárce, dokument ČT 1998
  • Osmnáct Prodaných nevěst v ND, odborná spolupráce, dokument ČT 1999
  • Gabriela Beňačková, dokument ČT 2000
  • První česká opereta, dokument ČT 2001
  • Libuše, dokument ČT 2003
  • 100 let Jiráskovy Lucerny, dokument ČT 2005
  • Prodaná nevěsta v Šárce, dokument ČT 2005
  • Rusalka v Šárce, dokument ČT 2007
  • První verze Smetanovy Prodané nevěsty, ČR – Vltava: Úvodní slovo k pořadu, ČR 2008
  • Do Paříže nejen za Prodanou nevěstou, dokument ČT 2, odborná spolupráce, ČT 2008

- Výstavy o historii přírodního divadla v Šárce. Praha, Divoká Šárka, 2005-2011

 

Bibliografie:

  • BENEŠOVÁ, Zdena - Součková, Taťána - FLÍDROVÁ, Dana. Národní divadlo, historie a současnost budovy. Národní divadlo, 1999, 128 s.
  • BENEŠOVÁ, Zdena - Součková, Taťána - FLÍDROVÁ, Dana. Stavovské divadlo, historie
  • současnost. Praha, Národní divadlo, 2000 134 s.
  • PANENKA, JAN - Součková, Taťána. Prodaná nevěsta na jevištích Prozatímního a Národního divadla 1866 – 2004. Praha: Nakl.Gallery a Národní divadlo, 2004, 215 s.  
  • PANENKA, JAN - Součková, Taťána. Pamětní list k 100. výročí uvedení Dvořákovy Rusalky. Praha: Národní divadlo a Český hudební fond, 2001, 14 s.
  • PANENKA, JAN - Součková, Taťána. Prodaná nevěsta a přírodní divadlo v Šárce 1913 – 1922.  Divadelní revue, r. 16, 2002, č. 2, s. 41-49. 
  • SOUČKOVÁ, Taťána. Počátky české divadelní fotografie, Historická fotografie, 2006. In: Sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky, Národní archiv v Praze, s. 61-63. 
  • PTÁČKOVÁ, Kateřina - Součková, Taťána. Excelsior, 1885. In: Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století, Praha, 2007. 
  • MAÝROVÁ, Kateřina; Součková, Taťána; VOJTĚŠKOVÁ, Jana. Fenomén Martinů. Publikace u příležitosti výstavy Fenomén Martinů. Praha: Národní muzeum - České muzeum hudby, 2009. Praha: Národní muzeum, 2009, s.47. 
  • KOLEKTIV AUTORŮ. Beatlemánie!. Publikace u příležitosti výstavy Beatlemánie!. Praha: Národní muzeum - České muzeum hudby, 2010. Praha: Národní muzeum, 2010, s.95. 
  • KOLEKTIV AUTORŮ. Antonín Dvořák. Publikace u příležitosti výstavy Antonín Dvořák. Praha: Národní muzeum - České muzeum hudby, 2010. Praha: Národní muzeum, 2010, s.96. 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel