EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Rada pro výstavní činnost Národního muzea

Předseda

 • doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost, Národní muzeum

Členové externí (jmenovaní ke dni 1. 7. 2014, funkční období do 30. 6. 2017)

 • Mgr. Antonín Šimčík, Národní zemědělské muzeum
 • PhDr. Hana Dvořáková, Moravské zemské muzeum
 • PhDr. Zuzana Strnadová, Muzeum hlavního města Prahy
 • mjr. Mgr. Michal Burian, Vojenský historický ústav Praha
 • Mgr. Jiří Střecha, Nadace Okřídlené kolo
 • Prof. PhDr. Petr Sommer, Centrum medievalistických studií AV ČR
 • PhDr. Jana Mynářová, Ph.D., Český egyptologický ústav FF UK
 • PhDr. Jan Randák, Filosofická fakulta UK
 • RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D., Ústav geologie a paleontologie PřF UK v Praze

Členové interní

 • RNDr. Miloš Anděra, CSc., ředitelství NM
 • Mgr. Marek Junek, Ph.D., ředitel Historického muzea NM
 • Ing. Mgr. Ivo Macek, ředitel Přírodovědeckého muzea NM
 • Mgr. Martin Sekera, Ph.D., ředitel Knihovny NM
 • dott. Emanuele Gadaleta, ředitel ČMH
 • PhDr. Eva Dittertová, ředitelka NpM
 • doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., SVN – předseda RVČ
 • Ing. Jiří Gregor, EPN

Členové s hlasem poradním:

Tajemník Rady pro výstavní činnost:

 • Mgr. Dagmar Fialová, hlavní manažerka expozic, SVN

Pravidelně se účastní s hlasem poradním:

 • Mgr. Petr Brůha, vedoucí centrálního oddělení péče o sbírky SVN
 • Mgr. Martin Musil, vedoucí výstavního oddělení SVN
 • Ing. Petra Caltová, vedoucí oddělení vzdělávání a kulturních aktivit SVN
 • Mgr. Jaroslav Richter, vedoucí edičního oddělení SVN
 • Mgr. Katarína Gatialová, vedoucí oddělení digitalizace a nových médií SVN
 • RNDr. Jiří Frank, Ph.D., vědecký tajemník NM
 • Mgr. Kristina Kvapilová, vedoucí oddělení vnějších vztahů ŘNM
 • Mgr. Magdalena Kroupová, Bbus., vedoucí oddělení marketingu ŘNM
 • Mgr. Petra Belaňová, vedoucí Centra pro prezentaci kulturního dědictví
 • Ing. Marika Bártová, vedoucí ekonomického úseku EPN
 • Pavel Valter, vedoucí provozního úseku EPN

 

Zpět na Organizační struktura Národního muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel

Váš názor nás zajímá!

Věnujte prosíme minutku zodpovězení 4 otázek ohledně našich webových stránek a pomozte nám zkvalitnit naše služby.
Děkujeme.

Nechci odpovídat Zodpovědět