EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Rada pro výstavní činnost Národního muzea

Předseda

 • doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost, Národní muzeum

Členové - interní (Národní muzeum)

 • RNDr. Miloš Anděra, CSc., Ředitelství Národního muzea, Národní muzeum
 • Mgr. Jan Lomíček, Historické muzeum, Národní muzeum
 • Mgr. Ján Macek, Přírodovědecké muzeum, Národní muzeum
 • PhDr. Luboš Antonín, Knihovna Národního muzea, Národní muzeum
 • Bc. Peter Balog, České muzeum hudby, Národní muzeum
 • Bc., Mgr. Helena Heroldová, Ph.D., Náprstkovo muzeum, Národní muzeum
 • doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost, Národní muzeum
 • Ing. Rudolf Pohl, ekonomicko-provozní náměstek, Národní muzeum

Členové - externí

 • Mgr. Antonín Šimčík, Národní zemědělské muzeum
 • PhDr. Hana Dvořáková, vedoucí Etnografického ústavu, Moravské zemské muzeum
 • PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka, Muzeum hlavního města Prahy
 • Plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D., Ředitel odboru muzeí, Vojenský historický ústav Praha
 • Mgr. Jiří Střecha, ředitel, Nadace Okřídlené kolo
 • Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., ředitel, Centrum medievistických studií
 • PhDr. Jana Mynářová, Ph.D., Český egyptologický ústav FF UK
 • PhDr. Jan Randák, Ph.D., Ústav českých dějin FF UK
 • RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D., Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Členové s hlasem poradním:

  Tajemník Rady pro výstavní činnost:
 • Mgr. Dagmar Fialová, hlavní manažer expozice, SVN

Pravidelně se účastní s hlasem poradním:

 • Mgr. Martin Musil, vedoucí výstavního oddělení SVN
 • Mgr. Jana Stránská, vedoucí oddělení vzdělávání a kulturních aktivit SVN
 • Mgr. Jaroslav Richter, vedoucí koncepčního a programového oddělení SVN
 • Ing. Petra Štefcová, CSc., vedoucí centrálního oddělení péče o sbírky SVN
 • Ing. Marika Bártová, vedoucí ekonomického úseku EPN
 • Magdalena Kroupová Bbus., vedoucí oddělení obchodu a marketingu EPN
 • Ing. Mgr. Ivana Kocichová, pověřená vedoucí oddělení vnějších vztahů ŘNM
 • Pavel Valter, vedoucí provozního úseku EPN

 

Zpět na Organizační struktura Národního muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel