EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Vědecká rada Národního muzea

Humanitní sekce

Předseda

 • Prof. prom. fil. Miloš Havelka, CSc., Fakulta humanitních studií UK

Tajemník:

 • PhDr. Jana Vojtěšková, CSc., Národní muzeum – České muzeum hudby

Členové

 • Mgr. Aleš Březina, Institut Bohuslava Martinů
 • Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., Literární akademie
 • Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc., Etnologický ústav AV ČR – Kabinet hudební historie
 • Mgr. Stanislav Kázecký, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • Doc. PhDr. Barbara Köpplová, FSV UK – Katedra mediálních studií
 • PhDr. Vlastimil Novák, Ph.D., Národní muzeum – Náprstkovo muzeum
 • Prof. PhDr. Petr Sommer, Centrum medievistických studií AV ČR
 • PhDr. Jiří Suk, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 • PhDr. Richard Šípek, Ph.D., Národní muzeum – Knihovna Národního muzea
 • Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Pardubice
 • PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D., Etnologický ústav AV ČR
 • Doc. PhDr. Petr Zemánek, Ústav srovnávací jazykovědy FF UK
 • PhDr. Petr Janeček, Fakulta humanitních studií UK

Přírodovědná sekce

Předseda

 • Ing. Aleš Bezděk, Ph.D., Entomologický ústav AV ČR

Tajemník

 • Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D., Národní muzeum – Přírodovědecké muzeum

Členové

 • Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR
 • RNDr. Jiří Kvaček, CSc., Národní muzeum – Přírodovědecké muzeum
 • MUDr. Jakub Likovský, Archeologický ústav AV ČR
 • Mgr. Igor Malenovský, Ph.D., Moravské zemské muzeum – Entomologické oddělení
 • RNDr. Jiří Moravec, CSc., Národní muzeum – Přírodovědecké muzeum
 • RNDr. Vladimír Šrein, CSc., Česká geologická služba
 • RNDr. Jitka Štěpánková, CSc., Botanický ústav AV ČR

Statut

Zpět na Organizační struktura Národního muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel