EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Kamil Smíšek

Kurátor fondu evropské numismatiky 16.–18. století, početní peníze, žetony a účelové známky

Národní muzeum – Historické muzeum, Numismatické oddělení
Václavské nám. 68, 115 79, Praha 1

Specializace:
archeologie doby laténské, římské a stěhování národů, problematika využití moderní detekční techniky v archeologické praxi, nálezy mincí a jejich archeologický kontext, nálezy středověkých a novověkých početních peněz a žetonů.

Dřívější a další působiště:
1997–1999: dokumentátor, Středočeské muzeum Roztoky
1999–2005: studium Masarykova univerzita Brno, katedra archeologie a muzeologie, obor
archeologie (Mgr.)
2006–2013: archeolog, Středočeské muzeum Roztoky
2012–dosud: numismatik, Národní muzeum Praha

Projekty:

 • Keltské mincovnictví ve 3. a 2. století v českých zemích a jeho vztah k oppidálnímu období (projekt GA ČR 2013–2016, reg. č. 13-24707S)

Výstavy:

 • Bitva u Rakovníka. Předehra bitvy na Bílé hoře l. p. 1620. Muzeum TGM Rakovník 1620 (spolupráce).

Účast s referáty na odborných konferencích:

 • Peníze v proměnách času V. (2005, Zlatá Koruna, okr. Český Krumlov)
 • Sejbalovy numismatické dny (2006, Vranov u Brna, okr. Brno-venkov).
 • II. protohistorická konference (2006, České Budějovice).
 • Detektory kovů v archeologii (2006, Vysoké Mýto).
 • Peníze v proměnách času VI. (2007, Hradec nad Moravicí).
 • Detektory kovů v archeologii II. (2007, Vysoké Mýto).
 • Nálezy mincí a jejich archeologický kontext a historický význam (2008, Třešť).
 • Detektory kovů v archeologii III. (2008, Vysoké Mýto).
 • Peníze v proměnách času VII. (2009, Olomouc).
 • Nálezy mincí od antiky po raný novověk II. Výroba–distribuce–tezaurace ve světle
 • mincovních nálezů (2010, Žumberk u Nových Hradů).
 • Detektory kovů v archeologii IV. (2010, Vysoké Mýto).
 • Peníze v proměnách času VIII. (2011, Hradec nad Moravicí).
 • Nálezy mincí od antiky po raný novověk III. (2012, Český Krumlov).
 • Peníze v proměnách času IX. (2013, Valtice). 
 • Nálezy mincí od antiky po raný novověk IV. (10.–13. září 2014, Bechyně).
 • Detektory kovů v archeologii VI. (12. listopadu 2014, Vysoké Mýto).
 • Peníze v proměnách času X. (8.–11. června 2015, Mikulov).

   

Kompletní bibliografie:

Monografie:

 • (s Blažková, K.–Hrnčiřík, P.–Roub, J.–Černý, J.–Daněček, D.–Šámal, Z.–Matoušek, V.–Čepička, L.): Bitva u Rakovníka 1620. Muzeum TGM Rakovník–Agroscience Chrášťany 2011.

Články:

 • (s Blažková, K. – Novák, V. – Šámal, Z.): Zlomek sámánovské mince objevený na hradišti Dřevíč (okr. Rakovník) v kontextu raně středověkých českých a moravsko-slezských nálezů islámského stříbra, Numismatický sborník 28/1, 2014, 43–56.
 • (s Schenk , Z.): Nález kontramarkovaného norimberského početního penízu z 18. století v Lipníku nad Bečvou (okr. Přerov). Numismatické listy 68, 2013, 134–137.  
 • (s Daněček, D.): Nález dánské mince z 16. století v Tursku (okr. Praha-západ). Numismatické listy 68, 2013, 70–73.  
 • Zajímavé dobové falzum slezské grešle Leopolda I. Numismatický sborník 21, 2006, 202–203.
 • Nález drobné stříbrné mince z počátku 18. století ve Velkých Přílepech (okr. Praha-západ).Numismatický sborník 21, 2006, 301.
 • Zajímavá „varianta“ početního penízu Rudolfa II. s letopočtem 1583 z českobudějovickémincovny. Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska a Kadaňska 39, 2007, 24–25.
 • Dobové falzum slezské grešle Leopolda I. s fiktivní letopočtem. Numismatický sborník 22,2007, 160–161.
 • Nález mince z konce 16. století v Kostelci nad Labem (okr. Mělník). Numismatický sborník22, 2007, 266.
 • Nález početního penízu norimberského mistra Hanse Krauwinckela I. z okolí Moravského Krumlova (okr. Znojmo). Numismatický sborník 22, 2007, 270–271.
 • Nález měděné mince z období povstání Františka II. Rákocziho v Kardašově Řečici (okr. Jindřichův Hradec). Peníze v proměnách času VI., 2008, 135–138.
 • Nález drobné stříbrné mince z počátku 18. století v Tuchoměřicích (okr. Praha-západ). Numismatický sborník 25, 2011, 185–186.
 • (s Daněček, D.): Nález drobné norimberské mince z druhé poloviny 17. století z Holubic (okr.Praha-západ). Numismatický sborník 22, 2007, 271.
 • (s Daněček, D.): Nález grešle Leopolda I. z Dolan (okr. Praha-západ). Numismatický sborník 22, 2007, 272.
 • (s Daněček, D.): Nález drobné stříbrné mince ze 16. století v Tuchoměřicích (okr. Praha-západ). Numismatický sborník 25, 2011, 175.
 • (s Hložek, J.): Nález drobné stříbrné mince z první čtvrtiny 18. století v Tuchoměřicích-Kněžívce (okr. Praha-západ). Numismatický sborník 22, 2007, 273.
 • (s Kuča, M.): Nález drobné měděné mince Marie Terezie z Brna-Žebětína. Numismatickýsborník 21, 2006, 302–303.
 • (s Kuča, M.): Sentice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 45, 2004, 130.
 • (s Kuča, M.): Čebín (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 48, 2007, 341–342.
 • (s Kuča, M.–Schenk, Z.–Šlajsna, J.): Veverská Bítýška (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 46, 2006, 229.
 • (s Kuča, M.–Vokáč, M.): Jezeřany-Maršovice (k. ú. Jezeřany, okr. Znojmo). Přehled výzkumů 43, 2002, 156.
 • (s Kuča, M.–Vokáč, M.): Nález drobné měděné mince Marie Terezie z Jezeřan-Maršovic (okr. Znojmo). Numismatický sborník 21, 2006, 302.
 • (s Kuča, M.–Žákovský, P.): Nové neolitické sídliště šáreckého stupně u Veverské Bítýšky,okr. Brno-venkov. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada M 7, 2002,  155–160.
 • (s Kuča, M.–Žákovský, P.): Veverská Bítýška (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 43,2002, 150.
 • (s Kuča, M.–Žákovský, P.): Rozdrojovice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 43, 2002,173.
 • (s Kuča, M.–Žákovský, P.–Vysloužil, P.): Ořechov (k. ú. Ořechovičky, okr. Brno-venkov).Přehled výzkumů 43, 2002, 164.
 • (s Kuča, M.–Žákovský, P.–Vysloužil, P.): Ořechov (k. ú. Ořechovičky, okr. Brno-venkov).Přehled výzkumů 43, 2002, 184.
 • (s Kuča, M.–Žákovský, P.–Vysloužil, P.): Ořechov (k. ú. Ořechovičky, okr. Brno-venkov).Přehled výzkumů 43, 2002, 223.
 • (s Militký, J.): Stříbrný odražek početního penízu Jiřího Zajíce z Hazmburka. Numismatickýsborník 20, 2005, 141–143.
 • (s Schenk, Z.): Nové nálezy jednotlivých mincí z konce 18. a počátku 19. století  na územíměsta Přerova a jeho okolí. Materiály. Numismatické listy LVII, 2002, 86–88.
 • (s Schenk, Z.): Nález početního penízu norimberského mistra Hanse Lauffera I. z HorníchMoštěnic. Numismatický sborník 20, 2005, 175–176.
 • (s Šlajsna, J.): Nový nález římské mince ze severozápadních Čech, MiscellaneaArchaeologica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada M 10-11,2005-2006, 156–161.
 • (se Smělý, T.): Nezvyklé dobové falzum bílého penízu Ferdinanda I. z nálezu v Klínci (okr. Praha-západ). Numismatické listy 67, 2012, 40–42.
 • (s Tomková, K.): Nález drobné stříbrné mince Ferdinanda II. v areálu slovanskéhohradiště Levý Hradec. Numismatický sborník 21, 2006, 284.
 • (s Vojtěchovská, I.): Velké Přílepy, okr. Praha-západ. Germánské osídlení horníhotoku Podmoráňského potoka. Archeologie ve středních Čechách 3, 1999, 175–192.
 • (s Vojtěchovská, I.): Laténský objekt z Kamýka, obec Velké Přílepy (okr. Praha-západ). Inmemoriam Jan Rulf, Památky archeologické-Supplementum 13, 2000, 472–476.
 • (s Vojtěchovská, I.–Sankot, P.–Smíšek, K.–Pleinerová, I.–Veselá, A.): Archeologické výzkumy Středočeského muzea v Roztokách u Prahy v roce 1997–1998. Středočeskývlastivědný sborník 17, 1999, 63–65.
 • (s Vokáč, M.): Nález krejcaru Leopolda I. z Rouchovan (okr. Třebíč). Numismatický sborník21, 2006, 300.
 • (s Vokáč, M.): Nález mince Leopolda I. ve Vacenovicích (okr. Třebíč). Numismatickýsborník 21, 2006, 299–300.
 • (s Vokáč, M.): Nález bílého jednostranného penízu Ferdinanda I. ve Výčapech (okr. Třebíč).Numismatický sborník 21, 2006, 280–281.
 • (s Zůbek, A.): Nález dobového mincovního falza z konce 13. Století z Brna. Příspěvek k poznání výrobní technologie. Numismatický sborník 26, 2011, 111–115.

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel