Prahou za přírodou - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Akce Přírodovědeckého muzea

Akce (3.11.2018)

Prahou za přírodou

Vydejte se s námi na komentované exkurze po pražské přírodě!

Pražská příroda je jedinečná a to nejen co se rozmanitosti druhů a biotopů týče. Domov zde nachází jak běžné tak i ohrožené druhy rostlin a živočichů. Věděli jste, že na území hlavního města se nachází více než 90 zvláště chráněných území?
 
 
Pokud vás zajímá, jaké druhy můžete ve městě potkat, jak žijí nebo co způsobuje jejich ohrožení, pak si nenechte ujít komentované exkurze po pražské přírodě, kterými vás provedou odborní pracovníci Přírodovědeckého muzea. Exkurze jsou připraveny na různá témata, v průběhu celého roku. Těšit se tak můžete na zajímavé druhy hmyzu a bezobratlých, ptačí obyvatele Prahy, pestrou floru, tajuplné lišejníky a v neposlední řadě, v České republice hojně oblíbené, houby.
 
 
Exkurze jsou součástí City Nature Challenge 2018: Praha
 
 
Termíny exkurzí:
 • 3. 11. 2018 – Ze světa hub
Program bude průběžně doplňován.
 

 
Z důvodu zachování kvality odborného výkladu a odpovídajícího zážitku všech účastníků je kapacita exkurzí omezena!
Doporučený minimální věk dětského účastníka je 10 let.
Upozorňujeme zájemce, že vzhledem k náročnosti terénu není vhodné se exkurzí účastnit s kočárky.
 
Pokud máte o exkurzi zájem, přihlaste se, prosím, na mailovou adresu pm@nm.cz.
(Tel. číslo pro případné dotazy: 224 497 982)
 
Účast na exkurzi je zdarma.
 
 

 
 
Již proběhlo: 
 
 • 14. 7. 2018 – Za lišejníky
  přírodní rezervace Divoká Šárka
 • 12. 5. 2018 – Ze života hmyzu
  přírodní rezervace Prokopské údolí
 • 19. 5. 2018 – Rostlinnou říší
  Chuchelský háj
 • 2. 6. 2018 – Za ptačími obyvateli Prahy
  Petřín
 
 

Prahou za přírodou
Prahou za přírodou
Prahou za přírodou
Prahou za přírodou
Prahou za přírodou
Prahou za přírodou
Prahou za přírodou
Prahou za přírodou
Prahou za přírodou

Zpět

Zobrazit výpis článků