Prahou za přírodou - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Akce Přírodovědeckého muzea

Akce (2.6.2018-3.11.2018)

Prahou za přírodou

Vydejte se s námi na komentované exkurze po pražské přírodě!

Pražská příroda je jedinečná a to nejen co se rozmanitosti druhů a biotopů týče. Domov zde nachází jak běžné tak i ohrožené druhy rostlin a živočichů. Věděli jste, že na území hlavního města se nachází více než 90 zvláště chráněných území?
 
 
Pokud vás zajímá, jaké druhy můžete ve městě potkat, jak žijí nebo co způsobuje jejich ohrožení, pak si nenechte ujít komentované exkurze po pražské přírodě, kterými vás provedou odborní pracovníci Přírodovědeckého muzea. Exkurze jsou připraveny na různá témata, v průběhu celého roku. Těšit se tak můžete na zajímavé druhy hmyzu a bezobratlých, ptačí obyvatele Prahy, pestrou floru, tajuplné lišejníky a v neposlední řadě, v České republice hojně oblíbené, houby.
 
 
Exkurze jsou součástí City Nature Challenge 2018: Praha
 
 
Termíny exkurzí:
 • 2. 6. 2018 – Za ptačími obyvateli Prahy
  Petřín
  Projděte se s námi po okolí Petřína a poznejte ho z úplně jiného úhlu. Celé dopoledne budeme sledovat ptačí druhy, které zde žijí. Ačkoliv se toto území nachází v centru Prahy, můžete zde, krom běžných ptačích druhů, potkat i druhy méně obvyklé jako např. strakapouda prostředního nebo lejska bělohlavého. Exkurzi povede vedoucí Kroužkovací stanice Jaroslav Cepák.
  Exkurze bude zahájena v 8.00 kousek od zastávky MHD Hellichova (před MŠ –  Hellichova 300). S sebou doporučujeme dalekohled, dostatek pití a vybavení do přírody.    
 • 9. 6. 2018 / 21.30–24.00 h – Z nočního života hmyzu
  přírodní rezervace Prokopské údolí
  Ani pražská příroda po setmění rozhodně nespí. Přijďte se o tom přesvědčit v sobotu 9. června do Prokopského údolí. Odborní pracovníci Přírodovědeckého muzea vám představí nejen rozmanité druhy hmyzu s večerní a noční aktivitou, ale také způsoby jejich monitoringu. Noční hmyz lze totiž úspěšně vábit na světlo s vysokým zastoupením ultrafialové složky, které se odráží od bílého plátna. Některé druhy nočních motýlů tak lze přilákat i z relativně velké vzdálenosti. Touto metodou je možné podchytit výskyt zajímavých druhů nočních motýlů a brouků, ale i dalšího hmyzu. Pokud budeme mít štěstí, mohli bychom spatřit třeba i nádherné druhy lišajů.
  Exkurze proběhne po setmění v přírodní rezervaci, nezapomeňte si s sebou proto přibalit vlastní světelný zdroj na cestu zpět. S ohledem na sníženou viditelnost doporučujeme přijít ve vhodné obuvi.

 • 14. 7. 2018 – Za lišejníky

 • 3. 11. 2018 – Ze světa hub

Program bude průběžně doplňován.


 
 
Z důvodu zachování kvality odborného výkladu a odpovídajícího zážitku všech účastníků je kapacita exkurzí omezena!
Doporučený minimální věk dětského účastníka je 10 let.
Upozorňujeme zájemce, že vzhledem k náročnosti terénu není vhodné se exkurzí účastnit s kočárky.
 
Pokud máte o exkurzi zájem, přihlaste se, prosím, na mailovou adresu pm@nm.cz.
(Tel. číslo pro případné dotazy: 224 497 982)
 
Účast na exkurzi je zdarma.
 
 

 
 
Již proběhlo: 
 • 12. 5. 2018 / 9.00–15.00 h – Ze života hmyzu
  přírodní rezervace Prokopské údolí
 • 19. 5. 2018 / 9.00–15.00 h – Rostlinnou říší
  Chuchelský háj
 
 
 

 

Prahou za přírodou
Prahou za přírodou
Prahou za přírodou
Prahou za přírodou
Prahou za přírodou
Prahou za přírodou
Prahou za přírodou
Prahou za přírodou
Prahou za přírodou

Zpět

Zobrazit výpis článků