Ohlédnutí za bývalým ředitelem Přírodovědeckého muzea a význaným paleontologem Radvanem Horným - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Novinky Přírodovědeckého muzea

Novinka (14.1.2016)

Ohlédnutí za bývalým ředitelem Přírodovědeckého muzea a význaným paleontologem Radvanem Horným

fotografie - Radvan HornýNa sklonku roku 2015 zemřel RNDr. Radvan Horný, CSc. (29. 6. 1932–24. 12. 2015), všestranný přírodovědec a dlouholetý pracovník paleontologického oddělení Národního muzea.

Po ukončení studia na Geologicko-geografické fakultě Karlovy univerzity nastoupil do Ústředního ústavu geologického, kde se významně podílel na výzkumu a podrobném mapování siluru. V r. 1961 přešel do Národního muzea na uvolněné místo vědeckého pracovníka, devět let poté se stal vedoucím paleontologického oddělení a pak ředitelem Přírodovědeckého muzea. Po třicet let redaktorem Časopisu Národního muzea, řady přírodovědné.

V rámci své práce v Muzeu výrazně přispíval k popularizaci vědy a jejich vůdčích postav. Koncem roku 1989 se vrátil do paleontologického oddělení, do důchodu odešel v r. 2002. Pokud mu to zdravotní stav dovoloval, pravidelně navštěvoval muzeum až do poloviny roku 2014. Za jeho života mu vyšlo přes dvě stě vědeckých a odborných článků, věnovaných především staroprvohorním měkkýšům. Intenzivně se věnoval také botanice, zejména lomikamenům rodu Porophyllum. S kolegy mu na toto téma vyšly tři vysoce ceněné knihy. R. Horný patřil v oblasti stratigrafického výzkumu barrandienu a výzkumu bezobratlých českých starších prvohor k nejvýraznějším osobnostem české paleontologie druhé poloviny dvacátého století.

 

 

Zpět

Zobrazit výpis článků