Vědci Národního muzea se podílí na unikátním výzkumu kostí umučených františkánů - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Novinky Přírodovědeckého muzea

Novinka (20.7.2012)

Vědci Národního muzea se podílí na unikátním výzkumu kostí umučených františkánů

Naši antropologové provedou v laboratořích v Horních Počernicích průzkum 400 let starých kosterních pozůstatků zavražděných mnichů z kostela Panny Marie Sněžné.

Dřevěné schrány s kosterními ostatky 14 řeholníků byly vyzdvihnuty 11. července 2012 byly v pražském kostele Panny Marie Sněžné.

Františkáni byli zabiti roku 1611 při plenění kláštera rozlíceným davem, což byla reakce na vpád katolických pasovských vojsk do Prahy. Prozkoumání kostí si vyžaduje proces blahořečení, který schválil papež Benediskt XVI.

Odbornou komisi, kterou pověřil důležitým průzkumem ostatků pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, tvoří členové duchovní obce i zástupci vědních oborů – teolog Jan Matějka a přední čeští antropologové Petr Velemínský a Vítězslav Kuželka z Národního muzea. Na základě rozhodnutí této komise byly nalezené kosterní pozůstatky vyzvednuty a převezeny k dalšímu zkoumání do laboratoří antropologického oddělení Národního muzea.

Zde budou očištěny (roztříděny, určeny a zrentgenovány) a v průběhu srpna 2012 podrobeny komplexní antropologické analýze.

Co všechno se bude se vzácnými kostmi v laboratoři dít a co se z nich dá vyčíst?
Více se dozvíte na našem zpravodajském porátlu Muzeum3000

 

Zpět

Zobrazit výpis článků