EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Zoologické oddělení

Zoologie je věda studující živočichy, tedy zvířata v nejširším slova smyslu. Pro podrobné a soustavné studium živočichů – zejména pro studium morfologické, taxonomické a biogeografické – se vytvářejí zoologické sbírky v muzeích po celém světě. Pracovníci zoologického oddělení Národního muzea uchovávají a spravují, dotvářejí a vědecky zpracovávají sbírku, která patří k největším a nejvýznamnějším v Evropě.

Více informací z historie Zoologického oddělení ...

Sbírky

Zoologické sbírky Národního muzea tvoří přes dva miliony sbírkových předmětů. Nejpočetněji jsou v nich zastoupeny některé skupiny bezobratlých (koráli, červi, měkkýši, pavouci, ostnokožci) a všechny třídy obratlovců.

Sbírky jsou rozděleny do šesti referátů:

 

Sbírka hmyzu není součástí fondu zoologického oddělení NM, ale spravuje je samostatné Entomologické oddělení Národního muzea.

Více informací o sbírkách Zoologického oddělení a jeho referátech...

Publikace

V rámci oddělení jsou redigovány dva časopisy, Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná a Lynx, nová serie. Dále jsou nepravidelně vydávány dvě řady samostatných publikací, totiž řada atlasů rozšíření a řada českých názvosloví živočichů.

Katalog

Katalog typových exemplářů obratlovců zoologické sbírky Národního muzea 

Odkazy

Kontakt

Adresa: Zoologické oddělení Národního muzea, Cirkusová 1740, 193 00 Praha 10
Vedoucí: Vedoucí: Mgr. Šanda Radek, Ph.D.
email: radek_sanda@nm.cz
tel: + 224 497 832

Další kontakty...

Zpět na Oddělení Přírodovědeckého muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel