Jak se bude jmenovat? - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Přírodovědeckého muzea

Výstava (27.5.2015-18.10.2015)

Jak se bude jmenovat?

Výstava atraktivní formou přibližuje názvosloví v přírodních vědách. Navrhněte jméno pro nově objeveného brouka!

Prostor: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

V nové expozici Archa Noemova mohou návštěvníci obdivovat zástupce rozmanité živočišné říše. Jak ale přišli ke svým názvům? To odhaluje právě otevřená přírodovědná výstava Jak se bude jmenovat?

Výstava atraktivní formou přibližuje témata, která se zabývají názvoslovím a systematikou v přírodních vědách. Kromě toho objasňuje význam typových sbírkových předmětů, tedy jednotlivých exemplářů živočichů, rostlin či jiných organizmů, podle kterých byl vědecky popsán konkrétní druh. Výstava prezentuje jednotlivé nejvzácnější typové předměty ze sbírek Národního muzea či jejich 3D modely a rekonstrukce a způsoby jejich ukládání v depozitářích. Ukazuje, jak objevování nových druhů přispívá k poznání biodiverzity a k ochraně druhů i biotopů. Návštěvníkům se zároveň nabízí pohled do současného výzkumu jednotlivých přírodovědeckých oddělení Národního muzea.

Návštěvníci si mohou prohlédnout mimo jiné fosílii permského obojživelníka, nalezenou v 2. polovině 19. století nebo preparát vzácného divokého asijského osla kulana. Zhlédnout mohou i moderní digitální rekonstrukce ze života v prvohorních mořích na území dnešních středních Čech. Výstava nabídne také pohled do současného výzkumu jednotlivých přírodovědeckých oddělení Národního muzea.

Pojmenujte brouka!

Veřejnost má díky výstavě unikátní možnost zapojit se do výběru pojmenování nově objeveného, vědecky dosud nepopsaného druhu brouka rodu Eulichas.
Přijďte na výstavu, prohlédněte si exemplář brouka a zašlete nám návrh na jeho jednoslovné pojmenování na email soutez@nm.cz, nebo poštou na Národní muzeum, Vinohradská 1, Praha 1, 110 00 (uveďte i zpáteční adresu). Jako předmět v emailu či heslo na obálce uveďte "Pojmenuj brouka". Návhry je možno posílat pouze do 18.10. 2015.

Odborníci z Národního muzea pak z návrhů vyberou jméno pro nový druh brouka, které bude v budoucnu uveřejněno ve vědecké studii, kde bude tento druh popsán. Autor vybraného názvu navíc obdrží roční předplatné do Národního muzea.

Doprovodný program:

Pro školy:Dětské návštěvníky
provede výstavou figurka ještěrky v roli vědce. Ta vtipně doplňuje zajímavá sdělení na informačních panelech a zároveň je hlavní postavou dobrodružného komiksového příběhu o nálezu nového žabího druhu v tropickém deštném lese. Při své návštěvě mohou děti využít samoobslužné pracovní listy.


Vstupné a otevírací doba:

viz Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Pohled do výstavy Jak se bude jmenovat?
Ve výstavě si mohou návštěvníci prohlédnout typové materiály.
Jak se bude jmenovat? Exemplář dosud nepopsaného druhu brouka rodu Eulichas.
Prvohorní moře - snímek z 3D rekonstrukce
Devonský útes – snímek z 3D rekonstrukce
Ptenoceras – 3D rekonstrukce

Zpět

Zobrazit výpis článků