EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Pro školy

Vzdělávejte (se) v muzeu!

Pro školy a zájmové skupiny jsou v Národním muzeu připraveny rozmanité vzdělávací programy. Hravou formou seznámíme Vás a Vaše žáky s muzejními sbírkami a sbírkovými předměty, které jsou autentickými svědky a hmotnými doklady minulosti lidské společnosti a světa, který ji obklopuje. Našim cílem je vést společný dialog mezi muzeem a školou a systematicky a smysluplně rozvíjet edukační funkci muzea.

Všechny programy jsou koncipovány tak, aby se návštěva muzea stala zážitkem a důvodem k opakovanému návratu. Usilujeme o to, aby si žáci uvědomili, že tato návštěva nemusí být nudnou zkušeností, ale naopak může být poutavá a přínosná pro jejich celoživotní vzdělávání. Programy, které pro Vás připravujeme, navazují na rámcové vzdělávací programy, pracují s metodami projektového vyučování a zážitkovými formami, a přispívají neformálním způsobem k osvojení probíraného tématu a k upevnění klíčových kompetencí. Muzeum se tak stává příjemným místem určeným ke vzdělávání, poznávání minulosti a současnosti člověka i přírody a ke zprostředkování kulturního dědictví a hodnot.

Využijte možnosti vzdělávacích programů a obohaťte a rozšiřte vaši výuku. Programy pro školy jsou přizpůsobeny žákům různých věkových skupin.

Ke stažení:

V levém menu naleznete naši nabídku akcí, programů a pracovních listů.
U jednotlivých programů a akcí naleznete kontakty pro objednání a další informace. 

Kontakty na oddělení vzdělávání a kulturních aktivit Národního muzea:

Obecné informace poskytuje:
vzdelavani@nm.cz
Tel.: 224 497 443

Vedoucí oddělení vzdělávání a kulturních aktivit:
Mgr. Jana Stránská
jana_stranska@nm.cz
Tel.: 224 497 444

Informace k jednotlivým budovám NM:

Nová budova Národního muzea
Mgr. Lenka Koubová
vzdelavani@nm.cz
Tel.: 224 497 443

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Mgr. Jaroslava Petrnoušková
Jaroslava_petrnouskova@nm.cz
Tel: 224 497 511

České muzeum hudby
Mgr. Lenka Kobrová
lenka_kobrova@nm.cz
Tel: 224 497 738

Muzeum Antonína Dvořáka
Zdeňka Ovsíková
zdenka_ovsikova@nm.cz
Tel: 724 412 278

Muzeum Bedřicha Smetany
Mgr. Radka Habánová
radmila_habanova@nm.cz
Tel: 222 220 082

Národní památník na Vítkově:
Mgr. Pavlína Honzíková
pavlina_honzikova@nm.cz
Tel: 224 497 327

Národopisné muzeum – Musaion
Mgr. Pavlína Honzíková
pavlina_honzikova@nm.cz
Tel: 224 497 327

Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra
Mgr. Pavlína Honzíková
pavlina_honzikova@nm.cz
Tel: 224 497 327

Informace o konkrétních programech pro školy poskytují osoby uvedené u jednotlivých programových anotací.

Zpět na Pro školy


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel