EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

RNDr. Jiří Kvaček, CSc.

fotografie J. Kvačeke–mail: jiri_kvacek@nm.cz
 • vedoucí paleontologického oddělení, kurátor paleobotanické sbírky mesozoika a kenozoika
 • odborná specializace: křídové rostliny
Vzdělání:
1982 – 1988: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, obor: základní a ložisková geologie
1998: CSc. v Geologickém ústavu AVČR; název kandidátské práce: „Cuticle analysis of gymnosperms of the Bohemian Cenomanian“
1999 – 2000: Postdoktorandské studium na Open University, Velká Británie
 
Kariéra:
1987 – 2003: kurátor v paleontologickém oddělení Národního muzea
2003 – 2004: vedoucí paleontologického oddělení Národního muzea
2005 – 2007: vědecký tajemník Národního muzea
2008 – doposud: vedoucí paleontologického oddělení Národního muzea
 
Členství v profesních organizacích:
Česká botanická společnost
International Organisation of Palaeobotany
Botanical Society of America
International Association of Plant Taxonomy
 
Seznam vybraných projektů a grantů:
2007 – 2010: Revision of the flora of the South Bohemian Creataceous Basins – DE 07P04OMG005 (spoluřešitel Z. Váchová, NM, PřFUK)
2007 – 2010: Investigation of flowers and inflorescences of Cretaceous plants – I AA 304070701 (spoluřešitel J. Dašková, Geologický ústav AVČR)
2009 – 2012: BHL–Europe (EU – eContenPlus)
2009 – 2012: 4D4Life (EU – Sixth Framework Programme)
2013 – 2014: Idzików Cretaceous Flora (Polish Grant Agency)
2013 – 2016: Ecological signals (Volkswagen Stiftung)
20013 – 2017: Synthesys 3 (EU – Seventh Framework Programme)
2015 – 2017: Amberia (Spanish Grant Agency)
2015 – 2017: Non–destructive methods as a tool for studies on diversity of Cretaceous fossil plants – GAČR 15-04987S (spoluřešitel J. Krejčí ČVUT)
 
Muzejní práce a výstavy:
1998: Kašpar Marie hrabě Sternberg – přírodovědec a zakladatel Národního muzea (garant výstavy)
2006: Pohlednice z karbonských pralesů (spoluautor výstavy)
2008: České vesnice v Banátu (spoluautor výstavy)
2010: Příběh planety Země (spoluautor výstavy)
2015: Jak se bude jmenovat? (hlavní autor)
 
Pedagogická činnost:
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – přednášky: Paleoekologie (část), Paleoekologie rostlin, Taxonomie a nomenklatura v paleontologii, Paleobotanika (část).
Vedoucí bakalářských (2), diplomových (2) a disertačních prací (3), konzultant (2) na PřF UK.
Universita Palackého Olomouc – konzultant diplomové práce Josefa Greguše.
 
Ostatní aktivity v oboru:
1991 – doposud: vedoucí redaktor Sborníku NM, řada B
2000 – 2006 a 2015: člen podoborové komise Vědy o Zemi GAČR
2003 – 2006, 2008 – doposud: člen přírodovědecké sekce vědecké rady NM
2006 – doposud: člen Rady národních geoparků
2012 – doposud: člen nomenklatorické komise fosilních rostlin při IAPT
 
Seznam vybraných publikací:
 • Kvaček, J. 2000. Frenelopsis alata and its microsporangiate and ovuliferous reproductive structures from the Cenomanian of Bohemia (Czech Republic, Central Europe) – Review of Palaeobotany and Palynology, 112, 51–78.
 • Kvaček, J., Pacltová, B. 2001: Bayeritheca hughesii gen. et sp. n. – a new Eucommiidites – bearing pollen organ from the Bohemian Cenomanian. Cretaceous Research 22, 695–704.
 • Kvaček, J., Eklund, H. 2003. A report on newly recovered reproductive structures from the Cenomanian of Bohemia (Central Europe). Internationl Journal of Plant Sciences 164, 6: 1021–1039.
 • Kvaček, J. and Herman, A.B. 2004. Monocotyledons from the Early Campanian (Cretaceous) of Grünbach, Lower Austria. – Review of Palaeobotany and Palynology 128, 323–353.
 • Kvaček, J., H. Falcon–Lang, J. Dašková 2005. A new Late Cretaceous ginkgoalean reproductive structure Nehvizdyella gen. nov. from the Czech Republic and its whole–plant reconstruction. American Journal of Botany, 92(12): 1958–1969
 • Kvaček, J., Dašková, J., Pátová, R., 2006. A new schizaeaceous fern, Schzaeopsis ekrtii sp. nov., and its in situ spores from the Upper Cretaceous (Cenomanian) of the Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology, 140: 51–60.
 • Kvaček, J., Dašková, J. 2010. Konijnenburgia, a new genus of the fern family Matoniaceae. – Rev. Palaeobot. Palynol. 158: 308–318.
 • Kvaček, J., Friis, E. M. 2010. Zlatkocarpus gen. nov., a new angiosperm reproductive structure with monocolpate–reticulate pollen from the Late Cretaceous (Cenomanian) of the Czech Republic. Grana, 49: 115–127.
 • Kvaček, J., Gomez, B., Zetter, R., 2012. The early angiosperm Pseudoasterophyllites cretaceus from Albian–Cenomanian of Czech Republic and France revisited. Acta Palaeontologica Polonica, 57 (2): 437–443.
 • Feild, T.S., Brodribb, TJ., Iglesias, A., Chatelet, D.S., Baresch, A., Upchurch, Jr., G.R., Gomez, B., Mohr, B.A.R., Coiffard, C, Kvaček, J., Jaramillo, C., 2011. Fossil evidence for Cretaceous escalation in angiosperm leaf vein evolution, PNAS, 108(20): 8363–8366.
 • Heřmanová, Z., Kvaček, J., Friis, E.M., 2011. Budvaricarpus serialis Knobloch & Mai, an unusual new member of the Normapolles complex from the Late Cretaceous of the Czech Republic. International Journal of Plant Sciences, 172: 285–293.
 • Wang, H., Dilcher, D.L., Schwarzwalder, R.N., Kvaček, J., 2011. Vegetative and reproductive morphology of an extinct Early Cretaceous member of Platanaceae from the Braun`s Ranch locality, Kansas, U.S.A. International Journal of Plant Sciences, 172: 139–157.
 • Bosma, H. F., Kunzmann, L., Kvaček, J., van Konijnenburg–van Cittert, J.H.A., 2012. Revision of the genus Cunninghamites (fossil conifers), with special reference to nomenclature, taxonomy and geological age. Review of Palaeobotany and Palynology, 182: 20–31.
 • Kvaček, J., Sakala, J., 2012. Late Cretaceous flora of James Ross Island (Antarctica) – preliminary report. Czech Polar Reports, 1(2): 96–103.
 • Kvaček, J. 2013. Pinus landsbergensis sp. nov., new pine from the Cenomanian of the Czech Republic Bulletin of Geosciences, 88(4):829–836.
 • Popa, M.E, Kvaček, J., Vasile, S.V., Csiki–Sava, Z. 2014. Maastrichtian monocotyledons of the Rusca Montană and Haţeg basins, South Carpathians, Romania. – Review of Palaeobotany and Palynology, 210, 89–101.
 • Kvaček, J., Smith, S. 2015. Orontiophyllum, a new genus for foliage of fossil Orontioideae (Araceae) from the Cretaceous of central Europe. Botanical Journal of the Linnean Society, 178, 489–500.
 • Kvaček, J. 2015. Elatocladus velenovskyi nom. nov., a characteristic conifer of the Bohemian Cretaceous Basin. – Palaeontographica Abteilung B, 292(1–3):79–93.
 • Kvaček, J., Halamski, A.D., Svobodová, M., Durska, E., 2015. Coniacian flora of the Sudetes (south–western Poland): Palaeoecological and palaeoclimatic interpretations. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 436, 178–187.1

Více informací o publikacích na: https://www.researchgate.net/profile/Jii_Kvacek

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace