EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

RNDr. Jiří Kvaček, CSc.


Email: jiri.kvacek@nm.cz
Narozen 28. prosince 1963 Praha

VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ
paleobotanika křídových rostlin

VZDĚLÁNÍ

 • 1987: RNDr., Karlova Univerzita Praha
 • 1998: CSc., Geologický ústav ČSAV, Praha
 • 1999-2000: Postdoctoral fellowship v Department of Earth Sciences, Open University, United Kingdom

KARIÉRA

 • 1987-2003: kurátor v Paleontologickém oddělení, Národního muzea
 • 2003-2004: vedoucí paleontologického oddělení Národního muzea
 • 2005-2008: vědecký tajemník Národního muzea
 • 2008-: vedoucí paleontologického oddělení Národního muzea

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

 • Universita Karlova, přednášky: Paleoekologie fosilních rostlin, taxonomie a nomenklatura, vedoucí diplomových a desertačních prací
 • 2004 – visiting professor v University of Claud Bernard, Lyon

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH

 • Česká botanická společnost
 • International Organisation of Palaeobotany
 • Botanical Society of America
 • International Association of Plant Taxonomists – člen nomenklatorické komise

SEZNAM PROJEKTŮ
Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

 • 1993: PFO - databáze fosilních rostlin, University of East London (s prof. M. Boulterem)
 • 1996-1999: Mesofosílie české křídy (E. Friis, H. Eklund)
 • 1999-2010: Flóra lokality Grünbach, Rakousko, Naturhistorisches Museum, Wien (s dr. A. Hermanem)
 • 2002: Deep Time Project, Natural History Museum of Florida, USA (s prof. D. Dilcherem)
 • 2006: Magnoliid reproductive structures from the Late Cretaceous (Cenomanian) of the Czech Republic (Synthesys) (s prof. E.M. Friis)

EU projekty

 • 2008-9 EUvolution (Naturhistorisches Museum, Stuttgart)
 • 2009-2012 4D4Life - WP leader (University of Reading)
 • 2009-2012 BHL-Europe - WP leader (Museum für Naturkunde, Berlin)

Granty:

 • 1996-1998: Revize fosilních rostlin českého cenomanu na základě mikroskopického studia jejich anatomie (GAČR 205/96/0529)
 • 1997: Katalog typů a originálů Kašpara hr. Sternberga uložených ve sbírkách Národního muzea v Praze (MKČR)
 • 1999-2001: Výzkum plodenství a květenství krytosemenných rostlin českého cenomanu na základě mikroskopického studia jejich anatomie (GAČR 205/99/2151)
 • 2002-2004: Karpologický výzkum českého cenomanu (GAČR 205/02/1465)
 • 2003-2005: Výzkum kapradin českého cenomanu na základě studia jejich anatomie (GAČR 205/03/1267)
 • 2007-2010: Revize flóry jihočeských křídových pánví (MKČR DE07P04OMG005)
 • 2007-2010: Výzkum květů a květenství křídových rostlin a jejich pylů (GAAV IAA304070701)


Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr):

 • 1993: University of East London, vývoj databáze fosilních rostlin
 • 1996-1998: Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm, metody studia křídových mesofosílií
 • 1999: Natural History Museum of Florida, křídová flóra souvrství Dakota
 • 2005: Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm v rámci projektu EU Synthesys - Magnoliid reproductive structures from the Late Cretaceous (Cenomanian) of the Czech Republic
 • 2001-2010: každoroční pobyt v Naturhistorisches Museum, Wien

MUZEJNÍ PRÁCE A VÝSTAVY

 • 1993, 1996: Nová stálá paleontologická expozice v Hlavní budově NM (ve spolupráci s dr. M. Strakovou a dr. V. Turkem)
 • 1998: Kašpar Marie hrabě Sternberg – přírodovědec a zakladatel Národního muzea (garant výstavy)
 • 2006: Pohlednice z karbonských pralesů (spoluautor výstavy)
 • 2008: České vesnice v Banátu (spoluautor výstavy)
 • 2009-2010: Příběh planety Země (spoluautor výstavy)

OSTATNÍ AKTIVITY

 • 1993 - : Editor časopisu Sborníku Národního muzea, řada B, přírodní vědy
 • 2003- : člen redakční rady botanickéhjo časopisu Novitates Botanicae Universitatis Carolinae
 • 2004 -: Člen Komise pro státní rigorózní zkoušky na PřFUK
 • 2004 -: Člen Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací
 • 2006 -: Člen rady Národních geoparků (Ministerstvo živorního prostředí)
 • 2004 -: Člen nomenklatorické komise International Association of Plant Taxonomy

PUBLIKACE - VÝBĚR

 • Feild, T.S., Brodribb, TJ., Iglesias, A., Chatelet, D.S., Baresch, A., Upchurch, Jr., G.R., Gomez, B., Mohr, B.A.R., Coiffard, C, Kvaček, J., Jaramillo, C. (2011): Fossil evidence for Cretaceous escalation in angiosperm leaf vein evolution, PNAS: 108(20): 8363-8366.
 • Kvaček, J., Friis, E. (2010): Zlatkocarpus gen. nov., a new angiosperm reproductive structure with monocolpate-reticulate pollen from the Late Cretaceous (Cenomanian) of the Czech Republic. Grana, 49, 2: 115-127
 • Kvaček, J., Dašková, J. (2010): Konijnenburgia, a new genus of the fern family Matoniaceae. Review of Palaeobotany and Palynology, 158: 308-318.
 • Kvaček, J., H. Falcon-Lang, J. Dašková (2005): A new Late Cretaceous ginkgoalean reproductive structure Nehvizdyella gen. nov. from the Czech Republic and its whole-plant reconstruction. - American Journal of Botany, 92(12): 1958-1969
 • Kvaček, J. and Herman, A.B. (2004): Monocotyledons from the Early Campanian (Cretaceous) of Grünbach, Lower Austria. - Review of Palaeobotany and Palynology. 128: 323-353.

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel