EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

FOND SVATÉ OBRÁZKY

FOND SVATÉ OBRÁZKY

Kontakt: Pavel Muchka (tel. 224 497 333, pavel_muchka@nm.cz)

Svaté obrázky jsou drobné devoční grafiky, jejichž kořeny sahají až do starověku. Ve středověku byly vkládány z „ochranných“ důvodů i do brnění rytířů. Svaté obrázky dnešního typu se objevují v 16. století v souvislosti s nástupem protireformace, měly šířit katolictví mezi nejširší lidové vrstvy. K jejich největšímu rozšíření došlo v 19. století. Tehdy se významným a vyhlášeným centrem jejich vzniku stala po Augsburgu Praha, kde se svaté obrázky tiskly v zav edených firmách (Koppe, Hoffmann, Maulini, Morak, Rudl) nejen pro celou habsburskou monarchii. Byly nabízeny v místech slavných náboženských poutí, v kostelích apod. Sloužily ale i jako dárek ke křtu, prvnímu svatému přijímání, rovněž k Novému roku a Veliko nocům. Vytvářeny byly nejčastěji technikou mědirytu, leptu, od 19. století litografií a ocelorytinou, a byly často kolorované. Tisklo se na papír, někdy na perga men a nebo hedvábí. Jsou i různě zdobeny, rozšířené jsou ručně vypichované nebo strojově ražené krajky papírové nebo z pergamenu, doplňovány jsou formou koláže/mo zaiky nalepenými zlatými plíšky, textilem, zvlášť tištěnými a vystřiženými (někdy kolorovanými) částmi obrázku. Ve 20. století vznikají svaté obrázky za pomoci zi nkografie, hlubotiskové fotografie, autotypie, uplatňují se i další moderní reprodukční techniky. Nejčastějším námětem svatých obrázků jsou Panna Maria a Ježíš, častí jsou i další světci. Na svatých obrázcích se objevují dobová vyobrazení poutních míst a zázraků, které se na nich odehrály (u nás například Stará Boleslav, Svatá Hora u Příbrami). Doprovázejí je i modlitby - přímluvy ke světci.

Pozůstalost úředníka Bedřicha Přibila je základem fondu svatých obrázků KNM, většinou naprosto unikátních z 18. a první poloviny 19. století. Sbírku, obsahující přes 2000 sbírkových předmětů, doplňují drobné pozůstalosti svatých obrázků z 20. století. Fond je zpracován podle obsahu (svatí, poutní místa, náboženské symboly).

Sbírka svatých obrázků KNM, fond Bedřich Přibil v digitální podobě s podrobným popisem: www.esbirky.cz

Objednávka z fondu ke studiu ve studovně KNM 
(odkaz vede na elektronickou objednávku na hlavní stránce oddělení)

Sv. Jan Nepomucký

Sv. Jan Nepomucký.
Autor: W. Langhamer, Vrchlabí.
Mědiryt, ručně kolorováno. 2. pol. 18. stol.

Poutní areál Panny Marie Vítězné

Poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
v Praze.
Mědiryt, ručně kolorováno. 1. pol. 19. stol.

Poutní areál Svatá hora u Příbrami.

Poutní areál Svatá hora u Příbrami.
Autor: S. Rudl, Praha.
Mědiryt, ručně kolorováno. 1. pol. 19. stol.

Pražské Jezulátko.Píchaný obrázek

Pražské Jezulátko.
Píchaný obrázek, barevný tisk. 2. pol. 19. stol.

Zpět na Oddělení knižní kultury


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace