EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Dagmar Pospíšilová, PhD

dagmar_pospisilova@nm.cz
Phone: +420 224 497 519
 
Position in the National Museum, Prague, Czech Republic
Researcher of the Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures
 
Specialization
South and Southeast Asia, Indian Decorative Art
 
Education and Occupation
1979:               M.A. Faculty of Arts, Charles University, Prague (Indian Studies and History).
1979 - 1985:   Oriental Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences, research assistant
1987 - 1994:   National Library
1991:               PhD
1994                Náprstek Museum, National Museum, curator of the South and Southeast Asia Collections
1996 - 2011    Head of the Asian Department, curator of South and Southeast Asia Collections
2011 -             Researcher of the Collection Department
 
Field work
2016:Great Britain, (Horniman Museum, London)
2015: Great Britain, (Horniman Museum, London)
2014: Indonésie (Java, Bali)
2014: Great Britain, (Horniman Museum, London)
2013: Portugalsko, Lisabon
2013. Great Britain, (Horniman Museum, London)
2012: Uzbekistan (Tashkent, Nukus, Chiva, Bukhara, Samarkand)
2010: Indonesia (Java - Jakarta, Molluken - Ambon, Sulawesi - Makassar, Bali – Ubud)
2010: Great Britain, London (British Library, India Office Records)
2008: India, National Museum, N. Delhi
2007: India, National Museum, N. Delhi
2006: India (Indian Museum, Kolkata; National Museum, N. Delhi)
1998: India (Hyderabad, Salar Jung Museum; Bangalore, Chenai)
1997: India (N. Delhi, Varanasi, Kolkata, Jaipur, Jodhpur, Ahmedabad, Mumbai, Chenai, Maisur)
 
Research projects
2012 – : DKRVO (Research project of the National Museum, no. MK 00023272)
2005-2011: Research project of the National Museum, no. MK 00002327202 – Personalities of Czech Science and Culture
2008-2009: Sharing cultural memory. Historische ethnographische Sammlungen des Museums für Völkerkunde Wien (Austrian Ministry of Science and Research; www.formuse.at 
2006: Indie (Indian Council for Cultural Relations, Orientation Grant)
2001: Scholarship by Gonda Foundation, International Institute of Asian Studies at Leiden, the Netherlands (Name of the project: Typological determination of metal articles from India from the collections of the Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures)
1998: India (ITEC – Indian Technical and Economic Cooperation, Hyderabad, Salar Jung Museum)
1997: India (Indian Council for Cultural Relations, Orientation Grant)
1997: Workshop on Museum Collections Management organized by the Netherlands Museumvereniging in Tata, Hungary
 
Editorial activities
1998 – 2015 Member of the Editoral Board of the Annals of the Naprstek Museum
 
Academic activities
Faculty of Arts, Faculty od Humanities, Academy of Musics and Arts, Metropolitan University
 
International conferences
EuroSEAS:
2013, Portugal, Lisboa; 2010, Sweeden, Goetegurg; 2007, Italy, Naples;
2007, Indie, N. Delhi, 12th International Conference of National Trusts;
 
 
Exhibition  projects
2015:
Sultans of Deccan India, 1500 - 1700, The Metropolitan Museum of Art, New York (loan of a folio from Jahangir Album).
2014:
Rituály smrti/Death Rituals. Exhibition in the Náprstek Museum.
Azerbaijan – The Magical Land of Fire. Exhibition in the Náprstek Muzeu (in cooperation with the National Museum in Baku).
2013:
India. Arts and Crafts. Regional Museum, Mladá Boleslav, Czech Republic.
2011:
At the Heart of the Silk Road. Arts and Crafts of Central Asia. Pilzen, Museum of Western Bohemia.
2009:  
Nias – the Island of Ancestors and Myths. Permanent exhibition in the Náprstek Museum.
2007:  
Women in Indian Art Tradition. November 2007 – February 2008. Prague Castle.
2005:  
1. India –The Country of Traditions. Exhibition in the Náprstek Museum.
2. Collector Bedřich Forman – Adventure Journeys. Masterpieces from Asia, Africa and America. Exhibition in the Náprstek Museum.
2003:  
Ancient Bronzes of the Asian Grasslands from the Collections of the Arthur Sackler Foundation, N.Y. Exhibition in the Náprstek Museum.
2001:
Headhunters. Arts and Crafts of Kalimantan. Exhibition in the Náprstek Museum.
 
 
Selected bibliography
2016:
Dagmar Pospišilova – Michal Pech – Michael Kotyk, The use of non-destructive instrumental methods in the determination of metal objects from the Asian collection of the Naprstek Museum, Annals of the Naprstek museum, 2016, 37/1, pp. 79 – 88. ISSN 0231-844X.
2015:
Pospíšilová, Dagmar – Mleziva, Jindřich: Umění kovu v zemích Blízkého východu a Indie. Národní muzeum, Praha 2015. 232 s. ISBN 978-80-7036-456-7.
Mleziva, Jindřich – Pospíšilová, Dagmar – Stříbrná, Adriana – Pech, Michal – Kotyk, Michael: Umění kovu v zemích Blízkého východu a Indie. Sbírka kovových předmětů z Náprstkova muzea a Západočeského muzeum v Plzni / The Art of Metalwork in the Countries of the Near East and India. The collections of metal items in the Náprstek Museum and Museum of West Bohemia in Pilsen. Národní muzeum, Praha 2015. DVD.
ISBN 978-80-7036-473-4
2013:
Indie. In:  Encyclopaedia Beliana, Bratislava, Encyklopedický ústav SAV 2013.
ISBN 978-80-970350-1-3.
Aplikace exaktních metod při určování kovových předmětů z Indie a Blízkého východu. In: Tradice a inovace v kulturách starého Východu, Západočeská univerzita, Plzeň 2013, ss. 17-26.  CD-ROM; ISBN 978-80-261-0332-5
2012:
Czech Travellers and Collectors in Central Asia. Collections of the National Museum –Náprstek museum, Prague. National Musem, Prague 2012, 136 s. Společně s Terezou Hejzlarovou. ISBN: 978-80-7036-369-0.
2011:
Otokar Feistmantel (1848 – 1891) and the Indian Collection of the Náprstek Museum, Prague. NM, Prague 2011, 240 s. Společně se Zdenkou Klimtovou. ISBN: 978-80-7036-314.
Otokar Feistmantel (1848 – 1891) and the Indian Collection of the Náprstek Museum, Prague. NM, Prague 2011, CD-ROM. Společně se Zdenkou Klimtovou.ISBN 978-80-7036-319-5.  
Unusual Vessel from the Islamic metal Collection of the Náprstek Museum. Annals, 32, 2011, p. 71 – 86.ISSN 0231-844X.
K problematice zpracování nejstarších muzejních sbírek. Nové skutečnosti v identifikaci indické sbírky Otokara Feistmantela. In. Orientalia Antiqua Nova 11 (ed. Lukáš Pecha), Plzeň, Západočeská universita 2011, s. 139–148. ISBN 978-80-261-0037-9.
2010:
Pavel Durdík. Life and Work. Ethnological Collection from the Island of Nias. Prague, National Museum 2010. 120 s. ISBN 978-80-7036-272-3.
Sri Kuhnt-Saptodewo, Dagmar Pospíšilová and Philipp Hesser (eds.),Sulawesi and beyond. The František Czurda Collection.Vienna, Museum für Völkerkunde 2010.
ISBN 978-3-85497-189-4.
Klimtová, Zdenka a Dagmar Pospíšilová: Jsi bytost pozemská či nebeská? Žena v indické výtvarné tradici. / Are you a terrestrial or a celestial being? Woman in Indian Art tradition. Brno, Moravské zemské muzeum 2010. 72 s. ISBN 978-80-7028-368-4.
2009:
The Náprstek Museum's Indonesian Collections and their Collectors. Indonesia and the Malay World, Vol. 37, No. 108, July 2009, pp. 125 - 146. ISSN 1363-9811.
K problematice zpracování nejstarších muzejních sbírek. Acta Filozofické fakulty ZČU, 2009, č. 4, ss. 145 - 153. ISSN: 1802-0364.
2008:
Knotková-Čapková, B. (ed.), Marková, D. a Pospíšilová, D., Hinduismus. In: Obrazy ženství v náboženských kulturách, Praha, Paseka, 2008, s. 142-199.
ISBN 978-80-7185-890-4.
Pospíšilová, Dagmar (ed.), Jezberová, Anna a Hladká, Iva. Nias. Ostrov předků a mýtů/The Island of Ancestors and Myths. Pavel Durdík a jeho sbírky v Náprstkově muzeu/Pavel Durdík and his Collection in the Náprstek Museum, Prague. Praha, Národní muzeum. CD-ROOM. 125 s.rkp. ISBN 978-80-7036-252-5. 
Indonéské sbírky Náprstkova muzea a jejich sběratelé. In: Krajané ve starém Orientu. Soubor studií (ed. L´. Obuchová), Praha, Česká orientalistická společnost, 2008, s. 74 – 91 (Orientalia Bohemica – české země a Orient 2). V rámci VVZ MK Osobnosti české vědy a kultury (MK 00002327202). ISBN 978-80-87180-01-3.
Indian Cultural Heritage Abroad and its Preservation in the Period of Globalization. The Oldest Indian Art Collection in the Czech Republic. New Delhi, INTACH, 2008, pp. 69 – 71.
2007:
Deepa. Oil Lamps. Indian Metal Objects from the Collection of the Náprstek Museum, Prague, Czech Republic. Annals of the Náprstek Museum, 2007, 28, pp. 37 – 77.
Muzejní sbírky jako pramen historie (na příkladu indické sbírky Náprstkova muzea). In: Orientalia Antiqua Nova 7 (ed. L. Pecha), Plzeň, Dryada, 2007, s. 191 – 198.
ISBN 978-80-87025-13-0.
Pospíšilová Dagmar, PhDr., CSc. In: Who is Who (v České republice), Praha, Verlag für Personenenzyklopädien AG, 2007, poř. č. 5602042. 6. vyd.
2006:
Prezentace NM – Náprstkova muzea ve virtuálním muzeu na domovských stránkách mezinárodního sdružení ASEMUS, 2006 (Presentation of the Náprstek Museum at homepage of the virtual museum of ASEMUS), http://www.asemus.org.
2005:
Bedřich Forman(1919 – 1985). Annals of the Náprstek Museum 2005, No. 26, pp. 3 - 5.
Temple lamp of Nepal. Metal Collections of the Náprstek Museum, Prague. Annals of the Náprstek Museum 2005, No. 26, pp. 51 – 57.
2004:
Cutters for Areca Nuts. Metalworks from the collection of the Náprstek Museum, Prague, Czech Republic. Annals of the Náprstek Museum 2004, No. 25, pp. 1 – 16.
Indian Ritual Art. In: Knotková-Čapková, B. (ed.), Základy asijských náboženských systémů. Skripta (text book). Praha,  Carolinum 2004.
2003:
Brazier. Metal Collection of the Náprstek Museum. Annals of the Náprstek Museum 2003, No. 24, pp. 13 – 18.
2001:
Collection of Bidri ware in the Náprstek Museum and the National Gallery, Prague, Czech Republic. Annals of the Náprstek Museum, 2001, No. 22, pp. 1 – 25.
Who is Interested in Asian Art Museums in Post-Communist Countries? IIAS Newsletter (Leiden), 2001, 25, July, p. 43.
2000:
A Gudide of the Náprstek Museum of Asian, African a nd American Cultures. Prague, National Museum 2000. 82 p.

 

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace