Signatura:
R. Hlava Varia, pořadové číslo
Sbírkový předmět Jména v textu dokumentu (výběr) Spolek, sdružení, organizace apod. Místo
1 Propagační leták: Čtenářská beseda v Novém Městě nad Metují pořádá na oslavu démantového kněžského jubilea Jeho Vysoké důstojnosti pana Pelhříma Nováka, čestného kanovníka a děkana novoměstkého slavnostní akademii dne 25. července 1901 v hotelu Vondráček. NOVÁK Pelhřím, děkan v Novém Městě nad Metují Čtenářská beseda Nové Město nad Metují
2 Propagační leták: Filosofická fakulta University Palackého v Olomouci pořádá … uměnovědné dny Václavkova Olomouc 1961 o české písni kramářské. Konference se koná ve dnech 20.-22. března 1961 v aule University Palackého, Křížkovského 10, Olomouc. VÁCLAVEK Bedřich FFUP v Olomouci Olomouc
3 Propagační leták: Divadlo Oldřicha Stibora, Universita Palackého Olomouc. Večer českých písní kramářských. Václavkova Olomouc. 21. března 1961. VÍTEK Svetozar, SMETANA Robert, DVOŘÁK Jaromír … Divadlo a UP v Olomouci Olomouc
4 Propagační leták: Zpěvácký spolek "Záboj" za spoluučinkování pěvecké jednoty dívčí "Ludiše" ve Dvoře Králové pořádá pěvecko-hudební zábavu v neděli, dne 3. ledna 1886 v sále Hankova domu. Dvůr Králové, [tiskař] Fr. Morávek.   Zpěvácký spolek Záboj, dívčí pěvecká jednota Ludiše Dvůr Králové nad Labem
5 Propagační leták: Zpěvácký spolek "Lubor-Ludiše" v Novém Bydžově pořádá v neděli dne 27. Října 1895 v sále "U modrého lva" zábavu.   Zpěvácký spolek Lubor-Ludiše Nový Bydžov
6 Propagační leták: Uctivé pozvání k zábavě, kterouž pořádá zpěvácký spolek "Krakonoš" ve Vysokém dne 28. června 1868 v sále "U českého lva".   Zpěvácký spolek Krakonoš Vysoké
7 Propagační leták: Zábavní s vzdělávací odbor tělocvičné jednoty "Sokol" v Jilemnici pořádá v neděli 15. března 1908 v tělocvičně … večer k uctění památky Svatopluka Čecha. ČECH Svatopluk, ŠÍR Josef, učitel a spisovatel … Sokol Jilemnice
8 Propagační leták: Zpěvácký spolek "Bořivoj" v Lomnici v Jičínsku pořádá věneček v pondělí 17. února 1896 v místnostech spolkových hostince pí. Fr. Doubravské. DOUBRAVSKÁ Františka - majitelka hostince Zpěvácký spolek Bořivoj Lomnice nad Popelkou
9 Propagační leták: V neděli dne 4. září b.r. (sic) uspořádá pěvecká jednota "Záboj" ve Dvoře Králové … pěveckou zábavu.   Pěvecká jednota Záboj Dvůr Králové nad Labem
10 Pozvánka: Dívčí zpěvácký spolek "Víla" v Jilemnici zve k první své besedě na den 30. ledna 1870.   Dívčí zpěvácký spolek Víla Jilemnice
11 Propagační leták: Zkázali vás pozdravovat … přivedli v neděli dňa 5. aprila 1931 v 7 hodin za večera do hospody Tomša Petráka na "Starej poště" v Dobřichovicích. PETRÁK Tomeš - majitel hospody hasiči Dobřichovice
12 Propagační leták: V pondělí dne 17. dubna 1865 uspořádá pěvecká jednota "Záboj" ve Dvoře Králové … večerní zábavu.   Pěvecká jednota Záboj Dvůr Králové nad Labem
13 Propagační leták: Zpěvácký spolek "Záboj" za spoluučinkování pěvecké jednoty dívčí "Ludiše" ve Dvoře Králové pořádá ... pěvecko-hudební zábavu v neděli, dne 30. listopadu 1884 v sále Hankova domu.   Zpěvácký spolek Záboj, dívčí pěvecká jednota Ludiše Dvůr Králové nad Labem
14 Propagační leták: Program slavnosti svěcení praporu a odhalení pamětní desky ve Dvoře Králové dne 22. září 1862. HANKA Václav   Dvůr Králové nad Labem
15 Propagační leták: Akademie na oslavu památky Boženy Němcové… dne 21. března 1887. NĚMCOVÁ Božena Měšťanská beseda, Ženský výrobní spolek český Praha
16 Pozvánka: Zpěvácký spolek Bořivoj v Lomnici nad Popelkou, 1862-1932, Vás tímto zve na oslavu … 4. června v 8 hodin [1932] večer … .   Zpěvácký spolek Bořivoj Lomnice nad Popelkou
17 Potvrzení o očkování proti kravským neštovicím ("Kuhpockenimpfungszeugniss") z r. 1826 FLASCHINA (?) Katharina, RUMLER Jos. Ant.   Hostinné (Arnau), Dolní Olešnice (Niedel Öls)
18 Potvrzení o očkování proti kravským neštovicím ("Kuhpockenimpfungszeugniss") z r. 1826 MESSNER, Anton, RUMLER Jos. Ant.   Hostinné (Arnau), Dolní Olešnice (Niedel Öls)
19 Pololetní výpis účtu 30.6. 1920 LAICHTER Jan, PATKA Jindřich advokát Nakladatelství Jan Laichter Praha-Vinohrady, Semily
20 Účet 5.7. 1915 LAICHTER Jan, PATKA Jindřich Nakladatelství Jan Laichter Praha-Vinohrady, Semily
21 Seznam odebrané literatury 30.6. 1921 (Korepsondence) LAICHTER Jan, PATKA Jindřich Nakladatelství Jan Laichter Praha-Vinohrady, Semily
22 Seznam odebrané literatury 30.6. 1926 (Korespondence) LAICHTER Jan, PATKA Jindřich Nakladatelství Jan Laichter Praha-Vinohrady, Semily
23 Veleváženým pánům kollegům! Roku 1864, když vydán byl spolkem lékařů českých slovník lékařské terminologie … Alois Jandouš (propagační leták) JANDOUŠ Alois    
24 Korespondenční lístek HUSÁK Zdeněk Redakce a administrace Vídeňského deníku Vídeň, Semily
25 Korespondence   Českoslovanský zpěvácký spolek Lumír, firma Kvaysser et Husák Vídeň, Semily
26 Účet 27.12. 1885 HUSÁK Rudolf Knihtiskárna Lad. Sehnal, vydavatelství Slovanského divadla Jičín, Semily
27 Korespondence HUSÁK Rudolf, lékárník v Semilech Národní knihtiskárna a nakladatelstvo v Praze Praha, Semily
28 Seznam poslaného papírenského zboží 15.4. 1909 (korespondence) LIŠKA, PITŠ Bohuslav Bohuslav Pitš. Velkoobchod papírnický…, Městský úřad Praha, Semily
29 Objednávka knihy   Hornicko-hutnické nakladatelství Prometheus Praha
30 Vážený kolego! Člen našeho družstva, kolega Václav Němeček, předseda Svazu knihtiskařů, kandiduje do Senátu N.S. … V Praze dne 16. května 1935 (propagační tisk) NĚMEČEK Václav Stavební a bytové družstvo knihtiskařů Praha
31 Účet 17.11. 1889 ŠVEJNAR Antonín Obecní úřad, Knihtiskárna Ant. Švejnara Semily, Podmoklice
32 A. Hartleben´s Chemisch-technische Bibliothek – inzerce knih nakladatelství A. Hartleben´s Verlag in Wien, Pest und Leipzig.   Hartleben´s Verlag in Wien Vídeň
33 Einladung zur Betheiligung an der Internationalen Ausstellung für die gessamte Papier-Industrie zu Berlin 1878 SCHLESINGER Martin, GROTHE Hermann, HOFMANN Carl Papier - Fabrikation zu Berlin Berlín
34 Programm der Internationalen Ausstellung für die gesammte Papier-Industrie vom 16. Juli bis 31. August 1878 in dem Exercirhause, Karlstrasse zu Berlin SCHLESINGER Martin, GROTHE Hermann, HOFMANN Carl aj.   Berlín
35 Účet, 7.1. 1876. „Kněhtiskárna a kamenopisní umělecký ústav Bohdana Böhma v Novém Městě n. M., ctěná představenost obce v Zásadě“ BÖHM Bohdan Knihtiskárna a kamenopisný ústav Bohdana Böhma Nové Město nad Metují, Zásada
36 Kníhtlačiareň Pallas v Prešove, automatická výrobňa mýtnych lístkov, jazdeniek a vstupeniek odporúča všetkým … [reklamní leták na výrobky Pallasu]   Knihtiskárna Pallas Prešov
37 Jan Laichter, nakladatelství na Král. Vinohradech, JUDr. Jindřich Patka, advokát, Semily. 31.12. 1930 LAICHTER Jan, PATKA Jindřich Nakladatelství Jan Laichter Praha-Vinohrady, Semily
38 Zatímní účet: „Karel Vačlena, kněhkupec a vydavatel „Světové Bibliotéky“ a „Modního Světa“ v Mladé Boleslavi“, „Slavné c.k. okresní školní radě v Semilech. 19.10. (?) 1888 VAČLENA Karel knihkupec a vydavatel Okresní školní rada v Semilech Mladá Boleslav, Semily
39 Účet kněhtiskárny A. Mareše v Roudnici pro P.T. Slavnou c.k. okresní školní radu v Semilech. V Roudnici dne 10.8. 1877 MAREŠ, A. - knihtiskař Okresní školní rada v Semilech Roudnice, Semily
40 Nakladatelství Fr. L. Popelky v Poličce – objednávkový lístek se seznamem literatury POPELKA Fr. L. - nakladatel   Polička
41 Dopis c.k. okresní školní radě, místo neuvedeno, od Administrace Světozora, datován v Praze 4.4. 1880. Razítko. Psáno o obrazu prince Rudolfa   Administrace Světozora Praha
42 Firmě Kwaysser a Husák v Semilech od Václava Šulce, datace Příbram 19.1. 1911. Žádost o informaci. Razítko „Václav Šulc, knihař a papírnický obchod v Příbrami.“ ŠULC Václav, knihař Firma Kvaysser et Husák Příbram, Semily
43 Redakce a administrace Vídeňského deníku, adresát: J. Husák, lékárník, Semily. Datace: 4.5. 1901. Žádost o zaslání hektografické masy HUSÁK, J. - lékárník Redakce a administrace Vídeňského deníku Vídeň, Semily
44 Dopisnice, nakladatelství Jana Laichtera na Kr. Vinohradech, adresát: Jindřich Patka, koncipient, Semily. Datace: 17.3. 1913. Informace o vyrovnání účtu PATKA Jindřich, koncipient Nakladatelství Jan Laichter Praha-Vinohrady, Semily
45 Litografie, tiskárna, ústav na vyrážení lepenek, výroba kaučukových razítek F. J. Sudek, Praha, Karlín. Sklad papírů, obálek a všech druhů monogramů, prodej ve velkém. Adresát: Kwaysser a Husák, Semily. Dne 8.1. 1883: dopis s informací o zaslání rytinového otisku. Dne 29.1. 1883: účet SUDEK, F. J. Firma Kvaysser et Husák Praha - Karlín, Semily
46 „Vizitka“ tiskaře Josefa Zvikla z Mladé Boleslavi v podobě „znaku“, německý text, výstřižek + rukopisný lístek s podpisem Josefa Zvikla ZVIKL Josef, tiskař   Ml. Boleslav
47 Kolkovaný účet: Administrace „Českého Učitele“ Praha-Liboc, Okr. školní výbor v Semilech, 3.5. 1927   Okr. školní výbor, adminstrace Českého učitele Semily, Praha-Liboc
48 Kolkovaný účet: Administrace „Českého Učitele“ v Žižkově, Okr. školní výbor v Semilech, 15.11. 1924   Okr. školní výbor, administrace Českého učitele Semily, Praha-Žižkov
49 Kolkovaný účet: Knihtiskárna L. A. Riedl v Nové Pace, Okresní školní výbor Semily, 1.12. 1924 RIEDL, L. A. - tiskař Okr. školní výbor v Semilech Nová Paka, Semily
50 Reklamní leták na knihu Národopisná výstava českoslovanská v Praze r. 1895. Tiskem J. Otty v Praze + nevyplněný Seznam přihlášených odběratelů knihy OTTO Jan - tiskař, nakladatel   Praha
51 Z papíru ustřižená hlavička firmy „E. Beaufort v Praze … Knihtiskárna, nakladatelství“, razítko z 11.2. 1911 BEAUFORT, E. - tiskař, nakladatel   Praha
52 Post-Anweisung. Poukázka poštovská. J. Otto, nakladatelství a knihtiskárna v Praze. OTTO Jan - tiskař, nakladatel   Praha
53 Post-Anweisung. Poukázka poštovská. Nakladatelství Fr. L. Popelky. Polička. POPELKA Fr. L. - nakladatel   Polička
54 Obálka s hlavičkou I. L. Kober, knihkupectví, nakladatelství, knihtiskárna-Praha 2 … . KOBER, I. L. - knihkupec, nakladatel, tiskař   Praha
55 Obálka s hlavičkou "Josef Jankovský, továrna na lékárnické kartonáže, zboží ozdobné a galanterní v Terezíně". Ručně vepsáno a škrtnuto datum 28.10. 1873 JANKOIVSKÝ, Josef - továrník   Terezín
56 Tiskopis: knihtiskárna F. Návesníka v Jičíně, adresát: OÚ v Nové Vsi. Potvrzení o zaplacení zboží, 4.3. 1890 NÁVESNÍK F. OÚ Nová Ves Jičín
57 Z papíru ustřižená hlavička firmy „Továrna na strojní papír a papírové kornouty, Johannesberg u Jablonce n. N., Čechy. Stanislav Priebsch“. Datum 23.11. 1909 PRIEBSCH Stanislav   Janov nad Nisou (dříve Johannesberg)
58 Obálka s hlavičkou "Nakladatelství a knihkupectví Karel Borecký, Praha-Karlín". Jako adresát ručně vypsán „Ochotnický divadelní spolek Semily, dodatečné vpisky obyčejnou tužkou. Nalepena čs. známka s razítkem pošty, datace z razítka: 9.10. 1931 BORECKÝ Karel - nakladatel a knihkupec Ochotnický divadelní spolek Semily Praha-Karlín
59 Obálka s hlavičkou "Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Ant. Svěcený), Praha II. …" . Adresát nalepen: „P.T. Josef Skopeček, okr. škol. insp., Semily“. Čs. známka s razítkem pošty, datace z razítka 28.2. 1933 SVĚCENÝ Antonín - knihkupec a nakladatel, SKOPEČEK Josef - školní inspektor   Praha, Semily
60 Propagační letáček: strojopis: informace o obrazu „Žižkův vítězný návrat po bitvě u Sudoměře r. 1420“, nakladatelství a vydavatelství JUTRO Praha, Zagreb /razítko/. Na 1. ex. nečitelný podpis. Datace chybí, 1. pol. 20. stol. Celkem 2 exempláře!   Nakladatelství a vydavatelství JUTRO Praha, Zagreb Praha a Zagreb
61 Obálka s hlavičkou "Administrace časopisu Typografia, v Praze II, Myslíkova 1959".   Administrace časopisu Typografia Praha
62 Obálka s hlavičkou „ F. Topič, knihkupectví a nakladatelství … v Praze …“. Adresát: Zdeněk Husák, magistr farmacie, Friedland [nyní snad Frýdland na Liberecku]. Nalepena orazítkovaná pošt. známka z doby Rakousko-Uherska TOPIČ František - knihkupec, nakladatel, HUSÁK Zdeněk - lékárník   Praha, Frýdlant
63 Ustřižený papír s hlavičkou firmy „Litografie RAPID, České Budějovice“. Na psacím stroji napsáno datum 14.11. 1930   Litografie Rapid České Budějovice
64 Ustřižený papír s razítkem firmy „Litografie RAPID, České Budějovice“. Část vodotisku. Datace chybí [1. pol. 20. stol.]   Litografie Rapid České Budějovice
65 Účet: Knihařství A. Nováček v Semilech, Okresní školní výbor v Semilech, 3.3. 1924 NOVÁČEK A. - knihař Okr. školní výbor v Semilech Semily
66 Účet: Jan Jiránek, Turnov, knihtiskárna – nakladatelství, 2. adresa chybí, datace 5.11. 1945 JIRÁNEK Jan - tiskař a nakladatel   Turnov
67 Účet: Jan Jiránek, Turnov, knihtiskárna – nakladatelství, Společenstvo sedlářů a řemenářů, Turnov, datace 28.2. 1946, k účtu je připevněn lístek s oznámením částky k zaplacení JIRÁNEK Jan - tiskař a nakladatel Společenstvo sedlářů a řemenářů Turnov
68 Účet: Jan Jiránek, Turnov, knihtiskárna – nakladatelství, Okresní osvětový sbor, Turnov, datace 12.7. 1945 JIRÁNEK Jan - tiskař a nakladatel Okresní osvětový sbor Turnov
69 Účet: Litografie, knih - a kamenotiskárna J. Sluka v Turnově, Josef Strnad v Rovensku, 20.5. 1884 SLUKA, J. - tiskař, litograf, STRNAD Josef   Turnov a Rovensko
70 "Platenka":Jan Jiránek, Turnov a Spořitelna v Turnově, datace chybí [doba Protektorátu] JIRÁNEK Jan - tiskař a nakladatel Spořitelna Turnov
71 Nakladatelství Josef Lukasík, Ostrava, Boh. Kozák, okresní knih. inspektor, Semily, 13.11. 1947, oznámení o zásilce knih a účtu. LUKASÍK Josef - nakladatel, KOZÁK Boh. - okresní knih. inspektor   Ostrava, Semily
72 Účet: F. Krompe, nájemce knihtiskárny, knihkupectví, knihařství a obchodu papírem v Železném Brodě, Správa obecné školy ve Smrčí, 23.4. 1917 KOMPE Ferdinand - nájemce knihtiskárny atd. Správa obecné školy Železný Brod, Smrčí
73 Korespondence: Nakladatelské družstvo Máje v Praze, adresát neznámý, 14.3. 1907, potvrzení objednávky   Nakladatelské družstvo Máje Praha
74 Obálka s hlavičkou „Divadelní nakladatelství Společenských podniků v Přerově“, datace chybí [1. pol. 20. stol.]   Divadelní nakladatelství Společenských podniků Přerov
75 Neúplný účet: Továrna papírového zboží a tiskárna Vojtěch Bayer, adresát Ladislav Matouš, uzenář, Stružinec u Lomnice nad Popelkou, 23.11. 1937, na 2. straně ručně psané záznamy: „Potvrzení na stravování vojáků o branné výchově“ … BAYER Vojtěch - tiskař, MATOUŠ Ladislav - uzenář   Stružinec u Lomnice nad Popelkou
76 Dopis od pražského knihtiskaře a knihkupce I. L. Kobera neznámému adresátovi. Datace 2.11. 1887, potvrzení o objednávce, podpis I. L. Kober KOBER Ignác Leopold - tiskař, knihkupec, nakladatel   Praha
77 Účet: Josef Kotrba, knihařství a obchod papírem v Železném Brodě, c.k. okresní školní rada v Semilech, 5.10. 1899. KOTRBA Josef - knihař Okresní školní rada v Semilech Železný Brod, Semily
78 Účet: Nakladatelství J. Otto v Praze, Rudolf Husák, lékárník, Semily. 1.1. 1908 OTTO Jan - tiskař, nakladatel, HUSÁK Rudolf - lékárník   Praha, Semily
79 Leták: Informace odběratelům o zavedení pololetního účtování v lednu a červenci každého roku. V Praze dne 1. července 1886. Gremium Pražských knihkupců a obchodníků hudebninami a uměleckými výrobky. Seznam jmen. Tiskem J. Otty v Praze   Gremium Pražských knihkupců a obchodníků hudebninami a uměleckými výrobky Praha
80 Propagační leták: Seznam výrobků a jejich ceny, Knihtiskárna Jana Novotného v Novém Bydžově, datace chybí [kolem po 1898] NOVOTNÝ Jan - tiskař   Nový Bydžov
81 Korespondence - strojopis, Josef Rašek, grafické ústavy – litografie, kamenotiskárna, knihtiskárna, knihárna, výroba obtiskovacích obrázků, Poděbrady, adresát a datace chybí [1. pol. 20. stol.] RAŠEK Josef - litograf, tiskař …   Poděbrady
82 Knihtiskárna a artistický ústav J. Stolař, Praha, adresát: Josef Glos, typograf, Rokycany. Datace: 6. srpna 1898 (?), nabídka pracovního místa, v textu zmíněn p. Kořínek, faktor knihtiskárny p. Knappa. Podpis: J. Stolař GLOS Josef - typograf, STOLAŘ J. - tiskař   Rokycany, Praha
83 Korespondence: Stanislav Pospíšil, Litografický ústav, knihtiskárna, knihkupectví, sklad a prodej papíru ve velkém i malém, Chrudim, adresát: c.k. okresní školní rada, datace: 5.10. 1886, nabídka díla, podpis St. Pospíšil POSPÍŠIL Stanislav - tiskař, knihkupec … . Okr. školní rada Chrudim
84 Účet: Cyrilometodějská knihtiskárna, V. Kotrba, Praha. Účet „k pozůstalosti po veledůstojném Pánu panu Ferklu Emanueli, děkanu v Lomnici u Jičína“. Datace 13.11. 1897 KOTRBA V. - tiskař, FERKL Emanuel - děkan   Praha, Lomnice nad Popelkou
85 F. Topič, knihkupectví a nakladatelství, ústřední závod umělecký v Praze, Zdeněk Husák, magistr farmacie, Friedland [dnes snad Frýdland na Liberecku]. Datum 30.3. 1901 TOPIČ František - knihkupec, nakladatel, HUSÁK Zdeněk - lékárník   Praha, Frýdlant
86 Korespondence: Odesilatel: Bohumil Jodas, Lomnice nad Popelkou, razítko: Bohumil Joda, knihkupectví v Lomnici nad Popelkou, 16.10. 1922. Adresát: Okresní školní výbor v Semilech, razítko výboru. Pisatel vyjadřuje nespokojenost s tím, že školní výbor zaplatil jen část účtu za odebrané knihy. JODAS Bohumil - knihkupec Okr. školní výbor v Semilech Lomnice nad Popelkou, Semily
87 Korespondence: Bohumil Jodas v Lomnici nad Popelkou, knihkupectví a papírnictví. Adresát: Okresní školní rada v Semilech. Datum 19.6. 1922. Žádost o zaplacení knih odebraných ředitelem měšťanské dívčí školy v Semilech Fr. Černým. Z druhé strany náčrt odpovědi. JODAS Bohumil - knihkupec, ČERNÝ František - učitel Okresní školní rada v Semilech Lomnice nad Popelkou, Semily
88 Korespondence: Bohumil Jodas v Lomnici nad Popelkou, knihkupectví a papírnictví. Adresát: Okresní školní rada v Semilech. Datum 4.9. 1922. Upomínka o splacení účtu za odebrané knihy – viz R. Hlava Varia 90 JODAS Bohumil - knihkupec Okresní školní rada v Semilech Lomnice nad Popelkou, Semily
89 Korespondence: Grafický závod Josef Glos /knihtiskárna/, Semily, razítko a podpis J. Glose. Adresát: Okresní školní výbor, Sermily, razítko výboru. Datace: 23.12. 1937. Upomínka. GLOS Josef - tiskař Okr. školní výbor v Semilech Semily
90 Účet: Bohumil Jodas v Lomnici nad Popelkou, knihařství, knihkupectví … . Okresní školní rada v Semilech. 4.11. 1921. Srovnej: R. Hlava Varia 86-88. JODAS Bohumil - knihkupec, knihař Okresní školní rada v Semilech Lomnice nad Popelkou, Semily
91 Účet: Tiskárna a knihařství Josef Kotrba, Železný Brod. C.k. okresní školní rada v Semilech. 12.11. 1900 KOTRBA Josef - knihař a tiskař Okresní školní rada v Semilech Železný Brod, Semily
92 Korespondence: 2 jednolisty k sobě připevněné. 1.) dopis Okresní školní rady v Semilech adresovaný firmě B. Krompe, knihkupectví v Železném Brodě. Datace 27.11. 1918. Objednávka školních pomůcek. 2.) dopis = odpověď na objednávku. Datace: Beroun 10.12. 1928. Pisatel informuje Okresní hejtmanství v Semilech, že 1.3. 1918 se vzdal provozování živnosti knihkupecké a knihtiskařské v Železném Brodě, a proto nemůže objednávku vyřídit. Podpis: Ferdinand Krompe. Razítko okr. školní rady v Semilech, datum 13.12. 1918 a ručně psaný krátký text KROMPE Ferdinand - bývalý knihkupec Okresní školní rada v Semilech Železný Brod, Semily
93 Korespondence: Grafický ústav, knihtiskárna, nakladatelství Josef Glos v Semilech, 26.2. 1926. Adresát: Okresní školní výbor v Semilech. Informace o zaplacení obnosu za mapu GLOS Josef - nakladatel Okr. školní výbor v Semilech Semily
94 Štítek: Logo s textem „J. K, P. POŘÍČ 26.“ Datace chybí [20. stol.]     Poříč
95 Štítek: Logo s nápisem „JABLONEC N N“, vyobrazeny budovy a skleněné koule. Datace chybí [20. stol.]     Jablonec nad Nisou
96 Reklamní štítek Grafického ústavu Jos. Rašek, Poděbrady. Datace chybí [20. stol.] RAŠEK Josef - litograf, tiskař … Grafický ústav Josef Rašek Poděbrady
97 Propagační leták: Pod protektorátem městské rady oslava Jiráskova v Nové Pace koná se ve dnech 18., 20., 21. a 22. srpna 1921. Tělocvičná jednota Sokol a zpěvácký spolek Hlasoň pořádají ve čtvrtek dne 18. srpna 1921 slavnostní večer … JIRÁSEK Alois Tělocvičná jednota Sokol, zpěvácký spolek Hlasoň Nová Paka
98 Šibřinky pořádá 2. opera v Plzni! U císaře rakouského dne 27. ledna 1869. Král Vondra XXVI. Pořadatel: zpěvácký spolek Hlahol. Vyobrazeny různé postavy. Na druhé straně adresát „Slavný zpěvácký spolek Jizeran v Semilech".   HLAHOL Plzeň
99 Vstupenka do první zábavy „Hlaholu“ v úterý dne 8. prosince 1863 v sále Žofínském, razítko spolku Hlahol v Praze.   HLAHOL Praha
100 Pozvání. V neděli 9. srpna b.r. (!) uspořádá pěvecká jednota Králodvorská „ZÁBOJ“ ve spojení se „Sokolem Králodvorským“ pěveckou a deklamatorní zábavu na vinic v Poličanech. Na 2. straně: adresát „Slavné pěvecké jednotě Bořivoji v Lomnici u Jičína".   Záboj, Sokol Poličany, Hradec Králové
101 Reklamní letáček: 1936. Plymouth Coach. Velký bazar pořádá Sokol Havlíček – Tyrš od 9. prosince do 14. prosince 1935 … . Na druhé straně text písně „Akáty bílé, žaluji vám“.   Sokol Havlíček-Tyrš Plymouth Coach
102 Propagační leták: V neděli dne 22. listopadu na den sv. Cecilie uspořádá pěvecká jednota Záboj Králodvorský … zábavu.   Záboj Dvůr Králové nad Labem
103 Propagační leták: K oslavě sedmdesátých narozenin našeho otce Palackého uspořádá zpěvácký spolek Záboj Králodvorský … v neděli dne 14. června 1868 v Hankově zahradě pěveckou, hudební a deklamatorní zábavu … .Adresát Zpěvácký spolek v Lomnici. PALACKÝ František Záboj Dvůr Králové nad Labem
104 Propagační leták: Slavnost otevření „Hankova domu a divadla“ ve Dvoře Králové, dne 26., 27. a 28. září 1874 … . HANKA Václav   Dvůr Králové nad Labem
105 Propagační leták: Pěvecký spolek Novopacký „Hlasoň“ uspořádá v neděli dne 14. června 1868 … besedu k oslavě narozenin otce národa Františka Palackého …Adresát: zpěvácký spolek Bořivoj v Lomnici. PALACKÝ František Hlasoň Nová Paka
106 Propagační leták: Zpěvácký spolek „Branislav“ uspořádá ku dni 4. února b. r. [!] besedu v síni u Bílého beránka.   Branislav Jilemnice
107 Plakát: První česká pěvecká a hudební župa … pořádá v neděli dne 9. června 1929 ve Vysokém nad Jizerou XXIX. župní sjezd pěvecký spojený s koncertem … Knihtiskárna Josef Glos v Semilech.   První česká pěvecká a hudební župa Vysoké nad Jizerou
108 Propagační leták: „Velemúdrzí a wzácní páni miesstiané … Sbor zpěwácký a literátský … v den swatého Matěje 24./2. L.P. 1914 Masopustní Muziku v šenkowním domě Strejčka Kurýra na Rynku, …“. Rukopisný text.      
109 Propagační leták: Tělocvičná jednota „Sokol“ v Jilemnici pořádá v sobotu dne 23. a v neděli dne 24. července 1904 .. divadelní představení ve prospěch tělocvičny … .   Sokol Jilemnice
110 Silvestrovský program 31.12. 1911, Podmoklice, nyní Semily. Rukopisný text.     Semily (Podmoklice)
111 Propagační leták: Drazí bratři a pěvci! Každému z Vás živě v paměti ještě budou radostné okamžiky …= výzva členům spolku Jizeran k účasti na pěveckém sjezdu. Odesilatel: Hlahol v Praze. Datace: 20.3. 1864.   HLAHOL Praha
112 Propagační leták: Slavnému spolku zpěváckému „Jizeran“ v Semilech! Kutná Hora slaví letošního roku veliký svátek národní, odhalení pomníku … Karlu Havlíčkovi-Borovskému. Veliký a pro celý národ český významný tento svátek slaviti se bude dne 26. srpna 1883 … Odesilatel: Zpěvácký spolek „Tyl“ na Horách Kutných HAVLIČEK BOROVSKÝ Karel Tyl Kutná Hora
113 Propagační leták: V pondělí dne 4. května 1903 péčí sdružených místních spolků pořádán bude v tělocvičně „Sokola“ v Lomnici n. Pop. koncert České filharmonie … .   Sokol Lomnice nad Popelkou
114 Propagační leták: Programm. Jičin, den 11. Feber 1899. Eröffnungsmarsch Couplets … . Na 1. straně vyobrazen muž v kostýmu šaška, na 2. straně žena s kytarou a šašek hrající na basu.     Jičín
115 Pozvánka: Einladung für die Herren Mitglieder des Vereins der kunstfreunde für Kirchen-Musik. Místo neuvedeno (Praha?), datace 13.11. b.r.      
116 Propagační leták: Duchovní hudba provozovaná na oslavu 200 výročí kanonisace světce Jan z Nepomuku při pontifikální mši svaté, celebrované … Janem Nepomukem Sedlákem v Dientzenhoferově kostele svatého Jana Nepomuckého Na Skalce na Nové Městě pražském v úterý dne 19. března 1929 … na s. 2 nelepen obrázek kostela sv. Jana Nepomuckého Na Skalce SEDLÁK Jan Nepomuk - světící biskup pražský, sv. JAN NEPOMUCKÝ   Praha
117 Propagační leták: Inzerce písňových tisků vydaných Divadelním knihkupectvím a nakladatelstvím František Švejda v Praze. Datace chybí [1. pol. 20. stol.] ŠVEJDA František - knihkupec, nakladatel   Praha
118 Pozvánka: Odbor školství a kultury Východočeského KNV … zvou Vás na IX. Ročník veřejných pedagogických čtení. 3. a 4. února 1964, Hradec Králové.   Východočeský KNV aj. Hradec Králové
119 Propagační leták: Pěvecká jednota „Záboj“ ve Dvoře Králové uspořádá v neděli na den 15. listopadu 1863 v sále páně Knižáčkově … pěveckou, hudební a deklamatorní akademii …)   Záboj Dvůr Králové nad Labem
120 Propagační leták: Nejvyšší možná výhra 2,000.000 Kč. 18. čsl. třídní loterie obsahuje 230.000 losů a 115 000 výher ve výši … . Bankovní dům Ota Resch, Pardubice. Tah I. Třídy již dne 18. ledna 1928 … .Na s. 2: píseň „Zachráněný život“ od Jiřího Červeného. RESCH Ota - bankéř   Pardubice
121 Propagační leták: Měšťanská dívčí škola v Jičíně oslaví v úterý, dne 18. m. července 1882 10. rok trvání svého I. slavností školní … II. produkcí v sále „Hamburském“ … Tiskem F. Návesníka v Jičíně.   Měšťanská dívčí škola Jičín
122 Propagační leták: Hudební spolek v Jičíně, zpěvácký spolek Smetana. Ve středu dne 22. dubna 1914 v sále Sokolovny: koncert … . Na s. 2: adresát: spolek Bořivoj v Lomnici n. P.   Smetana Jičín
123 Pozvánka: Pozvání k akademii uspořádané zpěváckým spolkem jičínským v neděli dne 25. června 1865 v místnostech besedních u města Hamburku.   Zpěvácký spolek Jičín
124 Propagační leták: K. u. k. Militärkasino in Theresienstadt [Terezín]. Donnerstag, den 2. März 1916. Ansang 1 8 Uhr abends. Musikalisch-Humoristischer-Abend. Ausgeführt von der Reservemusik des … .)     Terezín (Theresienstadt)
125 Pozvánka: Městská rada v Náchodě dovoluje si zváti ke slavnostnímu otevření Městského divadla dne 26. dubna 1914 …   Městská rada v Náchodě Náchod
126 Propagační leták: Sjezd českoslov. ochotnictva a oslava stoletých narozenin Josefa Kajet. Tyla v Plzni 1908 ve velké dvoraně hotelu Waldekova v neděli dne 7. června 1908. TYL Josef Kajetán Čs. ochotnictvo Plzeň
127 Propagační leták: Srdečný pěvecký pozdrav! Dne 23. srpna b.r. [!] slaví zpěvácký spolek „Kollár“ svěcení praporu. Za tou příčinou přátelsky zveme ctěný spolek Váš … V Poličce dne 1. srpna 1863.   Kolár Polička
128 Propagační leták: Ženský zpěvácký spolek „LUDMILA“ uspořádá pro své P. T. přispívající členy koncert, jenž se odbývati bude dne 29. března 1868 v budově vyšší reálné školy v Pardubicích … .   Ludmila Pardubice
129 Propagační leták: Pěvecko-ochotnická jednota „Hanka“ ve Smiřicích. Velectění přátelé a vlastenci! Před 25ti lety založen byl … zpěvácký spolek „Hanka“ … Zveme Vás tudíž, velectění přátelé, k oslavě 25letého trvání jednoty naší ve dnech 6. a 7. srpna 1892 … .   Hanka Smiřice
130 Propagační leták: Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti! Dne 5. června t.r. slavíme svěcení spolkového svého praporu … Dne 5. června o 9. hodině z rána průvod pro prapor … . Zpěvácký spolek „Boleslav“ v Mladé Boleslavi, dne 7. května 1865. Dr. Mattuš, starosta … .   Boleslav Mladá Boleslav
131 Propagační leták: Provolání! Po zdařilém zemském sněmu Cyrilských jednot … svolává arcidiecésní Cyrilská jednota v Olomouci … krajský sjezd Cyrilských jednot a chrámových sborů … do Mor. Ostravy na neděli 2. července 1933 …   Cyrilská jednota Olomouc
132 Propagační leták: Velký koncert České filharmonie v Jičíně. V pátek, 3. října 1902 …   Česká filharmonie Jičín
133 Propagační leták: Zpěvácký spolek Smetana v Jičíně pořádá v neděli dne 1. prosince 1895 ve velké dvoraně „Domu Palackého“ zábavu …   Smetana Jičín
134 Propagační leták: Diecésní jednota Cyrilská v Hradci Králové a farní jednota Cyrilská v Jičíně uctivě zvou … na Cyrilské exercicie, jež společně uspořádají ve dnech 1, 2. a 3. srpna 1900 v Jičíně …   Cyrilská jednota Jičín, Hradec Králové
135 Propagační leták: Občanská beseda v Jičíně pořádá v neděli, dne 9. měs. prosince 1894 v sále hamburském hudební večer …   Občanská beseda Jičín
136 Propagační leták: 21. dubna 1900. Hotel Hamburk. Velký koncert uspořádá Spolek pro podporu a zvelebení městské hudby v Jičíně s tímto pořadem …   Spolek pro podporu a zvelebení městské hudby Jičín
137 Propagační leták: Občanská beseda v Jičíně pořádá v sobotu dne 12. října 1901 o půl 8. hodině večer v sále Hamburském koncert slečny Elly Správkovy, klavírní virtuosky a pana Jaroslava Kociana, virtuosa na housle … SPRÁVKOVÁ Ela - klavírní virtuoska, KOCIAN Jaroslav - virtuos na housle Občanská beseda Jičín
138 Propagační leták: Péčí Občanské besedy v Jičíně pořádán bude v sále hotelu „Hamburku“ v sobotu dne 8. listopadu 1902 koncert „Českého pěveckého kvarteta“ …   Občanská beseda Jičín
139 Propagační leták: Ve čtvrtek dne 5. října 1865 koncert houslisty Ed. Reményiho v besedním sále u města Hamburku v Jičíně … REMÉNY Ed. - houslista   Jičín
140 Propagační leták: V neděli dne 1. máje 1864 uspořádá zpěvácký spolek Jičínský mimořádnou zábavu v místnostech Občanské besedy v hostinci u „města Hamburku“ …     Jičín
141 Propagační leták: Pozvání k slavnému otevření Občanské besedy v Jičíně dne 13. července 1862 …   Občanská beseda Jičín
142 Propagační leták:Hotel Hamburk, Dámská pěvecká jednota „LUDIŠE“ v Jičíně pořádá ve čtvrtek, 24. listopadu 1898 pěveckou, recitační a divadelní zábavu, v níž vystoupí paní Otilie Sklenářová-Malá … SKLENÁŘOVÁ-MALÁ Otilie Ludiše Jičín
143 Propagační leták: Dne 6. ledna (v den sv. Tří králů) r. 1900: Narození Páně, vánoční hra od Jana Ev. Zelinky, řed kůru v Praze (text od Dr. Em. Kováře). Provedou dítky chlapeckých a dívčích škol v Jičíně … ZELINKA Jan Evangelista - varhaník, KOVÁŘ Emanuel Chlapecké a dívčí školy Jičín
144 Propagační leták: Pozvání ku třetí periodické produkci ve zpěvu v spolkovém roce 1863, kterou zpěvácký spolek v Jičíně svým údům uspořádá v pondělí dne 6. července v Libosadě …   Zpěvácký spolek Jičín, Libosad
145 Propagační leták: Programm zur I. Aufführung des Theater-Vereines-Kleeblatt … Frl. Elsa dzt. Präsidentin des Theater-Vereines-Kleeblatt /Divadelní spolek Trojlístek/. Datace a místo neuvedeny.   Theater Vereines Kleeblatt (Divadelní spolek Trojlístek)  
146 Propagační leták: Dne 1. března 1903. „Dům Palackého.“ Koncert proslulých umělkyň slečny Marie Heritesovy (housle), Magdy Dvořákovy (zpěv) a Milady Čelakovské (klavír) pořádá dámská pěvecká jednota „LUDIŠE“ v Jičíně … HERITESOVÁ Marie - houslistka, DVOŘÁKOVÁ Magda - zpěvačka, ČELAKOVSKÁ Milada - klavíristka Ludiše Jičín
147 Propagační leták: Dne 1. března 1903. „Dům Palackého.“ Koncert proslulých umělkyň slečny Marie Heritesovy (housle), Magdy Dvořákovy (zpěv) a Milady Čelakovské (klavír) pořádá dámská pěvecká jednota „LUDIŠE“ v Jičíně … HERITESOVÁ Marie - houslistka, DVOŘÁKOVÁ Magda - zpěvačka, ČELAKOVSKÁ Milada - klavíristka Ludiše Jičín
148 Propagační leták: Pořad Akademie 3. května /rok neuveden/ Na skále /místo neuvedeno, jde o Českou Třebovou/.     Česká Třebová
149 Propagační leták: Ku poctě Anninek pořádá „Jednota divad. ochotníků Hálek“ v Jičíně v sobotu, dne 27. července t.r. [!] v sále hotelu „Hamburku“ … I. besední zábavu „sekernickou“ spojenou s divadelním představením, deklamatorní zábavou a věnečkem …   Jednota divadelních ochotníků Hálek Jičín
150 Propagační leták: Pozvání k slavnosti svěcení praporu tělocvičné jednoty Sokola v Jičíně na den 28. a 29. června 1870.   Sokol Jičín
151 Propagační leták: Pořádek při slavnosti svěcení práporu zpěváckého spolku „Hlaholu nymburského“ ve spojení se zpěváckými spolky z vůkolí dne 21. září 1862 …   Hlahol Nymburk
152 Propagační leták: Program k slavnosti svěcení práporu zpěváckého spolku v Poličce „Kollára“ na den 23. srpna 1863 … Výbor slavnostní.   Kollár Polička
153 Propagační leták: Provolání všem pokrokumilovným P. T. paním a dívkám v Přešticích a okolí … zřízen jest učitelkami přeštickými dívčí zpěvácký spolek „Krásnohorská“ v Přešticích, jehož účelem jest … . V Přešticích 10. ledna 1884. Starostka: Marie Šetková. Jednatelka: Barb. Jelínková. … ŠETKOVÁ Marie, JELÍNKOVÁ Barbora Dívčí zpěvácký spolek Krásnohorská Přeštice
154 Propagační leták: International Folk Music Council 35, Princess Court, Queensway, London, W.2. President: professor Dr. Zoltán Kodály. Propgramme of the Fifteenth Annual Conference to be held at Gottwaldov, Czechoslovakia from July 13 to July 21, 1962 by Invitation of The Society of Ethnography of the Czechoslovak Academy of Sciences … .     Londýn, Praha
155 Propagační leták: Na oslavu založení Národního divadla v Praze uspořádá zpěvácký spolek Rakovnický dne 1. června 1868 (v pondělí svatodušní) akademii ve velké síni reálné školy v Rakovníku …   Zpěvácký spolek Rakovník
156 Propagační leták: Pozvání k besedě držané (!) dne 2. srpna a uspořádané od zpěváckého spolku „Záboje“ v hostinci „U růže“ v Sedlčanech …   Zpěvácký spolek Záboj Sedlčany
157 Propagační leták: Zpěvácký spolek v Radnicích [Radnice u Rokycan] „Puchmír“ uspořádá dne 5. června 1864 v hostinci p. Šeffla besedu spojenou s taneční zábavou … ŠEFFL Zpěvácký spolek Puchmír Radnice u Rokycan
158 Propagační leták: Dívčí pěvecká jednota „LUDIŠE“ uspořádá za laskavého spoluúčinkování „Lubora“ a některých pánů hostů dne 17. prosince t.r. [!] v sále u města Hamburku produkci ve prospěch vánočního stromku pro chudé dívky škol jičínských … Lístky lze dostati v lékárně p. dr. Zvěřiny v pondělí dne 16. prosince 1872 …   Ludiše Jičín
159 "Propagační leták: Pozvání k akademii, kterou zpěvácký spolek Jičínský uspořádá dne 23. srpna t.r. [!] ve prospěch pohořelých v městě Polné …   Zpěvácký spolek Jičín, Polná
160 Propagační leták: Pozvání ku třetí periodické produkci ve zpěvu v spolkovém roce 1863, kterou zpěvácký spolek v Jičíně svým údům uspořádá v pondělí dne 6. července v Libosadě …   Zpěvácký spolek Jičín, Libosad
161 Propagační leták: Pozvání k druhé periodické produkci ve zpěvu spolkovém [v] roce 1863, kterou zpěvácký spolek v Jičíně svým údům uspořádá dne 12. dubna v místnostech Občanské besedy v hostinci u města Hamburku …   Zpěvácký spolek Jičín
162 Propagační leták: Švanda Dudák v České Třebové, tělocvičná jednota Sokol: pořádá staročeskou besedu ve čtvrtek 29. května [rok neuveden!] o 8. hod. večer: Na skále. Pořad: I. Univ. prof. Dr. Čeněk Zíbrt, ředitel knihovny Zemského muzea: Hudba a tanec … ZÍBRT Čeněk Švanda Dudák Česká Třebová
163 Propagační leták: Ročník 43. „Pěvce dobra milují bozi!“. Zpěvácký spolek „Hlasoň“ v Nové Pace pořádá v neděli dne 17. měsíce listopadu roku 1901 posvícenskou zábavu …   Hlasoň Nová Paka
164 Propagační leták: Ročník 44. „Pěvce dobra milují bozi!“. Zpěvácký spolek „Hlasoň“ v Nové Pace … pořádá v neděli dne 21. prosince 1902 v sále pivovarského hostince Smetanův koncert …   Hlasoň Nová Paka
165 Propagační leták: Ročník 47. „Pěvce dobra milují bozi!“. Zpěvácký spolek „Hlasoň“ v Nové Pace … pořádá v neděli dne 31.- prosince 1905 v Nové Pace v sále hotelu Machova Silvestrovskou zábavu …   Hlasoň Nová Paka
166 Těl. jednota Sokol Želez. Brod. V neděli. 25. října 1925. Dvorana radnice. Začátek v 8 hod. večer. Koncert mistra St. Ondříčka … ONDŘÍČEK Stanislav - houslový virtuos Sokol Želený Brod
167 Pozvánka: Foersterova společnost v Praze (1919-1929) dovoluje si tímto zváti k zahájení svých jubilejních koncertů večerem písní dne 10. ledna 1930 o 20 hodině v Mozarteu. FORMANOVÁ Milada - operní pěvkyně, JEREMIÁŠ Otakar - hudební skladatel Foersterova společnost v Praze Praha
168 Propagační leták: Městské divadlo na Král. Vinohradech. Dne 14. června 1930. O 3 hod. odpolední. Baletní představení školy baletního a rytmického umění Štěpánky Klimešové - Polákové … KLIMEŠOVÁ-POLÁKOVÁ Štěpánka (1900 - ?): prof. státní konzervatoře v Praze, sólová tanečnice Městské divadlo na Král. Vinohradech Praha-Vinohrady
169 Propagační tisk: Konzerthalle des Hus-Hauses, Prag II., Jungmannstrasse 9. Donnerstag, den 5. November 1943 … Vereinigung Zdeněk Fibich in Prag. Erstes Konzerts aud dem Zyklus 6 Abende „Zdeněk Fibich und seine Schule“ … . Souběžný text česky! FIBICH Zdeněk (1850 - 1900) Společnost Zdeňka Fibicha v Praze Praha
170 Propagační leták: Smetana-Museum, Prag I. … Montag den 31. Mai 1943 … Gesellschaft Zdenko Fibichs. Zdenko-Fibich-Abend … . Souběžný text česky! FIBICH Zdeněk (1850 - 1900) Společnost Zdeňka Fibicha v Praze, Smetanovo muzeum v Praze Praha
171 Propagační leták: Zpěvácký spolek „Krakonoš“ ve Vysokém uspořádá v neděli dne 30. května 1869 v sále „U českého lva“ besedu …   Krakonoš Vysoké nad Jizerou
172 Propagační leták: Odbor Národní matice, Dámská pěv. jednota „Vlastimila“ pod záštitou místního vedení Národního souručenství ve Vysokém nad Jizerou uspořádají v neděli 27. července 1941 v div. sále „Krakonoše“ ve Vysokém nad Jizerou koncert. Provedena budou díla Antonína Dvořáka k uctění 100. narozenin Mistrových … DVOŘÁK Antonín Vlastimila Vysoké nad Jizerou
173 Korespondence: Slavnému zpěváckému spolku „Bořivoji“ v Lomnici. Ve Vysokém dne 16. července 1863 … . Podpis: Jan Syrovátka. Odesilatel: Zpěvácký spolek Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou. Obsah dopisu: Omluva za zpožděnou odpověď na dopis. V dopise zmíněni ochotník Jan Vodseďálek a páter Koubla. SYROVÁTKA Jan, VODSEĎÁLEK Jan, KOUBLA Krakonoš a Bořivoj Vysoké n. J. a Lomnice n. P.
174 Propagační leták: Pozvání k hudební a deklamatorní besedě, jež Vysocký zpěvácký spolek „Krakonoš“ dne 24. srpna t.r. [!] odbývati bude …   Krakonoš Vysoké nad Jizerou
175 Propagační leták: Studentstvo Vysocké pořádá ve prospěch „Okrašlovacího spolku“ za laskavého účinkování pěveckých jednot „Vlastimily“ a „Krakonoše“, sl. Zdenky Regalové a pana adj. Jindřicha Maliny v neděli, 1. září 1901 v sále městské radnice ve Vysokém n. Jiz. hudební večírek … REGALOVÁ Zdena, MALINA Jindřich Okrašlovací spolek, studentstvo Vysoké nad Jizerou
176 Propagační leták: Concert der beliebten Tiroler Sänger-Gesellschaft Georg Pfister aus dem Zillerthale … Místo neuvedeno [snad Innsbruck], rok neuveden.   Tyrolský zpěvácký spolek Georg Pfister Innsbruck (?)
177 Propagační tisk: Pozvání k celoročním zkouškám, které se s žáky hudebního ústavu Antonína Jakše dne 26., 27.,28. a 29. března 1878 v Lázeňském sále na Malé Straně odbývati budou … . Souběžný text německy. JAKŠ Antonín Hudební ústav Praha
178 Propagační tisk: Pořad slavnosti „majales“ pořádané akad. odborem Nár. jednoty severočeské 7. a 8. května 1904 na ostrově Žofínském ve prospěch studijního fondu Národní jednoty severočeské … Na s. 4 uveřejněny reklamy: Mojmír Urbánek [fotografie sídla firmy!] a Maison Staněk. URBÁNEK Mojmír Národní jednota severočeská Praha
179 Propagační leták: Měšťanská beseda v Praze. Na oslavu jmenování mistra Antonína Dvořáka čestným doktorem české university pořádá se v sobotu dne 11. dubna 1891 v 8 hodin večer Dvořákův večer. Laskavě spoluúčinkují pánové PhDr. Antonín Dvořák, Karel Burian … DVOŘÁK Antonín Měšťanská beseda Praha
180 Propagační leták: Předbřeznová česká beseda. 1. České besedy před sto lety. Pan PhDr. Jaromír Malý …. Ve čtvrtek 22. listopadu 1934 v 8 hod. večer. Národní dům na Smíchově.   Česká beseda Praha-Smíchov
181 Tisk: Stanovy pro odbor hudební při Akademii křesťanské v Praze, jehož jméno jest: Obecná jednota Cyrillská …   Obecná jednota Cyrilská Praha
182 Propagační tisk: Koncert Pepy Bartoně, 10 letého virtuosa na housle, žáka prof. pražské konservatoře Št. Suchého, za spoluúčinkování klavírního virtuosa Záboje Bláhy-Mikeše. Dvorana Sokolovny v Turnově. 15 prosince 1912 … BARTOŇ Pepa - houslista, SUCHÝ Št. - profesor konzervatoře, BLÁHA-MIKEŠ Záboj - klavírista   Turnov
183 Potvrzení o přijetí za člena spolku: Novopacký zpěvácký spolek, svolený dekretem … od 21. listopadu 1860 … přijal … P.T. pána pana …. za úda spolku … [jméno a datum nevyplněno]. Tisk u A. Eberle v Praze. Obrázek: hráč na harfu s kladivem a v krajině se stromy.   Zpěvácký spolek Nová Paka
184 Propagační tisk: Školní rok 1929-30. Husův dětský dům. Klavírní škola Milady Kastlové, státně zkoušené učitelky hudby v Hořicích v Podkrkonoší, Vrchlického 1033 pořádá veřejné výroční zkoušky žáků ve dnech 14. a 21. června 1930 … KASTLOVÁ Milada - učitelka hudby   Hořice
185 Propagační leták: Koncert Ferdinanda Lauba, jenž odbývati se měl v Čáslavi dne 29. září 1863 odkládá se pro nahodilé překážky na středu dne 30. září 1863 … LAUB Ferdinand (1832 - 1875) - houslový virtuos   Čáslav
186 Propagační tisk: Hospodářská průmyslová a umělecká výstava čes. severovýchodu v Hořicích v roce 1903. Husitská slavnost dne 15. srpna na výstavě v Hořicích …   Hospodářská průmyslová a umělecká výstava českého severovýchodu Hořice
187 Propagační leták: Ženské pěvecké sdružení Krásnohorská … v Brně … uspořádá slavnostní koncert 4. května 1973 v 19.30 hodin v Brně na Stadióně, 10. listopadu 1973 v 15 hodin v Praze na Slovanském ostrově …Na 2. straně text o historii sboru Krásnohorská.   Krásnohorská Brno
188 Propagační leták: Tělocvičná jednota „Sokol“ v Praze na Starém Městě koná v neděli dne 3. července 1904 V. veřejné cvičení … Družstvo pro zřízení tělocvičny „Sokolu“ v Praze na Starém Městě pořádá v týž den na ostrově Žofínském velký koncert za účinkování hudebního sboru p. J. Švarce … .   Sokol Praha-Staré Město
189 Propagační tisk + vstupenka: Obecní dům. Smetanova síň. Sokolstvo paměti hrdin československých. Ve středu dne 27. listopadu 1918 … Účinkují: Ema Destinnová … . Přiložena vstupenka s textem Sokolstvo paměti hrdin československých … Místo k stání 99, cena 3,30 K. DESTINNOVÁ Ema   Praha [?]
190 Propagační leták: Koncert. Věneček. KONCERT. Učitelský ústav ve Sv. Janě pod Sk., Beroun, U tří korun, 22. února 1925 … . Ručně psaný a malovaný leták, na 1. straně vyobrazena tančící žena, na 4. straně rostlinné ornamenty   Učitelský ústav Svatý Jan pod Skalou, Beroun
191 Propagační tisk: I. Liberecké léto. Pěvecký festival. Liberec. 24.6. 1956 … na s. 2: text básně Jaroslava Vrchlického „České písni“.     Liberec
192 Propagační leták: V sobotu 19. listopadu 1921 na pozvání „Sokola“ Železnobrodského uspořádají zpěváčci Bakulovy družiny z Prahy ve dvoraně radnice v Žel. Brodě o půl 15. hod. zpěvní besedu …   Sokol, Bakulova družina Železný Brod, Praha
193 Propagační tisk: „Sokol“ a studenti Akademie v Držkově dne 7. září r. 1913. „Sokolovna“. O půl 8. hod. …   Akademie, Sokol Držkov
194 Propagační leták: Zpěvácký spolek „Lumír“ na Menším Městě pražském. Založen r. 1867 … Koncert ze skladeb Bohumila Vendlera v sobotu dne 5. dubna 1919 … ve slavnostním sále Klárova ústavu slepců v Praze III. (vchod proti Strakově akademii). Laskavě účinkují … VENDLER Bohumil, ZELENKOVÁ E. - operní pěvkyně aj. Zpěvácký spolek Lumír Praha
195 Propagační tisk: III. všeslovanská beseda. Protektor: President republiky československé Dr. T. G. Masaryk. Jednoty slovanských žen v Praze. V Praze, Velká dvorana „Lucerny“ 4. února 1932 …   Všeslovanská beseda Praha
196 Propagační tisk: Zpěváckým spolkům českoslovanským! Bratří pěvci! Stojíme před významným svátkem české hudby a písně! … Pěvectvo českoslovanské … podniká první český hudební festival … svoláváme do … Prahy valný pěvecký sjezd na festivalové dny 2., 3., 4. a 5. dubna 1904 spojený se slavnostním IV. řádným sněmem „Ústřední Jednoty zpěváckých spolků českoslovanských“. … . SEHNAL Václav - poslanec, starosta Ústřední jednoty zpěváckých spolků českoslovanských … Ústřední jednota zpěváckých spolků českoslovanských Praha
197 Propagační leták: Pozvání k pěvecké a hudební zábavě uspořádané Josefodolským zpěváckým spolkem dne 1. listopadu 1864 … v Kosmanosích ve spojení Mladoboleslavského zpěváckého spolku … . Souběžný text německy.   Zpěvácký spolek Josefův důl, Mladá Boleslav
198 Propagační tisk: Zpěv, toť božský zjev! Dne 6. srpna b.r. slavíme svěcení spolkového práporu svého. Zvouce srdečně veškeré příznivce … Od zpěvácko-hudebního spolku „Jaroslav“ v Kojetíně, dne 3. července 1865 … VIŠNIOVSKÝ J. - předseda spolku … Jaroslav Kojetín
199 Propagační leták: Ve čtvrtek 1. května 1913, začátek v 8 hod. večer, v sále „U černého koně“ v Kuklenách. Pěvecké jednoty „Libuše“ a „Vlastimil“ v Kuklenách, členové První české pěvecké a hudební župy a … pořádají pěveckou akademii … .   Libuše a Vlastimil Kukleny
200 Propagační leták: Karneval umělců 1909. Umělecký kabaret. PROGRAM. V zájmu ct. obecenstva žádá se o zachování ticha při produkci … . Jako účinkující uveden mj. Karel Hašler. Přesné datum a místo konání akce neuvedeny. HAŠLER Karel    
201 Propagační leták: Velkoměstský mezinárodní zábavní podnik. Parlament. Václavské nám. 64. Od 1. srpna 1918. Programm … Ceník vín v kabaretu … Souběžný text německy. ŠTĚDRÝ Bedřich - ředitel, RATOLÍSTKA Ludvík - komik … kabaret Parlament Praha
202 Propagační leták:Sbor pro oslavy Smetanovy v Hořicích pod protektorátem sl. okresní správní komise a městské rady v Hořicích. V neděli, dne 25. května 1924. Na sokolském stadionu. XXV: sjezd První české pěvecké a hudební župy … . HLAVATÝ J. - kapelník, SMETANA Bedřich První pěvecká a hudební župa Hořice
203 Přihláška do školy: Tištěný formulář: Hudební škola Rudolfa Anděla, Praha VI – 105 … Vyplněny kolonky „Jméno žáka“, „Za honorář“, „Zavazuje se k návštěvě po dobu“. Na 2. straně ručně psané záznamy. ANDĚL Rudolf Hudební škola Praha
204 Propagační leták: Houslový koncert hudebního učiliště R. Anděla. Repertoir: … ANDĚL Rudolf Hudební škola Praha
205 Vnitřní směrnice: Podmínky přijetí žáka do hudební školy R. Anděla. Celkem 10 paragrafů. ANDĚL Rudolf Hudební škola Praha
206 Propagační tisk: Komitét pro zřízení samostatných místností Hlaholu v Praze. P.T. Již čtyřicet let působí „Pražský Hlahol“ ve prospěch umění hudebního! … V Praze, v lednu 1901 … Razítko, 2 podpisy a 1 napsané jméno. ADÁMEK A. - starosta Hlaholu … Hlahol Praha
207 Korespondence: Gängerbund der Sudetendeutschen „Nordgau“ Männergesangverein Georgswalde gegründet 1854. Adresát: Herrn Bruno Holfeld, Georgswalde. Nalepen kolek, datace: 22.7. 1925. HOLFELD Bruno Pěvecké sdružení - Mužský zpěvácký spolek Jiříkov (Georgswalde)
208 Propagační tisk: Flower Comunnion Festival. Order of Service. June 5, 1977. First Unitarian Church of Chicago 5650 S. Woodlawn Avenue Chicago, Illinois 60637, Fairfax 4-4100. Na s. 3 a 5-6: texty písní.   Flower Comunnion Festival Chicago
209 Propagační leták: Concert-Saal „Zum deutschen Kaiser“, Hamburg … Jeden Abend: Concert und Vorstellung sowie … Datace chybí.     Hamburg
210 Pozvánka: Odbor školství a kultury Východočeského KNV … zvou Vás na IX. ročník veřejných pedagogických čtení. 3. a 4. února 1964, Hradec Králové.   Odbor školství a kultury Východočeského KNV … Hradec Králové
211 Pozvánka (propagační leták): Pozvání ku pěvecké, hudební a deklamatorní zábavě, již ku oslavení jmenin Jejího veličenstva císařovny a královny Eližběty dne 19. t. m. pěvecká jednota "Slavjan" v Hradci Králové v sále měšťanské besedy uspořádá. Program: ... . ALŽBĚTA - císařovna Slavjan Hradec Králové
212 Propagační tisk: Koncertní síň Smetanova musea, Praha I., Novotného l. 1. Večer soudobé hudby. V pondělí, dne 6. prosince 1943 o 19.30 hod. … Česká hudební společnost. Večer soudobé hudby. Pořad … Souběžný text německy.   Smetanovo muzeum Praha
213 Propagační tisk: Koncertní síň Smetanova musea, Praha I., Novotného l. 1. Večer soudobé hudby. V pondělí, dne 6. prosince 1943 o 19.30 hod. … Česká hudební společnost. Večer soudobé hudby. Pořad … Souběžný text německy.   Smetanovo muzeum Praha
214 Propagační leták: Pepa Bartoň, nazvaný „malým králem houslí.“ Zpěv. sp. Hlasoň v Nové Pace, člen I. české pěvecké a hudební župy a … pořádá v pondělí velikonoční dne 13. dubna 1914 … v sálu hotelu „Central“ v Nové Pace koncert Pepy Bartoně po návratu z Ruska a virtuosky na klavír slč. Louisy Příborské ... BARTOŇ Pepa - houslista, PŘÍBORSKÁ Louisa - klavíristka Hlasoň Nová Paka
215 Propagační leták: První česká pěvecká a hudební župa, člen P.O.Č. pořádá … ve dnech 6. a 7. června 1931 31. jubilejní župní sjezd v Jaroměři na oslavu 40. letého trvání župy a 75. letého založení pěvecké a hudební jednoty „Jaromír“ v Jaroměři … V sobotu 6. června: V 5 hodin odpoledne: Uctění památky zakladatelů „Jaromíra“ a zemřelých členů na hřbitově jaroměřském … slavnostní valná hromada Pěvecké a hudební jednoty „Jaromír“. … . V neděli 7 června … Župní koncert … .   První pěvecká a hudební župa Jaroměř
216 Propagační leták: Zpěvácký sp. „Hlahol“ v Jablonci n. Jiz. pořádá v neděli dne 14. května 1911 v sále sokolovny večer národních písní. … Na 2. straně adresát: Václav Matys, primář nemocnice a předseda I. české pěvecké a hudební župy v Nové Pace. MATYS Václav - primář, předseda I. české pěvecké a hudební župy Hlahol Jablonec nad Jizerou
217 Propagační leták: Velký symfonický koncert pořádá Kruh přátel umění v Jaroměři v neděli dne 23. února 1913 odpoledne ve dvoraně sokolovny: úplný orchestr pěš. pluku svob. p. z Rummrů č. 98. Dirig. P. V. Fiala. Pořad … . FIALA P. V. - dirigent Kruh přátel umění Jaroměř
218 Propagační leták: Ročník LXV. „Pěvce dobra milují bozi.“ V sobotu dne 5. dubna 1924. Začátek o 8. hodině večer. Zpěvácký sp. „Hlasoň“ v Nové Pace, člen p.o. českoslov. a první české pěv. a hudeb. župy pořádá na paměť stých narozenin mistra B. Smetany II. slavnostní večer pro protektorátem městské rady a okresní správní komise v sokolovně ... . SMETANA Bedřich Hlasoň Nová Paka
219 Propagační leták: Pěvce dobra milují bozi. Ročník padesátý čtvrtý. Zpěvácký spolek „Hlasoň v Nové Pace (sdružení členové zpěváckých spolků „Hlasoň“ a „Vlastimil“) pořádá v neděli dne 13. dubna 1913 ve dvoraně hotelu Central v N. Pace jarní koncert. Laskavě spoluúčinkují pí. Luisa Vlčková a pan Zdeněk Vlček, c. k. okr. soudce ze Železného Brodu. Pořad … . VLČEK Zdeněk - soudce, VLČKOVÁ Luisa Hlasoň Nová Paka
220 Propagační leták: Zpěvácké spolky „Branislav“ a „Víla“ v Jilemnici, členové I. české pěvecké župy a P.O.Č., uspořádají ve čtvrtek dne 16. března 1939 ve prospěch sbírky Národní pomoci – České koledy večer národní písně. Pořad: … .   Branislav a Víla Jilemnice
221 Plakát: Divadlo Sokolovna. Dramatický odbor Sokola Vrchlický. Premiéra: čtvrtek 14. listopadu, reprisy … Jaroměř. Oskar Nedbal: Polská krev. Klasická opereta … . NEDBAL Oskar Dramatický odbor Sokola Vrchlický Jaroměř
222 Plakát: Branislav-Víla-Kolár v Jilemnici. Šípková Růženka. Pohádková opera o 3 dějstvích. režie: Dr. Čermák, dirigent: … . ČERMÁK - dirigent Branislav, Víla, Kolár Jilemnice
223 Propagační leták: Pozvání k produkci zpěváckého spolku „Hlasoně Novopackého“ ve čtvrtek dne 20. února za laskavého spolupůsobení slavného družstva divadelních ochotníků a ochotných hudebníků v místnostech divadelních. Program. I. oddělení: …. .   Hlasoň Nová Paka
224 Plakát: Zpěvácké spolky „Branislav“ a „Víla“ v Jilemnici, členové První české pěvecké a hudební župy a České Obce Pěvecké pořádají ve čtvrtek dne 9. května 1940 v sále Městské dvorany v rámci „Český hudební máj“ Pěvecký a hudební večer … .   Branislav a Víla Jilemnice
225 Plakát: Lidová scéna J. K. Tyl v Jilemnici. Dříve sdruž. katol. spolky. Ve dnech 7., 8. a 14. září 1930 … Prodaná nevěsta …   Lidová scéna J. K. Tyl Jilemnice
226 Propagační leták: Pěvecká a hudební jednota „Jaromír“ v Jaroměři n. L. uspořádá … přátelský večer v sobotu dne 22. listopadu 1924 v hotelu „U modré hvězdy“ v Jaroměři … .   Pěvecká a hudební jednota Jaromír Jaroměř
227 Propagační tisk: Tělocvičná jednota „Sokol“ v Jilemnici (založena roku 1869). Občané! Přátelé! Bratří! Bratrský všem náš sokolský pozdrav! … zbudovali jsme sobě stánek důstojný – vlastní tělocvičnu … . Památný tento okamžik, kdy budova ta svému účelu odevzdána býti má, zasvětiti chceme slavností otevření vlastní tělocvičny, pořádanou … ve dnech 25., 26. a 27. července 1896 … .   Tělocvičná jednota Sokol Jilemnice
228 Propagační leták: Pozvání. tělocvičná jednota „Sokol“ v Jilemnici uzavřela 21. srpna t.r. slaviti svěcení praporu svého ji od údů spolku věnovaného, způsobem důstojným … . V Jilemnici, dne 12. července 1870. Výbor …   Tělocvičná jednota Sokol Jilemnice
229 Propagační tisk: První česká pěvecká a hudební župa, sdružení 30. pěveckých a hudebních jednot severu království našeho pořádá na paměť 40tiletého trvání zpěváckého spolku „Branislav“ … X. jubilejní župní sjezd ve dnech 19., 20. a 21. července 1902 v Jilemnici … .   První pěvecká a hudební župa Jilemnice
230 Propagační leták: Lidová scéna J. K. Tyl v Jilemnici (dříve Sdružené katolické spolky), řádný člen Ú.M.D.O.Č, okrsek krkonošský. Na nově zřízeném jevišti v „Lázních“. Začátek vždy v 8 hodin večer. V neděli 7. září 1930 poprvé … Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta. Komická opera … . SMETANA Bedřich Lidová scéna J. K. Tyl Jilemnice
231 Propagační leták: Šlechetné paní a dívky Lomnické! Vznešené slovo svobody splynulo z ústa císaře, našeho nejmilostivějšího krále, a okovy bývalého ujařmení spadly se šíjí národů … [výzva k vytvoření spolkového praporu]. Dáno v den výroční památky založení spolku. V Lomnici nad Popelkou, na den sv. tří králů 1863. Výbor zpěváckého spolku „Bořivoje“: Jindřich Velebín Mastný, předseda. Čeněk Šlechta, místopředseda. Čeněk Hák, ředitel sborů … . MASTNÝ Jindřich Velebín - předseda spolku Bořivoj … Bořivoj Lomnice nad Popelkou
232 Propagační tisk: Koncertní síň Smetanova musea, Praha I., Novotného l. 1. II. Večer novinek. V pondělí, dne 17. ledna 1943 o 19.30 hod. … Souběžný text německy – datum 1944!   Smetanovo muzeum Praha
233 Propagační leták: Národopisná výstava českoslovanská. Velký umělecko-zábavný večer v koncertní síni dne 17. října 1895 o 7 hod. večerní. Se svolením slavného ředitelství laskavě účinkují: Paní Marie Laudová … . LAUDOVÁ Marie … Národopisná výstava českoslovanská Praha
234 Propagační tisk: 8 hodin večer LUCERNA 14. října 1929. Koncert „Českého slova“. Pořad ze skladeb mistra Jos. B. Foerstra. 1. a) Z osudu rukou. Pražský pěvecký sbor „SMETANA“ … Na s. 2 a 3: text: H. Doležil: Josef Bohuslav Foerster. Na s. 4-6 mj. texty písní: Z osudu rukou, Polní cestou, Oráč, Když jsme se loučili, Letní večer, Svatý Václave. FOERSTER Josef Bohuslav Lucerna, České slovo Praha
235 Propagační tisk: Čáslavský dětský sbor. Jubilejní oslavy pěveckého spolku „Hlahol“ v Čáslavi. Pěvecký spolek „Hlahol“ v Čáslavi pořádá v rámci oslav osmdesátiletého trvání spolku svůj pátý jubilejní koncert ve čtvrtek 20. června 1940 ve 20 hodin v Dusíkově divadle. Účinkují: Dětský sbor Hlaholu, řídí sestra Marie Iglová-Hořáková, na klavíru doprovází prof. Karla Jankovcová, br. prof. Jan Vratislavský, housle solo, na klavíru doprovází sestra Marie Iglová-Hořáková. 1860. 1940. Předprodej vstupenek … . IGLOVÁ-HOŘÁKOVÁ Marie, JANKOVCOVÁ Karla, VRATISLAVSKÝ Jan Hlahol Čáslav
236 Propagační tisk: Čechy a Morava v barokní hudbě 17. a 18. století. Praha 1944. Pět abonentních koncertů. Sdružení přátel baroka v Umělecké besedě. Arrangement: „Musica“, Praha XVI, třída Mat. Brauna číslo 54, telefon číslo 441-50. Koncertní síň Umělecké besedy. V. koncert ve středu dne 14. června 1944 v19.30 hod. Hudba taneční. Pořad: … .Na s. 3-4: text: taneční hudba byla v době barokní velmi pěstována v Čechách i na Moravě jak v kruzích aristokratických, tak v nejširších vrstvách lidových ….   Sdružení přátel baroka, Umělecká beseda Praha
237 Propagační tisk: V sále hostince „Na špici“ ve Vys. Veselí. Ve čtvrtek dne 7. července 1904. Velký koncert primadony zemské opery lublaňské pí. Maruše Skálové za spoluúčinkování: býv. člena Národního divadla brněnského, nyní I. bassisty lublaňské zemské opery p. Josefa Peršla a hudebního skladatele, virtuosa na klavír p. D. L. Wünsche. Pořad: … . Na s. 3 text: Pí. Maruše Skálová, primadona zemského divadla lublaňského, jejíž letošní jarní tourné po městech moravských provázeno bylo tak skvělým úspěchem, jakým se nikdo před ní vykázati nemůže, jest žačkou přední pražské pěvecké školy Wallersteinovy … . SKÁLOVÁ Maruše - primadona, PERŠL Josef - basista, WÜNSCH D. L. - klavírista   Vysoké Veselí
238 Propagační leták: Tělocvičná jednota „Sokol“ Praha I. koná ve čtvrtek dne 25. května 1911 ve dvoraně ostrova Žofínského VIII. veřejné cvičení. Pořad: Žáci: cvičení prostná … Družstvo pro zřízení tělocvičny „Sokolu“ Praha I. pořádá týž den na ostrově Žofínském velký koncert. Pořad: Hudba c.k. poštov. zřízenců řízením kapelníka P. J. Konopáska ... V pravém dolním rohu vstupenka s razítkem „Družstvo pro zřízení tělocvičny „Sokola“, Praha-I.“ KONOPÁSEK P. J. - kapelník Sokol, Družstvo pro zřízení tělocvičny Sokola Praha 1
239 Propagační letáček: Dům umělců Praha, neděle 9.12. 1962 v 15 hodin. Pod záštitou národního umělce Jindřicha, Muzea Antonína Dvořáka a Společnosti Antonína Dvořáka v Praze XII. Chodská hyjta v den narození Karla Kovařovice … . KOVAŘOVIC Karel … Dům umělců Praha Praha
240 Propagační letáček: Pozvání k deklamatorní, zpěvácké a taneční besedě, odbývané v neděli dne 19. října 1862 v ozdobeném sále hostince ve Velkých Střešovicích u Prahy. Výbor: Vilém Jan Hruška, pořadatel besedy, Josef Raboch, Vilém Keisler. Začátek ve 4 hodiny. I. Oddělení … . HRUŠKA Vilém Jan …   Praha-Střešovice
241 Propagační leták, jednolist: Pozvání k vánoční produkci dítek městské školy mateřské v Jilemnici, pořádané v neděli dne 21. prosince 1913 ... . A. & O. Baumgartner, Jilemnice.   Mateřská škola, dámský zpěvácký spolek Víla Jilemnice
242 "Propagační tisk (pozvánka), 4 s.: Československá společnost a Státní ústav pro lidovou píseň zvou Vás a Vaše přátele na X. literární a hudební večer Československá lidová píseň z doby roboty a selského odboje. Ve čtvrtek 31. května 1951 v 19.30 hod. v sále na Slovanském ostrově ... . PLICKA Karel aj. Československá společnost a Státní ústav pro lidovou píseň Praha
243 "Propagační tisk, 12 s. :Závodní klub pracujících v Uh. Brodě, nositel tutulu „Vzorný závodní klub ROH“, slavnostní koncert pěveckého sboru DVOŘÁK, nositele vyznamenání „Za vynikající práci“. K 50. výročí vzniku Československa. Čtvrtek 24. října 1968 ... . VESELKA František - sbormistr, pedagog Závodní klub pracujících; pěvecký sbor Dvořák Uherský Brod
244 "Propagační leták, jednolist, poškozeno: Program. První oddělení. 1. Ouvertura od M. Glinky (poprvé) ... . [místo není upřesněno]. Tisk Kat. Jeřábkové. V Praze 1860. TIEFENSEE Karolina aj.   snad Praha
245 "Propagační tisk, 4 s.: Pěvecká jednota „Hanka“ ve Smiřicích n. L., člen První pěvec. a hudeb. župy a P. O. Čsl. pořádá v neděli, 11. března 1934 v Měst. dvoraně v rámci oslav 84. narozenin pana presidenta .... Den národních písní. Pořad: ... . Knihtiskárna Afolfa Horáka ve Smiřicích. ČERTNER František aj. Pěvecká jednota Hanka Smiřice
246 Propagační tisk, 4 s.: Hudební kroužek „Rund“ v Přerově pořádá ve prospěch zbudování pomníku mistru Bedřichu Smetanovi v Praze v neděli dne 12. srpna 1917 ve dvoraně Městského domu v Přerově koncert mladistvého virtuosa na housle Josefa Holuba .... . HOLUB Josef, HOLUBOVÁ A., ŠIKOLOVÁ-KRÁTKÁ A., BENÍŠEK Eduard, SMETANA Bedřich Hudební kroužek Rund Přerov
247 "Propagační leták, jednolist: Národní slavnost o 30 letém trvání zpěv. spolku „Bořivoj“ v Loumnici (u Jič.) 23. července r. 1893. Knihtiskárna Ant. Švejnar, Semily. ZEMAN Antonín - poslanec Zpěvácký spolek Bořivoj Lomnice nad Popelkou
248 Propagační leták, jednolist: Všem P.T. váženým příznivcům zpěváckého spolku „Bořivoje“ Lomnického! Náš pěvecký pozdrav a úcta naše Vám , pánové, napřed! Dovolujeme si obrátiti se k Vám ... Dáno v Lomnici nad Popelkou v den Nanebevzetí Panny Marie l. P. 1867. Nákladem spolku. – Tiskem Rohlíčka a Sieverse v Praze. MASTNÝ Jindřich Velebín - předseda spolku Bořivoj … Zpěvácký spolek Bořivoj Lomnice nad Popelkou
249 Propagační leták, 4.s.: Svojsíkovo koncertní ředitelství v Praze pokládá si za čest oznámiti jubilejní cyklus koncertů Jana Kubelíka na paměť čtyřicetileté umělecké činnosti mistrovy ... v neděli 15. a 29. října, 12. a 26. listopadu a 10. prosince 1939 ve Smetanově síni. Spoluúčinkuje Orchestr: Česká filharmonie. Dirigent: Rafael Kubelík. Klavír: Alfréd Holeček. Proveden bude výběr stěžejních děl houslové literatury světové: Bach=Beethoven=Brahms=Bruch ... . KUBELÍK Rafael, HOLEČEK Alfréd, KUBELÍK Jan Svojsíkovo koncerní ředitelství Praha
250 Propagační leták, jednolist, podlepeno: Program národní slavnosti, pořádané 14. září 1884 spojenými spolky pražskými a předměstskými na ostrově Žofínském ve prospěch české školy ve Vídni. Tiskem Jos. R. Vilímka v Praze. 1884. Nákladem vlastním. ZELINKA - sbormistr pěvecké jednoty Václav v Bubenči, KOMZÁK K. - kapelník Pražské a předměstské spolky Praha (Žofín)
251 "Propagační leták, jednolist, podlepeno: Program koncertu v hostinci c.k. dvorního pivovaru, jejž provede kapela c.k. 11. pěšího pluku prince Jiřího Saského, kapelník pan Jos. Pitschmann. Tiskem Ant. Renna v Praze PITSHMANN Josef - kapelník kapela c.k. 11. pěšího pluku prince Jiřího Saského  
252 "Propagační leták, jednolist, podlepeno: Českoslovanská obchodnická beseda v Praze pořádá dne 1. února 1885 v sále „Umělecké Besedy“ (Jungmannova třída č. 25) přátelský dýchánek. Knihtiskárna F. B. Batovce v Praze VACH Ferdinand aj. Českoslovanská umělecká beseda Praha
253 "Propagační leták, jednolist, podlepeno: První akademie Klubu mechaniků a optiků v Praze pořádaná ve prospěch podpůrného fondu dne 29. listopadu 1884 v sále ostrova Střeleckého. O. Heinrich, Praha ŠVARC aj. Klub mechaniků a optiků Praha
254 "Propagační leták, jednolist, podlepeno: Zpěvácký spolek HLAHOL v Praze. Ročník XXIV. Produkce 167. První koncertní večer ve čtvrtek dne 23. října 1884 o 8. hod. večerní v sále Žofínském. Tisk B. Stýbla v Praze   Hlahol Praha
255 "Propagační leták, jednolist, podlepeno: „Českoslovanská obchodnická beseda“ pořádá v neděli dne 5. října 1884 přátelský večer na Žofíně ve prospěch „podpůrného fondu“. Knihtiskárna F. B. Batovec v Praze KOMZÁK aj. Českoslovanská umělecká beseda Praha
256 Propagační leták, jednolist, podlepeno: Českoslovanská obchodnická beseda v Praze pořádá dne 6. ledna 1884 v sále „Umělecké Besedy“ (Jungmannova třída 25) slavnostní večer k uctění památky svého prvního člena a příznivce, zvěčnělého Josefa Baráka. Tiskem Jos. R. Vilímka v Praze. 1884. – Nákl. vl. BARÁK Josef Českoslovanská umělecká beseda Praha
257 "Propagační leták, jednolist, podlepeno: 25 leté jubileum trvání zpěváckého spolku „Dobroslav“ v Kolíně 14. a 15. dne měsíce července 1883. Tiskem J. L. Bayera v Kolíně SCHNEIDAUF A., HAIDELMAYEROVÁ Berta, REICHOVÁ Irma aj. Dobroslav Kolín
258 "Propagační leták, 4 s.: Na zdar! P. T. Blahorodí! na počest svých zakládajících a přispívajících P. T. pánů údů uspořádá Sokol jilemnický dne 8. února 1870 v hostinci „u bílého beránka“ společenský ples ... . Tiskem Th. Böhma v Nové Městě n. M. Ručně psané vpisky, na 2. straně: adresát: zpěvácký spolek Hlasoň v Nové Pace   Sokol Jilemnice
259 "Propagační leták, jednolist: Zpěvácký spolek Branislav v Jilemnici uspořádá dne 21. listopadu 1869 v sále „u bílého beránka“ besedu. Tiskem Th. Böhma v Novém Městě n. M.   Branislav Jilemnice
260 "Propagační leták, 4 s.: Dr. Antonín Dvořák 1841-1941. Zpěvácký spolek Branislav v Jilemnici ... pořádá ve čtvrtek dne 8. května 1941 v Městské dvoraně koncert. A. & O. Baumgartner, Jilemnice DVOŘÁK Antonín Branislav Jilemnice
261 "Propagační leták, jednolist: Zpěvácký spolek Branislav v Jilemnici uspořádá dne 25.července 1869 ... v hostinci „u bílého beránka“ besedu ... .Tiskem Th. Böhma v Novém Městě n. M.   Branislav Jilemnice
262 Propagační leták, jednolist: Pozvání ku koncertní akademii, kterou uspořádá pěvecký spolek "Václav" v neděli dne 21. Září 1884 v hostinci "na Poště" v Bubenči na oslavu svého 15letého trvání. Tisk M. Knappa v Karlíně, součástí tisku je i vstupenka. ZELINKA J. E. - spolkový sbormistr Václav Praha
263 Propagační leták, jednolist: Program Veselého Silvestra roku 1937 (strojopis)   Dramatický odbor Dělnické tělovýchovné jednoty Velké Hamry
264 Propagační leták, 4 s.: P.N. Gospodine! Hrvatsko pjevačko društvo "Kolo" daje u slavu svečanoga položenja temeljnoga kamena za narodno česko kazalište u Pragu: svečani društveni koncert … 1868. Abrechtova štamparna u Zagrebu.   Kolo Chorvatsko
265 Propagační leták, jednolist: Razpored za boravak članova Kluba českih turista u Zagrebu. Dne 28. travnja. … . Kr. zemaljska tiskara.   Klub českých turistů Záhřeb (Chorvatsko)
266 Propagační leták, jednolist: Pozvání ku akademii, již provede mládež škol Dobrušských dne 6. ledna 1894, na den sv. Tří králů, v místnostech městského divadla ve prospěch učebných pomůcek. Br. Peřinové, Hradec Králové.     Dobruška
267 Propagační tisk, 6 stran: Všeučitelský sjezd v Praze 1920 ve prospěch Bolzanova samostatného sirotčince učitelského v Praze. Smetanova síň Obec. domu pražského. Dne 2. července o 8. hod. večer. Č. J. Mojžíš, Choceň. Vach Ferdinand, Masopust J. aj.   Praha
268 Propagační tisk, 4 s.: Koncert pěveckého sdružení pražských učitelů … . Palásek a Kraus, Praha I-159. DOLEŽIL M. - dirigent Pěvecké sdružení pražských učitelů Praha
269 Propagační tisk, 6 s.: Spolek pro moderní hudbu v Praze, Smetanova síň Obecního domu-pátek 29. května 1931. Dvojí provedení Igor Stravinskij: Svatba … . Knihtiskárna "Orbis" Praha XII. Tisk je poškozen. JIRÁK K. B. - dirigent, ŠPIDRA B. aj. Spolek pro moderní hudbu Praha
270 Propagační tisk, 4 s.: Národní dům na Král. Vinohradech. V úterý, 8. prosince 1925. Začátek o 1/2 8 hod. več. 515. koncert pěveckého sdružení pražských učitelů … . Palásek a Kraus, Praha I.-159. DOLEŽIL M. - dirigent Pěvecké sdružení pražských učitelů Praha
271 Propagační leták, jednolist: V sobotu, dne 19. března 1904 ve velké dvoraně Rudolfina o 7. hod. večerní. Jubilejní koncert na počest 100letého trvání sirotčince vlašské kongregace v Praze … .A. Haase v Praze. Text na 2. straně německy. LUDVÍK SALVÁTOR z Toskány - arcivévoda Sirotčinec vlašské kongregace Praha
272 Propagační leták, jednolist: In occasione delle rappresentazioni date nel teatro nuovo di Praga dalle impareggiabili sorelle Carlotta e Barbara Marchisio. Typografia di Carlo Bellmann a Praga 1864. MARCHISIO Barbara a Carlotta   Praha
273 Propagační leták, jednolist: Program slavnosti na počest 145. výročí prohlášení americké neodvislosti 4. července 1921 v Praze. Legiografie, Praha II., Revoluční 6. Text na druhé straně anglicky.     Praha
274 Propagační leták, jednolist: V pondělí dne 4. května 1903 péčí sdružených místních spolků pořádán bude v tělocvičně "Sokola" v Lomnici n. Pop. koncert České filharmonie … . Knihtiskárna B. Outraty v Jičíně. ZEMÁNEK V. Sdružené místní spolky, Česká filharmonie Lomnice nad Popelkou
275 Drobný tisk, 12 s.: PSPU. Pěvecké sdružení pražských učitelů, ROH ÚV SZŠVD … . Na s. /2/: text od Jaroslava Šedy. VENHODA Miroslav - dirigent Pěvecké sdružení pražských učitelů Praha
276 Propagační tisk, 6 s. ("skládačka"): Pěvecký sbor českých učitelů PSČU.Obsah: text o PSČU a jeho zakladateli Antonínu Bednářovi, ukázky z recenzí na PSČU. Na poslední straně: reklama firmy Petrof Hradec Králové. BEDNÁŘ Antonín Pěvecký sbor českých učitelů Praha
277 Propagační leták, jednolist: Pěvecký sbor českých učitelů. Dirigent Ant. Bednář. V Pardubicích v dubnu 1937 … (provolání, strojopis) BEDNÁŘ Antonín Pěvecký sbor českých učitelů Pardubice
278 Propagační leták, jednolist: Podmínky pro přijetí do Pěveckého sboru českých učitelů (strojopis)   Pěvecký sbor českých učitelů Pardubice
279 Propagační tisk, 4 s.: Dámská pěvecká jednota "Zora" a pěvecko-ochotnická jednota "Hanka" ve Smiřicích n. L. … pořádají v neděli 27. dubna 1913 v Městské dvoraně ve Smiřicích symfonický koncert … . V. Nejedlý, Jaroměř.   Zora a Hanka Smiřice
280 Propagační leták, jednolist: Upomínka na první provedení "Pragy" dne 25. března 1905 v Rudolfinu, řízením skladatelovým. Orchestr: Česká filharmonie. PRAGA. Symfonická báseň pro velký orchestr. Složil Josef Suk. Tiskem "Politiky", závodu tiskařského a vydavatelského v Praze. Na titulní straně vyobrazen Josef Suk. SUK Josef Česká filharmonie Praha
281 Propagační tisk: 8 s.: Průvodce hudební literaturou firmy Jan Holub, hudební nakladatelství a ochod hudebninami, Holice v Čechách. Roč. III. 15.VI. 1926, číslo 3. HOLUB Jan Hudební nakladatelství a obchod hudebninami Holice
282 Propagační tisk, 6 s.: Tělocvičná jednota Sokol v Žižkově v sobotu dne 18. ledna 1919 v 7 hod. večer v sokolovně sokolská beseda na oslavu znovuotevření tělocvičny. Štorkán a Jaroš, Praha-Žižkov.   TJ Sokol Praha-Žižkov
283 Propagační tisk, 4 s.: Slet sokolstva slovanského 1912. V sobotu, 29. Června 1912. Zač. o 11. hod. dopol. Koncert … . Obec.dům pražský. Smetanova dvorana. 1862-1912.     Praha
284 Propagační leták, jednolist: Druhá velká národní slavnost v Karlíně, na ostrově "Velké Benátky", jejíž otevření o 1. hod. odpolední průvodem hudeb městem se oznámí, rozdělena v následující pořádek … . Tisk M. Knappa v Karlíně.     Praha-Karlín
285 Propagační leták, jednolist: Umělecká akademie ve prosp. rusín. akademiků. Program … . Knihtiskárna Alberta Malíře, Král. Vinohrady.     Praha-Vinohrady
286 Propagační leták, jednolist (provolání): Šlechetné paní a dívky Lomnické! Vznešené slovo svobody … . V Lomnici nad Popelkou, na den sv. tří králů 1863. Výbor zpěváckého spolku "Bořivoje:" Jindřich Velebín Mastný, předseda … . Kněhtiskárna Dr. E. Grégra a F. Šimáčka. 1863. MASTNÝ Jindřich Velebín - předseda spolku Bořivoj … Bořivoj Lomnice nad Popelkou
287 Propagační leták, jednolist: Zpěvácký spolek "Branislav" v Jilemnici uspořádá … dne 8. prosince 1879 v sále " u zlatého anděla" produkci … . Tisk Ferd. Pavelky v Novém Bydžově (mírně poškozeno). ČÍŹKOVÁ Jaroslava, BUĎÁREK František Branislav Jilemnice
288 Propagační leták, jednolist: Ve prospěch vánočního stromku zdejším chudým školním dítkám uspořádá zpěvácký spolek "Branislav" v Jilemnici za laskavého spoluúčinkování zdejšího sl. sboru učitelského dne 25. listopadu 1877 v sále "u zlatého anděla" produkci. Tisk Ferd. Pavelky, N. Bydžov.   Branislav Jilemnice
289 Propagační leták, 2 s.: Zpěvácký spolek "Hlasoň" v Nové Pace, člen … pořádá v neděli dne 15. měs. prosince 1901 v sále hotelu "u Šmídů" koncert Českého dámského tria. Knihtiskárna Josefa Glose v Semilech. - 1736. NESLEROVÁ Marie - houslistka, PTÁČKOVÁ Marie - cellistka, ŽÁKOVÁ Růžena - klavíristka Hlasoň Nová Paka
290 Korespondence: strojopis, jednolist: Vážení soudruzi. Jak je Vám zajisté známo vydalo naše Ústřední dělnické nakladatelství … . Na s. 2: razítko: Dělnická tělocvičná jednota … Hamry Velké. SVĚCENÝ Antonín Ústřední dělnické knihkupectví, nakladatelství a antikvariát, Praha; Dělnická tělocvičná jednota, Velké Hamry Praha, Velké Hamry
291 Propagační leták, jednolist: Königl. Conversationshaus. Donnerstag, den 20. August 1903, abends 8 Uhr pünktlich: VI. Künstler-Konzert des Königl. Kur-Orchesters unter Leitung des Königlichen Musikdirektors Herrn Josef Frischen. Solist: Herr Franz Navál, K.K. Kammersänger aus Wien. Soltau´sche Buchdruckerei Norderney. Na druhé straně: Text der Lieder. NAVÁL Franz    
292 Propagační tisk, 8 s.: Zpěvácký spolek "Hlahol" v Praze. Ročník 74. Výkon 536. Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti! První řádný koncert v sobotu dne 30. března 1935 o 20. hodině ve Smetanově síni Obecního domu. Tiskem B. Stýbla v Praze. HERLE Jaromír -sbormistr   Praha
293 Propagační leták, jednolist: V neděli dne 28. února 1864 uspořádá zpěvácký spolek v Jičíně pěveckou zábavu pro své přispívající údy v místnostech občanské besedy v hostinci u města Hamburku. Tisk F. J. Kastránka v Jičíně 1864.   Zpěvácký spolek Jičín
294 Propagační tisk, 4 s.: Dámská pěvecká jednota "Zora" ve Smiřicích, člen prvé české pěvecké a hudební župy, pořádá za laskavého spoluúčinkování pěvecko-ochotnické jednoty "Hanka" a jednotlivých členů téže v neděli dne 17. listopadu 1901 spolkovou produkci v sále "hotelu Andrejsek". Tiskli Bratři Peřinové v Hradci Králové. - Nákladem "Zory".   Zora a Hanka Smiřice
295 Propagační tisk, 4 s.: Sängerchor der tschechischen Lehrer. Pěvecký sbor českých učitelů. Kulturgruppe der Nationalgemeinschaft in Smirschitz. - Gesangverein "Hanka" in Smirschitz. Kulturní odbor Národního souručenství ve Smiřicích. - Pěvecká jednota "Hanka" ve Smiřicích. Konzert. Koncert. Sonntag den 7. November 1843 um 20 Uhr ... .   Kulturní odbor Národního souručenství, Pěvecká jednota Hanka Smiřice
296 Propagační tisk, 4 s.: Zpěvácký spolek "Branislav" v Jilemnici, člen "První české pěvecké hudební župy" a "Ústřední jednoty zpěváckých spolků v Praze" oslaví 50 let svého trvání v sobotu dne 28. září 1912 v sále městské dvorany v Jilemnici za spoluúčinkování sl. dámské jednoty "Víla" pěveckou produkcí spojenou s vojenským koncertem kapely c. a k. pěšího pluku č. 98 z Josefova, řízením kapelníka pana J. Fialy. Ant. Baumgartner, Jilemnice. FIALA J. - kapelník Branislav a Víla Jilemnice
297 Propagační tisk, 4 s.: Rok XXXX. Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti. Zpěvácký spolek "BRANISLAV" a dámská pěvecká jednota "VÍLA" v Jilemnici, členové I. české pěvecké a hudební župy pořádají na oslavu památného dne čtyrycetiletého založení spolku v den sv. Václava 28. září 1902 slavnost. Tiskem Al. Neuberta v Jilemnici. - nákl. vlast.   Branislav a Víla Jilemnice
298 Propagační tisk, 8 s.: Tělocvičná jednota Sokol Jičín, Masarykovo divadlo dne 25. února 1928. Zahájení oslav 10. výročí osvobození. Koncert Pražského pěveckého sboru Smetana. Knihtiskárna Šmejc a spol., Jičín.   Smetana, TJ Sokol Praha, Jičín
299 Propagační leták, jednolist.: Beseda zpěváckého spolku "Branislava", jenž odbývati se bude dne 20. listopadu 1864 v sále u "Zlatého anjela" v Jilemnici. Tisk F. J. Kastránka v Jičíně 1864.   Branislav Jilemnice
300 Propagační leták, jednolist.: poškozeno odtržením poštovní známky: Ve prospěch Národního divadla [pořá]dá zpěvácký spolek "Branislav" v Jilemnici za laskavého spoluúčinkování pánů Fr. Jerie, prof. Višňáka a Fr. Buďárka pěveckou zábavu dne 21. srpna 1881 v místnostech nové školy.   Branislav Jilemnice
301 Propagační leták, jednolist: 70 let "Bořivoje" … v Lomnici nad Popelkou. V sobotu dne 4. června 1932 v Tylově divadle o půl 9. hodině večer jubilejní koncert. Knihtiskárna Ed. Kosař, Lomnice n. Pop. FUČÍK Jaroslav - sbormistr Bořivoj Lomnice nad Popelkou
302 Propagační tisk, 8 s.: Pěvec. spolek "Smetana" v Plzni ve velké dvor. Waldekově. V pátek 30. ledna t.r. o 8. Hodině večerní mimořádný koncert k oslavě 60. Narozenin J. B. Foerstera. Tiskárna Ant. Kovářík a spol. v Plzni. FOERSTER Josef Bohuslav Smetana Plzeň
303 Propagační tisk, 4 s.: Koncert pěveckého sdružení pražských učitelů … . Knihtiskárna Edvard Leschinger. SPILKA - dirigent Pěvecké sdružení pražských učitelů  
304 Propagační tisk, 4 s.: Koncert pěveckého sdružení pražských učitelů … . E. Leschinger, Praha, Štěpánská 624 [pošk.] SPILKA - dirigent Pěvecké sdružení pražských učitelů  
305 Propagační tisk, 4 s.: Koncert pěveckého sdružení pražských učitelů … . Palásek a Kraus, Praha I-159. SPILKA František - dirigent Pěvecké sdružení pražských učitelů  
306 Propagační tisk, 4 s.: Třináctý nedělní dýchánek pro dělné ženy a dívky všech odborů jež pořádá Český americký klub dam. Tiskem Kabátníka a spol. v Jičíně.   Americký klub dam  
307 Propagační tisk, 6 s. ("skládačka"): První pěvecká a hudební župa severových. Čech, člen P. O. ČSL. pořádá ve dnech 24. a 25. května 1930 XXX. Jubilejní župní sjezd ve Dvoře Králové n. L. pod protektorátem slavné městské rady města Dvora Králové n. L. v Hankově domě. V sobotu dne 24. května v 8 hod. več.: akademie... Trohoř a synové, Dvůr Králové n. L. Matys Václav - předseda I. pěvecké a hudební župy sv. Čech; JÍRA Josef - jednatel I. pěvecké a hudební župy sv. Čech První pěvecká a hudební župa severovýchodních Čech Dvůr Králové nad Labem
308 Drobný tisk, 8 s.: Koncert českého dělnického pěveckého sboru "Lyra" z Chicaga. Dirigent Frank Kubina … . Tiskem "Pokroku", Praha KUBINA Frank - dirigent Lyra Chicago
309 Propagační tisk, 4 s.: První česká pěvecká a hudební župa … pořádá pod záštitou slav. měst. zastupitelstva se zpěváckým spolkem "Branislav" a dámskou pěv. jednotou "Víla" XX. župní sjezd v Jilemnici ve dnech 21. a 22. června 1913. Umělecký ústav grafický A. a O. Baumgartner v Jilemnici.   První česká pěvecká a hudební župa, Branislav, Víla Jilemnice
310 Propagační leták, jednolist (provolání): Přátelům našeho Pošumaví … . Přímo zasílá obrazem pošty nakladatel Frant. Švejda, Praha VIII. Telefon 25706 [reklama na Stögrovy "Šumavské písničky"]. Alois Lapáček, Praha V ŠVEJDA František - knihkupec, nakladatel    
311 Propagační tisk, 20 s.: Pěvecké sdružení moravských učitelů. Jubilejní koncert …. v Lomnici n. P. dne 6. září 1913 … . Knihtiskárna Fr. Kusáka ve Vyškově. VACH Ferdinand - dirigent Pěvecké sdužení moravských učitelů Lomnice nad Popelkou
312 Propagační leták, jednolist: Ročník XLIV. "Pěvce dobra milují Bozi." Hotel Centrál. V 8 hod. večer. Zpěvácký spolek Hlasoň v Nové Pace, člen pěv. o. čs. a první české pěv. a hudební župy. V neděli dne 14. září 1924 na mnohostrannou žádost podruhé: Píseň Fortuniova ... . I. A. Riedl, N. Paka.   Hlasoň Nová Paka
313 Propagační leták, jednolist: Zpěvácký spolek Branislav v Jilemnici uspořádá dne 13. září 1868 v hostinci "U zlatého anděla" besedu, jejíž čistý výnos určen k zakoupení piana. Tiskem Dra. Edv. Grégra v Praze 1868. Nákladem vlastním.   Branislav Jilemnice
314 Propagační leták, 4 s., pošk.: Tělocvičná jednota Sokol I. Smíchov. 27.dubna 1924, 7 hodin večer. Sokolovna. Smetanův večer na oslavu 100. Výročí narozenin mistrových. SMETANA Bedřich TJ Sokol Praha-Smíchov
315 Propagační tisk, 4 s.: 1868, 1928. Jubilejní festival, výstava a sjezd Pěvecké obce československé 7., 8., 9. a 15. dubna 1928 v Praze. VESELÁ-KABELÁČOVÁ M.; NORDENOVÁ A.; MAŘÁK O., NOVÁK V. aj. Pěvecká obec československá Praha
316 Propagační tisk, 4 s.: Obecní dům v Praze, dne 29. prosince 1932. Koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů. Družstvo knihtiskárny v Hranicích. VACH Ferdinand - dirigent Pěvecké sdružení moravských učitelů Praha
317 Propagační leták, jednolist: Ve čtvrtek dne 23. června 1864 uspořádá zpěvácký spolek Kovář v Čáslavi pěveckou a hudební zábavu … . Tisk Fr. Procházky v Čáslavi. HLAVÁČKOVÁ Aloisie Kovář Čáslav
318 Propagační tisk, 4 s.: Lidový dům v Mor. Ostravě. Sobota dne 21. listopadu 1936 o 20. hodině. Koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů. Zakladatel a čestný dirigent profesor Ferdinand Vach. Družstvo knihtiskárny v Hranicích. VACH Ferdinand - dirigent; ŠOUPAL Jan - dirigent aj. Pěvecké sdružení moravských učitelů Ostrava
319 Propagační leták, jednolist: Branislav - Víla - Kolár v Jilemnici. Městská dvorana. Pohostinské vystoupení pana Alex. Samojlovyče, koncert. pěvce, člena pražských divadel. A. a O. Baumgartner, Jilemnice. SAMOJLOVYČ Alex. - pěvec Branislav, Víla, Kolár Jilemnice
320 Propagační leták, jednolist, pošk.: Ve prospěch vánočního stromku zdejší chudé školní mládeži uspořádá zpěvácký spolek "Branislav" v Jilemnici za laskavého spoluúčinkování sl. dívčí pěvecké jednoty "Víly", sl. ochot. divadelního spolku "Kolára" a sl. zdejšího hudebního sboru 56 letou produkci dne 12. listopadu 1882 v sále "U zlatého anděla". Tisk Ferd. Pavelky v Novém Bydžově.   Branislav, Víla, Kolár Jilemnice
321 Propagační leták, jednolist: Na počest svých pánů přispívajících členů uspořádá zpěvácký spolek "Branislav" v Jilemnici v sále "U zlatého anděla" v den sv. Cecilie, dne 22. listopadu 1885 pěvecko-taneční zábavu. Tisk F. Pavelky v Nov. Bydžově.   Branislav Jilemnice
322 Propagační leták, jednolist: Ve prospěch schudlých rodin tkalcovských uspořádá zpěvácký spolek "Branislav" v Jilemnici dne 2. dubna 1876 v místnostech hostince "U zlatého anděla" produkci. B. Böhm v Novém Městě n. M.   Branislav Jilemnice
323 Drobný tisk, 12 s.: Fedor Šaljapin. The Gramophone Co. (Czechoslov.) Ltd. spol. s. r. o. Střekov nad Lab. + propagační tisk, 4 s.: Kulturní ředitelství M. Bičurin, Praha, palác "Kotva". Ve středu 4. Května 1932. Začátek o 8. Hod. večerní. Velký sál Lucerny. Koncert Feodor Šaljapin. Spoluúčinkuje Ivan Bazilevský, klavírní virtuos. ŠALJAPIN Fjodor Ivanovič (1873-1938); BAZILEVSKÝ Ivan   Praha
324 Propagační leták, jednolist: Beseda zpěváckého spolku "Branislava", jenž odbývati se bude dne 2. května 1864 v sále u "Bílého beránka" v Jilemnici. Tisk F. J. Kastránka v Jičíně-1864.   Branislav Jilemnice
325 Propagační leták, jednolist: P. T. Dle usnesení výboru vydán bude společným nákladem žup a jednot sdružených přehled o činnosti a působení První české pěvecké a hudební župy za dobu 12 let … . V N. Pace v červenci 1903. Knihtiskárna Lad. A. Riedla v Nové Pace.   První česká pěvecká a hudební župa  
326 Propagační leták, jednolist: Odbor Klubu českých turistů v Jilemnici pořádá k oslavě jarního svátku sv. Josefa dne 19. března 1896 velký koncert městského sboru hudebního z Vysokého n. J. ve velkém sále městské "Radnice" v Jilemnici. Tiskem Al. Neuberta v Jilemnici-Nákl. vlast.   Městský sbor hudební; Odbor Klubu českých turistů Vysoké nad Jizerou; Jilemnice
327 Propagační leták, jednolist: Na počest svých přispívajících pánů členů uspořádá zpěvácký spolek "Branislav" v Jilemnici dne 21. června 1874 akademii ve dvou odděleních. Tiskem Th. Böhma v Novém Městě n. M.   Branislav Jilemnice
328 Propagační leták, jednolist: V neděli, dne 22. listopadu 1874 uspořádán zpěvácký spolek "Branislav" v Jilemnici v hostinci u "Bílé růže" za spoluúčinkování dívčí pěvecké jednoty "Víla" akademii ve dvou odděleních. Tiskem Th. Böhma v Novém Městě n. M.   Branislav, Víla Jilemnice
329 Propagační leták, jednolist: Dne 20. dubna 1873 uspořádá zpěvácký spolek "Branislav" v Jilemnici za spoluúčinkování "Víly" a "Kolára" v místnostech divadelních pěveckou a divadelní akademii. Tiskem Th. Böhma v Novém Městě n. M.   Branislav, Víla, Kolár Jilemnice
330 Propagační leták, jednolist: Na počest svých přispívajících pánů členů uspořádá zpěvácký spolek "Branislav" v Jilemnici dne 21. června 1874 akademii ve dvou odděleních. Tiskem Th. Böhma v Novém Městě n. M.   Branislav Jilemnice
331 Propagační leták, jednolist: Program k slavnosti svěcení práporu zpěváckého spolku "Branislava" v Jilemnici na den 21. srpna 1864. Tisk F. J. Kastránka v Jičíně.   Branislav Jilemnice
332 Propagační leták, 4 s.: Zpěvácký spolek "Branislav" a ochotnický spolek "Kolár" v Jilemnici uspořádají za laskavého spoluúčinkování řed. P. Frt. Buďárka zábavu dne 18. prosince 1887 v sále v "Lázních", jejíž čistý výnos určen jest na zakoupení školních potřeb chudým dítkám zdejších škol. Tisk F. Pavelky v N. Bydžově. BUĎÁREK František Branislav, Kolár Jilemnice
333 Propagační leták, 4 s.: Pozvání ku slavnosti svěcení praporu dobrovolných hasičů v Roztokách u Jilemnice v pondělí svatodušní dne 14. června 1886. Tisk F. Pavelka, N. Bydžov.   SDH Roztoky u Jilemnice
334 Propagační tisk, 4 s.: Koncert Pěveckého sdružení učitelů Krkonošských. Tiskem Severočeské knihtiskárny A. a O. Baumgartner v Jilemnici. - Nákladem vlastním.   Pěvecké sdružení učitelů Krkonošských  
335 Propagační leták, "skládačka": Václavkova Kniha satir. Večer české satiry 19. a 20. století v recitacích a písních. Václavkova Olomouc 1963. Václavkova Kniha satir. Pořádá filosofická fakulta University Palackého a Vlastivědný ústav v Olomouci. Pondělí 25. března 1963 v 19,30 hodin. Sál Bedřicha Václavka, Vlastivědný ústav Olomouc-náměstí Republiky 6. VÁCLAVEK Bedřich   Olomouc
336 Propagační leták, jednolist: Zpěvácké spolky "Branislav" a "Víla" v Jilemnici. Městská dvorana. Na Hod Boží Velikonoční 20. dubna 1930 … . Pohostinské vystoupení p. Ot. Bartoše z Pardubic. Dr. Antonín Dvořák: Tvrdé palice. Komická opera na text Dra. J. Štolby. A. a O. Baumgartner, Jilemnice. BARTOŠ Ot. Branislav, Víla Jilemnice
337 Propagační leták, jednolist: Zpěvácký spolek Branislav v Jilemnici uspořádá dne 22. listopadu 1868 v hostinci "U zlatého anděla" besedu, jejíž čistý výnos určen k zakoupení piana. Tiskem B. Böhma v N. Městě n. M. - Nákladem vlastním.   Branislav Jilemnice
338 Propagační leták, jednolist: Pozvání k studentské merendě, uspořádané ve prospěch občanské knihovny v Jilemnici, dne 18. září 1870 "U bílého beránka". Tiskem J. S. Skrejšovského v Praze 1870 . Nákladem vlastním. Připojen útržek "Taneční pořádek".     Jilemnice
339 Propagační tisk, 4 s.: Pěvecké sdružení učitelů Krkonošských. V pátek dne 28. října 1927 v sále Sokolovny ve Vysokém n. Jiz. Na oslavu devátého výročí prohlášení samostatnosti koncert. A. a O. Baumgartner, Jilemnice.   Pěvecké sdružení učitelů Krkonošských Vysoké nad Jizerou
340 Propagační tisk, 12 s.: Hudební nakladatelství Josef Lacina, Říčany u Prahy. Seznam hudebnin. Hudba smyčcová … . N některých stranách reklamy. Knihtiskárna Josef Zoufalý, Mnichovice. LACINA Josef Hudební nakladatelství Josef Lacina Říčany u Prahy
341 Propagační leták, jednolist: Dům kultury ROH v Českých Budějovicích uvádí pro přátele dechovky komponovaný pořad písniček Ady Doška o jihočeských vesničkách a městech K Budějcům je cesta. Hraje dechová hudba Škodovanka s kapelníkem Františkem Svobodou ... . Na druhé straně tisku: notový záznam polky K Budějcům je cesta a datum konání komponovaného pořadu 12.12. 1986 SVOBODA František, DOŠKOVÁ Irena a Petra, ŠVEJDOVÁ Jiřina, ZABILKOVÁ Věra, BOJKO Mavrodiev, PLACHÝ Zdeněk, DOŠKO Ada, ŠTÁDLER Stanislav, WEIS Oldřich, SYPAL Jaromír dechová hudba Škodovanka České Budějovice
342 Pozvánka, 4 s.: Sbor pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi v Praze dovoluje si Vás uctivě zváti k zahajovací slavnosti jubilea stých narozenin Bedřicha Smetany, která se koná v Národním divadle v neděli, dne 2. března 1924 ... . Do téže doby vyprošuje si i Vaši přihlášku o vstupenky k pěti slavnostním koncertům ... ve Smetanově síni Obecního domu dne 1., 8., 15., 22. a 29. března 1924 ... . SMETANA Bedřich Sbor pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi v Praze Praha
343 Pozvánka, 4 s.: Kulturní rada N.S. při Národní radě české zve Vás na slavnostní koncert. Řídí Dr. Václav Smetáček. J. B. Foerster: Svatý Václav. Kantáta pro sóla, smíšený sbor, dětský sbor, velký orchestr a varhany na slova Ant. Klášterského, který pořádá v pátek 27. září 1940 o 20. hodině ve Smetanově síni Obecního domu hlavního města Prahy ... . [Tisk.:]Novina Praha. SMETÁČEK Václav, FOERSTER Josef Bohuslav Kulturní rada Národního souručenství Praha
344 Propagační leták, jednolist: Spolek zpěvácký v Jindřichově Hradci uspořádá dne 7. února 1866 v sále měšťanské střelny vínek ... .   Zpěvácký spolek Jindřichův Hradec
345 Propagační tisk, 8 s.: V neděli dne 18. května 1958 ve 14 hodin v přírodním divadle v Jilemnici. Pěvecký festival Libereckého kraje. Účinkují: Devět nejlepších souborů Libereckého kraje. Společná vystoupení doprovází Krajský symfonický orchestr za řízení A. Kouby. Severografia Semily. HORÁČEK Jaromír (1900 - 1976), folklorista, spisovatel, učitel Pěvecké sdružení učitelů krkonošských v Jilemnici; Krajský pěvecký sbor učitelek severních Čech, Nový Bor; Pěvecký sbor Slavoj, Bakov nad Jizerou; Pěvecký sbor RK SZŠ, Mnichovo Hradiště; Pěvecké sdružení učitelů severních Čech, Česká Lípa; Dívčí sbor pedagogické školy, Liberec; Soubor Antonín Dvořák, Turnov; Malý ženský sbor Pěveckého sboru Ještěd, Liberec; Pěvecký sbor ZK Seba, Tanvald; Pěvecký sbor Ještěd, Liberec Jilemnice
346 Propagační tisk, 8 s.: Texty sborů. Koncert „Pěveckého sdružení moravských učitelů“ v železném Brodě 23. srpna 1911. Dirigent profesor Ferdinand Vach. Pořádá Sokol železnobrodský. Cena 20 haléřů. V Železném Brodě v srpnu 1911. Tisk Jos. Kotrby v Žel. Brodě. Nákl. Sokola železnobrodského. VACH Ferdinand Sokol železnobrodský; Pěvecké sdružení moravských učitelů Železný Brod
347 Propagační tisk, 4 s.: Rudolfinum. V pondělí dne 25. března 1907 o 7 hod. večerní: koncert Pěveckého sdružení učitelů moravských (50 zpěváků). Dirigent prof. Ferdinand Vach ... . Knihtiskárna B. Stýbla v Praze. Na poslední straně: reklama firmy Maison Staněk Prague. VACH Ferdinand Pěvecké sdružení moravských učitelů Praha
348 Propagační tisk, 4 s.: Evangelická beseda v Praze uspořádá v letošním svém 25 letém trvání ve čtvrtek 8. listopadu 1900 na paměť výročního dne bitvy bělohorské přednáškový večer ... . Knihtiskárna Karla Pittera v Praze. HREJSA Ferdinand Evangelická beseda v Praze Praha
349 Propagační tisk, 4 s.: Zpěváčtí spolkové Krakonoš a Vlastimila uspořádají na oslavu svěcení spolkového praporu dne 28. srpna 1870 besedu v sále „U českého lva“ ve Vysokém. Tiskem J. S. Skrejšovského v Praze 1870. Nákladem vlastním. Tisk je poškozen přeložením, na poslední straně neúplná poštovní známka a razítka.   Zpěvácký spolek Vlastimila; zpěvácký spolek Krakonoš Vysoké nad Jizerou
350 Propagační tisk, 4 s.: Zpěvácký spolek „Krakonoš“ uspořádá dne 17. července 1870 v sále „U českého lva“ ve Vysokém besedu, při níž dívčí pěvecká jednota „Vlastimila“ ochotně spoluúčinkovati bude. Tiskem J. S. Skrejšovského v Praze 1870. Nákladem vlastním.   Dívčí pěvecká jednota Vlastimila; Zpěvácký spolek Krakonoš Vysoké nad Jizerou
351 Propagační leták, jednolist: Do Lomnice n. Pop. a okolí! Dovoluji si zdvořile oznámiti, že dnem 1. prosince t.r. uvádím v činnost živnost kapelnickou s odborným vyučováním hudby na veškeré hudební nástroje ... Jan Lukeš ... Lomnice n. Pop., č. 75. Nové město ... . [Tisk.] E. Kosař. Lomnice n. P. LUKEŠ Jan   Lomnice nad Popelkou
352 Propagační leták, jednolist: V neděli dne 16. srpna 1863. Slavnost svěcení práporu zpěváckého spolku „Vlastimila“ v Litomyšli, spojená se slavnostmi: sv. Cyril-Metodějskou a Ottakarskou. Program ... . Tiskem A. Augusty v Litomyšli 1863.   Vlastimila Litomyšl
353 Propagační leták, 4 s.: Na oslavu svého 10-letého trvání uspořádá těl.-has. jednota „Sokol“ v Jilemnici dne 7. září 1879 v místnostech pivovaru velký koncert a ples za spoluúčinkování sl. dívčí pěv. jednoty „Víla“, sl. zpěv. spolku „Branislav“, kapely 15. řad. pěš. pluku vévody Nassavského říz. kapelníka p. Scheibelreitera ... Tiskem Th. Böhma v Nov. Městě n. M. SCHEIBELREITER - kapelník Sokol; Víla; Branislav; kapela 15. pěšího pluku vévody nassavského Jilemnice
354 Pozvánka, 4 s.: Pozvání k studentské besedě dne 26. srpna 1868 v hostinci pana Jana Bergra v Nové Pace. Knihtiskárna Mikuláš a Knapp v Praze, v Karlíně. BERGER Jan - hostinský   Nová Paka
355 Propagační tisk, skládačka: Z pokrokového malířství na Moravě ve 30. letech. Dům umění Olomouc – březen - duben 1963. Autor textu: Václav Zykmund. ZYKMUND Václav Dům umění Olomouc Olomouc
356 Propagační leták, 4 s.: Matinée. Deutscher literarisch-künstlerischer Verein und Bildungsstelle der bankbeamten Altböhmisches konzert … Mozarteum 15. Dezember … . [rok neuveden] KEUSSLER Gerhard von (1874-1949) - německý hudební skladatel estonského původu Deutscher literarisch-künstlerischer Verein  
357 Pozvánka, 4 s.: Závodní výbor ROH Národního muzea zve zaměstnance Národního muzea, jejich přátele a známé na malý pořad kramářských písní Ve společnosti častokrát ..., který se koná dne 26. února 1962 v 19.45 hod. v místnostech Klubu čsl. novinářů, Praha 1, Stalinova 3. KHEL Richard, BEZDĚK Karel, KOČOVÁ Zuzana - herečka, VÁGNER Jaroslav - herec Závodní výbor ROH Národního muzea, Klub čs. novinářů Praha
358 Propagační tisk, 4 s.: Národní muzeum v Praze, Klub čsl. novinářů, 26. února 1962. 1. provedení. Ve společnosti častokrát ..., malý pořad kramářských písní ... . KHEL Richard, BEZDĚK Karel, KOČOVÁ Zuzana - herečka, VÁGNER Jaroslav - herec Závodní výbor ROH Národního muzea, Klub čs. novinářů Praha
359 Propagační leták, jednolist, horní okraj pošk.: Taneční, pěvecká a deklamatorní zábava Besedy zlatníků a stříbrníků v Praze v neděli dne 18. března 1888 ... . 2x razítko: Beseda zlatníků a stříbrníků v Praze, zábavní výbor. KROUPA - kapelník Beseda zlatníků a stříbrníků v Praze Praha
360 Propagační leták, jednolist, horní okraj pošk.: Taneční, pěvecká a deklamatorní zábava Besedy zlatníků a stříbrníků v Praze v neděli dne 18. března 1888 ... . 2x špatně čitelné razítko: Beseda zlatníků a stříbrníků v Praze, zábavní výbor. KROUPA - kapelník Beseda zlatníků a stříbrníků v Praze Praha
361 Pozvánka, jednolist: Pozvání ku odborné přednášce, již pořádá v neděli, 3. dubna 1892 Beseda zlatníků a stříbrníků v Praze v sále Konviktském ... . KUBÍNEK - kapelník; ZÍBRT Čeněk; ZAMRZLA Rudolf - sbormistr Beseda zlatníků a stříbrníků v Praze Praha
362 Propagační leták, jednolist: Koncertní a taneční zábavu pořádá Beseda zlatníků a stříbrníků v Praze dne 28. září 1885 v sále Konviktském. Tiskem Ed. Beauforta v Praze.   Beseda zlatníků a stříbrníků v Praze Praha
363 Propagační leták, jednolist: Das Officiers – Corps des 2. bataillons des Infanterie – Regiments Freiherr von Bouvard Bo. 74 veranstaltet am 22. Juli 1899 anlässlich des Scheidens aus der Garnison ein Abschieds – Concert ... . [Tisk.] Kabátník a Comp. Jičín   Infanterie - Regiment Freiherr von Bouvard [Jičín]
364 Propagační leták, 4 s.: Pěvecký spolek Škroup v Železném Brodě. Neděle 30. dubna 1950 ve 20 hod. Dvorana radnice. V předvečer oslav 1. máje. Slavnostní koncert k poctě 90. narozenin národ. umělce Mistra Dr. h. c. J. B. Foerstra ... .) FOERSTER Josef Bohuslav; HAVRÁNEK František; DĚDEČKOVÁ Míla; LUBAS Ladislav Pěvecký spolek Škroup Železný Brod
365 Účet, jednolist: Účet firmy J. Šváb, nakladatelství kupletů, výstupů, písní, aktovek a žertovných pohlednic v Praze – III. ... . [Tisk.] Th. Venta, Praha 749-I. ŠVÁB MALOSTRANSKÝ Josef Firma J. Šváb, nakladatelství kupletů, výstupů, písní, aktovek a žertovných pohlednic Praha
366 Účet, jednolist, pošk.: Edition M. U., Mozarteum. Hudební závod, nakladatelství, sklad a půjčovna pian a pianin, vydavatelství „Dalibora“, koncertní ředitelství Mojmír Urbánek, Praha . II., Jungmannova tř. 34. Komorní dodavatel ... . Účet vystaven na jméno F. Štejfová, Lomnice n. Pop. URBÁNEK Mojmír Hudební závod, nakladatelství, sklad a půjčovna pian a pianin, vydavatelství "Dalibora", koncertní ředitelství Mojmír Urbánek Praha
367 Propagační tisk, 16 s.: Divadlo Měst. dvorana, Smiřice. Pěvecká jednota „hanka“, jednota div. ochotníků „Jirásek“ (člen Ú. M. D. O. Č.) a Těl. jedn. „Sokol“. Opereta Járy Beneše: Na tý louce zelený. Slova napsali Tobis – Mírovský – Rohan – Špilar. Nastudoval a řídí J. Lefnar. Středa, 25. pros. (sv. Nar. Páně), čtvrtek, 26. pros. (na sv. Štěpána) ... Úterý, 31. pros. 1935 (sv. Silvestra) ... . Obsah tisku: reklamy, článek o J. Benešovi a operetě „Na tý louce zelený“, básně. BENEŠ Jára; LEFNAR J. Hanka, Jirásek, Sokol Smiřice
368 Pozvánka, jednolist: Pozvání k první periodické produkci ve zpěvu v třetím roce spolkovém, kterou zpěvácký spolek Jičínský svým údům uspořádá dne 22. listopadu 1863 v místnostech občanské besedy v hostinci U města Hamburku. Tisk Františka Kastránka v Jičíně. ROST Václav - majitel papírnictví Zpěvácký spolek jičínský Jičín
369 Propagační leták, 4 s.: 58. produkce zpěváckého spolku „Branislava“. „V českém pění, buď naše spřátelení!“ Zpěvácký spolek „Branislav“ v Jilemnici uspořádá za ochotného přispění slav. dívčí pěvecké jednoty „Víly“, sl. Haklovy, Kváčkovy a p. Frt. Buďárka dne 20. prosince 1885 v sále „U zlatého anděla“ produkci ... . Tisk Ferd. Pavelky v Novém Bydžově. HAKLOVÁ sl.; KVÁČKOVÁ sl., BUĎÁREK František Branislav, Víla Jilemnice
370 Propagační leták, jednolist, pošk.:Pěvecké spolky „Branislav“ a „Víla“ v Jilemnici, členové První české pěvecké a hudební župy, pořádají v neděli dne 17. dubna 1921 za laskavé účasti p. Bř. Matějky koncert. [Tisk.] A. a O. Baumgartner, Jilemnice. MATĚJKA Břetislav Branislav, Víla Jilemnice
371 Propagační leták, jednolist, odtržená vstupenka: Pozvání k velké koncertní a taneční zábavě, kterouž pořádá v neděli, 23. července 1893 „Beseda zlatníků a stříbrníků“ v Praze za spoluúčinkování kapely c. a k. pěš. pluku krále Humberta č. 28 a pěveckého kroužku besedního v rozsáhlých místnostech restaurantu „Austrie“ na Smíchově. Razítko Besedy. Tiskem B. Grunda a V. Svatoně na Král. Vinohradech. Nákl. Besedy.   Beseda zlatníků a stříbrníků v Praze Praha
372 Propagační leták, 4 s.: Pěvecký spolek Škroup v Železném Brodě. Neděle 30. dubna 1950 ve 20 hod. Dvorana radnice. V předvečer oslav 1. máje. Slavnostní koncert k poctě 90. narozenin národ. umělce Mistra Dr. h. c. J. B. Foerstra ... .) FOERSTER Josef Bohuslav; HAVRÁNEK František; DĚDEČKOVÁ Míla; LUBAS Ladislav Pěvecký spolek Škroup Železný Brod
373 Plakát, 470x315 mm, přeložený jednolist: Kampelíkův spořitelní a záložní spolek pro Syřenov a okolí, zapsané společenstvo s neobmezeným ručením v Syřenově zve upřímně ke slavnostnímu otevření Kampelíkova domu v Syřenově, které se koná v neděli dne 17. června 1934. KAMPELÍK František Cyril; ŠULC F. - starosta Kampeličky; KROIHER F. J. - děkan, senátor; BRADÁČ Bohumír - ministr; PODZIMEK Petr - starosta obce Kampelíkův spořitelní a záložní spolek pro Syřenov a okolí; Zpěvácký spolek Bořivoj z Lomnice nad Popelkou Syřenov
374 Propagační leták, jednolist, mírně pošk.: Ročník LXV. „Pěvce dobra milují bozi“. V neděli dne 11. května 1924. Začátek ve 3 hod. odpol. Zpěv. sp. „Hlasoň“ v Nové Pace, člen p. o. česk. a první české pěvecké a hudební župy, koná v předvečer 40ti letého výroční úmrtí mistra B.Smetany třetí oslavný den ... . [Tisk.] A. Ridel, N. Paka. SMETANA Bedřich Hlasoň Nová Paka
375 Propagační tisk, 4 strany: Filosofická fakulta University Palackého v Olomouci pořádá … uměnovědné dny Václavkova Olomouc 1963 k otázkám pokrokové tradice a revoluce v uměnovědě. Pracovní zasedání se konají ve dnech 25. – 27. března 1963 na Filosofické fakultě Univerzity Palackého ... . VÁCLAVEK Bedřich Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Olomouc
376 Propagační leták, jednolist: Program ku druhé večerní zábavě zpěváckého spolku „Hlaholu“ dne 6. dubna 1862. Tiskem K. Schreyera a Hynka Fuchse v Praze.   Hlahol  
377 Propagační leták, jednolist: Pražská konservatoř Rudolfinum. Hudební večer chovanců dne 22. května 1897. Na druhé straně tisku text německy. [Tisk.] Rohlíček a Sievers v Praze. GASSEROVÁ Pavlína; WOLLMANNOVÁ Sidonie; FASSBENDEROVÁ Zdeňka; HON František; SUTTNER Josef; REISSNER Ludvík aj. Rudolfinum Praha
378 Propagační tisk, 4 s. + vložený jednolist: Pozvání ku slavnosti svěcení praporu řemeslnické besedy v Novém Bydžově v neděli dne 3. září 1882. Tisk Ferd. Pavelky v Novém Bydžově.   Řemeslnická beseda Nový Bydžov
379 Propagační tisk, 4 s.: SSČU. Smíšený sbor českého učitelstva při Ústředním výboru odborového svazu pracovníků školství a vědy. Umělecký vedoucí: prof. dr. Josef Plavec ... . PLAVEC Josef; VÁLA Jiří; KŘIŠŤAN František; EHL Jaroslav; SNĚTINA Jindřich Smíšený sbor českého učitelstva  
380 Propagační tisk, skládačka (6 s.): Spolek pro pěstování písně. Rok II. Koncert 7. Hotel Central v Praze v pátek 16. prosince 1910 o půl 8. hodině več. Večer písní Petra Cornelia a Františka Liszta. Účinkují: p. Emil Burian, člen opery Národního divadla v Praze (zpěv) (s laskavým svolením správy Národního divadla), p. Václav Štěpán (klavír). Pořad ... Tiskem „Politiky“ v Praze. Nákladem vlastním. BURIAN Emil; ŠTĚPÁN Václav; LISZT Ferenc; CORNELIUS Peter Spolek pro pěstování písně Praha
381 Propagační tisk, 8 s.: Pěvecké sdružení pražských učitelů, nositel Řádu práce, ÚV odborového svazu zaměstnanců školství, vědy, umění a tisku. Dirigent Jan Kasal. Pořad: I. Sbory J. B. Foerstra (k 100. výročí narození skladatele) … II. Vítězné sbory Janáčkovy soutěže mužské sborové tvorby, první provedení … III. B. Martinů (k uctění památky skladatele) MARTINŮ Bohuslav; FOERSTER J. B.; JANÁČEK Leoš; KASAL Jan - dirigent Pěvecké sdružení pražských učitelů Praha
382 Propagační tisk, 4 s., pošk.: Velká akademie sjednocených česko-slovanských pěveckých spolků ve prospěch Národního divadla dne 17. května 1868 o 12. hod. pol. v Novoměstském divadle z laskavého spoluúčinkování sl. Věkoslavy Blažkové, pp. J. Krejčího, J. Lva a J.Palečka, pak chovanců slav. konservatoře Pražské.Tiskem Steinhausera a Nováka v Praze BLAŽKOVÁ Věkoslava; KREJČÍ J.; LEV J.; PALEČEK J. Národní divadlo; Novoměstské divadlo Praha
383 Propagační leták, jednolist: Sdružené kulturní spolky v Jilemnici. Pod protektorátem městské rady. V sobotu dne 18. února 1939. Městská dvorana. Začátek přesně v 8 hodin večer. Koncert Pěveckého sdružení pražských učitelů. [Tisk.] A. & O. Baumgartner, Jilemnice   Pěvecké sdružení pražských učitelů Jilemnice
384 Propagační leták, jednolist: Koncert „Umělecké besedy“ ve prospěch povodní poškozených. [B.r. – vpisek: 1869]. Kněhtiskárna B. Stýbla v Praze. – Nákladem vlastním. – N. p. k.   Umělecká beseda Praha
385 Propagační tisk, 4 s.: Okresní a městský osvětový sbor a zpěv. spolek Dvořák v Turnově pořádají pod záštitou městské rady turnovské slavnostní koncert p. P. S. Křížkovský. V pátek 18. dubna 1941 v měst. biu v 20:15 hod. Vytiskl Jan Jiránek, Turnov KŘÍŽKOVSKÝ P. S.    
386 Propagační tisk, 4 s.: V českém pění, buď naše spřátelení! Srdečný pěvecký pozdrav! Dne 21. srpna 1864 slavíme svěcení práporu spolku našeho. – Zveme přátelsky k slavnosti této Ctěný Vás spolek … . „Branislav“, zpěvácký spolek Jilemnický … . Tisk Frant. J. Kastránka v Jičíně, – 1864. Adresa příjemce: Slavnému zpěváckému spolku Slavjan v Hradci Králové. Razítka, vpisky   Branislav Jilemnice
387 Propagační tisk, 4 s., mírně pošk.: B. Smetana 1824 – 1884, A. Dvořák 1841 – 1904. Okresní osvětový sbor v Jilemnici. Program koncertu pořádaného v neděli dne 15. dubna 1934 v 8 hodin večer v sále Městské dvorany. Účinkují: Pěvecké sbory „Branislav“ a „Víla“ za přispění ak. sp. „Podhoran“ a orchestru p. Ant. Jirouta, doplněného pp. ochotníky. [Tisk.] A. & O. Baumgartner v Jilemnici JIROUT Antonín Branislav, Víla, Podhoran Jilemnice
388 Propagační tisk, 4 s.: Slova k písním o koncertu zpěváckého spolku „Lumíra“ v Příbrami dne 16. prosince 1866. Tiskem Dr. Ed. Grégra v Praze 1866. – Nákladem vlastním   Lumír Příbram
389 Propagační leták, jednolist: Druhý koncert Hlaholu odbývá se na den 7. června 1863 v neděli o 12. hodině v sále Žofínském. Tiskem K. Schreyera a Hynka Fuchse v Praze. Na druhé straně tisku uveden příjemce „Bořivoj“ v Lomnici; razítka, roztržený kolek   Hlahol Praha
390 Propagační leták, jednolist: Pozvání ku besedě, kterouž uspořádá dne 20. listopadu 1870 v sále hostince „U bílého beránka“ zpěvácký spolek „Branislav“ v Jilemnici. Tiskem Th. Böhma v Novém Městě n. M.   Branislav Jilemnice
391 Propagační leták, jednolist: Zábavní odbor tělocvičné jednoty „Sokol“ v Jilemnici pořádá dne 28. září 1906 v Sokolovně na oslavu 10tiletého postavení tělocvičny velký večerní koncert hudby třebechovické. Tiskem Al. Neuberta v Jilemnici – Nákladem vlastním   Sokol; Hudba třebechovická Jilemnice
392 Propagační tisk, 4 s.: Společnost pro starou českou hudbu v Praze dovoluje si zváti své členy a příznivce na koncert ze skladeb Jana Václava (Hugo) Voříška (1791 – 1825), pořádaný v úterý dne 25. ledna 1949 v 19:30 hodin v malém sále Umělecké besedy na Slovanském ostrově. Na 4. straně inzerce na knihy vydané nakladatelstvím Orbis HOLZKNECHT Václav Společnost pro starou hudbu Praha
393 Propagační leták, jednolist: Na oslavu jmenin J. V. císaře a krále Františka Josefa I. a ve prospěch ústřední Matice školské pořádá učitelská jednota „Komenský“ v Lomnici v úterý, dne 4. října 1881 pěvecko – hudební akademii v sále p. J. Doležala. Tiskem F. Návesníka v Jičíně   Komenský Lomnice nad Popelkou
394 "Propagační leták, jednolist: Pořad k III. veřejné zkoušce výstupní chovanců konservatoře Pražské ve čtvrtek dne 8. července 1897. [Tisk.:] Rohlíček a Sievers v Praze. Na druhé straně stejný text v němčině) TRNEČEK prof.; LACHNER prof.; KÁAN prof.; JIRÁNEK prof.; ŠEVČÍK prof. Konzervatoř Praha
395 Drobný tisk, 4 s.: Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti. Jest zajisté ještě mnoho těch, kdož s radostí si vzpomínají, jaký čilý ruch spolkový se rozproudil po vlasti naší v prvních letech šedesátých, kdy skoro ve všech městech mimo jiné hlavně spolkové pěvečtí za příkladem Pražského Hlaholu povstávaly … . Výbor pěveckého spolku Hlaholu v Praze, v měsíci září r. 1880. Knihtiskárna B. Stýbla v Praze   Hlahol Praha
396 Propagační tisk ("pozvánka"), 4 s.: Koncert katolické charity, konaný pod záštitou paní Hany Benešové 11. února 1947 ve Smetanově síni BENEŠOVÁ Hana Katolická charita Praha
397 Propagační leták, jednolist: Program k slavnosti svěcení praporu zpěváckého spolku „Hlasoně“ v Nové Pace dne 21. září 1863. Tiskem Dr. E. Grégra v Praze. – Nákladem vlastním   Hlasoň Nová Paka
398 Propagační leták, jednolist: „Hlasoň“ a „Fibich“ v Nové Pace, členové pěv. obce čs. a První české pěv. a hudební župy. Ve čtvrtek dne 12. března 1925 v 8 hodin večer a v neděli dne 15. března 1925 ve 4 hod. odpol. a v 8 hodin večer v „Dělnickém domě“ v Nové Pace: V studni. Komická opera. Na slova K. Sabiny složil Vilém Blodek. Diriguje Oldřich Říha … . [Tisk] L. A. Riedl, N. Paka. Na druhé strane Obsah opery "V studni" BLODEK Vilém, SABINA Karel, TOMEK Ferdinand, ŘÍHA Oldřich, PETRÁČEK František, ŠMEJC František, GEISLER Jiří, LORIŠ Jan, FEIGOVÁ Růžena, RIEDLOVÁ Vilma Fibich, Hlasoň Nová Paka
399 Propagační leták, jednolist: Obecní dům, Smetanův sál. V neděli dne 8. prosince 1912 o 8 hod. večer. Koncert České filharmonie. Řídí p. Antonín Rybář. Na druhé straně Oznamovatel Obecního domu RYBÁŘ Antonín Obecní dům, Česká filharmonie Praha
400 Propagační leták, jednolist: První koncert „Hlaholu“ v sále Žofínském v pátek dne 19. února 1864 (ročník třetí). Národní knihtiskárna: I. L. Kober v Praze 1864. Nákladem spolku. Připevněna z části odtržená vstupenka s razítkem   Hlahol Praha
401 Propagační leták, jednolist: Pražská konservatoř. Rudolfinum. 10. hudební večer chovanců dne 15. listopadu 1897. [Tisk] Rohlíček a Sievers. Na druhé straně stejný text německy. ŠEVČÍK Otakar (1852 - 1934); TRNEČEK Hanuš (1858 - 1914); SPITZNEROVÁ Adéla; SPITZNEROVÁ Irena; MORAVEC Karel (1880 - 1959); KUBELÍK Jan (1880 - 1940); FASSBENDROVÁ Zdenka aj. Pražská konzervatoř Praha
402 Propagační leták, jednolist: Pražská konservatoř. Rudolfinum. 11. hudební večer chovanců dne 21. prosince 1897. [Tisk] Rohlíček a Sievers v Praze. Na druhé straně stejný text německy. TRNEČEK Hanuš.; LACHNER prof.; KÁAN prof.; JIRÁNEK prof.; ŠEVČÍK Otakar; KUBELÍK Jan; SOBOTKOVÁ Marie aj. Pražská konzervatoř Praha
403 Propagační leták, 4 s.: Česká filharmonie, nositel Řádu republiky a laureát státní ceny. V. abonentní koncert. Cyklus 6 koncertů … Smetanova síň. Dne 20. dubna 1958 … . KOMOR Vilmos; KÜHNOVÁ M.; SÝKORA J. V. Česká filharmonie Praha
404 Propagační drobný tisk, 18 s.: Alhambra. Tak to začíná. B.m.t.r. [1. republika] ŠTERCL Jarda; STREJKA R. A.; MALINOVSKÁ Andula; SETLEŘI aj. divadlo Alhambra Praha
405 Propagační tisk, 4 s.: Koncert na oslavu 100. výročí narozenin Mistra Antonína Dvořáka, pořádaný v sobotu 14. června 1941 v sále sokolovny ve Vranovém. Grafia, Železný Brod. DVOŘÁK Antonín Sokolovna Vranové
406 Účet, jednolist: Litografický ústav Kabátník a spol. Knih a kamenotiskárna v Jičíně. Účet vystaven Obecnímu úřadu v Nové Vsi, 20. listopadu 1895.   Litografický ústav Kabátník a spol.; obecní úřad Jičín / Nová Ves
407 Propagační leták, jednolist: Občanská beseda v Lomnici v Jičínsku pořádá dne 7. prosince 1879 v místnostech městského divadla koncert [s] laskavým spoluúčinkováním dámského sboru a divadelního spolku. [Tisk] A. Čapek v Jičíně.   Občanská beseda, Dámský sbor, Divadelní spolek Lomnice nad Popelkou
408 Propagační tisk, 4 s.:1873 – 1923. Sbor dobrovolných hasičů v Lomnici n. Pop. oslaví ve dnech 21. a 22. července 1923 svých 50 let práce pod záštitou slavné městské rady v Lomnici n. Pop. za účasti sdružených sborů has. župy lomnické č. 89 a všech místních národ. spolků a organizací. Knihtiskárna Eduard Kosař, Lomnice n. P. HEJDUK František - kapelník aj. Sbor dobrovolných hasičů Lomnice nad Popelkou
409 Propagační tisk, 4 s.: Program koncertu Pepy Bartoně, virtuosa houslí, a slečny Olgy Proftové, virtuosky na harfu. Vpisek: 14.1. [19]23, 2 400,- [Tisk] Stein a Jelínek, Hradec Králové. BARTOŇ Pepa (1902 -1984) - houslový virtuóz; PROFTOVÁ Olga    
410 Propagační leták, jednolist: Tělocvična měšťanské školy Na hrádku. IV. akademie „Lidumilu“. Dne 13. ledna 1917. Ve 3 hodiny odpol. Nákladem vlastním. – Tiskem „Unie“ v Praze. Pozn.: datum 1917 ručně přepsáno na 1918.   Měšťanská škola Na hrádku; Lidumil Praha
411 Propagační leták, jednolist: Vzdělávací klub „Antonín Čížek“ pořádá za laskavého spoluúčinkování sl. A. Bobkovy a L. Dostalovy, členů Národního divadla, p. V. Kuchynky, virtuosa na kontrabas a člena opery Nár. divadla, Akademického pěveckého sboru a p. J. Drsky, pianisty Vahalíkův večírek v sobotu, 1. listopadu 1902 v sále „Umělecké besedy“ v Nekazance. [Tisk] Unie, Praha. BOBKOVÁ A., DOSTÁLOVÁ Leopolda, KUCHYNKA V., DRSKA Julius Akademický pěvecký sbor; Vzdělávací klub "Antonín Čížek" Praha
412 Propagační leták, jednolist: Česká beseda v Liberci pořádá ve prospěch Ústřední Matice školské dne 29. června 1882 v místnostech „Vereinshalle“ koncertní zábavu, za laskavého spoluúčinkování P. T. slečny Antoníny Goldsteinové, ředitelky pěveckého spolku „Ludmila“ v Pardubicích, slečny Marie Schöntagové ze Železného Brodu, pana Jana Procházky, ředitele kůru z Pardubic a pana J. Jarýho, učitele z Turnova. Proslov ku zábavě sepsal z laskavé ochoty na slovo vzatý básník český Jiljí V. Jahn. Tisk bratří Stiepelů v Liberci GOLDSTEINOVÁ Antonína; SCHÖNTAGOVÁ Marie; PROCHÁZKA Jan; JARÝ J.; SCHWERTNER - kapelník; JAHN Jiljí V. Česká beseda Liberec
413 Propagační tisk, 4 s.: Slavnosti lidových písní a tanců ve dnech 21. a 22. června 1958 … Železný Brod. Vystoupí nejlepší lidoví umělci a soubory lidových písní a tanců Libereckého kraje se soubory z Moravy a Lužice (NDR). Severografia Turnov.   Soubory lidových písní a tanců Železný Brod
414 Propagační leták, jednolist: Dvorana radnice v Žel. Brodě. Začátek o půl 8. hod. večer. Sokol železnobrodský pořádá v neděli dne 25. září 1910 ve prospěch fondu pro postavení vlastní tělocvičny koncert chvalně známého pěveckého kvartetu „Lyry“ z Prahy (bratří: Ad. Klíma, I. tenor, Jan Turek, II. tenor, Jos. Vohryska, I. bas, Lud. Veit, I. bas). [Tisk] Baumgartner a.J. Kotrba, Železný Brod. Tisk je poškozen roztržením. KLÍMA Ad., TUREK Jan, VOHRYSKA Josef, VEIT Ludvík Sokol; pěvecký kvartet Lyra Železný Brod
415 Propagační leták, jednolist: V neděli dne 4. září 1864 uspořádá zpěvácký spolek „Vlastivoj“ v Bělohradě první pěveckou, hudební a deklamatorní zábavu v hostinci „U bílého hradu“. Tisk Fr. Kastránka v Jičíně 1864.   Vlastivoj Lázně Bělohrad
416 Propagační leták, jednolist: Pozvání k slavnostnímu odhalení památní desky básníka českého Josefa Krasislava Chmelenského, doktora práv, místosudího dvorského v království českém, které se odbývati bude v Bavorově dne 8. srpna 1863. Tiskem Dr. Ed. Grégra v Praze. – Nákladem z. spolku. CHMELENSKÝ Josef Krasoslav   Bavorov
417 Propagační leták, jednolist: Pěvecký spolek „Bojan“ v Brandýse n. L. pořádá v neděli dne 3. srpna 1884 „U města Prahy“ koncert za laskavého spoluúčinkování pana V. Viktorina a pana J. Baudyse, učitele orchestru zem. něm. divadla v Praze. Tisk J. Jelena na Mělníku. VIKTORIN V.; BAUDYS J.; ŠTÍPEK J.; KMOCH A. Bojan Brandýs nad Labem
418 Propagační leták, jednolist: Otevření hudební školy houslové a klavírní v Plavech … O hojnou přízeň žádá Josef Muzika v Plavech. [Tisk] Kopal & Pujman, Železný Brod. MUZIKA Josef Hudební škola Plavy
419 Propagační leták, jednolist: Zpěvácký spolek „Lumír“ ve Vídni. I. Drachengasse 3. Člen ústřední jednoty zpěv. spolků českoslovan. v Praze a pěvecké župy vídeňské. Ročník LII. Založen r. 1865. „Buďme zpěvem na Dunaji jako Lumír v českém kraji“. Divadelní dvorana Českého domu. V úterý, dne 28. listopadu 1916. Třetí hudební večer: II. večer českých vídeňských skladatelů (od A. F. Tovačovského až po dobu nejnovější. [Tisk] „Melantrich“, Vídeň IX. TOVAČOVSKÝ A. F. Lumír Vídeň
420 Propagační leták, jednolist: Českoslovanský zpěvácký spolek „Lumír“ ve Vídni. I., Drachengasse 3. Člen ústřední jednoty zpěv. spolků českoslovan. v Praze a pěvecké župy vídeňské. Ročník LII. Založen r. 1865. „Buďme zpěvem na Dunaji jako Lumír v českém kraji“. V sobotu dne 26. a v neděli dne 27. února 1916. Divadelní dvorana, Vídeň, I., Drachengasse 3. Orfeus v podsvětí, výpravná burleskní opera ve 2 dějstvích po 2 obrazech od J. Offenbacha. Doprovod členů Lumíra. Řídí sbormistr p. Jaromír Herle. Režii vede p. Jan A. Pallausch j. h. [Tisk] „Melantrich, Vídeň. HERLE Jaromír -sbormistr, PALLAUSCH Jan A.; OFFENBACH Jacques Lumír Vídeň
421 Propagační leták, 4 s.: Dne 24. března 1867. Beseda uspořádána bude od Karla Záhorského v místnostech hostince „U zlatého hroznu“ v Nové Pace. Čistý výnos určen jest k fondu hlavní školy Novopacké. Kněhtiskárna: Mikuláš a Knapp v Praze, v Karlíně. Nákladem vlastním. ZÁHORSKÝ Karel   Nová Paka
422 Propagační tisk, 4 s.: Dámská pěvecká jednota „Zora“ ve Smiřicích. V neděli dne 2. května 1897 pořádá Dámská pěvecká jednota „Zora“ ve Smiřicích, člen první české pěv. a hud. župy zábavu v sále hotelu „Andrejsek“. Br. Peřinové, Hradec Král.   Zora Smiřice
423 Propagační leták, jednolist: Ředitel: Josef Chotek. Jednota „máj“ ve Vídni. Spolek pro pěstování dramatického, pěveckého a hudebního umění. Zal. 1904. Telefon 50 205. Sedmá beseda pořádá se v neděli dne 11. dubna 1915 ve XX. okr., Wintergasse 27 (Brigittasál). Lidová knihtiskárna Malý a spol., Vídeň V., Margaretenplatz 7. CHOTEK Josef Máj Vídeň
424 Propagační leták, jednolist: Pěvecká župa vídeňská (sdružené spolky: Barák, Bendl, Hálek, Hlahol, Jirásek, Lumír, Slavoj, Slov. zpěv. sp., Tovačovský, Záboj, Čes. ochot. orchestr). Ve čtvrtek, dne 25. března 1915 (svátek) ve velké div. dvoraně „Nár. domu“ XV. Turnergasse 9. Přátelský večer. [Tisk] „Melantrich“.   Pěvecká župa vídeňská Vídeň
425 Propagační leták, jednolist, pošk.: Zpěvácký spolek „Hlahol“ v Praze II. Ročník 80. „Zpěvm k srdci, srdcem k vlasti“. První řádný koncert v úterý dne 17. prosince 1940 o 20. hod. ve Smetanově síni Obecního domu. [Tisk] B. Stýblo, Praha SMETÁČEK Václav, THIER Václav Hlahol Praha
426 Propagační leták, jednolist: Program koncertu, jenž pořádán jest klubem bicyklistů sever. – vých. Čech při národních silničních závodech v Lomnici n. Popel. dne 26. měs. června 1898. Tiskem a nákladem Kabátníka a spol. v Jičíně.   Klub bicyklistů severvýchodních Čech Lomnice nad Popelkou
427 Propagační leták, jednolist: V neděli, dne 17. července 1864 uspořádají zpěvácké spolky „Bělohradský Vlastivoj a Novopacký Hlasoň“ společnou pěveckou zábavu v místnostech střelnice novopacké. Tisk V. Götschnera v Hradci Králové.   Vlastivoj, Hlasoň Lázně Bělohrad, Nová Paka
428 Propagační leták, jednolist: Zpěvácký spolek „Podhořan“ uspořádá v neděli dne 27. října 1872 v sále pana Antonína Vojtíška v Železnici besedu. Tiskem J. Návesníka v Jičíně. – Nákladem spolku. VOJTÍŠEK Antonín Podhořan Železnice
429 Propagační leták, jednolist: Tělocvična měšťanské školy Na hrádku. IV. akademie „Lidumilu“. Dne 13. ledna 1917. Ve 3 hodiny odpol. Nákladem vlastním. – Tiskem „Unie“ v Praze. Pozn.: datum 1917 ručně přepsáno na 1918.   Měšťanská škola Na hrádku; Lidumil Praha
430 Propagační leták, jednolist: Program besedy zpěváckého spolku slovanského ve Vídni. 19. prosince 1863 u Sperla. Tiskem OO. Mechitaristův. Strauss Johann Zpěvácký spolek slovanský Vídeň
431 Propagační leták, jednolist: Měšťanská beseda v Praze. V sobotu dne 24. března 1888 za laskavého spoluúčinkování slečny J. Kavalárové, pánů Vl. Florjanského a K. Kovařovice (členové N.D. se svolením řid. p. F. A. Šuberta), pořádá se koncert. Orchestrální čísla přednese orchestr c.k. 28. pěšího pluku za osobního řízení kapelníka pana R. Nováčka. [Tisk] B. Stýblo v Praze. KAVALÁROVÁ J.; FLORJANSKÝ Vl.; KOVAŘOVIC K.; NOVÁČEK R. Měšťanská beseda; Orchestr c.k. 28. pěšího pluku Praha
432 Propagační tisk, 4 s.: Dne 22., 23. a 24. července 1882 oslaví jilemnický zpěvácký spolek „Branislav“ 20letou a zábavní spolek „Rámus“ 10letou činnost svou za laskavého spoluúčinkování sl. dívčí pěvecké jednoty „Víly“ a sl. ochotnického spolku „Kolára“. Tisk Ferd. Pavelky v Nov. Bydžově.   Branislav, Rámus, Víla, Kolár Jilemnice
433 Propagační leták, jednolist: Hudební spolek „Fibich“ v Nové Pace, člen „První české pěvecké a hudební jednoty“ pořádá v neděli dne 9. března 1913 ve dvoraně hotelu Central velký koncert úplného orchestru … Začátek přesně o 8. hodině večerní. Vstupné za osobu 82 haléře, na galerii 42 haléře. Restaurační zařízení na dvoraně i na galerii. [Tisk] L. A. Riedl, N. Paka.   Fibich Nová Paka
434 Propagační leták, jednolist: Pozvání k velké zahradní zábavě, kterou pořádá Beseda zlatníků a stříbrníků v Praze ve velkých zahradních místn. „Bezovky“ v Žižkově v neděli dne 19. července 1891 ve prospěch vánočního stromku a besední knihovny. Tiskem B. Grundla a V. Svatoně na Král. Vinohradech. 1613 – 91. Nákl. Besedy. Připevněna zčásti odtržená vstupenka.   Beseda zlatníků a stříbrníků v Praze Praha - Žižkov
435 Propagační leták, jednolist, pošk.: V neděli dne 28. dubna 1867. Periodická produkce zpěváckého spolku jičínského v místnostech besedních U města Hamburku. Tisk Františka J. Kastránka v Jičíně.   Zpěvácký spolek jičínský Jičín
436 Propagační tisk, jednolist: Příloha k „Věstníku První české pěvecké a hudební župy“ 1897. Pátý sjezd „První české pěvecké a hudební župy“ ve Dvoře Králové n. L. Popisek pod fotografií: Zkouška ku produkci župní dopoledne o sjezdu, dne 13. června 1897, ve dvoraně Hankova domu. Původní reprodukce dle fotografie p. Jindř. Rubliče ve Dvoře Králové n. L.   První česká pěvecká a hudební župa Dvůr Králové nad Labem
437 Propagační tisk, 4 s.: Pěvecké sdružení pražských učitelů. Text: dějiny sdružení, koncerty v USA v r. 1928, ohlasy v tisku, výroky osobností. [Tisk] Palásek a Kraus, Praha I. 159.   Pěvecké sdružení pražských učitelů Praha; USA
438 Propagační tisk, 4 s.: Profesorské sbory c.k. státního gymnasia a soukromého ústavu pro vzdělávání učitelek pořádají v neděli 15. dubna 1917 v Městském domě v Přerově studentský koncert. Řídí prof. St. Kovanda. Knihtiskárna Jar. Strojil v Přerově, knihařství. KOVANDA Stanislav; VESELÁ Jiřina; GRÜNWALD Kurt gymnázium; soukromý ústav pro vzdělávání učitelek Přerov
439 Propagační tisk, jednolist, pošk.: „Pěvce dobra milují bozi“. První česká pěvecká a hudební župa koná ve dnech 24. a 25. června 1899 v Nové Pace sedmý župní sjezd. Připevněn dotazník. [Tisk] L. Sehnal (Bedř. Outrata) v Jičíně.   První česká pěvecká a hudební župa Nová Paka
440 Propagační leták, jednolist: „První spolek sv. Mikuláše v Praze“ uspořádá v úterý dne 5. září 1876 v zahradě pivováru „u Labutě“ na Poříčí koncert, jejž provede hudební kapela c.k. pěšího pluku hraběte Degenfelda. Tisk: Dr. J. B. Pichl a spol. – Nákl. vl.   Spolek sv. Mikuláše Praha
441 Drobný tisk, 4 s.: Dotazník Ústavu pro lidovou píseň. V Praze v listopadu 1940. HORÁK Jiří Ústav pro lidovou píseň Praha
442 Propagační tisk, jendolist: „Bajgar“, kroužek rodáků z Jindřichova Hradce a okolí zahajuje letošní období slavnostním večírkem ku poctě šedesátých narozenin Karla Moora. Večírek pořádá se v sobotu dne 23. září 1933 … . MOOR Karel; PICKA Emanuel - jednatel spolku, POHL Karel - pokladník spolku, PIRCHAN Otakar - předseda spolku Bajgar Jindřichův Hradec
443 Propagační leták, jednolist: Hartmanův chantant v Staroměstské kavárně. V sobotu dne 23. prosince 1893, čestný večer mladistvé trojice siláků Mille, Losenbeer a Müller, s úplně novými výkony. [Tisk] Antonín Renn, Praha. Mille, Losenbeer, Müller Hartmanův chantant v Staroměstské kavárně Praha
444 Propagační tisk, 4 s.: Vzácné jubileum českého herce 1895 – 1935. 40 let úspěšné činnosti. Uplynulo 40 let …. scházíme se opět .. Jubilejní večer dne 26. dubna 1935 v restaurantu „Srdíčko“ v paláci Hybernia. SLÁDEK Josef - kabaretní ředitel; MONCZÁKOVÁ Helena, GROSSMAN Sláva, PRAŽSKÝ Doďa, RAZOV Saša aj. herci Restaurant Srdíčko v paláci Hybernia Praha
445 Propagační tisk, skládačka: Václavkova Kniha satir. Večer české satiry 19. a 20. století v recitacích a písních. Václavkova Olomouc 1963. VÁCLAVEK Bedřich; SKALIČKA J., BARTOŠÍKOVÁ M., ZENKL L., ČOTEK P., ŠVALBACH V., FLÍČEK J. aj. FF UP a Vlastivědný ústav v Olomouci Olomouc
446 Propagační tisk, skládačka: Večer hudby H. Berlioze a poezie V. Nezvala. Verše recitují Jana Ovčáčková a Oldřich Vlček … Václavkova Olomouc 1963. OVČÁČKOVÁ Jana, VLČEK Oldřich - herec, SMRČKA Bohumil, MATYÁŠ Bohuslav   Olomouc
447 Propagační tisk, jednolist: Ve čtvrtek dne 7. prosince t.r. Mikulášská zábava v Radnici. [Tisk] Ant. Švejna, Semily.     Radnice
448 Propagační tisk, 6 s. (skládačka): Filosofická fakulta University Palackého v Olomouci pořádá … uměnovědné dny Václavkova Olomouc 1961 o české písni kramářské. Konference se koná ve dnech 20.-22. března 1961 v aule University Palackého, Křížkovského 10, Olomouc. LANG Jaromír - děkan FF UP, SMETANA Robert, KUTNAR František aj. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Olomouc
449 Časopis, 8 s. (nerozřezáno): Oznámení KS, Karlínský sbor. Dívčí pěvecké sdružení „Karlínský sbor“ v Praze X. Ročník IX. 4. (září – prosinec 1948 … Tiskne Antonín Lapáček v Karlíně, Šaldova 2. SEDLÁČKOVÁ Dagmar - herečka Karlínský sbor Praha - Karlín
450 Propagační tisk, 4 s.: Sokolská župa dolnorakouská. Vídeň I. okres, Drachegasse číslo 3. Pořad a slova besedy konané v neděli dne 28. února 1915 ve velké dvoraně hotelu „Pošta“, I. okres, Drachengasse 3 … Program tento provedou sólisté, smíšený a mužský sbor Českoslov. zpěv. spolku „LUMÍR“ řízení sbormistra J. Herle. Lidová knihtiskárna Malý a spol., V., Margaretenplatz 7. HERLE J. - sbormistr Lumír Vídeň
451 Drobný tisk, 8 s.: Staročeská hudba dudácká. Já sem ze Stra=ko=nic .. . Na poslední straně: Pořad dudáckého večera uměleckého dudáckého souboru Mistra – dudáka Jardy Formánka ze Strakonic. Tiskem České grafické unie a.s. v Praze. Nákladem vlastním. FORMÁNEK Jarda - dudák; FORMÁNEK Josef - skladatel   Strakonice
452 Drobný tisk, 8 s. (nerozřezáno): Program svatováclavské besedy uspořádané českosl. zpěváckým spolkem „Lumírem“ ve Vídni dne 27. září 1868 „U velkého čížka“. Nákladem zp. sp. „Lumír“. Tiskem OO. Mechitharistův ve Vídni.   Lumír Vídeň
453 Drobný tisk, 4 s.: Jan Nep. Aug. Vitásek. Narozen 23. března 1770 v Hoříně u Mělníka, zemřel 7. prosince 1839 v Praze. Český virtuos na klavír, hudební skladatel, dómský kapelník u svatého Víta v Praze. Na s. 4: Společnost pro starou českou hudbu. 3. In memoriam své čestné členky paní Marie Rakové – Vitáskové, praneteře hudebního skladatele … . Vydala Společnost pro starou českou hudbu v Praze ke dni 23. března 1943 … . Na s. 2 – 3: píseň, notový záznam. VITÁSEK Jan Nepomuk August (1770 - 1839); RAKOVÁ - VITÁSKOVÁ Marie (1854 - 1942) Společnost pro starou českou hudbu Praha
454 Drobný tisk, 8 s.: Divadlo Oldřicha Stibora Olomouc. Giuseppe Verdi: Rigoletto. Na s. 4: Premiéra ve Velkém divadle dne 24. února 1963 …Tisknou Moravské tiskařské závody, n.p., provozovna 12, Olomouc, Lidická 15. Přiložena vstupenka s datem 24. III. 63. VERDI Giuseppe Divadlo Oldřicha Stibora Olomouc
455 Propagační tisk, 8 s. (nerozřezáno): Nákladem Hudební matice Umělecké besedy v Praze vyšla Pěvecká intonační čítanka, kterou napsal známý badatel v oboru pěvecké intonace profesor Bohumil Čeněk. Současně byl k ní vydán od téhož autora Methodický průvodce … .Grafia, Praha. ČENĚK Bohumil    
456 Drobný tisk, 8 s.: Zpěvácký spolek Hlahol v Praze. „Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti!“ Ročník LVII. Výkon 397. Smetanova síň. Koncert věnovaný národní písni a koledě, v sobotu dne 4. května 1918 o 7 1 hod. večer. Spoluúčinkují: paní Marie Calma – Veselá (zpěv) a pan Dr. Václav Štěpán (klavír). Dirigent: Jaroslav Křička. V Praze 1918. Knihtiskárna B. Stýbla. – Nákladem Hlaholu. CALMA - VESELÁ Marie, ŠTĚPÁN Václav, KŘIČKA Jaroslav Hlahol Praha
457 Drobný tisk, 12 s.: Hlahol v Praze. Ročník XXVI. Výkon 186 a 17. „Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti!“ Slova ku skladbám předneseným v druhém řádném koncertě dne 1. a 3. dubna 1887 v Rudolfíně. V Praze 1887. Nákladem Hlaholu. Na s. 12: Knihtiskárna B. Stýbla v Praze. KLIČKA J. - profesor, KNITTL K. - sbormistr spolku; PIERLUIGI DA PALESTRINA Giovanni, LOTTI Antonio, HÄNDEL Georg Friedrich aj. Hlahol Praha
458 Drobný tisk, 8 s.: Zpěvácký spolek Hlahol v Praze. „Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti!“ Ročník XXXIV. Výkon 238. Slova ke sborům předneseným v první koncertní zábavě v sále Žofínském ve středu dne 31. října 1894 o 8. hodině večerní řízením sbormistra spolku p. prof. J. Kličky. Hudební část obstará civilní kapela p. Schustrova … . V Praze 1894. Knihtiskárna B. Stýbla. – Nákladem Hlaholu. KLIČKA J. - sbormistr, SCHUSTER - kapelník Hlahol Praha
459 Propagační leták, poškozeno, jednolist: K. und k. Infanterie- Regiment. Freiherr von Bouvard Nr. 74. Programm: ručně dopsány údaje.   K. und k. Infanterie - Regiment Freiherr von Bouvard Nr. 74 Rakousko - Uhersko
460 Propagační tisk, skládačka: Svérázný dudácký koncert umělecké družiny „krále dudáků“, mistra – dudáka Jardy Formánka ze Strakonic: Dudák, pištec, houdek, basetkář a pěvci lidových písní. FORMÁNEK Jarda - dudák   Strakonice