Signatura: ÚO, pořadové číslo Jméno zemřelé (ho) Datum narození a úmrtí Poznámka Motiv obrázku
1 Aehrenthal, Felix Freiherr von 18.8. 1853-7.7. 1918   Kristus na kříži
2 Almeida, Marie Gräfin d´(geb. Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg) 30.7. 1858-23.7. 1939   Kristus na kříži
3 Almeida, Paul Graf d´ 28.8. 1861-13.2. 1942   Maria s Ježíškem v náručí
4 Arco-Zinneberg, Joseph Graf zu 3.9. 1881-23.11. 1924   hlava Krista s trnovou korunou
5 Auersperg, Adolf Prinz von 9.8. 1886-7.11. 1923   Kristus s dětmi, jejich rodiče (?)
6 Auersperg, Ernestine Prinzessin 14.2. 1862-28.9. 1935   Kristus
7 Auersperg, Franz Prinz von 11.12. 1869-9.1. 1918   výjev z Lukášova evangelia
8 Auersperg, Franz Prinz von 11.12. 1869-9.1. 1918   výjev z Lukášova evangelia
9 Auersperg, Karl Fürst von 26.2. 1859-19.10. 1927   fotografie oltáře a Krista na kříži
10 Auersperg, Wolf Engelbert Prinz von 16.5. 1919-1.3. 1942 zahynul na východní frontě, poručík, pilot Kristus
11 Bečáková, Lucie 8.12. 1819-3.1. 1886   Kříž, rostlina
12 Belcredi, Ludwig Graf 4.2. 1856-6.9. 1914   Kristus nesoucí kříž
391 Beranová, Marie zemř. 10.1. 1947 80 let, pochována v Bolevci Maria
13 Bienert, Maria Aquilina 1864-25.5. 1900 sestra Kongregace sv. Karla Boromejského Ježíš, dívka
392 Bindrová, Petronila 31.5. 1845-26.1. 1916 sestra III. Řádu sv. Františka, členka Mariánské družiny v Jindřichově Hradci Kristus a Maria
14 Bombelles, Marko Graf 18.10. 1858-8.9. 1912   Panna Maria
15 Bombelles, Sophie Gräfin 1801-7.2. 1884   Kříž ve svatozáři, ovinutý trny
393 Božková, Antonie zemř. 10.2. 1919 73 let Antonín Paduánský, Kristus na kříži
16 Braida von Ronsecco und Cornigliano, Max Graf 26.1. 1897-10.8. 1916 padl, praporčík 6. regimentu dragounů Maria, stojí na měsíci v oblaku a na drakovi
17 Brandis, Ferdinand Graf und Herr zu 8.10. 1847-23.1. 1917 c.k. komoří, nadporučík sv. Josef s Ježíškem v náručí
18 Brandis, Josepha Gräfin zu 28.5. 1853-15.3. 1927 pohřbená u sv. Josefa sv. Josef s Ježíškem v náručí
19 Brandis, Sophie Gräfin u. Herrin zu (geb. Gräfin von Fünfkirchen) 10.6. 1829-30.3. 1904   Panna Maria
20 Brandis, Sophie Gräfin u. Herrin zu (geb. Gräfin von Fünfkirchen) 10.6. 1829-30.3. 1904   Panna Maria
21 Breunner-Enkevoerth, Agathe Gräfin (geb. Gräfin Dzéchenyi von Darvar-Felsövidek) zemř. 20.11. 1920 88 let chybí
22 Brir, Eugenius 23.2. 1810-18.10. 1884 vikář kapucínského kláštera v Litoměřicích světice, v ruce drží planoucí probodené srdce
452 Brühl, Friedrich August Adalbert Reichsgraf von zemřel 25.5. 1856 pád z koně bez obrázku
23 Brühl, Fritz Hans Graf von 16.4. 1891-31.8. 1918 padl u Laonu Kristus visící na kříži, 3 postavy
24 Brühl, Georg Alfred Graf 6.9. 1910-27.7. 1919   dítě, Kristus, anděl
25 Brzezowsky, Nicolaus 19.7. 1822-26.11. 1879 provinciál františkánů aj. Kříž v oblaku, nad ním Boží oko, nápisy
26 Bulgarini d´Elci, Paula Gräfin (geb. Gräfin Chorinsky, Freiin von Ledske) 29.11. 1839-6.2. 1904   Panna Maria
27 Buquoy, Henriette Gräfin (geb. Gräfin Cappy) 19.1. 1857-13.4. 1929   Kristus
394 Bürger, Maria zemř. 11.2. 1926 70 let Kristus
28 Bylandt Rheydt, Marie Gräfin (geborene Gräfin Harduval, Chamaré gennant) 25.8. 1832-8.9. 1912   Maria s Ježíškem v náručí
29 Clam Martinic Louisa Gräfin (geb. Gräfin Bombelles) 29.7. 1836-10.5. 1921   Maria s Ježíškem v náručí
30 Clam Martinic Louisa Gräfin (geb. Gräfin Bombelles) 29.7. 1836-10.5. 1921   Maria s Ježíškem v náručí
31 Clam Martinic Louisa Gräfin (geb. Gräfin Bombelles) 29.7. 1836-10.5. 1921   Maria s Ježíškem v náručí
32 Clam Martinic Louisa Gräfin (geb. Gräfin Bombelles) 29.7. 1836-10.5. 1921   Maria s Ježíškem v náručí
33 Clam Martinic Louisa Gräfin (geb. Gräfin Bombelles) 29.7. 1836-10.5. 1921   Maria s Ježíškem v náručí
34 Clam Martinic Louisa Gräfin (geb. Gräfin Bombelles) 29.7. 1836-10.5. 1921   Maria s Ježíškem v náručí
35 Clam Martinic Louisa Gräfin (geb. Gräfin Bombelles) 29.7. 1836-10.5. 1921   Maria s Ježíškem v náručí
36 Clam-Martinic, Richard Graf 12.3. 1832-15.11. 1891   Kříž ve svatozáři, ovinutý trny
37 Clam-Martinic, Richard Graf 12.5. 1832-15.11. 1891   Kříž ve svatozáři, ovinutý trny
38 Clary und Aldringen, Hieronymus Graf 27.8. 1917-28.7. 1941 padl, poručík tankového pluku socha sv. Jiří na Pražském hradě
39 Coekoll, Benedikt 20.5. 1863-17.12. 1926 benediktin v Emauzích v Praze Ježíš visící na kříži, 3 světice
40 Coekoll, Benedikt 20.5. 1863-17.12. 1926 benediktin v Emauzích v Praze Ježíš visící na kříži, 3 světice
41 Colloredo-Mannsfeld, Franz de Paula Graf zu 1.8. 1847-22.10. 1925   oltář
42 Colloredo-Mansfeld, Christiane Fürstin zu (geborene Gräfin Clam-Gallas) 24.2. 1801-7.9. 1886   světec ve zbroji na koni, prosebník
43 Coudenhove, Cuno Graf 15.3. 1858-6.6. 1915   P. Marie s Ježíškem v oblaku
44 Coudenhove, Cuno Graf 15.3. 1858-6.6. 1915   Maria s korunou a žezlem a Ježíškem na klíně
395 Crowley, Frederick U. zemř. 12.5. 1955   Kristus
45 Croy-Dülmen, Maximilian Prinz von 16.1. 1864-20.5. 1920   Kristus
46 Czernin von Chudenic, Franz Graf 3.3. 1857-9.4. 1932   Maria s Ježíškem v náručí
47 Czernin von und zu Chudenitz, Paul Graf 4.6. 1879-17.1. 1938   Kristus s trnovou korunou na hlavě
48 Czernin von und zu Chudenitz, Paul Graf 4.6. 1879-17.1. 1938   hlava Krista s trnovou korunou
49 Czernin von und zu Chudenitz, Paul Graf 4.6. 1879-17.1. 1938   Kristus s trnovou korunou na hlavě
50 Czernin, Jaromir Graf 13.3. 1818-26.11. 1908   Kristus na kříži
51 Czernin, Josef und Czernin Marie (geb. Desfours-Walderode) 20.2. 1842-27.1. 1923 25.6. 1850-22.5. 1923 Maria s Ježíškem v náručí
52 Černov, E. (dříve Schwarzenberg Edmund Prinz) 23.9. 1897-25.12. 1932 † na palubě lodi Wangoni Kříž ve svatozáři na vodní hladině
53 Dalberg, Gabriele (geb. Gräfin Spiegel-Diesenberg) 15.11. 1854-6.2. 1936   Kristus na kříži
54 Deym von Střitěž, Friedrich Graf 21.5. 1866-2.1. 1929   Maria s Ježíškem v náručí
55 Deym, Isabella Gräfin 24.9. 1861-30.11. 1915   Kristus
56 Dietachmayr, Matthias zemř. 18.10. 1931 komorník knížete Auersperga Ježíš na kříži, po straně kříže postava
57 Doff, Johann N. 20.2. 1839-11.3. 1904 farář ve St. Zeno Panna Maria
58 Donin, Ludwig 23.8. 1810-20.8. 1876 katolický kněz u chrámu sv. Štěpána ve Vídni světec s dívkou v krajině
396 Dovrtěl, František zemř. 14.1. 1937 zemřel ve věku 62 let v Benešově, kněz Kristus
59 Duchácká, Alžběta zemř. 13.4. 1899 71 let Panna Maria
60 Economo, Constantin Baron 21.8. 1876-21.10. 1931   fotografie Piety a obrázek "Misericors Samaritanus"
397 Egerer, Anna (geb. Procksch) 4.11.1827-1.6. 1903   Kristus nesoucí kříž, Maria
61 Eisenstein, Wenzl Ritter von 1.9. 1793-9.9. 1881   Panna Maria
62 Elisabeth de France, Madame 1764-1794 [francouzská princezna] chybí
63 Elisabeth, Kaiserin 24.12. 1837-10.9. 1898   Maria s Ježíškem v náručí
64 Eltz, Franz Graf von und zu 15.3. 1823-16.9. 1891   výjevy z Lourd
65 Eltz, Karl Graf zu 13.5. 1867-1.2. 1940   Kristus na kříži
66 Engelová, Marie zemř. 30.12. 1898 21 let Kristus na kříži
67 Fellner von Feldegg, Franziska Freifrau (geb. Freiin Korb von Weidenheim) 4.5. 1870-2.6. 1937 poškozeno Marie stojící na drakovi na měsíci (apokalypsa)
68 Fellner von Feldegg, Franziska Freifrau (geb. Freiin Korb von Weidenheim) 4.5. 1870-2.6. 1937   Marie stojící na drakovi na měsíci (apokalypsa)
69 Fellner von Feldegg, Franziska Freifrau (geb. Freiin Korb von Weidenheim) 4.5. 1870-2.6. 1937   Marie stojící na drakovi na měsíci (apokalypsa)
70 Fellner von Feldegg, Franziska Freifrau (geb. Freiin Korb von Weidenheim) 4.5. 1870-2.6. 1937   Marie stojící na drakovi na měsíci (apokalypsa)
398 Filippettová, Marie 1912-1927   bez obrázku
71 Forgatsch, Michael Freiherr von 26.9. 1800-20.12. 1888   Kristus
72 Franz Ferdinand, Erzherzog, Hohenberg, Sophie Herzogin von 18.12. 1863-28.6. 1914 1.3. 1868-28.6. 1914 Kristus
73 Franz Ferdinand, Erzherzog, Hohenberg, Sophie Herzogin von 18.12.1863-28.6. 1914 1.3. 1868-28.6. 1914 Ježíš, Kristus na kříži a 3 světice
74 Franz Ferdinand, Erzherzog, Hohenberg, Sophie Herzogin von 18.12. 1863-28.6. 1914 1.3. 1868-28.6. 1914 Kristus + Ježíš na kříži a 3 světice
75 Franz Josef I., Kaiser von Österreich, König von Ungarn etc., etc. 18.8. 1830-21.11. 1916   Kristus
399 Fridrich, František 6.10. 1876-15.1. 1944 konsistorní rada, vikář, děkan v Táboře, vysv. 28.7. 1901 Kristus
76 Frind, Anton Ludwig 9.10. 1823-28.10. 1881 litoměřický biskup Panna Maria
77 Fünfkirchen, Therese Gräfin zemř. 14.12. 1902 67 let světice s trnovou korunou v rukách a dýkou v hrudi
78 Fünfkirchen, Therese Gräfin zemř. 14.12. 1902 67 let Kristus, Maria, Josef na lůžku
79 Fürstenberg, Friedrich Eduard Prinz zu zemř. 31.12. 1916 padl, poručík sv. Felix, andělé, Božské oko, město
400 Gargela, Josef 23.12. 1882-8.12. 1956 arciděkan, prvofarář ve Strašnicích Kristus
80 Gatterburg, Alfred Graf von 3.11. 1830-20.10. 1893   žena, Kristus na kříži
81 Gatterburg, Christiane Gräfin (geb. Gräfin Thun Hohenstein) 2.12. 1828-2.12. 1893   2 andělé, kříž, planoucí srdce, 2 hlavy andílků
82 Gatterburg, Sigmund Graf 11.9. 1864-15.8. 1891   Ježíš na kříži, světice
83 Geusau, Elisabeth Freifrau von (geb. Freiin von Zessner-Spitzenberg) 8.3. 1886-24.6. 1925   Kristus nesoucí kříž
84 Gilligová, Antonie 1849-23.2. 1882   Ježíš na kříži, 2 ženy
85 Ginhac, Paul zemř. 10.1. 1895 71 let, jezuita chybí
86 Gintl, Wilhelm zemř. 22.12. 1883 80 let Maria, andílci
87 Goldberger, Anna zemř. 28.9. 1886 74 let, vdova po statkáři v Allerheiligenu anděl (?) s trnovou korunou v rukou, kotva apod.
88 Gottlieb, Maria 30.4. 1824-31.5. 1895 představená kláštera voršilek v Praze sv. Mikuláš Tolentinský, skupina postav, andělé
401 Groová, Marie (roz. Vacková) 27.9. 1866-10.5. 1936   Maria
89 Gross, Josef 10.10. 1866-20.1. 1931 litoměřický biskup Kristus
90 Gruber, Marie zemř. 8.7. 1907 hospodyně v zámku Clam, 76 let anděl s knihou a svíčkou
91 Gruber, Marie zemř. 8.7. 1907 hospodyně v zámku Clam, 76 let anděl s planoucím ohněm
92 Grünne, Philipp Graf 15.6. 1889-22.6. 1917 padl, nadporučík 14. regimentu dragounů Kristus na kříži
93 Hall, Bonaventura 9.1. 1874-30.4. 1938 jeptiška Kristus na kříži
94 Handel, Karl Freiherr von 23.1. 1871-8.9. 1914 na následky zranění z bojiště, c.k. rytmistr Panna Maria
95 Harrach zu Rohrau, Johann Graf von 2.11. 1828-12.12. 1909   Ukřižovaný Kristus, 2 světice
96 Harrach zu Rohrau, Maria Theresia Gräfin von (geb. Prinzessin v. Thurn und Taxis) 7.1. 1856-20.8. 1908   Panna Maria
97 Harrachů na Rohravě, Jan hrabě z 2.11. 1828-12.12. 1909   Ukřižovaný Kristus, 2 světice
98 Hartig, Johanna Gräfin von (geb. Gräfin von Ledebur-Wicheln) 18.12. 1868-9.4. 1940   Kristus na kříži
388 Havlová, Marie zemř. 29.8. 1909 členka Mariánského spolku křesťanských dcer od 1877 zjevení P. Marie, klečící žena, skupina žen, kaple
99 Hemerka Edle v. Stanmír, Karoline (geb. Freiin von Spens-Booden) 26.7. 1838-11.11. 1916   Panna Maria
100 Hemerka Edle v. Stanmír, Karoline (geb. Freiin von Spens-Booden) 26.7. 1838-11.11. 1916   Kristus s rákosem v ruce
101 Henikstein, Gustav Freiherr 17.9. 1840-13.7. 1909 c.k. podmaršálek Maria s mečem
102 Hennet, Gabrielle Freiin von 12.9. 1840-17.9. 1925   Panna Maria
103 Hennet, Gabrielle Freiin von 12.9. 1840-17.9. 1925   Panna Maria
104 Hennet, Gabrielle Freiin von 12.9. 1840-17.9. 1925   Panna Maria
105 Herget, Bertha von (geb. Freiin Malowetz) 6.4. 1821-11.11. 1906   Kristus na kříži
402 Herl, Josef zemř. 14.4. 1949 65 let Kristus
106 Hiesmayr, Peter zemř. 13.10. 1870 72 let, majitel statku v Thannu ve farnosti Dietach Ježíš, Jan Křtitel, jejich matky
403 Hladíková, Anna (roz. Čechová) 29.3. 1860-18.6. 1936   Kristus na kříži
454 Hohaus, Wilhelm Dr. Theol. 30.6. 1844 - 25.12. 1909 vikář a velký děkan v hrabství Kladsko, arcidiákon, kanovník při katedrále ve Vratislavi atd. bez obrázku
107 Hohenlohe-Langenburg, Gottfried Prinz zu 15.1. 1860-19.11. 1933   fotografie Krucifixu v zasněžené krajině
108 Hohenlohe-Langenburg, Gottfried Prinz zu 15.1. 1860-19.11. 1933   fotografie Krucifixu v zasněžené krajině
109 Hohenlohe-Langenburg, Gottfried Prinz zu 15.1. 1860-19.11. 1938   fotografie Krucifixu v zasněžené krajině
110 Hohenlohe-Waldenburg, Francoise Romaine Princesse de (née Comtesse d´Esterházy) 24.9. 1856-10.1. 1884   Panna Maria
404 Homola, Leopold 15.11. 1850-28.8. 1914 64 let Kristus na kříži, 3 truchlící postavy
390 Houžvička, Josef zemř. 11.6. 1898 48 let, farář, kníž. arcib. školdozorce, člen mnoha dobročinných spolků Kristus na kříži
111 Hoyos-Sprinzenstein, Ernst Graf 18.6 1830-21.8. 1903   sv. Josef, Kristus a P. Maria
112 Hoyos-Sprinzenstein, Ernst Reichsgraf 28.11. 1856-10.6. 1940   obrázek Gutensteina a Marie s Ježíškem
113 Huyn, Vinzenz Graf 21.4. 1865-17.6. 1933   sv. Terezie z Lisieux
114 Chalupa, František zemř. 9.9. 1900 80 let, kanovník kroměřížský, děkan, farář ve Velkém Týnci Kristus, světec na lůžku, klečící světice
115 chybí chybí   chybí
116 chybí chybí   vznášející se anděl s dívkou, hřbitov
117 chybí zemř. (?) 20.9. 1906   vznášející se anděl s dítětem
389 chybí chybí   Kristus na kříži, Panna Maria
449 Jan z Boha zemř. 8.3. 1550 zakladatel řehole Milosrdných bratrů vyobrazen Jan z Boha
118 Janauschek, Wilhelm 19.10. 1859-30.6. 1926 redemptorista chybí
405 Janota, Magdalena zemř. 5.8. 1891 70 let Kristus na kříži, truchlící žena
119 Joiser, Michael zemř. 20.9. 1904 54 let, truhlář v Grossgmainu v Rakousku mučení Krista
120 Juncker-Bigatto, Ottokar Reichsfreiherr 11.4. 1864-13.12. 1928   chybí
406 Kadlecová, Miluška zemř. 13.5. 1941 19 let, absolventka dívčího reálného gymnázia anděl
121 Kageneck, Erbo Reichsgraf von 2.4. 1918-12.1. 1942 utrpěl zranění při leteckém boji, nadporučík, kapitán letky archanděl Michael
450 Kämmerer von Worms, Reichsfreiherr von u. zu Dalberg, Friedrich Maria 29.1. 1863-9.3. 1914   Panna Maria
407 Karel, Norbert 27.2. 1877-31.10. 1943 pochován na vinohradském hřbitově, emeritní továrník a vydavatel modlitebních knížek Kristus
122 Karkoschka, Emil 1.6. 1892-30.1. 1915 chovanec arcibiskupského semináře v Praze Kristus na kříži
123 Karkoschka, Emil 1.6. 1892-30.1. 1915 chovanec arcibiskupského semináře v Praze Ježíš na kříži, skupina truchlících
124 Kašpar, Fillipine 5.6. 1848-24.12. 1933 matka pražského arcibiskupa, vdova po řediteli školy náhrobek s vytesaným Kristem na kříži
408 Kašpar, Karel kardinál zemř. 21.4. 1941 71 let, pražský arcibiskup Kristus
125 Kašpar, Karl Kardinal zemř. 21.4. 1941 71 let, pražský arcibiskup 2 postavy, jedna nese kříž
126 Kašpar, Karl Kardinal zemř. 21.4. 1941 71 let, pražský arcibiskup Kristus na kříži
127 Kašparová, Filipína 5.6. 1848-24.12. 1933 matka pražského arcibiskupa, vdova po řediteli školy hrob
128 Kašťák, Ignác Michael 17.9. 1819-2.2. 1892   světci, anděl
129 Khevenhüller-Metsch, Franz Sales Gr. 3.10. 1783-14.1. 1867 velkopřevor řádu johanitů sv. František Saleský
130 Kiderle, Franz zemř. 28.8. 1884 68 let, notář v Steyru, čestný občan Gleinku dívka u oltáře
131 Kiderle, Franz zemř. 28.8. 1884 68 let, notář v Steyru, čestný občan Gleinku dívka u oltáře
132 Kielmansegg, Marie Gräfin 25.10. 1869-8.6. 1890   Panna Maria
133 Kinsky von Wchynic und Tettau, Ferdinand Graf 8.9. 1866-3.2. 1916   Maria s Ježíškem v náručí
134 Kinsky von Wchynic und Tettau, Ulrich Ferdinand 15:8. 1893-19.12. 1938   Maria a Kristus na kříži
135 Kinsky, Marianne Gräfin 26.7. 1857-23.6. 1920   Kristus
136 Klinkáč, František zemř. 28.2. 1899 děkan, člen okresní školní rady, farář v Telnici apod. Ježíš na kříži, v pozadí město
137 Koller, Marie von 28.3. 1886-29.10. 1900   světice, květina
138 Kolowrat-Krakowsky-Liebsteinsky, Olga Gräfin (geb. Gräfin Knevenhüller-Metsch) 10.11. 1850-3.9. 1932   Maria s Ježíškem v náručí
409 Komon, Vilém 25.9. 1905-19.8. 1941 ze Šlapanic Kristus na kříži
139 Königsegg-Aulendorf, Karl Graf zu 4.8. 1919-6.10. 1942 padl, nadporučík černý kříž
140 Kopsinger von Trebbienau, Oktavian Herman Freiherr 11.4. 1878-24.7. 1925 ministerský rada Kristus na kříži
141 Korff gen. Schmissing-Kerssenbrock, Gabrielle Gräfin (geb. Prinzessin von Lobkowitz) 14.1. 1855-12.8. 1917   Ježíš na kříži, 3 světice
142 Korff gen. Schmissing-Kerssenbrock, Joseph Graf 14.8. 1886-25.11. 1917 padl v Itálii umírající Marie, 11 apoštolů, Kristus a andělé
143 Korff-Schmissing-Kersenbrock, Theresia Gräfin (geb. Gräfin Lažansky) 19.2. 1857-14.9. 1884   Panna Maria
413 Kowalski, Stanislaus 27.9. 1881-18.2. 1940   Kristus
144 Krakowský-Liebsteinský von Kolowrat, Franz Anton Graf 21.10. 1921-19.7. 1926   podobizna zemřelého, andílci
145 Krakowský-Liebsteinský von Kolowrat, Zdenko Graf 9.7. 1881-18.11. 1941   Kristus, andělé, hlavičky andílků
410 Královcová, M. Serafina zemř. 27.1. 1937 pocházela z Byšenska u Domažlic, voršilka Světice
448 Kratina, Karel 15.2. 1881-16.2. 1945 umučen nacisty, profesor, arcibiskupský notář a kons. Rada Kristus sejmutý z kříže, skupina truchlících postav
411 Krčálová, Marie 14.6. 1930-7.11. 1957 z Ostrovačic Pieta
412 Křivánková, Otilie (roz. Poláková) 20.11. 1882-21.8. 1956 z Ostrovačic Kristus
146 Küenburg, Gabriele Gräfin (geborene Freiin Décsey) 31.3. 1857-7.2. 1890   Kristus na kříži
414 Kyselová, Kateřina Marie zemř. 15.2. 1957   Maria
455 La Gardeová, Viktorie 6.8. 1846 - 31.10. 1929 vdova po dvorním radovi Ježíš s jehnětem a ovcí
147 Lamberg, Anton Raimund Ernst Graf 14.11. 1906-3.7. 1913   podobizna zemřelého, andílci
148 Lažanský, Karel hrabě 13.10. 1887-28.8. 1914   Kristus na kříži
149 Lažanský, Karl Graf 13.10. 1887-28.8. 1914   Kristus na kříži
150 Lažanzky, Henriette Gräfin 25.7. 1827-22.11. 1891   Maria, Ježíš, Josef na lůžku
151 Lederer Trattnern, Gabriele Freifrau v. (geb. Gräfin Serényi) 13.3. 1844-23.8. 1917   Maria s Ježíškem v náručí
152 Ledóchowska, Maria Theresia 29.4. 1863-6.7. 1922 zakladatelka a ředitelka Družiny sv. Petra Klavera chybí
415 Ledóchowska, Marie Terezie 29.4. 1863-6.7. 1922 zakladatelka a ředitelka Družiny sv. Petra Klavera chybí
153 Lechleitner, Anton zemř. 21.4. 1858 67 let, farář v Aurolmünsteru v Rakousku, školní inspektor P. Maria s Ježíškem a andílci
416 Lerch, Karel 1870-18.11. 1938 zemřel v Praze u sv. Ignáce, 1890 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, 1900 vysvěcen svatá Rodina, Bůh, Duch svatý (holubice)
154 Lobkowicz, Anna Berta kněžna (roz. hraběnka z Neippergů) 7.8. 1857-9.4. 1932   soška P. Marie s Ježíškem z kaple v Bílině
417 Lobkowicz, Anna Berta kněžna z (rozená kněžna Schwarzenbergová) 2.9. 1807-12.10. 1883   Kristus
155 Lobkowicz, Anna Bertha Fürstin von (geb. Gräfin von Neipperg) 7.8. 1857-9.4. 1932   soška P. Marie s Ježíškem z kaple v Bílině
156 Lobkowicz, Henriette Prinzessin 17.10. 1872-28.5. 1939   Pražské Jezulátko
157 Lobkowicz, Jindřiška princezna z 17.10. 1872-28.5. 1939   Pražské Jezulátko
158 Lobkowicz, Paula (geb. Gräfin Schönborn) 22.1. 1861-9.2. 1922   Kristus
159 Lobkowitz, August Prinz 2.2. 1862-10.8. 1921   hlavičky andílků, Maria s Ježíškem
160 Lobkowitz, Josef Ferdinand Prinz 4.9.1885-25.10. 1914 padl v Haliči Marie s mrtvým Kristem pod baldachýnem
161 Lobkowitz, Joseph Zdenko Prinz 14.4. 1884-6.4. 1918 krajský komisař sv. Josef s Ježíškem
162 Lobkowitz, Karl Prinz 13.2. 1893-15.6. 1916 padl, nadporučík 2. regimentu hulánů P. Maria s mrtvým Kristem
163 Lobkowitz, Moriz Fürst 2.6. 1831-4.2. 1903   Kristus nesoucí kříž
164 Lobkowitz, Paula (geb. Gräfin Schönborn) 22.1. 1861-9.2. 1922   Kristus
165 Lobkowitz, Wenzel Eusebius Prinz 17.4. 1893-4.11. 1915   sv. Václav ve zbroji
166 Lobkowitz, Wenzel Eusebius Prinz 17.4. 1893-4.11. 1915   sv. Václav ve zbroji
167 Lobkowitz, Zdenka Prinzessin (geb. Prinzessin Lobkowitz) 4.10. 1828-25.2. 1917   Maria s Ježíškem v náručí
168 Loewe, Marie zemř. 8.3. 1898 53 let Panna Maria
169 Loewe, Sophie 28.8. 1842-6.7. 1920   světec ve výklenku, 5 okřídl. hlaviček ve svatozáři
170 Loewe, Sophie 28.8. 1842-6.7. 1920   anděl zabíjející hříšníka (archanděl Michael ?)
171 Loewenthal-Linau, Heinrich R. von 31.8. 1870-15.8. 1915   zdobený kříž
172 Loewenthal-Linau, Heinrich R. von 31.8. 1870-15.8. 1915   zdobený kříž
173 Löffler, Engelbert 6.11. 1887-19.9. 1917 padl, správce statku a archivář v Losensteinleithenu, poručík Kristus na kříži
174 Lowenstein-Wertheim, Anne Princess of chybí   Kristus
175 M. Caterina Ignazia ... (geb. Pelican) zemř. 6.5. 1876 83 let, jeptiška v klášteře sv. Voršily v Görzu chybí
176 M. Maria Carolina zemř. 14.6. 1801 46 let, voršilka v Praze chybí
177 Maleček, Josef Gabriel zemř. 23.1. 1907 63 let, školní rada, profesor, notář Kristus na kříži
178 Málková, Anna 12.2. 1849-23.12. 1930   hlava Krista s trnovou korunou
179 Málková, Anna 12.2. 1849-23.12. 1930   Panna Maria
180 Mallinckrodt, Pauline von 3.6. 1817-30.4. 1881 zakladatelka Společenství sester křesťanské lásky chybí
181 Malovetz, Zdenko Freiherr von und Malovetz Octavie Freifrau von (geb. Gräfin Attems) zemř. 22.4. a 21.10. 1889 69 a 72 let Kristus na kříži
182 Malowetz, Julie Freiin 13.3. 1820-11.4. 1900 datum úmrtí vepsáno rukou P. Maria s Ježíškem
183 Malowetz, Ludwig Freiherr von 11.8. 1822-19.4. 1900   Kristus
184 Malowetz, Ludwig Freiherr von 11.8. 1822-19.4. 1900   Kristus
185 Maria, Schwester 8.9. 1863-8.6. 1899 představená kláštera Dobrých pastýřů v Portu chybí
418 Martinů, Jan ThDr. 10.11. 1881-2.1. 1940 generální vikář olomoucké arcidiecéze atd. sv. Josef s Ježíškem v náručí
419 Masaryk, Tomáš Garrigue 7.3. 1850-14.9. 1937 prezident ČSR bez obrázku
420 Masaryk, Tomáš Garrigue 7.3. 1850-14.9. 1937 prezident ČSR bez obrázku
421 Mašínová, Marie zemř. 11.1. 1935   Maria
186 Matějček, Antonín 1834-18.3. 1869 knížecí- arcibiskupský ceremonář sv. Vavřinec
187 Matějček, Antonín 1834-18.3. 1869 knížecí- arcibiskupský ceremonář sv. Matěj
422 Matějka, František 17.7. 1868-27.7. 1929 biskupský notář, děkan v Mladé Boleslavi Kristus
451 Mathon, Placid zemř. 28.7. 1888 48 let, rajhradský benediktin (provisor v klášteře), původně ředitel knihtiskárny v Brně Kristus v hrobě
423 Mayer, Laurenz 14.10. 1830-7.1. 1896 kapucín, definitor provincie, kvadrián v konventu ve Vídni Maria s Ježíškem v náručí
188 Melichar, Wenzel JUDr. 20.1. 1865-13.4. 1925   Kristus s praporcem
189 Menshengen, Ferdinand Freiherr v. 2.1. 1834-4.9. 1895   Kristus s trnovou korunou na hlavě
190 Menshengen, Ferdinand Freiherr v. 2.1. 1834-4.9. 1895   Ježíš na kříži, světice
191 Menshengen, Irene Freiin 10.6. 1860-21.9. 1901   Kříž s trnovou korunou
192 Menshengen, Kornelia Freifrau v. (geb. Gräfin Brunetti) 27.6. 1869-9.6. 1929   Kristus na kříži
193 Michl, Josef 1820-5.8. 1874 kněz Kristus na kříži
194 Mittrowský z Mitrovic a Nemyšlu, Vladimír hrabě 17.6. 1814-6.4. 1899   Ježíš na kříži, v pozadí město
195 Mladota, Gabrielle Maria Freifrau (geborene von Schönberg) 4.1. 1828-16.5. 1893   Kristus, ornamenty
196 Müller, Maria Angelina 2.10. 1790-5.1. 1858 voršilka Kristus na kříži
197 Müller, Maria Chrisostoma 6.11. 1830-28.5. 1859 sestra Kongregace sv. Karla Boromejského sv. Markéta Marie Alacoque, Kristus
198 Murrag Baronin von Melgum, Ottilie Gräfin 28.1. 1821-12.2. 1896   Ježíš na kříži, andělé
199 Mylius, Rosa Freiin von (geborene Freiin von Malowetz) 9.3. 1816-8.7. 1896   světice, v pozadí městské opevnění
200 Mylius, Rosa Freiin von (geborene Freiin von Malowetz) 9.3. 1816-8.7. 1896   sv. Benedikt, skupina 3 církevních hodnostářů
201 Nádherný von Borutin, Hanno Freiherr 20.4. 1904-15.7. 1936   sv. Jan Nepomucký
202 Nadherny, Antonia zemř. 25.1. 1873   Kristus nesoucí kříž
203 Naumannová, Františka zemř. 29.11. 1893 81 let Panna Maria
204 nečitelné zemř. 14.4. 1881   chybí
205 Neipperg, Alfred Graf von 21.6. 1888-11.9. 1941 podplukovník Luftwaffe Kristus na kříži
206 Neipperg, Alfred Graf von 21.6. 1888-11.9. 1941 podplukovník Luftwaffe Kristus na kříži
207 Neipperg, Karl Reinhard Erbgraf zu 15.2. 1915-28.7. 1941 padl na východní frontě Maria, Ježíšek, světec a světice
208 Neipperg, Reinhard Graf von 9.10. 1920-24.7. 1941 padl na východní frontě Ježíš na kříži, po stranách kříž muž a žena
209 Neuberg, Adelgunde Freifrau von (geb. Korb-Weidenheim) zemř. 2.2. 1898   Kristus na kříži
210 Neupauer, Gabriele von 16.2. 1826-30.5. 1892   Panna Maria
424 Nosek, František 26.4. 1886-17.4. 1935 terciář, ministr, poslanec NS bez obrázku
211 Nostitz-Rieneck, Cara Gräfin (geborene Gräfin Chotek) 19.11. 1865-29.11. 1919   obr. mariánské kaple v Kulmu
212 Nostitz-Rieneck, Erwein Hartwig Graf 13.9. 1887-6.4. 1942 zemřel v lazaretu sv. Konrád
213 Nostitz-Rieneck, Hugo Graf von 13.4. 1887-31.8. 1916 padl, c.k. nadporučík Panna Maria
214 Nostitz-Rieneck, Marie Gräfin (geb. Gräfin Nostitz-Rieneck) 30.4. 1853-17.10. 1928 terciářka řádu sv. Františka sv. Anna a P. Marie, drží Ježíška
215 Nostitz-Rieneck, Robert Graf 12.9. 1881-27.8. 1915 padl kříž, rakouský státní znak, prapor, šavle
216 Nostitz-Rieneck, Wilhelmine 17.2. 1878-4.7. 1928   Kristus
217 Nováček, Karel 22.2. 1837-18.5. 1911 75 let, rektor kongregace Nejsvětějšího Vykupitele Kristus na kříži
218 Nováčková, M. Genovefa zemř. 7.1. 1899 55 let, školská sestra u sv. Anny v Praze smrt sv. Josefa, Ježíš, Maria, 6 okřídlených hlaviček
219 Novák, Adolf 24.5. 1858-27.10. 1879 právník na pražské unoverzitě Ježíš na kříži, 2 světice
220 Paar, Wenzel Graf 1.11. 1810-12.11. 1890   P. Marie s Ježíškem na trůně, po stranách světci
221 Pace, Ludovika Gräfin 13.5. 1858-27.10. 1902   Kristus nesoucí kříž
222 padlí v 1. světové válce 1914-1918   Ježíš na kříži, vojáci
446 Padlí v květnu 1945 v Místku (nyní Frýdek-Místek) (Miloš Chasák, Zdeněk Dedek, Albert Tobola, Jiří Sabela, Josef Tichý, Antonín Švrčina, Ladislav Mikeska, paní Harabišová) 2.5. až 10.5. 1945   Kristus
223 Pálffy, Marie Gräfin (geb. Baronin Walterskirchen) 23.7. 1841-6.7. 1916   Panna Maria
224 Parish von Senftenberg, George Marmaduke Freiherr 23.2. 1896-25.6. 1915 padl na besarabské hranici Maria s Ježíškem v náručí
225 Patera, Václav 1826-15.5. 1905 bývalý statkář v Zadní Třebáni Panna Maria
387 Paul, Maria Christina (geborne Rüllin) in Bremen zemř. 4. 4. 1807 74 let, zádušní mše 15.4. bez obrázku
226 Paulas, Valerian Dr. zemř. 10.1. 1892 † jako oběť svého povolání Kristus, Maria, dívka, hroby
425 Pavelková, Marie zemř. 13.2. 1924 77 let, výměnice ve Chvalkovicích Kristus
227 Pergen, Johann Ladislaus Reichsgraf und Herr von 26.2. 1813-24.3. 1877 komtur řádu Maltézských rytířů Kristus
426 Pergl, Adolf zemř. 12.1. 1935 72 let, arcibiskupský konzistorní rada, býv. farář v Hostini Maria
228 Picchioni, Katharina von (verwit. von Liebenberg, geb. von Amberg) 31.8. 1822-23.2. 1901   Maria s Ježíškem v náručí
229 Picot de Peccaduc Freiherr von Herzogenberg, August 3.11. 1840-22.7. 1906   Kristus na kříži
230 Picot de Peccaduc Freiherr von Herzogenberg, Josef zemř. 2.10. 1941 33 let, těžce raněn u Leningradu člověk klečící u Krista
231 Picot de Peccaduc von Herzogenberg, Marie a August 12.10. 1844-2.2. 1935 9.4. 1868-14.2. 1935 zámecká kaple v Bestvinu
232 Picot de Peccaduc von Herzogenberg, Marie a August 12.10. 1844-2.2. 1935 9.4. 1868-14.2. 1935 zámecká kaple v Bestvinu
233 Pius X. 2.6. 1835-20.8. 1914 papež 1903 - 1914 barevná podobizna Pia X.
453 Podlaha, Antonín 22.1. 1865 - 14.2. 1932 biskup bez obrázku
427 Poláčková, Ludmila 22.8. 1886-25.12. 1954 z Jiříkovic Kristus
234 Polda (příjmení chybí) 7.4.-9.11. 1898   anděl s dítětem v náručí, naříkající matka u kolébky
428 Poštulková, Konstancie zemř. 8.1. 1917 56 let Kristus na kříži
429 Preininger, Jan zemř. 7.1. 1893 54 let Truchlící Maria
430 Průšová, Marie 21.12. 1856-9.5. 1936   Maria
235 Radey-Stefenelli, Anna von (geb. Gräfin Meran) 12.4. 1864-31.3. 1935   sv. Anna s Marií
236 Ranssonnet, Margaretha Freiin von (geb. Gräfin St. Quentin) zemř. 18.4. 1881   Kristus na kříži
237 Redl, Josefine Freifrau von (geb. Reichsfreiin von Bartenstein) 5.4. 1800-9.10. 1881   Maria, Ježíš, Josef na lůžku
238 Reisinger, Theresia zemř. 3.4. 1879 38 let sv. Anna s Marií
239 Ringhoffer, Franz Freiherr von 31.5. 1874-30.11. 1940   Ježíš na kříži (od J.V. Myslbeka)
240 Ringhoffer, Franz Freiherr von 31.5. 1874-30.11. 1940   Ježíš na kříži (od J.V. Myslbeka)
241 Ringhoffer, Franz Freiherr von 22.11. 1844-23.7. 1909   Ježíš na kříži (od J.V. Myslbeka)
242 Ringhoffer, Maria Freiin von 2.7. 1905-23.1. 1932   Ježíš na kříži (od J.V. Myslbeka)
243 Ritterstein, Emilie von 28.12. 1824-15.6. 1904   Kristus s trnovou korunou na hlavě
244 Robilant, Charles Felix Nicolis de 8.8. 1826-17.10. 1888   chybí
245 Rohan Guimenée, Rochefort et Montauban, Alain Gustave Victor Louis Prince de zemř. 28.9. 1857 27 let, kapitán a velitel 9. husarské eskadrony Kristus na kříži
246 Rohan von Guémenél Rockefort, Oskar Prinz zemř. 23.10. 1918 27 let, padl na italské frontě Maria s Ježíškem v náručí
247 Rohan, Alain Fürst 8.1. 1853-23.2. 1914   Kristus na kříži
248 Rohan, Johanna Fürstin (geb. Prinzessin Auersperg) 17.9. 1860-17.12. 1922   Schlosskapelle zu Sichow
249 Rohan, Johanna Fürstin (geb. Prinzessin Auersperg) 17.9. 1860-17.12. 1922   Schlosskapelle zu Sichow
250 Rohan-Guémenée-Rochefort-Montbazon, Alain Gustave Victor Louis Prince de zemř. 28.9. 1857 27 let, velitel 9. husarského jízdního oddílu kříž, v pozadí les
251 Röselová, Johanna (roz. Vávrová) 9.5. 1820-30.12. 1880   Kristus na kříži
252 Rost, Anton Franz Sal. 10.11. 1798-22.9. 1879 kněz, mj. administrátor fary kostela na Skalce v Praze andělé
253 Rudolf, Kronprinz 21.4. 1858-30.1. 1889   Kříž s nápisem SPERA IN DEO
254 Salis Soglio, Hanns Freiherr von 14.2. 1854-22.9. 1916   Kříž ve svatozáři, ovinutý trny
255 Sallmann, Anton Robert 13.10. 1817-12-.8. 1883 kvadrián kapucínského konventu v Litoměřicích světec, v ruce drží krucifix
256 Salm-Reifferscheidt, Hugo zu 9.11. 1832-12.5. 1890   Kristus
257 Saxe-Cobourg et Gotha, Auguste Prince de zemř. 22.9. 1909 14 let Kristus, květiny
258 Sedmik, Maria Johanna zemř. 13.3. 1864 63 let, voršilka chybí
259 Ségur-Cabanac, Mathilde Gräfin (geb. Gräfin Bussy-Mignot) 27.10. 1822-8.9. 1901   Ježíš na kříži, světice
260 Seilern und Aspang, Wilhelmine Gräfin von (geb. Gräfin Lažanský) 23.11. 1891-31.12. 1922   Kristus
261 Schaffgotsch, Auguste Gräfin (geb. Gräfin Auersperg) zemř. 2.8. 1915 77 let Kristus na kříži
262 Schaffgotsche, Franz Graf 27.4. 1859-23.8. 1907   vodní hladina, kříž ve svatozáři
431 Schaffra, Olga zemř. 9.3. 1894   Kristus na kříži
263 Schall-Riaucour, Antonius Graf von 3.6. 1921-11.2. 1942 padl na východní frontě archanděl Michael
264 Schoenborn, Josef Karl Graf 25.1. 1892-14.8. 1915 padl v Polsku sv. Jiří (?) stojící na ďáblu
265 Schönborn, Hans Graf 2.4. 1864-7.6. 1912   Kristus
266 Schönborn, Rosine Gräfin (geb. Gräfin Czernin von und zu Chudenitz) 14.10. 1880-23.9. 1926   Maria s Ježíškem v náručí
267 Schönborn-Buchheim-Wolfsthal, Zdenka Reichsgräfin (geb. Gräfin Sternberg) 16.4. 1846-16.9. 1915   Kristus
268 Schönbornová z Buchheim-Wolfsthalů, Zdenka říšská hraběnka (roz. hraběnka Sternbergová) 16.4. 1856-16.9. 1915   Maria s Ježíškem v náručí
269 Schönburg-Glauchau, Sr. Erlaucht Ernst Heinrich Graf von 15.1. 1910-5.9. 1939 padl oltářní obraz Marie s Ježíškem, skupina andělů
270 Schönburg-Glauchau, Sr. Erlaucht Ernst Heinrich Graf von 15.1. 1910-5.9. 1939 padl oltářní obraz Marie s Ježíškem, skupina andělů
271 Schönburg-Hartenstein, Hieronymus Prinz von 1.11. 1889-1.9. 1914   sv. Jeroným
272 Schwarzenberg, Anna Prinzessin (geb. Prinzessin Löwenstein) 28.9. 1873-27.6. 1936   Panna Maria
273 Schwarzenberg, Ida Fürstin (geb. Prinzessin Liechtenstein) 17.9. 1839-4.8. 1921   Maria s Ježíškem v náručí
274 Schwarzenberg, Johann Adolph Fürst zu 22:5.1799-15.9: 1888   Ježíš na kříži, světci + sv. Jan Nepomucký
275 Schwarzenberg, Karl Felix Prinz zu 8.6. 1892-17.2. 1919   Kristus
276 Schwarzenberg, Karl Fürst zu 26.2. 1886-6.9. 1914   Kristus na kříži
277 Schwarzenberg, Karl Fürst zu 1.7. 1859-4.10. 1913   Kristus na kříži
278 Schwarzenberg, Karl Fürst zu 5.7. 1824-29.3. 1904   Ukřižovaný Kristus, 2 světice
279 Schwarzenberg, Karl Fürst zu 1.7. 1859-4.10. 1913   Kristus na kříži
280 Siegert, Anton zemř. 24.2. 1919 56 let, advokát Kristus na kříži
281 Siegert, Anton zemř. 24.2. 1919 56 let, advokát Kristus na kříži
282 Silva-Tarouca, Aloisius Maria von zemř. 30.7. 1917 26 let archanděl Michael
283 Silva-Tarouca, Aloisius Maria von zemř. 30.7. 1917 26 let archanděl Michael
284 Silva-Tarouca, Maria Henriette Gräfin von 27.3. 1856-17.12. 1920   Kristus
432 Skočdopolová, Marie zemř. 9.3. 1914 39 let, porodní babička z Milína Maria s dětmi
285 Skrbensky, Leo Kardinal 12.6. 1863-24.12. 1938 arcibiskup v Praze a v Olomouci papež, světice, Maria s Ježíškem, 2 andílci
286 Skrbensky, Malvine Freifrau (geb. Gräfin Kolowrat) 12.11. 1873-2.6. 1932   Kristus
433 Slavíková, Terezie zemř. 2.3. 1925 54 let, z Chrlic Kristus
434 Smékal, Norbert 29.3. 1874-12.8. 1934 60 let, superior kapucínského kláštera v Praze u sv. Josefa atd. Pieta
386 Smékalová, Františka 21.9. 1838-13.7. 1916   Kristus nesoucí kříž
287 Sobeck, Skal und Kornitz, Gisela Freifrau von (geb. Freiin von Spens-Booden) 14.3. 1863-8.9. 1914   Maria s Ježíškem v náručí
288 Sobeck, Skal und Kornitz, Gisela Freifrau von (geb. Freiin von Spens-Booden) 14.3. 1863-8.9. 1914   Maria s Ježíškem v náručí
289 Sobeck, Skal und Kornitz, Gisela Freifrau von (geb. Freiin von Spens-Booden) 14.3. 1863-8.9. 1914   Panna Maria
435 Solanský, František zemř. 27.12. 1941 74 let, arcibiskupský rada a farář ve Zlobicích Kristus
436 Souček, František zemř. 13.3. 1944 76 let, zahradník v. v. Pieta
437 Soušek, Bohuslav 23.1. 1913-3.11. 1969 kněz Tovaryšstva Ježíšova, kaplan v Přerově Svatovítská madona
290 Spee, Augustin Wilhelm Constantin Hubert Reichsgraf von 18.4. 1813-23.8. 1882   Kristus na kříži
291 Spee, Johannes Baptist Ferdinand Ignatius Josephus Antonius Hubertus Maria von zemř. 26.9. 1921 30 let Maria s Ježíškem v náručí
292 Spee, Melanie Reichsgräfin von (geb. Reichsgräfin von Walderdorff) 29.10. 1864-1937   Kristus na kříži
293 Spee, Melanie Reichsgräfin von (geb. Reichsgräfin von Walderdorff) 29.10. 1864-1937   Kristus na kříži
385 Sponer, Karolina 10.5. 1827-9.10. 1886   smrt sv. Josefa, Ježíš, Maria
438 Stašek, Bohumil Msgre ThDr h.c. 17.2. 1886-8.8. 1948 probošt kolegiální kapituly vyšehradské Kristus na kříži
294 Steinerová, Ludmila zemř. 28.1. 1873 74 let, pražská měšťanka Ježíš visící na kříži, 3 světice
295 Stift, Rosalia (geb. Frischauf) 4.9. 1817-17.9. 1908   Kristus na kříži
296 Strohschneider, Eleonore zemř. 6.11. 1935 76 let Kristus, světice
297 Stubenberg, Elise Gräfin 2.12. 1863-17.3. 1910   Panna Maria
298 Swéerts-Sporck, Gabriele Gräfin zemř. 18.2. 1884   Ježíš na kříži, světci
439 Šebesta, Jaroslav 19.3. 1891-31.7. 1960 bývalý arciděkan v Táboře Kristus na kříži, 3 truchlící ženy; sv. Rodina (smrt sv. Josefa), andělé
299 Šmahel, Franz zemř. 7.6. 1908 52 let, hospodářský správce v Löschu Kristus
300 Švandová, Barbora zemř. 27.8. 1896   Ježíš a dívka v krajině
301 Švandová, Barbora zemř. 27.8. 1896   Kristus a dívka
302 Švandová, Barbora zemř. 27.8. 1896   klečící dívka u paty kříže
303 Švandová, Barbora zemř. 27.8. 1896   Panna Maria
304 Švandová, Barbora zemř. 27.8. 1896   žena se sepjatýma rukama na lůžku, anděl
305 Taafe, Louisa Gräfin zemř. 5.2. 1921 53 let Kristus na kříži
306 Thun u. Hohenstein, Felix Graf v. 11.7. 1859-8.4. 1941   Kristus na kříži
307 Thun und Hohenstein, Elise Reichsgräfin (geborene Mladota Freiin von Solopisk) 9.4. 1805-16.1. 1876   sv. Josef s Ježíškem v náručí
308 Thun und Hohenstein, Vinzenz Graf 11.3. 1861-12.8. 1902 c.k. komoří, rytmistr 9. husarského regimentu Kristus na kříži
309 Thun, Franz Fürst 2.9. 1847-1.11. 1916   Kristus
310 Thun, Franz Fürst 2.9. 1847-1.11. 1916   Kristus
311 Thun, Marie Gräfin 19.7. 1854-18.1. 1916   Marie, Ježíšek, oba na obláčku
312 Thun-Hohenstein, Franz Graf zu 3.10. 1786-18.1. 1873   Maria
313 Thun-Hohenstein, Gabrielle Gräfin (geb. Gräfin Buquoy) 11.11. 1859-20.5. 1934   světice, anděl, v pozadí postava zalévající záhon
314 Thun-Hohenstein, Leonard Graf zemř. 11.12. 1914 padl, rytmistr husarského regimentu hraběte Nadasdyho č. 9 sv. Jiří na koni - zabíjí draka
315 Thun-Hohenstein, Silvia Gräfin (geb. Von Leon) 1.5. 1847-6.1. 1918   Panna Maria
316 Thurn-Taxis, Alexander kníže 1.12. 1851-21.7. 1939   Pražské Jezulátko
317 Toscana, Maria Ferdinanda di 27.4. 1796-3.1. 1865   Maria, Ježíšek, oráč, staroboleslavský chrám
318 Toscana, Maria Ferdinanda von 27.4. 1796-3.1. 1865   Maria, Ježíšek, oráč, staroboleslavský chrám
319 Trauttmansdorff-Weinsberg, Adolf Graf 22.6. 1877-21.8. 1914 padl sv. Jiří zabíjející draka, princezna
320 Trauttmansdorff-Weinsberg, Ferdinand Graf 27.6. 1825-12.12. 1896   Ježíš na kříži, Bůh, andělé, 2 skupiny postav aj.
321 Trauttmansdorff-Weinsberg, Marie Erc. Erbgräfin v.u zu 2.10. 1869-20.3. 1931   Panna Maria
440 Trojan, Josef zemř. 20.3. 1929 69 let, pohřben u sv. Markéty v Břevnově Svatá rodina (smrt sv. Josefa)
322 Ubelli Siegburg, Johanna Baronin 3.10. 1833-2.4. 1928   Maria, andílci
323 Vajsová, Marie (roz. Lebedová) 6.7. 1837-25.2. 1913   kněz, ministrant, světci, andělé, hříšníci v pekle
324 Vávra, Josef 1.12. 1838-10.1. 1912 profesor, historik Panna Maria
325 Vávrová, Karolina zemř. 2.4. 1877 60 let P. Maria jako ochránce křesťanské duše
326 Vávrová, Karolina zemř. 2.4. 1877 60 let P. Maria jako ochránce křesťanské duše
327 Vávrová, Karolina zemř.2.4. 1877 60 let P. Maria jako ochránce křesťanské duše
328 Viczay, Adolph Graf 12.8. 1804-22.1. 1873   kříž ve svatozáři
441 Vlasák, Josef ThDr. 26.4. 1867-17.12. 1958 generál a velmistr řádu křižovníků s červenou hvězdou Kristus; Maria
447 Vlasák, Josef ThDr. 26.4. 1867-17.12. 1958 generál a velmistr řádu křižovníků s červenou hvězdou Kristus, Maria
329 Vlk, František 5.2. 1832-17.3. 1907 kovář, majitel domu Kristus
330 Vlk, Jan L. 2.7. 1846-16.4. 1915 kněz, učitel hluchoněmých v Praze, zemřel v Mukařově Kristus nesoucí kříž
442 Vojáčková, Marie zemř. 19.7. 1954   Kristus
331 Vondráčková, Marie pohřbena 23.6. 1897   Kristus na kříži
443 Voškerušová, Anna 15.12. 1873-13.6. 1939 ze Syrovic Kristus
444 Vybíral, František 1.7. 1902-14.2. 1956 zemřel po malém úrazu, děkan v Rakovníku, pohřben na Olšanech atd. Kristus na kříži, 3 truchlící světice; Pieta
332 Walburg zu Wolfegg, Georg Graf 25.12. 1893-30.5. 1915 padl, poručík sv. Jiří na koni - zabíjí draka
333 Waldburg-Zeil-Trauchburg, Ludwig Graf 19,.8. 1827-17.1. 1897 generálmajor Kristus na kříži
334 Waldstein Wartenberg, Marie Gräfin (geb. Gräfin Bylandt-Rheidt) 5.10. 1852-11.12. 1919   Kristus na kříži
335 Waldstein Wartenberg, Marie Gräfin, geb. Gräfin Bylandt-Rheidt 5.10. 1852-11.12. 1919   Kristus na kříži
336 Waldstein, Adolf Graf 27.12. 1868-17.6. 1930   korunovaná Maria s Ježíškem pod baldachýnem
337 Waldstein, Ernst Karl Graf, Herr von Wartenberg 4.2. 1849-27.6. 1913   korunovaná Maria s Ježíškem pod baldachýnem
338 Waldstein, Ernst Karl Graf, Herr von Wartenberg 4.2. 1849-27.6. 1913   P. Marie s Ježíškem na klíně pod baldachýnem
339 Waldstein, Franziska Gräfin 25.8. 1831-30.1. 1915 kapitulářka ústavu šlechtičen sv. Andělů v Praze Marie stojící na drakovi na měsíci (apokalypsa)
340 Waldstein, Sophie Gräfin, geb. Gräfin von Hoyos 14.9. 1874-24.3. 1922   korunovaná Maria s Ježíškem pod baldachýnem
341 Waldstein, Sophie Gräfin, geb. Gräfin von Hoyos 14.9. 1874-24.3. 1922   korunovaná Maria s Ježíškem pod baldachýnem
342 Waldstein-Wartenberg, Albrecht Vinzenz Reichsgraf zu 20.10. 1865-27.12. 1890   květina, věnec
343 Wallis, Anna Gräfin (geb. Gräfin Hompesch) 7.9. 1839-9.1. 1899   Kristus na kříži
344 Wallis, Sophie Gräfin (geb. Gräfin Pálffy) 28.2. 1865-8.11. 1933   Panna Maria
345 Wallis, Sophie Gräfin (geb. Gräfin Pálffy) 28.2. 1865-8.11. 1933   Panna Maria
346 Warlich-Bubna, Marie Franziska 21.12. 1877-28.6. 1922   Kristus
347 Warlich-Bubna, Marie Franziska 21.12. 1877-28.6. 1922   Kristus
348 Warlich-Bubna, Marie Franziska 21.12. 1877-28.6. 1922   Kristus
349 Weber, Hilarius zemř. 30.11. 1828 86 let, člen bratrstva Zvěstování Panny Marie v Bonnu chybí
350 Weber, Marie Baronin (geb. Freiin von Geymüller) 15.2. 1886-29.8. 1920   Kristus nesoucí kříž
351 Weihmannová, Josefa Pika zemř. 3.10. 1876 71 let, vdova po správic chorobince v Praze P. Maria jako ochránce křesťanské duše
352 Welden-Lamey, Charlotte Reichsfreiin von 4.8. 1812-8.6. 1892   Kristus s trnovou korunou na hlavě
353 Wendl, Kaspar zemř. 6.2. 1879 72 let, farář v Zellu an der Pram Maria, Ježíšek s křížem, 3 andělé
354 Wenzel von Sternbach zu Stock und Luttach, Leopold Reichsfreiherr 25.3. 1846-14.12. 1918   světice v oblaku, drak
355 Westphalen zu Fürstenberg, Carl Philipp Reichsgraf von 29.7. 1907-23.8. 1941 padl v Rusku černý kříž
356 Westphalen zu Fürstenberg, Clemens Reichsgraf von 4.3. 1864-31.10. 1938   Kristus na kříži
357 Westphalen zu Fürstenberg, Clemens Reichsgraf von 4.3. 1864-31.10. 1938   Ježíš visící na kříži, 3 světice
358 Westphalen zu Fürstenberg, Eduard Reichsgraf von 9.3. 1904-10.12. 1941 padl v Rusku sv. Jiří
359 Westphalen zu Fürstenberg, Eduard Reichsgraf von 9.3. 1904-10.12. 1941 padl na ruské frontě sv. Jiří ve zbroji a na koni
360 Westphalen zu Fürstenberg, Josefine Gräfin (geb. Gräfin Trauttmansdorff-Weinsberg) 3.10. 1866-7.11. 1936   Schlosskapelle zu Kulm
361 Westphalen zu Fürstenberg, Josefine Gräfin (geb. Gräfin Trauttmansdorff-Weinsberg) 3.10. 1866-7.11. 1936   Schlosskapelle zu Kulm
362 Westphalen zu Fürstenberg, Maria Felizitas Reischsgräfin von (geb.Reichsfreiin v. Fürstenberg...) 27.9. 1898-1939   Kristus visící na kříži, 3 postavy (Albrecht Dürer)
363 Westphalen zu Fürstenberg, Maria Felizitas Reischsgräfin von (geb.Reichsfreiin v. Fürstenberg...) 27.9. 1898-1939   Maria s mrtvým Kristem
364 Westphalen, Marie Gräfin von 21.6. 1873-8.8. 1933   Kristus
365 Westphalen, Marie Gräfin von 21.6. 1873-8.8. 1933   Kristus
366 Wiedersperg, Hugo Freiherr von 15.11. 1836-17.5. 1901   Kristus na kříži
367 Wiedersperg, Marie Freifrau von (geb. Freiin Dobržensky) 8.9. 1839-9.5. 1930 91 let Maria s Ježíškem v náručí
368 Wieser, Franz Ser. zemř. 29.8. 1881 62 let, farář v Gleinku sedící žena s dívkou (snad sv. Anna a P. Marie)
369 Wieser, Franz Ser. zemř. 29.8. 1881 62 let, farář v Gleinku P. Maria s Ježíškem
370 Wieser, Franz Ser. zemř. 29.8. 1881 62 let, farář v Gleinku Maria a Ježíšek
371 Windisch-Grätz, Ludwig Prinz zu 13.5. 1830-14.3. 1904 generál jezdectva Maria s Ježíškem v náručí
372 Windisch-Grätz, Vinzenz Alfred Erbprinz zu 3.9. 1882-26.3. 1913 poručík, atašé u velvyslanectví v Itálii Maria a Ježíšek
373 Winkelbauer, Leonhard 25.5. 1923-21.10. 1943 padl, tankista sv. Jiří zabíjející draka, princezna
374 Winkler, Klara zemř. 2.12. 1874 59 let Panna Maria
375 Wishofer, Leopold zemř. 10.7. 1877 75 let, soukromník v Schärdingu (Rakousko) P. Maria a Ježíš
376 Wratislaw, Maximilian Graf 25.5. 1857-9.4. 1940   Panna Maria
377 Wratislaw, Maximilian Graf 25.5. 1857-9.4. 1940   Kristus s trnovou korunou na hlavě
378 Wurmbrand Stuppach, Wilhelmine Gräfin 6.2. 1848-25.4. 1935   Kristus s křížem ve svatozáři, lidské duše
379 Wurmbrand, Leo Graf 12.9. 1840-28.8. 1903   Ježíš na kříži, skupina světců, andělé
380 Wurmbrand-Stuppach, Berta Gräfin (geb. Gräfin Nostitz-Rhieneck) 3.1. 1816-8.9. 1888   3 truchlící světice
381 Wurmbrand-Stuppach, Therese Gräfin (geb. Baronin Me Nevin O´Kelly) 6.2. 1844-4.12. 1908   sv. Barbora
382 Wurmbrand-Stuppach, Therese Gräfin (geb. Baronin Me Nevin O´Kelly) 6.2. 1844-4.12. 1908   sv. Barbora
445 Zavoral, Method Jan Dr. 28.8. 1862-26.6. 1942 opat královské kanonie premonstrátů na Strahově v Praze Kristus na kříži
383 Zeilern und Aspang, Franz Rudolf Graf von 28.7. 1886-27.7. 1930   Kristus na kříži
384 Zinner, Marie (geb. von Neupauer) 25.3. 1822-24.7. 1889 manželka c.k. vrchního lesního rady Maria, srdce probodené dýkami