EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro školy

Pro školy

Baroko na vlastní kůži

Zážitkový polyestetický projekt pro žáky 4.–9. třídy ZŠ, SŠ

Prostor: České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1

Baroko na vlastní oči, uši, ruce, nohy a v neposlední řadě i hrdlo!
 
Pocity gestem, hudboui barvou, aneb: "Zveme vás na baroko!"
 
Zážitkový polyestetický projekt, kdy se ponoříme do období baroka, které pak ztvárníme jak dobovým písmem, tak secvičením složitější barokní skladby. Expresí barokně emotivního výrazu bude i hra na sochy a v neposlední řadě i tančení vznešené polonézy. 
Program probíhá v učebně.
 
Cílenost: 4.–9. třída ZŠ, SŠ (program je vždy modifikován dle věku účastníků)
Délka: 90–100 min
Vzdělávací obor: Hudební výchova, Člověk a jeho svět
Klíčová slova: vnímání, exprese, tanec, zpěv (i vícehlasý), perkuse, architektura
Výstupy – účastník: kultivuje své estetické vnímání,  pohybově a výrazově reaguje na umělecké podněty; zažívá radost z vlastní hudební produkce a tance
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: do 30 žáků
Objednávky: musicmuseum_pr@nm.cz, tel.: 257 257 738

Zpět

Zobrazit výpis článků


Newsletter       Plná verze stránek

      Webové stránky: NETservis s.r.o.       Zřizovatel: Zřizovatel