EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro školy

Pro školy

Pověst o Libuši, jak ji zhudebnil Bedřich Smetana

Program pro 4.–6. třídy ZŠ

Prostor: Muzeum Bedřicha Smetany, Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1

Program k expozici Bedřich Smetana (1824–1884).


 


Je možné vyjádřit hudbou charakter postav? Jaký význam měla opera Libuše v dějinách Národ­ního divadla a našeho státu? Program, na kterém vás seznámíme nejen s touto operou, ale i s osobností Bedřicha Smetany, je možné pojmout jako volně navazující na program Vltava. Pro­gram probíhá v expozici.
 
Cílenost: 4.–6. třídy ZŠ
Délka: 90–100 minut
Vzdělávací obor: Hudební výchova, Dějepis, Člověk a jeho svět
Klíčová slova: Bedřich Smetana, Libuše, Má vlast, Národní divadlo
Výstupy – žák: zná ne­jznámější Smetanova díla i pověst o Libuši, je schopen hudbu vnímat adekvátně jejímu obsahovému tématu
Cena: 80 Kč, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: Jana Plecitá, email: jana_plecita@nm.cz tel.: 222 221 514

 

Zpět

Zobrazit výpis článků


Newsletter       Plná verze stránek

      Webové stránky: NETservis s.r.o.       Zřizovatel: Zřizovatel