EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Českého muzea hudby

Výstava (5.5.2017-25.3.2018)

Antonín Dvořák a zbožnost

"Bůh, láska, vlast!" Výstava představí Antonína Dvořáka jako hluboce věřícího človeka.

Prostor: Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2

Výstava představí skladatele Antonína Dvořáka jako upřímného křesťana. Neokázalá a hluboce procítěná zbožnost byla typickým rysem Dvořákovy povahy a silně se také promítla do jeho díla, které zahrnuje nejen klasické formy jako Stabat Mater či Requiem, ale také Biblické písně, jeden z nejniternějších projevů lásky k Bohu v dějinách hudby.

Dvořák byl s katolickou vírou spojen od raného dětství. Jeho prvními učiteli v hudbě byli venkovští kantoři, kteří rovněž zastávali funkce hudebních ředitelů na kůru v kostelech v Nelahozevsi a Zlonicích. Následné Dvořákovo studium na varhanické škole předurčovalo skladatele k povolání varhaníka, které nakonec zastával v kostele sv. Vojtěcha na Novém městě pražském po dobu 3 let. Během svého života pak, ať byl kdekoliv, vyhledával ve své blízkosti kostely, které navštěvoval za účelem nedělní ranní mše. Často se jich účastnil i aktivně jako varhaník.  

Dvořákovo životní motto "Bůh, láska, vlast!" poukazuje na skladatelovy hodnoty v celé jejich šíři – nejen pevná víra, ale také věrná láska a pravdivé vlastenectví byli pilíři jeho světonázoru. Výstava představí skladatele jako upřímného křesťana, poukáže na jeho vztah ke kostelům a na jeho pravidelnou účast na nedělních mších, při kterých hrával na varhany. Pozornost bude věnována také Dvořákovým významným dílům s náboženským obsahem.

Ve čtyřech vitrínách budou vystaveny originály skladatelových Biblí, náboženských knih a kopie různých dokumentů – korespondence, programy, fotografie, autografy skladeb apod. K vidění bude také také stříbrný věnec v podobě vavřínu, který Dvořák dostal od přátel z Národního divadla po návratu ze své první cesty do Anglie.

Tato dočasná výstavka doplní stálou expozici muzea s názvem Cesty Antonína Dvořáka.Vernisáží výstavy se po několikaměsíčním restaurování interiérových fresek znovu otevřelo Muzeum Antonína Dvořáka, které prezentuje tohoto oblíbeného hudebního skladatele.

 

 

Zpět

Zobrazit výpis článků


Newsletter       Plná verze stránek

      Webové stránky: NETservis s.r.o.       Zřizovatel: Zřizovatel