EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Českého muzea hudby

Výstava (2.10.2017-15.11.2017)

Ondřej Horník (1864–1917)

Drobná výstavka o významném sběrateli hudebních památek.

Prostor: České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1

V letošním roce uplynulo 100 let od úmrtí Ondřeje Horníka, jednoho z nejvýznamnějších sběratelů hudebních památek.

Působil jako profesor pražské konzervatoře, kde vyučoval liturgický zpěv, hru na varhany, hudební teorii, harmonii a hru z partitur. Byl rovněž ředitelem kůru a varhaníkem v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, sbormistrem místních pěveckých spolků, organizátorem koncertů a klavírním doprovazečem. Jeho vlastní skladatelská činnost zahrnuje převážně duchovní hudbu, v menší míře světské vokální a instrumentální skladby.

Sběratelstvím se zabýval již od dětství, kdy sbíral zejména přírodniny, později umělecké artefakty, mince, zbraně a další, časem se ale jeho zájem soustředil na památky a předměty související s hudbou. Během necelých dvaceti let se mu podařilo shromáždit na 20000 různých hudebních dokumentů, obsahující zejména hudebniny, knihy o hudbě, hudební ikonografii a hudební nástroje. Celá sbírka se po Horníkově smrti dostala do správy Národního muzea a dodnes patří mezi nejvýznamnější sbírkové celky.
 
Osobnost Ondřeje Horníka a ukázky z jeho hudební sbírky představuje České muzeum hudby na výstavce ve vitríně v rámci stále expozice.

Vstupné a otevírací doba:

viz  České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1

Zpět

Zobrazit výpis článků


Newsletter       Plná verze stránek

      Webové stránky: NETservis s.r.o.       Zřizovatel: Zřizovatel