EnglishFacebookTwitterInstagram

Akce Historického muzea

Akce (24.6.2017)

Sidoniin salon

Česko-německo-rakouské setkání ve Vrchotových Janovicích.

Prostor: Zámek Vrchotovy Janovice, 257 53 Vrchotovy Janovice

 Národní muzeum Vás srdečně zve na Sidoniin salon. Česko-německo-rakouské setkání ve Vrchotových Janovicích se koná v rámci česko-německého kulturního jara.

Program

11.00–11.15 Slavnostní zahájení v sále městského úřadu – Vrchotovy Janovice č. 2

11.15–13.00 Panelová diskuze v sále městského úřadu

(A. Vollmer, H. Turková, A. Bláhová, V. Křenková, S. P. Scheichl, moderuje P. Becher)

13.00–14.00 Přestávka na oběd

14.00–14.30 Slavnostní sázení stromu v zámeckém parku

14.30–16.30 Komentovaná prohlídka parku

14.30–16.30 Komentovaná prohlídka Zámku Vrchotovy Janovice

16.30–17.00 Přestávka

17.00–17.15 Zahájení fotografické výstavy interiéru zámku v době Sidonie Nádherné

17.15–18.00 Dramatizace básní Karla Krause a textů Sidonie Nádherné

18.00–20.00 Slavnostní ukončení

 
Prosíme o zpětnou vazbu ohledně Vaší účasti na setkání: Kristýna Hlavatá (kristyna_hlavata@nm.cz, 773 793 412), která poskytne další informace ohledně dopravy do Vrchotových Janovic atd. 
 

 
 
Das Nationalmuseum lädt Sie herzlich ein zum Sidonies Salon – 24. Juni 2017. Deutsch-tschechisch-österreiches Treffen in Vrchotovy Janovice. Die Begegnung findet im Rahmen des Deutsch-Tschechischen Kulturfrühlings statt.

Programm:

11.00–11.15 Feierliche Erröffnung im Saal des Stadtamtes – Vrchotovy Janovice 2

11.15–13.00 Podiumsdiskussion im Saal des Stadtamtes

(A. Vollmer, H. Turková, A. Bláhová, V. Křenková, S. P. Scheichl, moderiert von P. Becher)

13.00–14.00 Mittagessen

14.00–14.30 Feierliche Baumpflanzung im Schlosspark

14.30–16.30 Parkführung

14.30–16.30 Schlossführung

16.30–17.00 Kaffeepause

17.00–17.15 Eröffnung der Fotoausstellung mit Aufnahmen der Innenräume des Schlosses

zur Zeit von Sidonie Nádherný

17.15–18.00 Dramatisierung der Gedichte von Karl Kraus und der Texte von Sidonie Nádherný

18.00–20.00 Feierlicher Abschluss

 
Die Bestätigung Eures Kommens richten Sie bitte an Kristýna Hlavatá (kristyna_hlavata@nm.cz, 00420 773 793 412).  
Wir freuen uns auf Wiedersehen...
 

Finančně podpořili: 

MK ČR, Česko-německý fond budoucnosti v rámci Česko-německého kulturního jara 2017 a tuto větu: 
Projekt byl podpořen v  rámci Česko-německého kulturního jara.
Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.
 

 
 
Finanziell unterstützt von:
Kulturministerium der Tschechischen Republik, Deutsch-tschechischer Zukunftsfonds im Rahmen des Deutsch-Tschechischen Kulturfrühlings 2017.  

Der Deutsch-Tschechische Kulturfrühling 2017 ist eine grenzüberschreitende Kulturinitiative der Deutschen Botschaft Prag, des Goethe-Instituts in Prag, des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Tschechischen Zentren in Berlin und München in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium und dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Tschechischen Republik.

 

Zpět

Zobrazit výpis článků


Newsletter       Plná verze stránek

      Webové stránky: NETservis s.r.o.       Zřizovatel: Zřizovatel