EnglishFacebookTwitterInstagram

Novinky Historického muzea

Novinka (19.11.2012)

Výstava Lidové umění západních Čech putuje do Chebu

výstava představuje přes 100 historických exponátů ze sbírek Národního muzea

Výstava Národního muzea v Muzeu Cheb představuje unikáty lidového umění a tradiční zbožnosti 19. a počátku 20. století z oblasti západních Čech.

 

Pro západní Čechy je z etnografického hlediska typické prolínání dvou kultur - české a německé, a celá řada regionálně specifických projevů tradiční hmotné kultury. Výstava představuje regionální podoby lidové kultury západočeské oblasti mezi Domažlicemi a Chebem, se zvláštním důrazem na oblast Karlovarska, v 19. a na počátku 20. století. Výstava představí pět základních oblastí s charakteristickými rysy lidové hmotné kultury - Karlovarsko, Chebsko, Chodsko, Klatovsko a Plzeňsko.

Němci i Češi zde žili v sousedství, ale nejen každá etnická skupina, ale i každý region udržovaly svůj životní styl a rozvíjely i odlišné projevy lidového umění. Pohledy na lidové kroje, interiéry, zbožnosti či zvykoslovné předměty představují bohatost lidového umění v českém pohraničí. Jednotlivé části výstavy jsou například věnovány lidovému kroji na Domažlicku, chodské keramice a tradicím, podmalbě na skle a kroji na Plzeňsku, oblasti Tachovska, Stříbrska, Chotěšovska a v neposlední řadě i bydlení a lidovému kroji na německy hovořícím Chebsku.

Zvláštní pozornost je na výstavě věnována oblasti Chebska. Západní Čechy jsou zajímavé především díky místnímu staletému sousedství a prolínání dvou národnostních kultur, české a německé. Ačkoli je oblast západních Čech shodou okolností domovem forem lidové kultury, které byly v minulosti jednostranně interpretovány jako doklad kulturní svébytnosti obou zemských národností – ať už jde o plzeňský kroj zvěčněný jako symbol češství v „národní opeře“ Bedřicha Smetany „Prodaná nevěsta“ či chebský lidový kroj, již od dob Johanna Wolfganga Goetha chápaný jako výraz ryzího němectví - prezentovaná výstava se snaží především nalézat sjednocující prvky a ukázat staleté prolínání lidové kultury obou zemských národností.

Výstava Národního muzea, úspěšně prezentovaná v Poutním muzeu v Neukirchenu beim Heiligen Blut v příhraniční oblasti německé Horní Falce a následně pak v Muzeu Karlovy Vary, se nyní v inovované podobě představuje v Muzeu Cheb.

Rozšířená podoba výstavy představuje přes 100 historických exponátů z bohatých sbírek Historického muzea Národního muzea, dokumentujících lidové umění a lidovou kulturu široké oblasti západních Čech, doplněné o unikátní sbírkové předměty ze sbírek Muzea Cheb, prezentujících lidové umění Chebska.


Otevírací dobu a vstupné naleznete na internetových stránkách Muzea Cheb.
 

Zpět

Zobrazit výpis článků


Newsletter       Plná verze stránek

      Webové stránky: NETservis s.r.o.       Zřizovatel: Zřizovatel