EnglishFacebookTwitter

Pro školy - Historické muzeum

Pro školy

Český lev se probouzí

Program pro školy v Národním památníku na Vítkově.
Pro 5. a 6. třídu ZŠ

Prostor: Národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, Praha 3

Proč slavíme 28. října státní svátek? Kdo to byl legionář a proč byl postaven Národní památník na Vítkově? Máme u nás v Památníku opravdového lva? Na tyto otázky naleznou žáci odpovědi v programu, jehož tématem je vznik Československého státu a státní symbolika. Programem žáky provede za účasti lektora český lev, symbol naší státnosti. Lektorovaný program propojuje vzdělávací obsah RVP ZV s místem Národního památníku na Vítkově a částí stálé expozice Křižovatky české a československé státnosti. Žáci obdrží pracovní list.

Program je určený pro 5. a 6. třídu ZŠ. Délka trvání: cca 90 minut.

Cena: 60 Kč/žák (školní skupina nad 20 žáků), 40 Kč/žák + 500 Kč/lektor (školní skupina 20 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma

Návaznost na RVP ZV: Člověk a jeho svět – tematické okruhy Lidé a čas a Místo, kde žijeme. Výchova k občanství – tematický okruh Člověk ve společnosti (Naše vlast). Klíčové kompetence občanské, sociální a personální. Co si přinést s sebou? Psací potřeby, pastelky a podložku na pracovní list. Program je nutné předem objednat.

Pracovní listy jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách v sekci: Pracovní listy

Kontakty: 
Objednávky: Pavlína Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, tel.: 224 497 327, 725 773 909

Český lev se probouzí
Český lev se probouzí
Český lev
V Národním památníku na Vítkově
V Národním památníku na Vítkově
V Národním památníku na Vítkově

Zpět

Zobrazit výpis článků


Newsletter       Plná verze stránek

      Webové stránky: NETservis s.r.o.       Zřizovatel: Zřizovatel