EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro školy - Historické muzeum

Pro školy

Lektorované vzdělávací programy k výstavě Fenomén Masaryk

pro MŠ, ZŠ a SŠ

Prostor: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Navštivte se žáky vzdělávací lektorované programy k výstavě Fenomén Masaryk.

Tomášova cesta

Lektorovaný program k výstavě Fenomén Masaryk seznámí děti s životem a osobností T. G. Masaryka. Děti se dozvědí, jestli rád chodil do školy a co ho bavilo, jak se stalo, že byl zvolen prezidentem a jak mu to prezidentování šlo. Na jejich cestě výstavou po stopách Tomáše je bude provázet tištěný interaktivní průvodce, v němž jsou připraveny mnohé zajímavé úkoly a přiměřeně věku a schopnostem dětí přizpůsobený životní příběh T. G. Masaryka.
 
Lektorovaný program probíhá ve výstavě Fenomén Masaryk a využívá kontextu dějin 2. poloviny 19. století až po konec první třetiny století 20. K programu lze objednat i rozšířenou variantu s výtvarnou dílnou, v níž se děti seznámí se státními a národními symboly. Dozvědí se například, jaké barvy má státní vlajka, co je obsahem standarty prezidenta republiky a jaké jsou další státní a národní symboly, které od dob Československa ctíme dodnes. V rámci dílny si prostřednictvím techniky muchláže vytvoří československou státní vlajku.
Děti mají k dispozici interaktivního průvodce výstavou, který si budou moci odnést na památku. V případě varianty s výtvarnou dílnou mají také k dispozici veškeré pomůcky a výtvarné potřeby.
 
Cílenost: Děti MŠ
Délka: 45–90 min 
Vzdělávací oblast: Dítě a společnost 
Klíčová slova: T. G. Masaryk, prezident, Československá republika, státní symboly 
Výstupy – dítě: Poznává skrze práci s interaktivním průvodcem výstavou osobnost T. G. Masaryka a jejím prostřednictvím i dějiny československého státu.
Cena: Děti do 6 let zdarma + 600 Kč lektor, od 6 let 80 Kč/dítě , pedagogický doprovod zdarma 
Počet dětí: max. 25 dětí
Objednávky: pouze pomocí online rezervace
Dotazy směřujte na: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

Život T. G. Masaryka

Interaktivní edukační program k výstavě Fenomén Masaryk zprostředkuje žákům životní příběh T. G. Masaryka od jeho dětství přes školní a studentská léta, období první světové války a jeho úlohu v emigraci až po návrat do Československé republiky a jeho zásluhy o nový stát.
 
Lektorovaný program probíhá ve výstavě Fenomén Masaryk a využívá kontextu dějin 2. poloviny 19. století až po konec první třetiny století 20. K programu lze objednat i rozšířenou variantu s výtvarnou dílnou, v níž se žáci dozvědí, jaké státní a národní symboly reprezentují naši republiku, jak se proměnila mapa Evropy zánikem Rakouska-Uherska a vznikem Československé republiky. V rámci dílny si žáci vyrobí velký státní znak.
Žáci mají k dispozici pracovní listy.
 
Cílenost: 3.–5. třída ZŠ 
Délka: 45–90 min 
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět
Klíčová slova: T. G. Masaryk, prezident, první světová válka, Československá republika, státní symboly 
Výstupy – žák: Žák se prostřednictvím životního příběhu T. G. Masaryka seznámí s proměnou života lidí v 19. a 1. třetině 20. století. Na základě dobových předmětů a tištěných materiálů porozumí významu úsilí T. G. Masaryka a jeho zásluhám o vznik ČSR.
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma 
Počet žáků: max. 25 žáků 
Objednávky: pouze pomocí online rezervace
Dotazy směřujte na: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

Život a obraz T. G. Masaryka

Interaktivní edukační program seznámí žáky s osobností T. G. Masaryka, jeho životními milníky a postoji. Na konkrétních příkladech dějinných událostí pochopí jeho zásluhu o československý stát a jeho význam, který se pod tlakem různých politických režimů měnil v druhé polovině 20. století.
 
Lektorovaný program probíhá ve výstavě Fenomén Masaryk a využívá kontextu dějin 2. poloviny 19. století až po konec první třetiny století 20. Na program ve výstavě lze navázat workshopem ve výukové místnosti, v němž žáci pomocí konstruktivistických metod pedagogiky zhodnotí přínos T. G. Masaryka pro českou společnost, význam jeho ideálu humanity a myšlenky demokracie.
Žáci mají k dispozici pracovní listy.
 
Cílenost: Žáci 2. stupně ZS
Délka: 60–90 min 
Vzdělávací obor: Dějepis, Výchova k občanství, Zeměpis
Klíčová slova: T. G. Masaryk, prezident, první světová válka, Československá republika
Výstupy – žák: Žák na základě dobových předmětů a tištěných materiálů porozumí významu úsilí T. G. Masaryka a jeho zásluhám o vznik ČSR, zhodnotí jeho význam pro prvorepublikovou společnost a interpretuje, jak bylo s jeho odkazem zacházeno v období let 1937 – 1989.
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma 
Počet žáků: max. 25 žáků 
Objednávky: pouze pomocí online rezervace
Dotazy směřujte na: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

Fenomén Masaryk

Interaktivní edukační program seznámí žáky s osobností T. G. Masaryka, jeho životními milníky a postoji. Na konkrétních příkladech dějinných událostí pochopí jeho zásluhu o československý stát a dokážou interpretovat jeho význam, který se pod tlakem různých politických režimů v druhé polovině 20. století měnil.
 
Program probíhá ve výstavě Fenomén Masaryk a využívá kontextu dějin 2. poloviny 19. století až po konec první třetiny století 20. Na program ve výstavě lze navázat workshopem ve výukové místnosti, v němž žáci pomocí konstruktivistických metod pedagogiky zhodnotí přínos T. G. Masaryka pro československou a současnou českou společnost.
Žáci mají k dispozici pracovní listy.
 
Cílenost: Žáci SŠ
Délka: 60–90 min 
Vzdělávací obor: Dějepis, Občanský a společenskovědní základ, Geografie
Klíčová slova: T. G. Masaryk, prezident, první světová válka, Československá republika 
Výstupy – žák: Žák na základě dobových předmětů a tištěných materiálů porozumí významu úsilí T. G. Masaryka a jeho zásluhám o vznik ČSR, zhodnotí jeho význam pro prvorepublikovou společnost a interpretuje, jak bylo s jeho odkazem zacházeno v období let 1937 – 1989.
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma /
Počet žáků: max. 25 žáků 
Objednávky: pouze pomocí online rezervace
Dotazy směřujte na: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443
 

 

Zpět

Zobrazit výpis článků


Newsletter       Plná verze stránek

      Webové stránky: NETservis s.r.o.       Zřizovatel: Zřizovatel