EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro školy - Historické muzeum

Pro školy

Lektorované vzdělávací programy k výstavě Venkov

pro MŠ, ZŠ a SŠ

Prostor: Národopisné muzeum Národního muzea, Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5

K výstavě Venkov jsme připravili následující vzdělávací programy pro děti mateřských škol a žáky základních a středních škol.
Stáhněte si také Pracovní list k výstavě.

Na statku

 
Jak se žilo na českém a moravském venkově před více než sto lety? Projděte se ve světnicích a stájích venkovského stavení, objevte jeho zařízení, najděte jeho obyvatele a zkuste si podojit kravku. Zjistíte, jak se peče chléb a vzniká látka. Program probíhá v expozici a je zakončen tem­atickou výtvarnou dílnou.
 
Cílenost: MŠ, 1.–3. třída ZŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Dítě a svět, Člověk a jeho svět
Klíčová slova: stavení, předměty denní potřeby, nástroje
Výstupy – žák: na vybraných ukázkách srovnává způsob života dnes a v minulosti
Cena: žáci do 6 let zdarma + 600 Kč lektor, žáci od 6 let 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: pavlina_honzikova@nm.cz, tel.: 224 497 327, 725 773 909
 

Sedláci nejsou balíci

 
Jak se žilo na českém a moravském venkově před více než sto lety? Výstava Venkovské hos­podářství je otevřená prozkoumávání, dotýkání a experimentům. Žáci se s pomocí pracovního listu seznámí s činnostmi, které se odehrávaly na venkovském dvoře, i řemesly, která byla pro venkov typická. Přiveďte žáky zpět do doby, kdy se pro mléko chodilo do stáje, pro vajíčka do kurníku a pro nedělní pečínku do králíkárny. Program probíhá ve výstavě.
 
Cílenost: 3.–6. třída ZŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět
Klíčová slova: venkov, řemesla, zemědělství, hospodářství
Výstupy – žák: chápe dělbu práce v tradičním venkovském hos­podářství, je obeznámen s fyzickou náročností jednotlivých činností, rozumí základním hospodářským postupům
Cena: 80 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: pavlina_honzikova@nm.cz, tel.: 224 497 327, 725 773 909


Za venkovskými řemesly

 
Jak se obstarávalo živobytí na českém a moravském venkově před více než sto lety? Vypátrají žáci, k čemu sloužily kdysi tak potřebné předměty a nářadí, které se během 20. století jako nepotřebné přesunuly na půdy? Výstava Venkovské hospodářství je otevřená prozkoumávání, dotýkání a experimentům. Žáci se s pomocí pracovního listu seznámí s rytmem prací na ven­kovském dvoře i typickými řemesly. Tematizováno bude sepětí venkovského hospodářství s krajinou i vztah k hospodářským zvířatům.
 
Cílenost: 7.–9. třída ZŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Člověk a společnost, Člověk a svět práce
Klíčová slova: tradiční venkov, řemesla, zemědělství, hospodářství, krajina
Výstupy – žák: chápe fun­gování venkovského hospodářství jako soběstačné jednotky, rozumí vztahu obyvatel venkova ke krajině i k hospodářským zvířatům a umí jej srovnat se současným stavem
Cena: 80 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: pavlina_honzikova@nm.cz, tel.: 224 497 327, 725 773 90
 

 

 

Zpět

Zobrazit výpis článků


Newsletter       Plná verze stránek

      Webové stránky: NETservis s.r.o.       Zřizovatel: Zřizovatel