EnglishFacebookTwitterInstagram

Novinky

Novinka (12.12.2006-30.12.2006)

Od Federálního shromáždění přes Svobodnou Evropu do Národního muzea

Národní muzeum získá budovu Svobodné Evropy

Od Federálního shromáždění přes Svobodnou Evropu do Národního muzea Co předcházelo… V těsném sousedství Národního muzea, na místě křižovatky dnešních ulic Wilsonova a Vinohradská, byla v letech 1935 až 1939 postavena dle návrhu Jaroslava Rösslera budova pražské burzy. V letech 1966 až 1972 byla tato budova přestavěna pro potřeby Federálního shromáždění podle návrhů architektů Karla Pragera, Jiřího Kadeřábka a Jiřího Albrechta. V neobvyklé nadstavbě horního traktu, jejíž koncepce využila ocelového Vierendelova nosníku, byl situován Sál Sněmovny národů FS. Od roku 1994 je objekt pronajat rozhlasové stanici Svobodná Evropa. Na podzim letošního roku byla zahájena stavba nového sídla této stanice a Svobodná Evropa by budovu bývalého Federálního shromáždění měla opustit do roku 2008. Historické rozhodnutí Dne 22. 11. 2006 vláda české republiky rozhodla, že budova bývalého Federálního shromáždění bude převedena z rezortu ministerstva financí do rezortu ministerstva kultury a bude využita pro potřeby Národního muzea. Národní muzeum plánuje dnes přísně střeženou budovu zpřístupnit široké laické i odborné veřejnosti a napomoci tak nejen rozvoji turistického ruchu, ale i rozvoji Národního muzea, největší a nejvýznamnější české muzejní instituce, ač téměř 200 let staré, přesto s moderním duchem a ambicemi do budoucnosti. Jak dál? Cílem Národního muzea je vytvořit propojením dvou sousedních budov muzejně-kulturní centrum světové úrovně. Národní muzeum má v tomto směru jasnou vizi, potřebné sbírkové předměty, odbornou kapacitu i dlouholetou tradici jako kulturní, vědecká, ale též vzdělávací instituce. A jak to bude vypadat? Historická budova Národního muzea bude především prezentovat české dějiny a vývoj přírody v našem regionu, tak aby byla maximálně využita historická a tradiční podstata muzea. Expoziční a výstavní využití budovy bývalého FS je pak plánováno jako jisté „Okno do světa“. Je určeno především světovým unikátům ve sbírkách České republiky, prezentovaným v moderních souvislostech. Výstavy i kulturní akce pro širokou veřejnost, na své si přijdou také vědci… Národní muzeum má v plánu mimo jiné v nové budově vystavovat své bohaté antické a mimoevropské sbírky, které patří k nejvýznamnějším v Evropě a jsou doposud veřejnosti zpřístupňovány pouze minimálně. Způsob instalace pochopitelně bude moci být volnější a modernější, než v historické budově a umožní uchopit záležitost v souladu s nejmodernějšími světovými trendy v muzejnictví. Vedle výstav budou prostory bývalého FS využívány pro doprovodné programy, například pro filmová promítání (možno uvažovat i 3D), odborné akce a konference, práci s dětmi a školní mládeží, koncerty apod. Knihovna Národního muzea v novém Současné prostory parlamentní knihovny a archivu budou sloužit pro potřeby Knihovny Národního muzea, která je druhou největší knihovnou v České republice (více jak 3,5 milionů svazků) a především její starší fondy jsou naprosto jedinečné. Získání budovy bývalého FS tak maximálně umožní zkvalitnit služby poskytované čtenářům a badatelům a zvýšit kapacitu této jedinečné odborné knihovny. Celková prostorová bilance Národního muzea pro budovu bývalého Federálního shromáždění: Prostory pro veřejnost: 1 – víceúčelový kulturní sál se zázemím pro 450 osob, bývalá sněmovna lidu 2 – restaurace/kavárna 3 – muzeum shop 4 – výstavní sály celkem: 3.247 m² 5 – badatelna archivu NM 6 – badatelna knihovny NM Prostory pro provoz muzea: 1 – pracovny pro odborné pracovníky a administrativu, celkem 125 kanceláří 2 – depozitář knihovny pro 200.000 svazků knih 3 – depozitář archivu pro příruční badatelnu 4 – dílny 5 – technologická vybavení pro obě budovy Vaše Národní muzeum Rozhodnutím využít budovu bývalého Federálního shromáždění pro potřeby Národního muzea se naplnila myšlenka z roku 1912, kdy se poprvé začalo uvažovat o rozšíření prostor historické budovy NM o přístavbu dle projektu prof. Jana Kouly. Využitím budovy bývalého Federálního shromáždění se činnost Národního muzea zkvalitní a Národní muzeum se bude moci srovnávat předními muzejními domy ve světě. Národní muzeum děkuje Vládě ČR i Ministerstvu kultury ČR za toto rozhodnutí a velkou šanci pro budoucnost, kterou tímto dostalo.

Budova Národního muzea na Václavském náměstí
Budova bývalého Federálního shromáždění, dnes Svobodné Evropy na křížovatce ulic Vinohradská a Wilsonova
Letecký pohled na obě budovy Budova Národního muzea a budova Svobodné Evropy budou v budoucnu propojeny.

Zpět

Zobrazit výpis článků


Newsletter       Plná verze stránek

      Webové stránky: NETservis s.r.o.       Zřizovatel: Zřizovatel