EnglishFacebookTwitterInstagram

Novinky

Novinka (12.7.2006)

Zřícení části průčelí a sochařské výzdoby

z průčelí Národního muzea

Přes mnohá bezpečností opatření a nedávné sejmutí sousoší Géniů z průčelí Národního muzea došlo dnes tj. 12. 7. 2006 dopoledne k havárii, která přímo ohrozila návštěvníky muzea. Přímo před jeho vchod se zřítily části říms a sochařské výzdoby tympanonu. Naštěstí nikdo nebyl při této havárii zraněn. Národní muzeum bylo okamžitě z bezpečnostních důvodů uzavřeno pro návštěvníky a nebezpečný prostor byl ve spolupráci s Městkou policií a ochranou službou muzea zajištěn. Národní muzeum bude pro veřejnost uzavřeno nejméně do odpoledne 13. 07. 2006, dokud se neprovedou potřebné průzkumy, průčelí se nezajistí sítí. Zároveň bude bezodkladně postaveno na průčelí budovy bezpečností lešení, tak aby Národní muzeum nemuselo být trvale pro veřejnost uzavřeno a přitom byla zajištěna bezpečnost jeho návštěvníků. Jak již bylo řečeno, je veliké štěstí, že při havárii nebyl nikdo zraněn. Vedení Národního muzea podniká veškerá opatření, aby udrželo muzejní budovu v chodu, ale zároveň musí znovu opakovat, že stav budovy je skutečně v havarijním stavu. Jak dokazuje nejnovější případ, tento stav ohrožuje sbírky, návštěvníky, ale i zaměstnance muzea. Pevně doufáme, že prostředky schválené na generální opravu budovy budou též co nejdříve uvolněny, aby tato alarmující situace mohla být řešena komplexně a definitivně a nejen nouzovými opatřeními. aktuální informace 13.7.2006, 13:30 Od včerejší havárie Národní muzeum podniká veškerá opatření, aby byla zajištěna bezpečnost a muzeum mohlo být pro veřejnost znovu otevřeno. Od dnešního rána probíhá stavba ochranného lešení nad vchodem do budovy, tak aby návštěvníci byli chráněni před případnými dalšími úlomky padajícími z fasády, lešení bude dokončeno v odpoledních hodinách. Zároveň je prováděna odborná prohlídka nejrizikovějších míst, která budou bezodkladně zajištěna bezpečnostními sítěmi. V dalších dnech proběhne celková prohlídka fasády a sochařské výzdoby a bude rozhodnuto o dalším postupu a následných bezpečnostních opatřeních, nejen nad vchodem, ale okolo celé hlavní budovy muzea. Věc je průběžně konzultována jak s Národním památkovým ústavem, tak s Ministerstvem kultury ČR. Ministerstvo kultury ČR poskytlo Národnímu muzeu bezodkladnou pomoc a podporu, ministr kultury ČR okamžitě rozhodl o uvolnění částky cca 6 miliónů korun určených na nezbytná opatření a zároveň vyvíjí maximální snahu, aby schválené finanční prostředky na generální rekonstrukci hlavní budovy byly uvolněny co nejrychleji a situace mohla být řešena definitivně. Tisková zpráva z 14.7.2006, 15:00 Národní muzeum opět otevřeno pro veřejnost. Po havárii ze dne 12.7.2006, kdy se zřítila část průčelí a sochařské výzdoby z průčelí Národního muzea, byla podniknuta nutná bezpečnostní opatření a muzeum bude opět přístupno veřejnosti. Otevřeno bude od 15.července 2006 v době od 10 do 18 hodin, probíhat budou i plánované koncerty na historickém schodišti NM. Z bezpečnostních důvodů bude omezený vlastní přístup k hlavní budově Národního muzea. Uzavřeny budou boční přístupy, otevřen bude pouze vstup po schodišti u fontány tak, aby návštěvníci přicházeli středem přímo pod lešení, které zajišťuje vstup do budovy muzea. Prosíme návštěvníky, aby respektovali značení a zákazy vstupu. Další uzavření muzea, z důvodu zabezpečovacích prací, je plánováno na středu 19. července 2006. Více informací o snímání sousoší Géniů naleznete ZDE. Další informace o havarijním stavu budovy naleznete také na výstavě "Co se skrývá pod pozlátkem? Muzejní palác volá po rekonstrukci" - více o ní ZDE. Havarijní stav budovy Národního muzea je dokumentován také v prezentaci "Chátrající tradice", kterou naleznete ZDE.

Sousoší Géniů - vyznačeno žlutě - bylo nedávno z bezpečnostních důvodů odstraněno
Situační plánek havárie - sousoší Čechie vyznačeno červeně, sousoší Géniů žlutě
Detailní pohled na tympanon a sochu Čechie nad vchodem
Vchod do muzea je v současné době zajištěn lešením

Zpět

Zobrazit výpis článků


Newsletter       Plná verze stránek

      Webové stránky: NETservis s.r.o.       Zřizovatel: Zřizovatel