EnglishFacebookTwitterInstagram

Připravujeme v Knihovně Národního muzea

Připravujeme (25.3.2018-9.9.2018)

Ta kniha patří mně! Historie českého exlibris do roku 1945

Výstava v Národním památníku na Vítkově provede návštěvníky zajímavou historií českého exlibris

Prostor: Národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, Praha 3

Pojemex libris pochází z latiny a znamená „z knih“. Z toho slovního spojení vzniklo označení exlibris. Je to malý grafický lístek vlepovaný přímo do knihy, jehož účelem je označit, komu výtisk patří nebo z které knihovny pochází.
 
Od vzniku prvních tištěných exlibris v 15. století až po současnost prošlo mnoha změnami souvisejícími s vývojem grafických technik a sociálním vývojem společnosti. Nejprve vznikala pro potřeby šlechty a církve exlibris heraldická, erbová. Na přelomu 19. a 20. století došlo ke změně jejich podoby a hlavně také účelu. Exlibris začalo vyjadřovat osobní postoje a záliby vlastníka a stalo se sběratelským předmětem.
 
Výstava v Národním památníku na Vítkově v úvodu prezentuje exlibris historická pocházející z knihoven šlechticů, např. Petra Voka z Rožmberka nebo Kryštofa z Nostic. Lze si zde prohlédnout ukázky z období od 16. století až k nově pojaté grafice Josefa Mánesa z roku 1868, která je označována za první české moderní exlibris.
 
V hlavní části výstavy jsou představena exlibris od počátku 20. století až do roku 1945. Celkem je vystaveno 365 moderních tisků od 90 autorů, počínaje Mikolášem Alšem a konče Cyrilem Boudou.
 
Při tvorbě exlibris se uplatňují všechny známé originální grafické techniky a reprodukční postupy. Jednotlivé techniky, jako je dřevoryt, lept a litografie, přiblíží tiskové štočky, nástroje, historické lisy a projekce fotografií z grafických workshopů.
 
Dřevený lis z přelomu 19. a 20. století. Tento lis postupně užívali k tisku grafici Vojtěch Preissig (1873–1944), Jaroslav Vodrážka (1894–1984) a Zdeněk Mézl (1934–2016).
 
Závěrečná část výstavy se věnuje fenoménu vzniku a rozvoje sběratelství exlibris u nás, kde je představena publikační a dokumentační činnost Spolku sběratelů a přátel exlibris, který v roce 2018 slaví sté výročí od svého založení.
 
Výstavu doplňuje zajímavý doprovodný program. V pracovním koutku si zájemci mohou podle návodu navrhnout vlastní exlibris. Na několika specializovaných workshopech Vám nabídneme možnost vyzkoušet si tisk na historických lisech.

 

Pro školy a rodiny s dětmi

 

Vstupné a otevírací doba

 

 

Exlibris Vladislava Röhlinga pro J. Čejku, lept, 1918
Exlibris Minky Podhajské pro Josefa Hladkého, barevný dřevoryt, 1917
Exlibris Anny Mackové pro Máňu Jančákovou, barevný dřevoryt, 1936
Exlibris Josefa Solara pro Spolek sběratelů a přátel exlibris, zinkografie, 1922
Exlibris Vítězslava Fleissiga pro M. Jančákovou, barevný linoryt, 1936
Soubor linoryteckých rydel
Dřevorytové a linorytové štočky
Pohled do výstavy
Pohled do výstavy

Zpět

Zobrazit výpis článků


Newsletter       Plná verze stránek

      Webové stránky: NETservis s.r.o.       Zřizovatel: Zřizovatel