EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Knihovny Národního muzea

Výstava (14.11.2017-14.11.2018)

Poslechněte, co se v pravdě stalo...

Východní Čechy v kramářské písni. Virtuální výstava.

Prohlédněte si první virtuální výstavu kramářských tisků. Seznamte se s dodnes existujícími svědky starých událostí, které bavily, děsily nebo vedly k zamyšlení vaše předky.
 
>> Výstavu najdete na www.spalicek.net
 
Výstava je zaměřena na lokality východních Čech a uspořádána do čtyř částí: Poutní místa, Morytáty, Neštěstí a katastrofy a Války, odpovídajících nejčastěji preferovaným tématům písničkářů 18. a 19. století.
 
Tisk vyobrazující vraždu sekerou
 
Každá část obsahuje tři konkrétní události, které našly odezvu v kramářské písni. Základ výstavy tvoří písně z digitální knihovny Špalíček, doplněné mapovými listy zobrazujícími tehdejší podobu místa, archivními materiály či dobovými dokumenty potvrzujícími reálný základ příběhu, a stručným textem sumarizujícím událost či doplňujícím další okolnosti.
 
Jelikož kramářské písně bývaly většinou psány novogotickým písmem, jsou k dispozici i jejich přepisy do latinky, ovšem se zachováním určitých jazykových zvláštností.
 

 
Výstava vznikla u příležitosti pracovního setkání muzejníků a knihovníků v Pardubicích. Pomoc či materiály k výstavě poskytli: Národní archiv, SOkA Hradec Králové, SOkA Ústí nad Orlicí, SOA Zámrsk, Městské muzeum a galerie Hlinsko, Městské muzeum Žamberk, Český úřad zememěřičský a katastrální, Vodnimlyny.cz.
 

Zpět

Zobrazit výpis článků


Newsletter       Plná verze stránek

      Webové stránky: NETservis s.r.o.       Zřizovatel: Zřizovatel