EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Náprstkova muzea

Výstava (1.12.2017-30.6.2018)

Svět ve vitríně

Drobné krátkodobé výstavky obohatí Náprstkovo muzeum a představí rozmanitost jeho sbírek

Prostor: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1

Náprstkovo muzeum připravilo do konce roku pravidelné měsíční výstavky a doprovodné programy, které budou představovat zajímavé předměty a sbírky z rozsáhlého a unikátního fondu Náprstkova muzea. Mnohočetnost a různorodost je hlavní devízou muzea a návštěvníci se tak mohou těšit na výstavky zaměřené na Asii, Afriku, Ameriku a další oblasti.

Program:

  • prosinec - Počátky křesťanství v Egyptě a koptská kultura
  • leden-únor - Egyptské cesty bratří Leopolda a Bedřicha Berchtoldových
  • březen - Slečny učitelky na cestách - počátky ženské turistiky
  • duben - Danešova léta při Tichém oceánu
  • květen - Barbora Markéta Eliášová: emancipovaná cestovatelka v Japonsku
  • červen - Tajemství hedvábí

 Vstupné a otevírací doba:
 
v rámci běžného vstupného do objektu viz Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kulturPOČÁTKY KŘESŤANSTVÍ V EGYPTĚ A KOPTSKÁ KULTURA
prosinec
V rámci turbulentních společenských změn pozdního starověku byl Egypt jednou z prvních částí římské říše, kde pevně zakořenilo křesťanství. Původní staroegyptská kultura postupně vymizela, ale byla nahrazena novou koptskou kulturou, která již byla ovlivněná křesťanstvím, ale stále čerpala z místních, ale i řeckořímských vzorů a tradic. Výstava představuje reprezentativní výběr koptského umění, ale i předmětů denní potřeby, které ilustrují kontinuitu i novou realitu koptského Egypta.
 
EGYPTSKÉ CESTY BRATŘÍ LEOPOLDA A BEDŘICHA BERCHTOLDOVÝCH
leden - únor
Berchtoldové z Uherčic patřili k nejvýznamnějším českým rodům. Několik jeho členů na konce 18. a v průběhu 19. stoletím projevovalo nemalý zájem o země Orient a Severní Afriky. Nejvýznamnějšími z nich byli bratři Leopold a Bedřich Všemír. Výstavka představí cesty bratří Berchtoldových po severní Africe a jiných částech mimoevropského světa a také jejich vědeckou činnost a vztah k Národnímu muzeu.
 
SLEČNY UČITELKY NA CESTÁCH - počátky ženské turistiky
březen
V druhé polovině 19. století se jako první ženy bez doprovodu vydávají na cesty slečny učitelky. Členky Amerického klubu dam pod vlivem Vojty Náprstka touží poznat nové kraje, nové lidi i zvyklosti, ale jsou omezovány především společenskými normami, které osamělou cestovatelku odsuzují. Mnohé z cestovatelek své zážitky popsaly a vznikl nové fenomén - ženský cestopis.
 
DANEŠOVA LÉTA PŘI TICHÉM OCEÁNU
duben
Jiří Viktor Daneš byl všestranný člověk, který dosáhl věhlasu jako vědec a diplomat, ale věnoval se také sběratelské činnosti. Během svých cest po Tichomoří shromáždil rozsáhlou sbírku předmětů dokumentujících každodenní i obřadní život tamních obyvatel. Náprstkovo Muzeum sbírku získalo od Danešovy vdovy a část předmětů je dnes vystavena ve stálé expozici Austrálie a Oceánie. Výstavka představí výběr méně známých kousků z této pozoruhodné kolekce.
 
BARBORA MARKÉTA ELIÁŠOVÁ: EMANCIPOVANÁ CESTOVATELKA V JAPONSKU
květen
Barbora Markéta Eliášová odkázala Náprstkovu muzeu řadu předmětů, které dokreslují její cesty okolo světa. V japonské sbírce se nachází například vějíř z výstupu na horu Fuji, nebo těžítka pro aranžování ikebany, kterému se v Japonsku učila a přivezla si i knihy o této problematice. Zajímavé jsou i pálky pro japonský badminton hagoita, nebo laková nádobka z tykve pravděpodobně určená na tabák. Tyto předměty a mnohem více uvidíte na připravované výstavce.
 
TAJEMNSTVÍ HEDVÁBÍ
červen
Výstavka připomíná pět tisíc let starou tradici výroby přírodního hedvábí. Tajemství výroby vlákna, které produkují housenky bource morušového, bylo objeveno v Číně. Postupně se tato technologie rozšířila i do dalších zemí. Snahy o zavedení chovu bource morušového se několikrát objevily i v Čechách. Výstavka představí hedvábné předměty z čínské sbírky Náprstkova muzea i památky na chov bource v Čechách. Součástí bude i ukázka živých bourců morušových.

Pohled na výstavku Student Vojta Náprstek
Pohled na výstavku Student Vojta Náprstek
Nový výstavní program představí i chov bource morušového, který má v Nárpstkově muzeu velkou tradici

Zpět

Zobrazit výpis článků


Newsletter       Plná verze stránek

      Webové stránky: NETservis s.r.o.       Zřizovatel: Zřizovatel