EnglishFacebookTwitterInstagram

Akce Přírodovědeckého muzea

Akce (19.3.2018)

Toulky za přírodou České Kanady (geologie, památky, zajímavosti)

Vypravte se s námi za krásami tzv. České Kanady

Prostor: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Na pomezí Čech, Moravy a Rakouska se rozkládá malebný kout Vysočiny, zvaný pro svůj drsný, ale milý ráz krajiny, Česká Kanada. Oblast je právem chráněna jako přírodní park, neboť zde vlivem blízkosti železné opony zůstalo zachováno mnoho krásných a zajímavých přírodních i lidských památek.
Málokoho by asi napadlo, že třeba v okolí Kunžaku, stanice úzkorozchodné železnice, šlape po jádru starého prvohorního horstva, které dosahovalo výšek až 7 kilometrů. Oko geologa zde nemusí být tak pozorné, protože je oblast geologicky poměrně fádní – víceméně je tvořena několika typy žul centrálního moldanubického plutonu a jejich nehojným žilným doprovodem. Při bližších prohlídkách četných balvanitých skalek se však můžeme setkat s křemennými žilami, někdy i zrudnělým pyritem, molybdenitem, nebo arsenopyritem. Právě ukázky molybdenitu z okolí Nové Bystřice patří mezi pěkné ukázky tohoto minerálu. Mezi speciality patří granit typu Homolka se zvýšenými obsahy lithia a blízká Lásenice s neobvyklým texturním vývojem granitových žil, indikující subvulkanické prostředí.
Přednáška o České Kanadě se bude zabývat především geologickými aspekty oblasti, nicméně neopomine ani stránku živé přírody – jako například zbytků pralesů či rašelinišť, a také seznámí posluchače s místními fenomény lidské činnosti – zříceninami hradů, zmíněnou železnicí či místy stojícími za návštěvu.
 
Přednáší: Mgr. Adam Zachař
Termín konání: 19. 3. 2018, 17.30 h v sále "H"
 
Kontakt: Lukáš Zahradníček – lukas_zahradnicek@nm.cz 
 
Vstup zdarma
 
 

 
 
Přednáška je pořádána Společností Národního muzea – Mineralogickou sekcí.

Zpět

Zobrazit výpis článků


Newsletter       Plná verze stránek

      Webové stránky: NETservis s.r.o.       Zřizovatel: Zřizovatel