EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro novináře (21.2.2017)

Meč bojovníka z Mikulčic

Meč z hrobu 2041 byl nalezen v roce 2016 v Mikulčicích a jedná se v pořadí o sedmnáctý meč, který byl na této lokalitě nalezen. Jde se o cenný nález, neboť mečů se na raně středověkých lokalitách příliš nenachází.

Hradiště Valy u Mikulčic patří mezi legendy české archeologie. V době svého fungování bylo předním centrem Velké Moravy. Velká Morava se jako mocenský útvar Slovanů rozkládala severně od středního Dunaje, tzn. na území dnešní Moravy a jihozápadního Slovenska. Během pouhých sta let zde vznikla bohatá kultura, jejíž pozůstatky objevují archeologové dodnes.

Mikulčické hradiště začalo být zkoumáno před 60 lety a výzkum na něm probíhá až do dnešních dní. V jeho blízkosti vznikla nová badatelská základna Archeologického ústavu AV ČR Brno, v. v. i., ze které se všechny tyto výzkumy provádějí.
Meč z hrobu 2041 byl nalezen v roce 2016 a jedná se v pořadí o sedmnáctý meč, který byl na této lokalitě nalezen. Jde se o cenný nález, neboť mečů se na raně středověkých lokalitách příliš nenachází. V Mikulčicích byl poslední meč objeven před 30 lety. Meč z hrobu 2041 byl nalezen v okrajové části pohřebiště označovaného jako Kostelisko, které se nachází v neopevněném podhradí Mikulčického hradiště. Jedná se o jedno z největších a nejbohatších pohřebišť na lokalitě. Už v 80. letech minulého století bylo pohřebiště Kostelisko prozkoumáno plošným výzkumem, odkryto bylo kolem 450 hrobů. Podle odborníků vykazuje společné znaky s nejbohatším pohřebištěm mikulčického hradiště, které se nachází u trojlodní baziliky.  
 
 

Zpět

Zobrazit výpis článků

Zpět na Pro novináře


Newsletter       Plná verze stránek

      Webové stránky: NETservis s.r.o.       Zřizovatel: Zřizovatel