EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro novináře (4.7.2017)

Národní muzeum zachraňuje ohrožené historické negativy.

Tiskové oznámení k realizaci projektu Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea Národního muzea

Na konci měsíce června Národní muzeum potvrdilo realizaci projektu s názvem Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea Národního muzea. Jedná se o mimořádně cenné fondy negativů pocházející z fotoarchivu bývalého Ústředí lidové umělecké výroby a fotoarchivu bývalého Muzea dělnického hnutí.
 
Negativy budou přemístěny ze stávajícího uložení do Ústředního depozitáře v Terezíně. Tam budou dále zpracovávány – konzervovány, restaurovány, digitalizovány, zaevidovány, katalogizovány a uloženy do speciálních obalů. Takto ošetřené negativy budou finálně deponovány do stavebně upravených chladících depozitářů. Digitální fotografie negativů společně s popisnými informacemi k nim budou zveřejněny prostřednictvím databázových systémů Národního muzea.
Projekt bude realizován do prosince 2021 a je spolufinancován Evropskou unií.
 
 

 
Národní muzeum získalo rozsáhlou sbírku Muzea dělnického hnutí na podzim roku 2014
Sbírka unikátním způsobem zachycuje dějiny středoevropského prostoru, a to jak z pohledu dělnictva, tak z pohledu mezinárodní politiky. Na základě smlouvy o spolupráci a darovací smlouvy rozšířilo Národní muzeum své sbírky novodobých dějin o jedinečnou ucelenou kolekci předmětů a dokumentů, jejíž historicko-společenská hodnota je nevyčíslitelná. Ve sbírce je dokumentován veřejný a společenský život, významné události novodobých dějin, tradice profesních skupin i historie základních rituálů (první máje, oslavy výročí apod.).
 
 
 

 
Ke stažení:

 

Mgr. Kristina Kvapilová
odd. vnějších vztahů
T: +420 224 497 250
M: +420 731 514 077
E: kristina_kvapilova@nm.cz
W: www.nm.cz, www.muzeum3000.cz
 
 

Zpět

Zobrazit výpis článků

Zpět na Pro novináře


Newsletter       Plná verze stránek

      Webové stránky: NETservis s.r.o.       Zřizovatel: Zřizovatel