EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro novináře (5.10.2017)

Národní muzeum zve na křest nové knihy Milana Kuny Antonín Dvořák. Reflexe osobnosti a díla. Lexikon osob do Muzea Antonína Dvořáka

Tiskové oznámení ke křtu nové knihy Milana Kuny Antonín Dvořák. Reflexe osobnosti a díla. Lexikon osob (11. října 2017, 17.30 hodin)

Prostor: Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2

V Českém muzeu hudby – Muzeu Antonína Dvořáka se ve středu 11. října 2017 od 17.30 hodin uskuteční křest nové publikace muzikologa Milana Kuny Antonín Dvořák. Reflexe osobnosti a díla. Lexikon osob, která je jeho posledním dvořákovským dílem. Obsáhlou publikaci zpracovanou formou lexikonu vydalo nakladatelství Academia. Během křtu pohovoří o autorovi knihy a jeho muzikologické tvorbě předsedkyně Společnosti Antonína Dvořáka Markéta Hallová, o své knize promluví i sám autor. Zazní také Dvořákova hudba v podání klavíristy Tomáše Vaňka. Všichni zájemci si budou moci na místě knihu rovněž zakoupit s 20% slevou a následně nechat podepsat samotným autorem. Vstup na akci je zdarma.

 
Autor v nové knize Antonín Dvořák. Reflexe osobnosti a díla. Lexikon osob shrnuje Dvořákovy vztahy k dirigentům, skladatelům, instrumentalistům, operním pěvcům, hudebním kritikům, pedagogům, libretistům, nakladatelům, organizátorům festivalů, dramaturgům orchestrů, ale také ke svým žákům, přátelům a členům rodiny. Kniha představuje formou slovníkových hesel 430 osobností z hudebního, kulturního i politického světa, ale též prostých lidí, kteří se se skladatelem vídali nebo si s ním korespondovali. Texty jsou oživeny úryvky z korespondence či z hudebních kritik, každé heslo doplňuje výběrová bibliografie. Kniha přináší řadu zajímavých postřehů o Dvořákových povahových vlastnostech a o jeho osobním životě. Přes svůj encyklopedický charakter slouží jako poutavý průvodce po životě a díle velkého hudebního skladatele.
 
Program
·         O autorovi a jeho dosavadní muzikologické a hlavně dvořákovské tvorbě pohovoří Markéta Hallová, předsedkyně Společnosti Antonína Dvořáka.
·         O své knize promluví sám autor.
·         První a druhou část z Dvořákovy Suity A-dur op. 98 přednese klavírista Tomáš Víšek.
·         Kniha bude při této příležitosti k prodeji se slevou 20 %. Po křtu bude následovat autogramiáda.
 
O autorovi
PhDr. Milan Kuna, DrSc. (nar. 1932) patří k renomovaným muzikologům. Většinu svého života strávil jako vědecký pracovník v hudebně-vědném ústavu Akademie věd. Jeho badatelský záběr je široký, Dvořákovi se však věnoval takřka nejvíce. Ve své vysokoškolské disertaci Stylová problematika v díle Antonína Dvořáka jako jeden z prvních využíval Dvořákových skic pro studium geneze skladatelova díla. Kromě obsáhlých pojednání např. o vzniku Dimitrije a Jakobína, o skladatelově vztahu k Rusku a Vídni, o nerealizované Rusalce ve Vídni, o stipendiích a čestném doktorátu na pražské univerzitě, o vztahu k Čajkovskému a setkáních s ním, o Švabinského portrétech a kresbách Dvořáka apod., vedl Kuna v osmdesátých letech ediční tým, věnující se kritické edici Korespondence a dokumenty Antonína Dvořáka, jež obsáhla deset svazků (vyd. Supraphon/Bärenreiter). Jeho spolupracovníky byli hlavně pracovníci Muzea Antonína Dvořáka a Českého muzea hudby. V edici jsou soustředěny listinné písemnosti z domácích i zahraničních archívů, z velké části publikované poprvé, čímž bylo značně rozšířeno poznání Dvořákovy osobnosti a jeho tvorby, i zdokumentována šíře jeho hudebně interpretační činnosti.
Kuna se během svého života věnoval i jiným tématům, které monograficky zpracoval, např. činnosti hudebníků a jejich tvorbě v nacistických koncentračních táborech (Hudba na hranici života, Hudba vzdoru a naděje: Terezín 1941–1945, Musik an der Grenze des Lebens) nebo českému hudebnímu životu za nacistické okupace (vydání zakázáno). Věnoval se i filmové hudbě (Zvuk a hudba ve filmu) a podstatně přispěl k výzkumu hudebně interpretačního umění (Čas a hudba). Zpracoval monografie o skladatelích Karlu Boleslavu Jirákovi (Exulantem proti své vůli), Karlu Reinerovi (Dvakrát zrozený) i dirigentu Václavu Talichovi (Šťastný i hořký úděl dirigenta). Z jeho populárně zaměřených knih byla nejúspěšnější kniha Skladatelé světové hudby, vydaná v sedmi jazycích (mj. i v čínštině). Za svou badatelskou a popularizační práci získal Kuna řadu ocenění, například prestižní cenu České hudební rady, stal se mezinárodním čestným občanem města New Orleans i čestným členem Společnosti Antonína Dvořáka. Svou činnost shrnul do knížky Být muzikologem, připravené k tisku.
 
 
Akce se koná ve středu 11. října 2017 od 17.30 hodin v Muzeu Antonína Dvořáka (Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2). Vstup zdarma.
 
Více informací naleznete na www.nm.cz.
 


 
 
Mgr. Kristina Kvapilová
oddělení vnějších vztahů
T: +420 224 497 250
M: +420 731 514 077
E: kristina_kvapilova@nm.cz
W: www.nm.cz, www.muzeum3000.cz

Zpět

Zobrazit výpis článků

Zpět na Pro novináře


Newsletter       Plná verze stránek

      Webové stránky: NETservis s.r.o.       Zřizovatel: Zřizovatel