EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro novináře (21.6.2017)

Vrchotovy Janovice v sobotu přivítají účastníky tzv. Sidoniina salonu – česko-německo-rakouského setkání.

Tiskové oznámení k akci „Sidoniin salon“ (24. června 2017, 11.00–20.00 hod.)

Prostor: Zámek Vrchotovy Janovice, 257 53 Vrchotovy Janovice

Národní muzeum pořádá tuto sobotu 24. června ve Vrchotových Janovicích tzv. Sidoniin salon – česko-německo-rakouské setkání. Plánovaná akce je připomínkou nejenom minulých událostí a nastíněním vizí do budoucna, ale i dalším oživením Vrchotových Janovic jako místa setkávání. Na programu bude panelová diskuze v sále městského úřadu, sázení nového stromu v zámeckém parku, komentovaná prohlídka zámku Vrchotovy Janovice či zámeckého parku a zahájení nové výstavy, kde si návštěvníci budou moci prohlédnout jedinečné fotografie interiéru zámku od Sidonie Nádherné.

 Vrchotovy Janovice jsou symbolickým místem česko-německých vztahů. Sidonie Nádherná zde na svém zámku hostila řadu významných osobností z českého i německého prostředí (např. R. M. Rilkeho, Karla Krause, Maxe Švabinského, Adolfa Loose, Annu Masarykovou nebo Karla Čapka). Sidonii se na zámku podařilo vybudovat kulturní centrum, tzv. Sidoniin salon v české krajině, jak zdejší společnost nazvala Anna Masaryková. Za války byla Sidonie Nádherná donucena zámek vyklidit, protože ležel ve výcvikovém prostoru zbraní SS Čechy. Po válce byl zámek vydrancován místními obyvateli i rudou armádou. V roce 1949 Sidonie emigrovala a nakonec zemřela v anglickém Harefieldu. Díky společnému úsilí prezidentské kanceláře bývalého prezidenta Václava Havla a Sidoniiných přátel byly v roce 1999 její ostatky převezeny zpět a pohřbeny na hřbitově v janovickém parku. Převoz ostatků se stal vyvrcholením aktivit osobností (Friedemanna Pfäfflina, Pavla Seiftera, Antje Vollmerové, Jiřího Grůši, Michala Horáčka, Karla Schwarzenberga a dalších), které se snažily o rehabilitaci Sidonie i Vrchotových Janovic samotných. Ta je snahou i Národního muzea, které zrevitalizovalo zámecký park, připravilo drobnou expozici o Sidonii Nádherné a chystá renovaci stálé expozice. Dále ve spolupráci s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze a  Velvyslanectvím Rakouské republiky v Praze, Nadace Heinricha Bölla a Spolku Adalberta Stiftera přispělo k oživení tématu života a významu Sidonie Nádherné konferencemi, kolokvii, přednáškami, programy, vydáváním knih a spoluprací se školami.
 
Sidoniin salon finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Česko-německý fond budoucnosti v rámci Česko-německého kulturního jara 2017. Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.
 
Program:
 
11.00–11.15 hod. Slavnostní zahájení v sále městského úřadu
11.15–13.00 hod. Panelová diskuze v sále městského úřadu (vystoupí: A. Vollmer, H. Turková, A. Bláhová, V. Křenková, S. P. Scheichl, moderuje: P. Becher)
13.00–14.00 hod. Přestávka na oběd
14.00–14.30 Slavnostní sázení stromu v zámeckém parku
14.30–16.30 Komentovaná prohlídka zámeckého parku
14.30–16.30 Komentovaná prohlídka zámku Vrchotovy Janovice
16.30–17.00 Přestávka
17.00–17.15 Zahájení fotografické výstavy interiéru zámku v době Sidonie Nádherné
17.15–18.00 Dramatizace básní Karla Krause a textů Sidonie Nádherné
18.00–20.00 Slavnostní ukončení
 
 


 
 
 
Mgr. Kristina Kvapilová
odd. vnějších vztahů
T: +420 224 497 250
M: +420 731 514 077
E: kristina_kvapilova@nm.cz
W: www.nm.cz, www.muzeum3000.cz
 

Zpět

Zobrazit výpis článků

Zpět na Pro novináře


Newsletter       Plná verze stránek

      Webové stránky: NETservis s.r.o.       Zřizovatel: Zřizovatel