EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro novináře (26.10.2017)

Národní muzeum připravilo pro obdivovatele Antonína Dvořáka zajímavý přednáškový cyklus

Tiskové oznámení k přednáškovému cyklu výstavy Antonín Dvořák a zbožnost

Národní muzeum připravilo v Muzeu Antonína Dvořáka na měsíc listopad 2017 nový přednáškový cyklus k výstavě Antonín Dvořák a zbožnost, která představuje skladatele jako hluboce věřícího člověka. Přednášky předních dvořákovských muzikologů zájemcům přiblíží Dvořákova oratoria Stabat Mater a Svatá Ludmila nebo Mši D dur „Lužanskou“. Při této příležitosti budou výjimečně k vidění také originální rukopisy těchto skladeb. Vstupné na přednášky je 30 Kč.

Oratorium Svatá Ludmila: Vznik, podstata a osudy jednoho z největších děl Antonína Dvořáka
2. 11. 2017, 17.30 hod.
Oratorium Svatá Ludmila je jedno z Dvořákových nejrozsáhlejších děl (kromě oper), které obsahuje obrovský poklad překrásné hudby přesvědčivě a podmanivě líčící příběh o příchodu křesťanství do Čech. I když většinu svých „vlasteneckých“ děl vytvořil Dvořák na základě cizího podnětu, v tomto případě zvolil český námět sám a požádal básníka Jaroslava Vrchlického, aby napsal libreto. Do komponování vložil obrovské úsilí a intenzivně pracoval s Vrchlickým na své představě libreta. Premiéra vzbudila u mnoha posluchačů velké nadšení, nicméně i díky nešťastné shodě okolností se časem v Anglii ustálil názor, že v „Ludmile“ Dvořák selhal. Dlouhodobě k tomu přispěl i mýtus, že
z Dvořákovy tvorby jsou nejvýznamnější díla instrumentální.
Přednáší: David Beveridge
Vstupné: 30 Kč
 
Dvořákova „Lužanská“ známá i neznámá
9. 11. 2017, 17.30 hod.
Zachovalo se několik dokumentů, které slouží jako svědectví dlouhodobého tvůrčího procesu jednoho z nejzajímavějších a nejkrásnějších děl Antonína Dvořáka – Mše D dur, nazývané též „Lužanská“. Většina rukopisů k „Lužanské“ zůstává neznámá nejen milovníkům Dvořákovy tvorby, ale i profesionálním hudebníkům. Cílem přednášky je proto mapovat a stručně hodnotit tyto prameny, které nám jako celek umožňují alespoň částečně sledovat myšlenky skladatele a zároveň prezentovat verzi „Lužanské“ mše s doprovodem varhan, violoncell a kontrabasů. Novodobou světovou premiéru této verze dirigoval Haig Utidjian v Kolíně nad Rýnem v roce 2014 a nyní připravuje kritickou edici k vydání.
Přednáší: Haig Utidjian
Vstupné: 30 Kč
  
Ke vzniku Dvořákova oratoria Stabat Mater
22. 11. 2017, 17.30 hod.
Na mezinárodní konferenci o Dvořákově díle konané v Národním muzeu roku 2004 přednesla Markéta Hallová příspěvek o první verzi Dvořákova oratoria Stabat Mater, která zůstala do té doby nepovšimnuta odborníky od Dvořákových dob v rodině jeho přátel Hušpauerových-Baborovských
v Příbrami (později v Brně). Tato verze pro sólisty, sbor a klavír (datovaná 19. 2. – 7. 5. 1876) obsahovala sedm částí a skladatel ji zaslal jako přílohu své žádosti o stipendium do Vídně. Definitivní, obecně známou orchestrální verzi vytvořil Dvořák v následujícím roce (říjen až 13. listopad 1877), přičemž oratorium rozšířil o další tři části. Na letošním prologu festivalu Dvořákova Praha zazněla v Kroměříži tato dlouho neznámá klavírní verze vůbec poprvé v České republice, přičemž
v zahraničí byla provedena jako zajímavé dvořákovské novum již vícekrát. Přednáška bude doplněna nahrávkami a obrazovými doklady a bude se zabývat srovnáním prvé verze s konečným zněním
a celkovou genezí tohoto významného Dvořákova díla.
Přednáší: Markéta Hallová
Vstupné: 30 Kč
 
Raná historie provozování Dvořákovy duchovní kantáty Stabat Mater
30. 11. 2017, 17.30 hod.
Dvořákova duchovní kantáta Stabat Mater byla prováděna jak v koncertních síních, tak v kostelích. Jednotlivé produkce se velmi lišily počtem i kvalitou provozovacích sil, také publikem, společenskou funkcí a dalšími specifickými okolnostmi. Je na místě se proto ptát, jaké představy měl o provozování tohoto díla sám skladatel. Nejčastěji se Stabat Mater za Dvořákova života provádělo v koncertních síních, počínaje premiérou (Praha 1880). Zcela ohromen byl skladatel anglickými provedeními, při nichž dílo zaznívalo nejen ve velkolepých koncertních nebo chrámových prostorách, ale také
v mimořádně velkém sborovém i orchestrálním obsazení. Mocným dojmem na skladatele však zapůsobilo i provedení v mnohem skromnějších podmínkách – v kostele a bez orchestru. I toto vypovídá o charakteru díla, o jeho niternosti a neokázalosti.
Přednáší: Jan Kachlík
Vstupné: 30 Kč
 
Přednášky jsou v českém jazyce.
 
 


 Ke stažení:

 
 
 
Mgr. Kristina Kvapilová
odd. vnějších vztahů
T: +420 224 497 250
M:+420 731 514 077
 

 

Zpět

Zobrazit výpis článků

Zpět na Pro novináře


Newsletter       Plná verze stránek

      Webové stránky: NETservis s.r.o.       Zřizovatel: Zřizovatel