EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro novináře (19.1.2017)

Na Archu Noemovu přilétne holub stěhovavý. Nahradí jiný vyhynulý druh, velescinka kapverdského.

Tiskové oznámení k výměně exponátu v expozici Archa Noemova (25. 1. 2017)

Prostor: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Již jen pár dní mají návštěvníci oblíbené expozice Archa Noemova v Nové budově Národního muzea možnost spatřit výjimečný exemplář vyhubeného ještěra z Kapverdských ostrovů, velescinka kapverdského. Příští středu ho nahradí jiný vzácný unikát, tentokrát pocházející z ptačí říše, kdysi velmi hojný holub stěhovavý. V Arše Noemově se „uhnízdí“ na dobu přibližně půl roku, poté bude na jeho místě představen některý z dalších vyhynulých živočichů.

 
Holub stěhovavý (Ectopistes migratorius) patří mezi nejznámější vyhynulé druhy ptáků. Kdysi obýval lesy Severní Ameriky, kde se živil především žaludy, bukvicemi a dalšími lesními plody. Počet holubů stěhovavých se začal rapidně snižovat v průběhu 19. století, do té doby tento druh hnízdil v obrovských koloniích o desítkách kilometrů čtverečních a přesouval se ve velkých hejnech čítajících až dva miliony ptáků. Poslední hnízdo holuba stěhovavého v přírodě bylo nalezeno roku 1896 ve státě Michigan, poslední pozorování tohoto druhu pak spadá do roku 1899 ve státě Wisconsin. Úplným zánikem tohoto druhu bylo v roce 1914 úmrtí posledního jedince žijícího v zajetí v ZOO Cincinnati.
Příčinou vyhynutí holuba stěhovavého byla zřejmě expanze evropských osadníků severoamerickými pláněmi směrem na západ. Tu doprovázelo mohutné mýcení lesů a také nadměrný lov těchto holubů. Dalším doplňkovým faktorem mohlo být i sociální založení těchto ptáků, kteří hnízdili ve velkých koloniích. V momentě, kdy jejich početnost klesla pod určitou mez, mohli přestat hnízdit.
Na celém světě se v muzejních sbírkách zachovalo na 1600 exemplářů holuba stěhovavého, největší počet je však v Evropě, což je dáno tím, že se v 19. století holubi stěhovaví hojně dováželi do Evropy jako školní pomůcky. Teprve později se tyto exempláře ze školních kabinetů postupně přesouvaly do muzeí. Také Národní muzeum získalo tímto způsobem několik z deseti exemplářů tohoto druhu, které nyní vlastní. Vystavovaný jedinec byl Národnímu muzeu předán gymnáziem v Prachaticích v roce 1953.
 
Článek a video o velescinkovi kapverdském na Muzeu 3000:
 
Více o expozici Archa Noemova a doprovodných programech najdete na:
 


 
 
 
Mgr. Kristina Kvapilová
odd. vnějších vztahů
T: +420 224 497 250
M: +420 731 514 077
E: kristina_kvapilova@nm.cz, press@nm.cz

 

Zpět

Zobrazit výpis článků

Zpět na Pro novináře


Newsletter       Plná verze stránek

      Webové stránky: NETservis s.r.o.       Zřizovatel: Zřizovatel