EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro novináře (8.6.2017)

Národní muzeum zve návštěvníky na Svatbu. V Národopisném muzeu otevírá novou výstavu.

Tiskové oznámení k zahájení výstavy „Svatba“ v Národopisném muzeu Národního muzea (16. 6. 2017–31. 1. 2018)

Národní muzeum zve všechny své příznivce do Národopisného muzea na veřejnou vernisáž nové výstavy Svatba, která se uskuteční ve čtvrtek 15. června 2017 v 17.00 hodin. Výstava, navazující na výstavu Námluvy, bude slavnostně zahájena hudebním vystoupením folklorního souboru Malá česká muzika Jiřího Pospíšila, který zahraje písně s milostnou a svatební tematikou. Výstava přenese návštěvníky do atmosféry příprav svatby na venkově v 19. a 20. století. Návštěvníci si budou moci prohlédnout svatební kroje, svatební prapory, unikátní svatební kytici, vysoký svatební koláč a další zajímavé předměty. Vstup na veřejnou vernisáž je zdarma.
 
Jak se nevěsta a ženich oblékali ke svatebnímu obřadu? Co bylo součástí věna, jak vypadaly svatební kytice, výzdoba a hostina, nebo jak vznikla tradice družiček a svatebního závoje? Odpovědi na tyto otázky naleznou návštěvníci Národopisného muzea na výstavě Svatba, která je zaměřena na všechny důležité momenty tradiční svatby na venkově v Čechách a na Moravě v 19. a 20. století.
Jednou ze stěžejních částí svatby je svatební obřad a jeho velkolepé přípravy, které mnohdy trvaly i několik týdnů. Návštěvníci výstavy si budou moci prohlédnout, jaké kroje si k této slavnostní události oblékali ženich a nevěsta. U svatebního oblečení se uplatňovaly tradiční starší typy oděvů a krojových prvků, které ukazovaly jejich mravopočestnost i místní kulturní identitu. Výstava prezentuje několik svatebních krojů z různých regionů – např. kroj nevěsty s čepením z jižní Moravy (1975) či šaty družičky z Mladoboleslavska (40. léta 19. století). Vystavena bude i unikátní svatební kytice z východních Čech (Litomyšlska) nebo vysoký svatební koláč ze střední Moravy (Hané).
 
Podoba svatby v 19. a 20. století
Námluvy, církevní oddavky a svatba znamenaly v lidové tradici novou životní etapu mladého páru. Časté byly sňatky domluvené s rodiči, případně i sňatky nechtěné, ale respektované podle vžité úcty a odpovědnosti k rodině. Obřadní úkony spojené se svatbou směřovaly především k nevěstě a projevovaly se v jakési svatební „exhibici“, v níže podle tradice dívka předváděla i prožívala zármutek nad dosavadní ztrátou způsobu života a zosobňovala nejistotu budoucího života.
Svatební obřad po staletí vykonávali tzv. svatební obřadníci. První zmínky o nich jsou uveřejněny již v pramenech z 14. století. Na konci 18. století a v 1. polovině 19. století se objevují různí obřadníci v Čechách (tzv.„starek“), na Moravě („starosvat“ nebo „svat“) a ve Slezsku („starosta“). Vedle „svata“ se ustavuje „družba“, který přebírá v 19. století roli svatebního obřadníka. Na Moravě se však místy vyskytuje stále „první mládenec“. Aktivnější byl vždy družba ze strany ženicha, nevěstin vystupoval především v roli jejího řečníka.
Zvykem, jenž přetrval dodnes, bylo obdarování nevěsty a ženicha, které stvrzovalo vzájemné zavázání k věrnosti a lásce. Některé dary byly součástí obyčejového práva – výbava či dary poskytované nevěstě nebo formou sousedské výpomoci (přinášení potravin do svatebního domu). Jiné měly funkci odměny za práci – dary poskytované kuchařkám, muzikantům, kočímu aj.
 
Vstupné na akci je zdarma.
 
Národopisné muzeum Národního muzea je otevřeno denně: úterý – neděle 10.00–18.00 hod., v pondělí zavřeno. Vstupné na výstavu Svatba je 70 Kč/plné, 40 Kč/snížené a 110 Kč/rodinné.
 
Více informací naleznete na www.nm.cz
 
 

 
 Ke stažení:

 

Mgr. Kristina Kvapilová
odd. vnějších vztahů
T: +420 224 497 250
M: +420 731 514 077
E: kristina_kvapilova@nm.cz, press@nm.cz

  


Přihlášení pro novináře

Pro stažení fotografií v tiskové kvalitě je nutno se přihlásit. Pro získání hesla k přihlášení prosíme napište na email press@nm.cz.

Svatební prapor
Svatební pryska s motivem nevěsty a ženicha na alkohol; skleněná, zdobená emailovou malbou, 1. pol. 19. stol. (Čechy)
Kroj nevěsty s čepením, jižní Morava (Slovácko, okres Uherské Hradiště), 1975
Dřevěná svatební truhlička – dar nevěstě, vykládaná slámou s motivem architektury, jelena a srdce; Čechy (1. pol. 19. století)

Zpět

Zobrazit výpis článků

Zpět na Pro novináře


Newsletter       Plná verze stránek

      Webové stránky: NETservis s.r.o.       Zřizovatel: Zřizovatel