EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro novináře (25.10.2016)

Ne ruce, to duše maluje obrazy. Národní muzeum představí tvorbu umělců malujících ústy nebo nohama.

Tisková zpráva k otevření výstavy Ne ruka, to duše maluje (26. 10. – 30. 11. 2016)

Prostor: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Národní muzeum otevírá ve středu 26. října 2016 výstavu obrazů s názvem Ne ruka, to duše maluje, kterou připravilo ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR
a Nakladatelstvím UMÚN s.r.o. Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si v Nové budově Národního muzea pozoruhodné obrazy handicapovaných umělců malujících ústy nebo nohama. Výstava potrvá do 30. listopadu 2016.
 
V Nové budově Národního muzea budou na výstavě Ne ruka, to duše maluje k vidění optimistické obrazy nejenom českých malířů a malířek s vážným tělesným postižením, ale i 15 děl jejich zahraničních kolegů. Umělci malující ústy a nohama jsou lidé, kteří úrazem, nemocí či vrozenou vadou ztratili tvořivou schopnost rukou. Mnozí z nich jsou upoutáni na lůžko či invalidní vozík, tudíž jsou ve svém každodenním životě závislí na pomoci druhých. Tito lidé se však nevzdali a navzdory svému osudu rozvíjejí svůj umělecký talent a malují neobvyklým způsobem – štětec vedou ústy nebo nohou.
Na výstavě budou představena výtvarná díla Lenky Bromkové, Petra Šrámka, Šárky Dvorské, Pavla Hejhala, Jakuba Hříbka, Tomáše Janouška, Zdeny Ježkové, Barbory Sedláčkové a Veroniky Svatošové. Všichni vystavující malíři jsou stipendisty Celosvětového sdružení malířů malujících ústy a nohama, přičemž v České republice tyto umělce prezentuje Nakladatelství UMÚN s.r.o.
 
„Národní muzeum představuje návštěvníkům zajímavou výstavu obrazů handicapovaných malířů, která je pokračováním naší spolupráce s NRZP ČR. V současnosti je s NRZP ČR také konzultována podoba nových expozic Národního muzea, které chceme po rekonstrukci Historické budovy co nejvíce zpřístupnit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,“ říká k výstavě Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea.
 
Spolupráce mezi Národním muzeem a Národní radou osob se zdravotním postižením (NRZP ČR)
Národní muzeum a NRZP ČR podepsaly v květnu 2016 memorandum o spolupráci, které je zaměřeno na co největší zpřístupnění objektů a expozic Národního muzea pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace. Národní muzeum nyní s NRZP ČR konzultuje podobu nových expozic Národního muzea, které budou po celkové rekonstrukci Historické budovy Národního muzea a jejím propojení s vedlejší Novou budovou Národního muzea přístupné návštěvníkům se speciálními potřebami.
 
„Národní rada osob se zdravotním postižením ČR si velmi váží přístupu Národního muzea, které s námi úzce spolupracuje na tématu zpřístupnění sbírek Národního muzea občanům s různými druhy zdravotního postižení. Odrazem této úzké spolupráce je také výstava malířů, kteří malují ústy
a nohama. Domnívám se, že přesně takovýto formát spolupráce přispívá k propojení lidí
s handicapem a bez handicapu. Výstava obrazů ukazuje, že k uměleckému projevu je důležitá duše, a že tělo vždycky dokáže nějakým způsobem vyjádřit své umělecké cítění, přičemž zdravotní postižení neovlivňuje umělecké mistrovství,“
dodává Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.
 
Nakladatelství umělců malujících ústy a nohama – UMÚN
Nakladatelství UMÚN s.r.o. se sídlem v Liberci působí v České republice od roku 1993. Jeho hlavní náplní je vyhledávání umělců s tělesným postižením a poskytnutí podpory těmto malířům vydáváním jejich tvorby v podobě reprodukcí v kalendářích, na přáních a mnoha dalších výrobcích. Z jejich prodeje jsou financovány honoráře či stipendia pro malíře. Nakladatelství také umělcům zprostředkovává kontakt s Celosvětovým sdružením malířů malujících ústy a nohama a svojí činností naplňuje a uskutečňuje myšlenku, kterou prosazoval zakladatel Sdružení Erich Stegmann – zapojit lidi s postižením dle jejich možností do práce a umožnit jim být aktivním a užitečným pro společnost.
 
 

 
Ke stažení:

 

 
Mgr. Kristina Kvapilová
oddělení vnějších vztahů
T: +420 224 497 250
M: +420 731 514 077
E: kristina_kvapilova@nm.cz, press@nm.cz
W: www.nm.cz, www.muzeum3000.cz

  


Přihlášení pro novináře

Pro stažení fotografií v tiskové kvalitě je nutno se přihlásit. Pro získání hesla k přihlášení prosíme napište na email press@nm.cz.

Já malíř. Autor: Petr Šrámek
Květina. Autorka: Lenka Bromková
Maruška. Autorka: Šárka Dvorská
Rybářova Barka. Autor: Pavel Hejhal
Sýkorka. Autor: Jakub Hříbek
Rybář. Autor: Tomáš Janoušek
Portrét. Autorka: Zdena Ježková
Když jsem husy pásala. Autorka: Barbora Sedláčková
Ledňáček. Autorka: Veronika Sedláčková

Zpět

Zobrazit výpis článků

Zpět na Pro novináře


Newsletter       Plná verze stránek

      Webové stránky: NETservis s.r.o.       Zřizovatel: Zřizovatel