EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Muzeum Antonína Dvořáka

Muzeum Antonína Dvořáka tvoří součást Českého muzea hudby, které náleží do celku Národního muzea. Od svého vzniku v roce 1932 sídlí v Praze, v barokním letohrádku zvaném Amerika, významné stavbě architekta Kiliána Ignáce Dienzenhofera z počátku 18. století.

Monograficky orientovaná instituce vyvíjí všestrannou kulturně-osvětovou činnost s převládajícím důrazem na osobnost skladatele Antonína Dvořáka (1841-1904). Těžištěm je soustřeďování, péče a zpřístupňování dokumentů k Mistrovu životu a dílu. Jedná se zejména o notové autografy, korespondenci i další listinné materiály, výtvarná díla a dobové fotografie, programy, plakáty, předměty osobní potřeby atd.

Muzeum disponuje především unikátním souborem skladatelových notových rukopisů a korespondence. Dále uchovává podstatnou část Dvořákova notového archivu a knihovny. Bohatý fond tiskové dokumentace dokládá nejen skladatelovy dobové úspěchy, ale svědčí také o neustále vzrůstající popularitě jeho díla až do současnosti. Významný sbírkový celek představuje též rozsáhlá pozůstalost předního dvořákovského badatele Jarmila Burghausera.

Stálá expozice Muzea Antonína Dvořáka v Praze

Stálá, celoročně přístupná expozice přibližuje podrobně Dvořákův život, dílo i jeho koncertní a pedagogickou činnost - ukázky rukopisů, korespondence, dokumentů, fotografií a osobních památek, obrazů, nástrojů a bytového zařízení. Muzeum představuje důležité centrum dvořákovského bádání, spolupodílí se na různých typech vědecké činnosti, pořádá koncerty, přednášky a výstavy.

Muzeum Antonína Dvořáka udržuje bohaté domácí i zahraniční kontakty a je vyhledávaným cílem nejen četných hudebně zaměřených turistů a milovníků Dvořákovy hudby, ale i specializovaných odborníků z celého světa. V malé prodejně lze zakoupit různé suvenýry, nototisky i četné nahrávky Dvořákových skladeb.

Dvořákova Nelahozeves

Mezi tradiční aktivity Muzea Antonína Dvořáka náleží pietní vzpomínková slavnost u skladatelova hrobu na Vyšehradském hřbitově v předvečer Dvořákova úmrtí (1. 5. 1904) a slavnostní matiné předcházející datu Mistrova narození ( 8.9.1841), známé jako Dvořákova Nelahozeves, které se koná v Památníku Antonína Dvořáka v Nelahozevsi.

Památník Antonína Dvořáka v Nelahozevsi

Památník - Skladatelův rodný dům náleží rovněž pod správu Muzea Antonína Dvořáka. Zde je veřejnosti přístupna stálá expozice zaměřená na skladatelovo mládí. I když se autentických památek z této doby dochovalo velice málo, osobní kontakt s prostředím, které Dvořáka ovlivnilo na celý život, působí velmi silným dojmem.

Adresy, kontakty, otevírací doby, vstupné

Národní muzeum - České muzeum hudby - Muzeum Antonína Dvořáka

120 00 Praha 2, Ke Karlovu 20
Spojení: Metro C, stanice I. P. Pavlova
Tel./fax: 224 923 363
E-mail: a_dvorak_museum@nm.cz
Pověřena řízením: Mgr. Kateřina Nová
katerina_nova@nm.cz

Více o muzeu (otevírací doba, vstupné...) naleznete ZDE

Národní muzeum - České muzeum hudby - Památník Antonína Dvořáka

277 51 Nelahozeves 12
tel./fax 315 785 099
E-mail:
a_dvorak_pamatnik@nm.cz

Více o památníku (otevírací doba, vstupné...) naleznete

ZDE

Zpět na Oddělení Českého muzea hudby


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel