EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Oddělení Historického muzea

Ke stažení:
postup při zapůjčce předmětů ze sbírek Historického muzea (376 kB)

 • Oddělení pravěku a antického starověku

  Oddělení spravuje následující sbírky:
  Archeologická sbírka
  Tvoří ji přibližně 500 000 předmětů. Archeologická sbírka je všestranně využitelným zdrojem poznání pravěkých a raně středověkých Čech v rámci evropského vývoje ve všech jejich obdobích.
  Sbírka klasické archeologie
  Sbírka památek hmotné kultury antického starověku obsahuje cca 9 000 předmětů a zachycuje vývoj umění a řemesel v řeckém, etruském a římském prostředí. Sbírka vznikla na základě koupí a darů, žádný předmět nepochází z vlastních výzkumů. Velkou část tvoří ukázky antického uměleckého řemesla, v menším rozsahu je zastoupena mramorová a bronzová plastika.
   Více informací…

 • Oddělení starších českých dějin

  Oddělení spravuje následující sbírku:
  Sbírka historická
  Sbírkové předměty se váží k dějinám společnosti v českých zemích přibližně od 11. stol. až do vzniku ČSR v roce 1918. Mnohé z exemplářů patří mezi evropské i světové unikáty.
   Více informací…

 • Archiv Národního muzea

  V archivu jsou uloženy klasické staré sbírky, dále registratura Národního muzea a osobní písemné fondy (pozůstalosti) veřejně činných osobností politického, veřejného, vědeckého a kulturního života. Zpřístupňování písemností je základní náplní činnosti Archivu.  Více informací…

 • Etnografické oddělení

  Oddělení spravuje následující sbírku:
  Etnografická sbírka
  Etnografická (národopisná) sbírka obsahuje na 200 000 sbírkových předmětů, dokládajících každodennost i obřadní prvky tradiční lidové kultury českých zemí od 17. do 21. stol., s důkladným srovnávacím materiálem z oblasti Evropy.
   Více informací…

 • Numismatické oddělení Národního muzea


  Numismatická sbírka
  Obsahuje více než 1 milion sbírkových předmětů. Dokumentuje vývoj peněžních prostředků, medailí a příbuzného materiálu v českých zemích a Evropě se zřetelem ke světovému vývoji. Najdeme v ní platidla z období antiky až po současnost.
   Více informací…

 • Divadelní oddělení

  Oddělení spravuje následující sbírku:
  Divadelní sbírka
  Dokumentuje především historii českého divadla v Čechách a na Moravě v 19. a 20. století i v současnosti. Registruje také produkci divadla jinojazyčného, především německého.
   Více informací…

 • Oddělení novodobých českých dějin

  Oddělení spravuje následující sbírky:
  Sbírka novodobých českých dějin
  Obsahuje předměty především z doby po vzniku Československé republiky. Dokumentuje zejména podobu a změny způsobu života, život krajanské komunity na Volyni i život na někdejší Podkarpatské Rusi.

  Sbírka tělesné výchovy a sportu
  Sbírka dokumentuje vývoj a úspěchy tělesné výchovy, sportu a olympismu v ČSR, ČSSR i dnešní ČR. Předměty pocházejí z období 40. let 19. století až po současnost.

   Více informací…

 • Československé dokumentační středisko

  Soustřeďuje osobní fondy, pozůstalosti a další písemnosti, plakáty, fotografie, video a audiozáznamy apod. Knihovna ČSDS obsahuje rozsáhlé sbírky české a polské samizdatové a exilové literatury.  Více informací…

 • Oddělení správy, evidence a péče o sbírky

  Úkolem Oddělení správy, evidence a péče o sbírky je zejména centralizace a zefektivnění mnoha činností spojených se správou sbírkových fondů HM. Konzervátoři a restaurátoři pak zajišťují péči o fyzický stav předmětů.  Více informací…


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel